Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!

Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!

Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!

Fekalne vode se slivaju direktno u potok koji formira jezero.

Mesto se nalazi stotinak metara dalje od mostića na stazi oko jezera.

Koordinate: N 44.03450°, E 020.86609°

Andrej Ivošev


PRILOG PPNS

PLAN GENERALNE REGULACIJE NASELJA ŠUMARICE

(izvod)

3 USLOVI I MERE ZAŠTITE
3.1 ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
3.1.2 Mere zaštite životne sredine

Opšte mere i uslovi zaštite životne
sredine

Zaštita voda

U skladu sa Zakonom o vodama („Službeni glasnik RS“, br. 30/2010, 93/2012, 101/2016) neophodno je obezbediti adekvatno upravljanje vodom i vodnim resursima, kao i adekvatnu zaštitu voda i zaštitu od voda.

Opšte mere zaštite i održivo korišćenje voda zasnivaće se na:

  • sprečavanju svih oblika zagađenja voda direktnog i indirektnog;
  • zaštiti i očuvanje vodnog zemljišta i priobalnih ekosistema;

Zaštita površinskih voda obuhvata zaštitu Čerenovačkog potoka i potoka Treskavac, kao i drugih stalnih ili povremnih vodotokova.

Zaštita podzemnih voda podrazumeva i posredno zaštitu Šumaričkog jezera.

Zaštitu voda sprovoditi:

  • zabranom deponovanja otpada ili drugog materijala, upuštanja otpadnih voda u recipijent ili bilo kakvih aktivnosti koje bi bile potencijalni izvori zagađivanja zemljišta i voda;
  • svi objekti stanovanja, poslovanja i proizvodni kompleksi, moraju rešiti način sanitacije priključkom na gradski kolektor ili izgadnjom vodonepropusnih septičkih jama, koje se redovno moraju prazniti;
  • vršiti permanentnu kontrolu otpadnih voda koja izlazi iz kompleksa u okruženju, sa tendencijom održavanja zakonom propisanog kvaliteta za ispuštanje u recipijent;
  • predvideti kontrolisani prihvat potencijalno zauljene atmosferske vode sa internih saobraćajnih, manipulativnih površina i parkinga, kao i njen tretman u taložniku/separatoru masti i ulja, kojim se obezbeđuje da kvalitet prečišćenih voda zadovoljava kriterijume propisane za ispuštanje u javnu kanalizaciju ili određeni recipijent, vršiti redovnu kontrolu separatora i taložnika;

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Н... by Prvi Prvi Na Skali


ARHIV PPNS

ĐUBRE U BLIZINI LUČNOG MOSTA BROJ 2 - KRAGUJEVAC, 16. 2. 2021.PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari