Zakon o izmenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima - predlog, 2013.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima - predlog, 2013.

Parlamentu Srbije je 21. oktobra 2013. godine, podnesen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima.

Ovim predlogom zakona zabranjuje se uzgoj, proizvodnja i promet GMO u komercijalne svrhe u Srbiji do 2020. godine.

Predlagač je predložio moratorijum na uzgoj, proizvodnju i promet GMO u komercijalne svrhe do 2020. godine.

PREDLOG O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA

Član 1.

U Zakonu o genetički modifikovanim organizmima ((Sl. glasnik RS, br. 41/09), član 3. briše se.

Član 2.

U članu 6. dodaje se novi stav 2, koji glasi: "Stručni savet ima 7 članova iz reda priznatih naučnih radnika iz oblasti poljoprivrede, genetike, biologije,  hemije, medicine i zaštite životne sredine."

Dodaje se i novi stav 3. koji glasi: "Predsednika i članove Stručnog saveta bira i razrešava Narodna skupština
Republike Srbije na predlog Vlade."

Dodaje se i novi stav 4. koji glasi: "Stručni savet podnosi izveštaj o svom radu resornom Odboru za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu , Odboru za zaštitu životne sredine i Odboru za zdravlje i porodicu, jedanput godišnje."

Član 3.

U članu 7. stav (2), posle reči "predostrožnosti" dodaju se reči "i objektivnosti."

Dodaje se novi stav (4) koji glasi: "Na Poslovnik o radu Stručnog saveta saglasnost daju ministri nadležni za
poljoprivredu i zaštitu životne sredine."

Član 4.

Član 8. menja se i glasi: „Članovi Stručnog saveta ne mogu da budu u srodstvu ili da su poslovno, odnosno finansijski u vezi sa podnosiocem prijave.“

Član 5.

U članu 15. stav (3), posle reči "objavljuje" dodaju se reči "na svom sajtu".

Član 6.

Član 24. briše se.

Član 7.

U članu 49. reči „Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara“, zamenjuju se rečima "Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara“.

Član 8.

U članu 51. stav (1), menja se i glasi: "Podzakonski akti propisani ovim zakonom biće doneti do kraja 2013. godine".

Član 9.

Dodaje se novi član koji glasi: Ovim zakonom zabranjuje se uzgoj, proizvodnja i promet GMO u komercijalne svrhe u Srbiji do 2020. godine.

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku RS.


O B R A Z L O Ž E NJ E

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Pravni osnov za donošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o GMO su čl. 68. st. 1. Ustava Republike Srbije kojim je utvrđeno da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog zdravlja i čl. 74. Ustava Republike Srbije, st. 1-3. kojima je utvrđeno pravo svakog građanina Srbije na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju, kao i obaveza i odgovornost posebno Republike Srbije, ali i svakog njenog građanina, da obezbede i čuvaju zdravu životnu sredinu.

2. Razlozi za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o GMO

Zakon o genetički modifikovanim organizmima donet je 2009. godine, kada nije postojao veliki broj istraživanja, naročito trajnih istraživanja, koja potvrđuju koliko su GMO opasni po zdravlje ljudi i štetni po životnu sredinu. Danas, pak, postoje brojna istraživanja koja potvrđuju svu pogubnost GMO hrane na zdravlje ljudi, kao i opasnost po očuvanje životne sredine. Pomenuću samo neka:

Istraživanja Pustaia, zatim Fagana koji je, tačku po tačku, opovrgao svaku Monsantovu tvrdnju iz njihovih protokola istraživanja; istraživanja ruskih naučnika koji su dokazali vezu između GMO hrane i pojave tumora, steriliteta, autoimunih bolesti i prerane smrti već u 3. generaciji, i, najzad rezultati dvogodišnjeg istraživanja profesora Seralinija i njegovog tima, objavljeni u septembru 2012. godine u Parizu - njegovi nalazi su upalili sve alarme za opštu uzbunu u svetu jer su pokazali pravu prirodu GMO.

Ni ekonomski razlozi ne vode Srbiju u pravcu uzgoja , proizvodnje i prometa GMO: izvozeći semenski kukuruz Srbija godišnje prihoduje između 400 - 500 miliona evra. Ako bi, pak, kupovala seme, Srbija bi godišnje morala da izdvaja oko 70 - 100.000.000 evra samo za seme kukuruza. Zatim, na svetskom tržištu tona GM soje košta 90 evra, a ista količina soje koja nije GMO vredi 120 evra.

Uz to, Srbija je potpisnik Deklaracije o odgovornosti sadašnjih generacija prema budućim, kao i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu životne sredine, pa nam je obaveza da čuvamo i štitimo integritet ekosistema i biodiverzitet. GMO biljke mogu da budu okidač za brojne i nepredvidive promene u ekosistemu. Svaka promena na genima neće se zaustaviti tamo gde želi čovek, nego će promeniti hiljade nepredvidivih mutacija.

Preko 800 naučnika iz 84 zemalja sveta su poslali otvoreno pismo svojim vladama i građanima pozivajući na zabranu patentiranja živih organizama i ističući veliku opasnost od GMO semena i GMO hrane.

Predlagač je predložio moratorijum na uzgoj, proizvodnju i promet GMO u komercijalne svrhe do 2020. godine imajući u vidu da su i druge zemlje posegle za ovom merom zaštite svog stanovništva. (pr. Švajcarska, moratorijum do 2017.g.).

RAZLOZI ZA DONOŠENjE PO HITNOM POSTUPKU

Smatrajući da je ovaj Zakon od najvećeg interesa za državu Srbiju i njene građane, predlažemo da se donese po hitnom postupku i da Zakon stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku RS.

RAZLOZI ZA STUPANjE NA SNAGU RANIJE OD OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U SLUŽBENOM GLASNIKU RS

Neophodno je da Zakon stupi na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku RS kako bi bila sprečena opasnost od ugrožavanja javnog zdravlja građana Srbije.ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA

Član 3

Genetički modifikovan organizam ne smatra se poljoprivredni proizvod biljnog porekla koji količinski sadrži do 0,9% primesa genetički modifikovanog organizma i primesa poreklom od genetički modifikovanog organizma.

Semenski i reproduktivni materijal ne smatraju se genetički modifikovanim organizmima ukoliko količinski sadrže do 0,1% primesa genetički modifikovanog organizma i primesa poreklom od genetički modifikovanog organizma.

Član 24

Podnosilac prijave može se u prijavi pozvati na podatke ili rezultate namernog uvođenja u životnu sredinu koje je Ministarstvu podneo drugi podnosilac, ako je podnosilac prijave pribavio pismenu saglasnost drugog podnosioca.Foto: James Farley/Pixabay; Vikipedija
Izvor: Narodna skupština Republike Srbije 


PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75
Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

ARHIVA PPNS

SRBIJA BEZ GMO - DVA ZAKONA, 20 GODINA (REZIME PROJEKTA)ŠTA SU STARE SORTE, ŠTA HIBRIDI, A ŠTA GMO?PREDAVANJE "SRBIJA I GMO - PROŠLOST, SADAŠNJOST I BUDUĆNOST" - PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ (VIDEO)

PREDAVANJE ’KOVID-19 - KATALIZATOR POVEĆANJA PREHRAMBENOG SUVERENITETA?’ - PROF. DR TATJANA BRANKOV

DR STOJKOVIĆ: ZLOUPOTREBA GMO MOGUĆA I SA LJUDSKIM EMBRIONOM (2017); PROTIV GMO - ONO ŠTO NE ZNAMO, NE TREBA DA NUDIMO (2012)

PPNS: SLIKOM

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html