SKC: Izložba ’Arhitektonske priče’ Jelene Atanasijević

SKC: Izložba ’Arhitektonske priče’ Jelene Atanasijević

Izložba "Arhitektonske priče" Jelene Atanasijević biće otvorena u Kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra u utorak 21. aprila u 20 časova. Izložbu će otvoriti red. prof. arh. Danilo Stojanović.

* * *

U ovakvim trenucima nije potrebno ni previše govoriti ni previše pisati, potrebno je osetiti suštinu, a suština je u tome da je ispred nas u velikoj meri zapažena i ostvarena kreativnost i izrazita multitalentovanost Jelene Atanasijević, koja je samouvereno i bez kompromisa zakoračila u život stvaranja svoje arhitektonske i umetničke priče, objedinjujući u tome procesu sva svoja različita interesovanja.

Izlaganje ovakvog stvaraoca treba doživljavati samo kao dar, isključivo prateći svoj lični kreativni, tehnički i likovni senzibilitet, svoje unutrašnje potrebe, estetiku i poetiku, proživljavajući svo bogatstvo Jelenine arhitektonske priče kao podstrek svemu onome što je u nama stvaralačko, svemu što je lepo, tražeći u sebi nove sadržaje, tragajući za novim likovnim potrebama i vrednostima.

Komunikacija, shvaćena u najširem smislu, predstavlja zajednički imenitelj njene prirode i stvaralačke ambicije – osnovnu odliku njene ličnosti. Jelena Atanasijević svojim radom nedvosmisleno komunicira sa prostorom u najširem smislu, sa njegovim apstraktnim, geometrijskim, ali i konkretnim, životnim, gradskim, urbanističkim, stambenim aspektima. S druge strane, komunikacija je usmerena ka svemu onome što je u njoj, što je njeno – obrazovanje, vaspitanje, likovni sadržaji, intimni afiniteti ka estetskom, bogatstvo iskustva.

Jelena Atanasijević na ovaj način povezuje tradiciju i iskustvo sa novim tokovima i tendencijama u arhitekturi. Svojim autorskim pečatom i osobenim arhitektonskim rukopisom ona, pored pragmatičnosti, upućuje na likovnost kao suštinsku i centralnu vertikalu pomoću koje savremena arhitektura integriše u sebi najvažnije ljudske potrebe.

Sve izloženo, pored svoje konciznosti, stručno tehničke određenosti i prepoznatljivih vrednosti u strukturi, morfologiji i bogatstvu likovnih simbola i jezika, predstavlja i jasnu priču koja posmatraču ostavlja mogućnost da je domisli i dopriča kako bi sebe pokrenuo ka novim arhitektonskim i umetničkim uvidima, kojih do tada, možda i nije bio svestan.

Osećanje prisustva zdrave ambicije i energije izuzetno je jako i izraženo u svim radovima. U njima se oseća najplodonosnija stvaralačka kombinacija sistematičnosti i maštovitosti. Oni pričaju i osećaju sva njena sazrevanja i stanja duše. Koliko god da je veliki deo posla koji je ostvarila izgrađujući sebe u arhitektonskom i umetničkom smislu i gradeći ambijente koji su se očekivali od nje, uvek je postojalo nešto neočekivano, još bogatije i snažnije što je i same naručioce ostavljalo bez daha a posmatrače zatečene svešću da ih njen rad i stvaralaštvo usmerava ka pravim prostornim vrednostima. Jelena Atanasijević uvek priča samo svoje priče, one koje oslikavaju njenu snagu koja briše sve nedoumice i nalazi najbolja rešenja.

Danilo Stojanović, red. prof. arh.

BIOGRAFIJA

Jelena V. Atanasijević je rođena 1972. godine u Kragujevcu. Diplomirala je 1997. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na istom fakultetu je magistrirala 2001. godine sa temom "Proporcije arhitektonskih elemenata u kompozicijama Le Korbizijea, Luisa Kana i Riharda Majera", a 2009. godine i odbranila doktorsku disertaciju "Proporcije u estetičkoj percepciji klasične arhitekture 20. veka".

Na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaposlena je od 2013. godine u zvanju docenta na predmetu Projektovanje oblika. Honorarno je angažovana na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na kome izvodi nastavu na doktorskim akademskim studijama Primenjena umetnost i dizajn (predmet Projekcijski sistemi).

Autor je više desetina arhitektonskih i urbanističkih projekata, kao i projekata enterijera.

skc jelena

STUDENTSKI KULTURNI CENTAR SAJT, FB PROFIL/STRANATVITER

PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari