Najtransparentnije opštine i gradovi: 1) Novi Pazar; 2) Sombor; 3) Sokobanja; 4) Tutin; 5) Kanjiža; 6) Užice; 7) Veliko Gradište; 8) Vranje; 9) Leskovac; 10) Vrnjačka Banja (VIDEO)

Najtransparentnije opštine i gradovi: 1) Novi Pazar; 2) Sombor; 3) Sokobanja; 4) Tutin; 5) Kanjiža; 6) Užice; 7) Veliko Gradište; 8) Vranje; 9) Leskovac; 10) Vrnjačka Banja (VIDEO)

LTI 2022: Novi Pazar, Sombor i Sokobanja najtransparentnije lokalne samouprave

Transparentnost gradova i opština u Srbiji blago je povećana u 2022. godine u odnosu na prethodnu, ali je prosek i dalje nizak. Najtransparentnije lokalne samouprave su Novi Pazar, Sombor i Sokobanja, rezultati su ovogodišnjeg istraživanja Lokalnog indeksa transparentnosti (LTI 2022) koje je sprovela Transparentnost Srbija.

Prosečna ocena 145 JLS u 2022. godini je 49 (od maksimalnih 100), što je i dalje slab rezultat, ali za poen bolji nego prethodne godine i za devet bodova bolji nego u 2015, kada je istraživanje sprovedeno prvi put.

Rezultat iznad 70 poena zabeležilo je 11 opština i gradova, dok su četiri ostvarile skor veći od 80.

Novi Pazar, koji je prošle godine bio četvrti, sada je na vrhu tabele, sa ocenom 87. Sombor je ponovo na drugom mestu, sa skorom 85, dok je Sokobanja ostvarila napredak za dve pozicije i zauzima treće mesto sa 84 poena.

Veliki uspeh zabeležio je Tutin, koji je sa 93. pozicije i 42 poena došao do četvrtog mesta na listi. U vrhu liste nalaze se i Kanjiža, Užice, Veliko Gradište, Vranje, Leskovac, Vrnjačka Banja i Subotica.

MeÄ‘u gradskim opštinama, koje se zbog manjih nadležnosti ne mogu u potpunosti porediti sa drugim lokalnim samoupravama, veoma dobre rezultate imaju Surčin (69) i Sevojno (66).

ÄŒinjenica da se meÄ‘u najbolje plasiranim nalaze i opštine koje imaju manje budžete i broj zaposlenih, jasno pokazuje da nedostatak resursa ne može biti valjano opravdanje za netransparentnost.

Na dnu liste ove godine, sa manje od 30 poena, nalaze se Bujanovac, Knić, Kovačica, Sečanj, Koceljeva i Preševo.

Što se tiče kategorija, minimalni rast transparentnosti je zabeležen u četiri oblasti, a značajan samo kod „Javnih rasprava i javnih konkursa“, sa 44,3% na 54,7%. U četiri oblasti je zabeležen pad, koji je najveći u slučaju „Informatora o radu”, sa 51,9% na 41,7% i „Javnih nabavki” sa 95,5% na 72,6%. Pad transparentnosti kod javnih nabavki je direktna posledica primene novog Zakona. Naime, naručioci više nisu u obavezi da informacije objavljuju na svom sajtu, već samo na Portalu javnih nabavki, pa su mnoge opštine i gradovi to prestali da čine. Oblast u kojoj je transparentnost i dalje najmanja odnosi se na rad gradskih i opštinskih skupština i veća.

Iako je dobro što prosečna ocena transparentnosti raste, i dalje postoje velike fluktuacije u obe polovine tabele. Neke dobro ocenjene JLS iz prethodnih LTI ciklusa bile su lošije u ovom istraživanju, a pojedine koje su dugi niz godina bile loše rangirane, značajno su povecale rezultate. Izbori održani 2020. godine, personalne promene koje su usledile, u kombinaciji sa oslanjanjem na „političku volju”, u odsustvu pisanih procedura za održavanje transparentnosti, verovatno su imali uticaja, kako na pozitivne, tako i na negativne promene u nekim opštinama.

Stoga je i glavni zaključak istraživanja da su potrebni značajni i kontinuirani napori da se poboljša i održi transparentnost čak i meÄ‘u najboljim JLS. Za postizanje i održavanje transparentnosti neophodno je usvojiti jasne procedure koje će precizno propisati šta sve opštine treba da objave i ko je za to odgovoran, a što je još važnije – ove procedure se moraju primeniti.

USAID je podržao neke opštine da donesu akte koji propisuju te procedure, pokazujući time spremnost za veću odgovornost prema graÄ‘anima. Imajući u vidu da je transparentnost generalno veća tamo gde postoje i zakonske obaveze, dodatni podsticaj opštinama bi mogao da doÄ‘e iz Vlade i Skupštine – propisivanjem minimuma informacija koje opštine moraju da objave na svojim internet stranicama.

Treba, takoÄ‘e, pomenuti i da je 25 opština i gradova koji su proteklih godina koristili podršku USAID Projekta za odgovornu vlast - GAI ostvarilo znatno bolji prosečan rezultat nego ostale jedinice lokalne samouprave (56:45). Ovo pokazuje da i samo LTI istraživanje i redovno objavljivanje rezultata, uz rad sa lokalnim samoupravama na sprovoÄ‘enju reformi, pomažu povecanju transparentnosti.

Rezultati LTI 2022 pokazuju na koji način su ukidanje zakonskih obaveza, pandemija (koja nije propraćena uvoÄ‘enjem novih vidova komunikacije sa graÄ‘anima) i direktna podrška opštinama i gradovima, uticali na transparentnost. Potrebno je izgraditi mehanizme koji će garantovati da objavljivanje dokumenata i informacija ne zavise ni od čije političke volje ili od entuzijazma pojedinaca u lokalnoj administraciji. Već postoje brojni primeri dobre prakse, na koje smo ukazali u LTI, uz poziv svim lokalnim samoupravama da ih primene.

Konačno, sam LTI, kao dugoročni mehanizam za pracenje, još jednom se pokazao kao smernica za lokalne samouprave koje su spremne i voljne da povecaju transparentnost svog rada.

Napomene:

 • Indeks transparentnosti lokalne samouprave LTI 2022 predstavlja istraživanje, ocenjivanje i rangiranje 145 jedinica lokalne samouprave i 25 gradskih opština u Srbiji, koje sprovodi Transparentnost Srbija. Ovo je šesta godina (četvrta u nizu) u kojoj TS sprovodi ovo istraživanje. Opštine i gradovi su rangirani na osnovu kriterijuma transparentnosti, odreÄ‘enih putem 95 indikatorskih pitanja. Svi rezultati se verifikuju dvokružno
 • LTI je presek stanja u trenutku prikupljanja podataka (ili verifikacije) i trenutno stanje se može razlikovati od stanja u izveštaju.
 • Loši rezultati u nekim kategorijama ne moraju nužno značiti i da je korupcija raširena u tim oblastima. Slično tome, dobri rezultati nikako ne garantuju da nema korupcije. Transparentnost je mehanizam za lakše otkrivanje ili sprečavanje korupcije.
INTERAKTIVNA MAPA - OVDE

PRILOZI

PREZENTACIJAIZVEŠTAJVIDEO: PREDSTAVLJANJE LTI 2022LTI KRAGUJEVAC

Izabrani pojedinačni primeri

Skupština i veće

Dobre prakse

Javne rasprave i javni konkursi

Dobre prakse

Indikatori 0 u 2022.

 1. 7. Da li su na sajtu objavljeni podaci kako su pojedinačno i poimenice odbornici glasali?
 2. 12. Da li na sajtu postoje podaci o kontaktu građana sa odbornicima?
 3. 18. Da li su 6-mesečni i 9-mesečni izveštaji o izvršenju budžeta dostupni na sajtu?
 4. 19. Da li su 6-mesečni i 9-mesečni izveštaji o izvršenju budžeta objavljeni na 6 cifara ekonomske klasifikacije?
 5. 20. Da li su mesečni izveštaji (ili kumulativni mesečni izveštaji) o izvršenju budžeta dostupni na sajtu?
 6. 24. Da li je na sajtu objavljen izveštaj o javnoj raspravi o budžet
 7. 25. Da li je u poslednjih 12 meseci razmatran i objavljen predlog završnog računa budžeta ili usvojeni završni račun budžeta?u?
 8. 26. Da li je u poslednjih 12 meseci objavljena i razmatrana revizija završnog računa budžeta?
 9. 29. Da li su u uslužnom centru (šalter sali) ili u prostorijama uprave vidno istaknuti rokovi za izdavanje dokumenata i uputstva?
 10. 32. Da li svi mehanizmi za prijavu korupcije i nepravilnosti dozvoljavaju anonimne prijave?
 11. 35. Da li korisnik usluga JLS može da prati tok (status) predmeta na sajtu?
 12. 36. Da li su na sajtu dostupni podaci o postupanju po žalbama, predstavkama i prigovorima?
 13. 37. Da li na sajtu postoje podaci o uslugama koje opština pruža ?
 14. 39. Da li na sajtu ili u informatoru postoji obaveštenje da graÄ‘ani mogu da prisustvuju sednicama skupštine i uputstvo kako se prijavljuju?
 15. 41. Da li su vidno dostupni podaci o kontaktu predsednika opštine/gradonačelnika ili zamenika sa graÄ‘anima?
 16. 42. Da li opština sprovodi ispitivanje zadovoljstva graÄ‘ana korisnika usluga opštinske uprave u poslednje četiri godine?
 17. 44. Protiv JLS nisu podnošene žalbe u 2020. godini zbog nedostavljanja (ignorisanja zahteva) informacija od javnog značaja?
 18. 47. Da li je informacija o podnošenju zahteva za slobodan pristup informacijama vidljiva u uslužnom centru (šalter sali) ili prostorijama uprave?
 19. 52. Da li informator sadrži aktuelan godisnji plan javnih nabavki ili link ka planu?
 20. 53. Da li informator sadrži informaciju o platama funkcionera i službenika (eksplicitno)?
 21. 54. Da li informator sadrži podatke o uslugama koje opština pruža i rokovima za njihovo pružanje ili link ka registru ili mestu na sajtu gde su i usluge i rokovi?
 22. 61. Da li je na sajtu JLS ili JP objavljena sistematizacija JP?
 23. 66. Da li su na sajtu JP ili JLS objavljeni godišnji planovi rada JP?
 24. 68. Da li su na sajtu JU ili JLS objavljeni izveštaji o radu javnih ustanova?
 25. 69. Da li su na sajtu javnih ustanova ili na sajtu JLS objavljeni godišnji planovi rada javnih ustanova?
 26. 71. Da li su podaci o broju zaposlenih u javnim preduzećima objavljeni na sajtu JLS?
 27. 76. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o dodeli imovine u zakup?
 28. 81. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji projekata NVO koje je finansirala opština?
 29. 82. Da li su na sajtu objavljeni izveštaji o realizaciji medijskih projekata koje je finansirala JLS?
 30. 84. Da li je godišnji plan rada uprave objavljen na sajtu?
 31. 85. Da li je objavljen izveštaj o radu uprave za prethodnu godinu?
 32. 89. Da li je na sajtu objavljena evidencija imovine (nekretnina) u vlasništvu JLS koje su date u zakup, sa podacima o zakupcima, ceni i trajanju zakupa?
 33. 91. Da li na sajtu JLS postoji evidencija kontakata sa lobistima?
 34. 92. Da li na sajtu JLS postoji dnevni ili nedeljni raspored aktivnosti gradonačelnika/predsednika opštine?
 35. 93. Da li je usvojen plan integiteta i da li je JLS izvestila o njegovoj primeni?
DETALJNO:


Izvor: Transparentnost Srbija, 24. 5 2022.


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ÄŒUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM ðŸŽ™ï¸

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html