Mostovi Balkana: ’Repeticija’ - izložba grafika Bojana Živića

Mostovi Balkana: ’Repeticija’ - izložba grafika Bojana Živića

Izložba grafika Bojana Živića "Repeticija" biće otvorena u galeriji "Mostovi Balkana" u četvrtak 2. aprila u 19 časova.

Radovi će biti izloženi do 28. aprila.

* * *

PREDGOVOR

Oslanjajući poetiku na doživljaj prirodnih formi, Bojan Živić godinama strpljivo i nenametljivo gradi sopstveni umetnički izraz. Samosvojan pristup grafici koji se ogleda u odnosu prema crtežu, kompozicijskim rešenjima i boji kao i načinu realizacije, prepoznatljive su odrednice ovog umetnika.

Crtež je primarni strukturni element motiva koji su pred nama i predstavlja okosnicu ukupnog Živićevog opusa. Sa prepoznatljivim oblicima, koji su kao kakva sekvenca zaustavljeni i svedoče o zatečenoj strukturi kore, kamena, korena ili slojeva zemlje, ovi radovi čine upečatljivo likovno svedočanstvo o iskrenom doživljaju esencijalnog i prirodnog. Tretirana kao integralni likovni element, boja je značajan segment koji doprinosi da radovi ovog umetnika ostavljaju utisak odmerenosti. Diskretna i birana tonska rešenja i odnosi, govore o istančanom osećaju za meru ali i prirodi samog umetnika. Balans i repeticija sredstva su sa kojim Bojan Živić računa u komponovanju. Multipliciranje motiva i odgovarajuća dinamika koju ono proizvodi svedoči o nekonvencionalnom i savremenom pristupu umetnosti multioriginala. Mogućnosti koje se otvaraju ovakvim pristupom kao i kompozicije koja pritom nastaju spoj su inventivnosti i crtačkog umeća. Takođe, pažljivo uvođenje znakovnog u sadržaj u vidu geometrijskih belih, crvenih ili crnih kvadratnih oblika ili linija, iziskuju odmerenost i razložnost. Grafike ovog umetnika, takođe, pozivaju i na izvesnu meditativnost i pažljivo iščitavanje.

Kada je u pitanju tehnički aspekt nastajanja grafičkog lista, veliko iskustvo koje Bojan Živić poseduje još jednom je potvrđeno u radovima koji čine ovu postavku.

Vešto izveden u materijalu, kombinovanjem tehnika duboke štampe i otisnut na odgovarajućem papiru, plemeniti svet prirode iz koje i sami potičemo, ovekovečen je na besprekoran i upečatljiv način. Na nama je da mu se posvetimo, doživimo ga i prihvatimo čista srca.

S. Radojković

BIOGRAFIJA

Bojan Živić, rođen 1962. godine u Nišu, diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1988. godine, u klasama profesora Bogdana Kršića i Duška Petričića na Grafici knjige, i u klasi profesora Branislava Makeša na likovnoj grafici, kod koga je odbranio magistarsku tezu 1998. godine na istom Fakultetu.

Izlagačku aktivnost započeo je serijom kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Niškog Grafičkog Kruga 1993. godine. Od 1998. radi kao profesor struke Umetničke škole u Nišu. Na Fakultetu Umetnosti 2005. godine počinje sa radom kao docent za predmet Grafika (osnove) 1 i 2, dok je od 2010. godine u zvanju vanrednog profesora.

Dobitnik je nekoliko značajnih nagrada i priznanja za grafiku. Samostalno izlagao dvadeset šest puta u zemlji i inostranstvu, dok se kolektivno predstavio široj javnosti više od dve stotine puta: Kanada, Makedonija, Grčka, Bugarska, Švajcarska, Crna Gora, Poljska, Španija, Hrvatska, Češka, Danska, Kina...

zivic 

MOSTOVI BALKANA SAJTFB STRANA

PPNS/KG VODIČ

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari