Vojvoda Stepa Stepanović, 11. mart 1856. - 27. april 1929.

Vojvoda Stepa Stepanović, 11. mart 1856. - 27. april 1929.

...Za vreme bitke na Đunisu, kada je kao ordonans pukovnika Horvatovića 29. oktobra 1876. naišao na prazne rovove na glogovačkim visovima, između Crkvine i Sušice, "prihvatio je komandu nad rasturenim bataljonima, nešto od njih skupio i održao se u položaju". U ovoj borbi stekao je svoje prvo odlikovanje, Srebrnu medalju za hrabrost. Čin poručnika dobio je 22. decembra 1876. godine i bio određen za "ordonans oficira" Timočkom korpusu. Odavde je ubrzo pridodat stajaćoj vojsci, najpre za vodnika, a u avgustu 1877. određen je za “subaltera” u kragujevačkom Kombinovanom bataljonu...

...Kao ađutant Šumadijske pukovske komande u Kragujevcu bio je "strelac, gimnastičar, plivač i jahač vrlo dobar", pa je, pored redovne dužnosti, predavao telesno i vojno vežbanje u kragujevačkoj gimnaziji od februara 1883. do kraja sledeće školske godine. U oceni za 1883. kaže se da je "darovit, čvrsta, otvorena, postojana i preduzimljiva karaktera. Naravi oštre. Zrelo rezonira. Ima vrlo dobre pojmove o vojnim stvarima. Zdrav, krepak i okretan, potpuno sposoban za službu u rovu i polju. Strelac, gimnastičar, plivač i jahač vrlo dobar. Vrlo razborit i rešitelan. U svima pravilima toliko sposobnosti ima da potpuno može sa bataljonom komandovati kako u pogledu egzercirnom i administrativnom tako i taktičkom. Vrlo tačan i revnostan"...

...Krajem 1886, sa dužnosti komandanta čete u X puku u Kragujevcu stupio je na pripremu za generalštabnu struku. Iste godine je "polagao ispit za čin pešadijskog kapetana. Nije padao ni ponavljao ni jedan predmet"...

...Bio je komandant polubataljona 9. januara 1878. godine, u borbi oko turskih utvrđenja na Gorici, koje su Kragujevčani zauzeli na juriš. Za zasluge u poslednjim bitkama, potporučnik Stepanović odlikovan je Zlatnom medaljom za hrabrost. Za vreme nastupanja Grdeličkom klisurom, učestvovao je u borbi kod Miroševca i komandovao prethodnicom Veterničke kolone. Zatim, "kao komandir odabrane čete Kragujevačke brigade, prodirući klisurom veterničkom i planinom Guribabom, podigao je i naoružao ustanak poljanički i borio se na Devotinu pred Vranjom otevši Goč i zauzevši Devotin"...

...Uspon u službi, započet u znaku najviših priznanja za ratne zasluge na bojnom polju, nastavio se uobičajenim tokom kroz mirnodopsku službu na dužnosti vodnika i ađutanta bataljona. "Službu vrši tačno i revnosno po prirodnom nagonu". Kao potporučnik bio je zamenik sudije u Vojnom sudu za Garnizon kragujevački i II šumadijsku diviziju...

...U privatnom životu Stepa Stepanović bio je "karaktera čistog i otvorenog. Druži se sa drugovima i građanima otličnim. Prema mlađima je van službe primeren, prema ravnima druževan, a prema starijima smotren i pristojan". Pretpostavljene starešine su često isticale da je "naravi dosta naprasite". Bio je skromnog materijalnog stanja jer pored oficirske plate nije imao drugih prihoda. Ipak je ocenjeno da "dviže se u granicama svoga prihoda. Plata mu se za dug ne odbija. Odeva se vrlo čisto i uljudno". Za vreme službovanja u Kragujevcu, oženio se 1881. godine Jelenom, ćerkom sreskog načelnika Velisava Milovanovića. Imali su dvoje dece, ćerke Milicu i Danicu. Slobodno vreme posvetio je porodici i stručnom usavršavanju, jer "za veće izobraženje, a naročito u frontovoj službi spreman je i ima volje"...

VOJVODA STEPA STEPANOVIĆ (1856-1929)
Radivoje Bojović, Narodni muzej Čačak (2006)

Katalog izložbe


PUT SLAVNOG VOJVODE: STEPA STEPANOVIĆ (VIDEO, H2)Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS


PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano


DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari