Konferencija: Evropa bez GMO – mogućnosti i izazovi u budućnosti

Konferencija: Evropa bez GMO – mogućnosti i izazovi u budućnosti

Mreža Evropskih regiona bez genetički modifikovanih organizama, nevladine organizacije koje su protiv GMO i Međunarodna asocijacija "Dunav soja" udruženo organiziju konferenciju "Evropa bez GMO – mogućnosti i izazovi u budućnosti" u Berlinu od 6. do 8. maja 2015. godine. Učesnici iz političkih krugova, ekonomisti i civilna društva širom Evrope, kao i gosti iz Amerike, Azije i Afrike diskutovaće o budućnosti poljoprivrede bez GM biljaka i životinja.

Regioni bez GMO su osnovani i priznati na svim kontinentima, a njihov broj konstantno raste. Oni promovišu održivu i regionalnu poljoprivrednu proizvodnju, nudeći ekološke, kao i ekonomske prednosti. Regioni bez GMO se takođe suočavaju sa raznim kratkoročnim i dugoročnim izazovima:

  • Evropi je potrebna udružena "proteinska strategija" kojom će se garantovati isporuka hraniva koja nisu GM, čime će se smanjiti uvoz soje, što dovodi do negovanja agro-biodiverziteta i smanjenja emisije štetnih gasova
  • Ekološki odgovorna i zdrava upotreba resursa proteina životinjskogporekla
  • Seme mora ostati kompletno oslobođeno genetičkih modifikacija – "nizak nivo prisustva" GM frakcija u semenu je neprihvatljiv
  • Nulta tolerancija se takođe mora primenjivati za neovlašćene GM proizvode u hrani
  • Takozvana "Opt out" revizija (revizija "izuzeća") sadašnjih GM propisa Evropske Unije, koji omogućavaju zabrane gajenja GM useva na nacionalnom nivou, mora se pomno pratiti, kao i planirane promene u vezi sa dozvolama za GM proizvode. Sporazumi o slobodnoj trgovini, kao što su oni između EU i Kanade (CETA), EU i SAD (TTIP) ne smeju postati prolazi ka smanjivanju standarda zaštite potrošača i životne okoline.
  • Novi naučni i tehnički razvoji u biotehnologiji otvaraju nova pitanja u vezi sa trenutnom i budućom definicijom šta sačinjava genetički modifikovane organizme.

Svi ovi problemi biće predstavljeni i o njima će se diskutovati u Berlinu maja naredne godine, kada će po prvi put tri stuba Evrope bez GMO – regionalne vlade, preduzeća bez GMO i nevladine organizacije - udruženim snagama organizovati konferenciju. Konferencija će uključiti i zajednička plenarna zasedanja, kao i posebne sastanke i širok spektar raznih radionica koje se tiču različitih aspekata poljoprivrede, proizvodnje, prodaje, maloprodaje i potrošnje bez GMO.

Trodnevna konferencija će se održati u Predstavništvu regiona Severne Rajne - Vestfaliji, Bavarskoj, Hesenu i Tiringiji, kao i u austrijskoj ambasadi.

Organizatori:


Prevod: Bogdan Cekić
Izvor: gmo-free-regions.org

GRADOVI I OPŠTINE SRBIJE PROTIV GMO


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)  


MMS o PPNS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari