Јavni poziv: Đurđevdanska nagrada 2022.

Јavni poziv: Đurđevdanska nagrada 2022.

Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja objavio je i ove godine Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu Godišnje nagrade Grada Kragujevca – Đurđevdanske nagrade.

Predlozi se mogu dostaviti najkasnije do 1. marta 2021. godine.

Objavljujemo poziv u celini.

Javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu Godišnje nagrade Grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade.

Godišnja nagrada Grada Kragujevca - Đurđevdanske nagrade (u daljem tekstu: Nagrada) dodeljuje se za delo koje predstavlja najvrednije dostignuće u Kragujevcu u oblastima: privrede, privatnog preduzetništva, pronalazaštva, umetnosti, nauke, medicine, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, doprinosa u akcijama humanitarnog karaktera i drugim oblastima značajnim za Grad.

Nagradu može dobiti fizičko ili pravno lice koje ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji grada Kragujevca. Nagrada se može dodeliti i posmrtno.

Nagrada se uručuje u obliku Diplome i novčane nagrade, pojedincu ili grupi za zajedničko delo, za dostignuće koje je postalo dostupno javnosti u periodu 1. januar 2021. godine – 31. decembar 2021. godine.

Pod dostignućem koje je postalo dostupno javnosti u navedenom periodu, podrazumeva se:

1. u oblasti umetnosti:

 • publikovano delo književnog i prevodnog stvaralaštva,
 • izvedeno, odnosno prikazano delo na pozorišnoj sceni i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste,
 • prikazano filmsko i radio-televizijsko ostvarenje u bioskopskoj dvorani ili emitovano u radio-televizijskom programu,
 • izloženo, odnosno prezentirano delo u galeriji i drugom prostoru namenjenom za prezentaciju dela likovnog i primenjenog stvaralaštva, vizuelnih i proširenih medija,
 • izvedeno muzičko ili muzičko-scensko delo u koncertnoj ili pozorišnoj dvorani i drugom prostoru namenjenom za izvođenje dela ove vrste;

2. u oblasti nauke:

 • naučno ostvarenje, odnosno rad u društvenim, humanističkim, prirodnim i tehničkim naukama, koji kao rezultat ima nova saznanja i sintezu postojećih u cilju njihove primene, koji predstavlja doprinos razvoju naučne oblasti ili razvoju novih proizvoda, metoda ili tehnoloških postupaka, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja,
 • pronalazak koji je u smislu odredaba Zakona o patentima, priznat i upisan u Zakonom utvrđen registar;

3. u oblasti medicine:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos razvoju i unapređenju medicine,
 • izuzetno delo koje predstavlja doprinos razvoju medicine, pod uslovom da je objavljeno u naučnoj i stručnoj literaturi, odgovarajućim naučnim časopisima ili drugim načinom javnog saopštavanja;

4. u oblasti arhitekture i urbanizma:

 • realizovano delo iz oblasti arhitekture, urbanizma ili rekonstrukcije objekata,
 • urbanistički planovi za koncepciju i metodologiju, pod uslovom da su usvojeni i da je njihova realizacija otpočela;

5. u oblasti novinarstva:

 • vrhunsko ostvarenje pojedinca u novinarstvu ili publicistici, za seriju ili više napisa, televizijskih ili radijskih priloga ili emisija i publicističkih radova o temama od značaja za politički, kulturni, privredni i ukupni društveni život u Kragujevcu,
 • kreativni doprinos uređivanju rubrike, emisije i programa kojima se značajno doprinosi informisanju građana Kragujevca;

6. u oblasti obrazovanja:

 • izuzetno delo i rezultat vaspitno-obrazovnog ili instruktivnog rada i rezultat u organizaciji i razvoju školstva Kragujevca u celini ili u pojedinim njegovim oblastima;

7. u oblasti sporta:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca kojima je dao značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju sporta (vrhunski sportisti – članovi sportskih organizacija iz Kragujevca, odnosno samostalni profesionalni sportisti, za izvanredne rezultate u određenoj grani sporta; sportski stručnjaci, stručnjaci u sportu i naučni radnici za naročito vredne doprinose unapređenju oblasti sporta; sportski radnici za doprinos organizovanju, razvoju i unapređenju oblasti sporta);

8. u oblasti privrede ili privatnog preduzetništva:

 • rad ili rezultati izuzetne vrednosti pojedinca ili pravnog lica kojima je dat značajan doprinos afirmaciji, razvoju i unapređenju privrede, odnosno privatnog preduzetništva u gradu Kragujevcu.

9. u oblasti humanitarnog karaktera:

 • iskazan izuzetno aktivan odnos prema ljudskim vrednostima, prvenstveno prema životu kao najvećoj vrednosti, briga prema drugim ljudima koji nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe, poštovanje ličnosti svake osobe i doprinos osnaživanju njenih ličnih potencijala,

10. u drugim oblastima značajnim za Grad.

Pravo predlaganja kandidata za dodelu Nagrade imaju sva pravna i fizička lica.

Predlog se dostavlja u pisanoj formi, sa obrazloženjem i sadrži podatke o autoru – kandidatu i delu koje se predlaže, rezultate rada kandidata i naznaku oblasti za koju se kandidat predlaže.

Uz predlog se dostavlja delo koje se predlaže ili odgovarajuća dokumentacija (ako po prirodi stvari delo nije moguće dostaviti), koja se nakon odlučivanja o Nagradi ne vraća predlagaču, kao i fotokopija lične karte odnosno fotokopija izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte za fizička lica, a za pravna lica dokaz o sedištu kandidata.

Lista kandidata predloženih u roku i na način utvrđen Odlukom o priznanjima grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ broj 18/14 – prečišćen tekst i 11/18), objaviće se u nedeljnim novinama “Kragujevačke“ i dnevnom listu ‘’Večernje novosti’’, najkasnije do 25. marta 2021. godine.

Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti, odnosno omotu, na adresu:

Skupština grada Kragujevca
Odbor za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja
Trg slobode 3, 34000 Kragujevac
sa naznakom: predlog kandidata za dodelu Đurđevdanske nagrade – ne otvaraj

Predlozi se mogu dostaviti:

 • putem pošte-preporučena pošiljka, pri čemu će se dan predaje pošti smatrati kao dan predaje organu kome je upućena
 • neposredno, predajom u kancelariji 205/ΙI u Skupštini grada Kragujevca, radnim danom u vremenu od 8ºº do 15ºº sati.

Predloge treba dostaviti najkasnije do 1. marta 2022. godine. Bliže informacije mogu se dobiti na telefon 034/ 306-129.

Grad Kragujevac odredio dobitnike Đurđevdanske nagrade za 2020.

Podsećamo, prošlogodišnji dobitnici bili su:

 • Udruženje građana "Opera Nova Kragujevac" - u oblasti umetnosti
 • prof. dr Maja Anđelković - u oblasti nauke
 • dr Bora Evtov - u oblasti medicine
 • Ilija Vitošević, Petar Mihajlović i Mitar Arsović - u oblasti obrazovanja
 • Goran Ilić - u oblasti sporta
 • Dom zdravlja Kragujevac i zaposleni u Domu zdravlja - u oblasti humanitarnog karaktera
 • Igor Janković - u oblasti humanitarnog karaktera

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari