Sport, medicina, bioetika – zbornik radova

Sport, medicina, bioetika – zbornik radova

Sredinom februara 2015. godine pred čitaocima se našao zbornik tekstova koji su nastali u okviru održanih javnih tribina na temu bioetike i sporta.

Ove tribine je organizovalo Bioetičko društvo Srbije u Domu omladine u Beogradu, u periodu od juna do novembra 2013. godine. Urednice ove publikacije su doc. dr Sandra Radenović i asist. dr med. Vida Jeremić.

Tekstovi u Zborniku vezani su za značajno polje bioetike sporta koje postaje sve atraktivnije kako za istraživače različitih profila, tako i za širu, laičku javnost. Sama bioetika sporta u užem smislu, obuhvata najpre kritičko razmatranje dopinga, mita i korupcije u sportu, ali i problem medicinskoetičkih principa u oblasti medicine sporta. U širem smislu, bioetika sporta se orijentiše na istraživanje bioetičkih aspekata sporta kako u medicini sporta, tako i u brojnim humanističkim disciplinama kao što su sociologija i psihologija sporta.

Publikaciju čine i radovi profesora i lekara koji se bave različitim aspektima medicine sporta, kao što su specifične teme o sindromu sportskog srca i odnosu fizičke aktivnosti i psihičkih poremećaja. U publikaciji se nalaze i neveliki tekstovi vezani za oblast sociologije međuetničkih odnosa koji su, kako smatraju urednice, relevantni i za oblast bioetike sporta.

SPORT, MEDICINA, ETIKA - ZBORNIK RADOVA


Izvor: centarzztlj.rs


APEL ZA NEDIN OPORAVAK I BOLJU BUDUĆNOST


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari