Javni poziv za izradu Programa zaštite životne sredine

Javni poziv za izradu Programa zaštite životne sredine

Gradska uprava za razvoj i investicije poziva organizacije civilnog društva za podnošenje kandidature za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca 2023-2033. godine.

Ovaj sektorski strateški dokument izrađuje se radi definisanja moderne javne politike u oblasti zaštite životne sredine i razvoja grada Kragujevca, uz racionalnu upotrebu prirodnih resursa, saopštio je Grad.

Cilj javnog poziva je da se kroz transparentan proces izvrši izbor do tri organizacije civilnog društva čiji će predstavnici biti predloženi Gradskom veću na imenovanje za članstvo u Radnoj grupi za izradu Programa zaštite životne sredine na teritoriji grada Kragujevca 2023-2033. godine.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju organizacije civilnog društva, osnovane i registrovane na teritoriji grada Kragujevca koje deluju u oblastima zaštita životne sredine, cirkularne ekonomije, održivog razvoja, javnog zdravlja, uključivanja mladih u procese donošenja odluka i u oblasti analize metodologija i izrada javnih politika, stoji u javnom pozivu.

Detalji Javnog poziva u kome su navedeni kriterijumi, potrebna dokumentacija, rok i način podnošenja prijave, postupak izbora, dodatne informacije zainteresovanim organizacijama kao i prijavni formulari objavljeni su na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca u okviru E usluga, u odeljku zaštite životne sredine "Vrati dah prirodi – posadi drvo" - OVDE.

VD načelnika Gradske uprava za razvoj i investicije Dejan Ružić doneo je rešenje o obrazovanju Komisije za izbor organizacija za članstvo u Radnoj grupi u sastavu:

  • Stefan Nikezić, član Gradskog veća grada Kragujevca za zaštitu životne sredine, predsednik Komisije;
  • Gordana Marković, sekretar Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, član Komisije;
  • Dragan Marinković, načelnik Odeljenja za zaštitu životne sredine, član Komisije;
  • Saša Soković, načelnik Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu, član Komisije;
  • Jelena Timotijević, načelnik Odeljenja za opšte i pravne poslove Gradske uprave za razvoj i investicije, član Komisije.

Zadatak Komisije je da nakon završetka javnog poziva, pregleda i analizira pristigle prijave i utvrdi predlog u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Cilj ovog programa je izrada sektorskog strateškog dokumenta kojim se u oblasti zaštite životne sredine u gradu Kragujevcu definišu moderne javne politike zaštite životne sredine i razvoja grada Kragujevca, uz racionalnu upotrebu prirodnih resursa.

PRILOG: JAVNI POZIV - PRIJAVNI FORMULAR


Izvor: Grad Kragujevac
Obrada: PRVI PRVI NA SKALI 


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


ARHIVA PPNS WWF: EVROPSKE VLADE, KORPORACIJE I INVESTITORI ZATVARAJU OČI PRED RIZICIMA OD NESTAŠICE VODE

WWF: Evropske vlade, korporacije i investitori zatvaraju oči pred rizicima od nestašice vode

PREPORUKA - EKSKLUZIVNO NA PPNS SANU: PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO)

SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari