Crna lista trgovaca na internetu (Potrošač.info)

Crna lista trgovaca na internetu (Potrošač.info)

Poslednjih nekoliko godina, a naročito ove 2020. godine, došlo je do značajnog porasta prometa u elektronskoj trgovini. Na rast prometa svakako je uticao i porast broja trgovaca koji se bave internet trgovinom, međutim, nemali je broj onih koji ovakav vid trgovine ne obavljaju u skladu sa zakonima, dobrom trgovinskom praksom, pa čak ni etičkim normama. Rast trgovaca koji posluju "na crno" posebno je primećen na društvenim mrežama.

Zakon o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) u članu 6. jasno navodi koje su obavezne informacije koje je pružalac usluge elektronske trgovine dužan da poseduje. Naime, pomenuti član, između ostalog, navodi:

Pružalac usluga dužan je da, u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan, korisnicima usluga pruži sledeće informacije:

 1. ime i prezime ili naziv pružaoca usluga,
 2. sedište pružaoca usluga,
 3. ostale podatke o pružaocu usluga na osnovu kojih korisnik usluga može sa njim brzo i nesmetano da ostvari komunikaciju, uključujući i elektronsku adresu,
 4. podatke o upisu u Registar privrednih subjekata, odnosno drugi javni registar,
 5. pojedinosti o nadležnom organu, ako delatnost pružaoca usluga podleže službenom nadzoru,
 6. u slučaju da se radi o posebno regulisanoj delatnosti – profesionalno ili stručno strukovno udruženje kod koga je pružalac usluga registrovan, profesionalni naziv i državu koja ga je odobrila i uputstva o profesionalnim pravilima,
 7. poreski identifikacioni broj (PIB), kao i broj obveznika poreza na dodatu vrednost ako je pružalac usluga obveznik poreza na dodatu vrednost.

U navedenom članu takođe se navodi da "Ako pružalac usluga navodi cene, one moraju biti jasno i nedvosmisleno naznačene, a posebno mora naznačiti da li su u te cene uključeni troškovi dostave, ostali manipulativni troškovi, porez i drugi troškovi koji na njih utiču".

Drugim rečima, trgovac koji svoju prodaju vrši putem interneta, u obavezi je da na vidnom i dostupnom mestu naznači:

 • poslovno ime,
 • adresu sedišta,
 • kontakt podatke,
 • matični broj (MB),
 • poreski identifikacioni broj (PIB),
 • detaljne podatke o ceni proizvoda, koji uključuju i troškove dostave i ostale manipulativne troškove.

Ukoliko trgovac poseduje sve navedene podatke i ukoliko su isti tačno navedeni (provera se može izvršiti putem registra pravnih lica na internet stranici Agencije za privredne registre - APR, smatra se da isti posluje u skladu sa Zakonom i da je kupovina kod takvog trgovca bezbedna, u smislu da se u toj situaciji primenjuju i odredbe Zakona o zaštiti potrošača i dr. zakona kojima se reguliše poslovanje van poslovnih prostorija trgovca.

Zašto je ovo važno?

Broj potrošača koji se javljaju potrošačkim organizacijama (UZPV i NOPS), a u vezi sa kupovinom putem društvenih mreža od neregistrovanih prodavaca, svakodnevno raste. Nažalost, u ovakvoj situaciji, odredbe Zakona o zaštiti potrošača nisu primenjive (ne važe) i potrošačke organizacije nisu u mogućnosti da postupaju, niti da pruže adekvatne pravne savete, izuzev da potrošače upute na samostalni sudski postupak.

Posmatrajući navode u čl. 6. Zakona o elektronskoj trgovini, ali i druge zakone, Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine (UZPV) u saradnji sa potrošačkim organizacijama članicama Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), izvršilo je proveru određenog broja trgovaca na društvenoj mreži Fejsbuk i utvrdilo spisak onih za koje se sumnja da ne posluju u skladu sa propisima.

Lista je data u nastavku, međutim važno je napomenuti da ista nije konačna, ne predstavlja reprezentativni uzorak po pitanju broja trgovaca "na crno", niti predstavlja listu trgovaca na koje potrošači najčešće izjavljuju prigovore.

R. br. - naziv trgovca - stranica trgovca na društvenoj mreži Fejsbuk

1. Pocket shop https://www.facebook.com/pocketshopsrbija/
2. Geto shop https://www.facebook.com/geto.srbija.bre/
3. WebShop Zmaj https://www.facebook.com/WebShopZmaj/
4. Super Shop https://www.facebook.com/Super-SHOP-490052478082376/
5. eTrg.net https://www.facebook.com/eTrg.net/
6. Akcija.rs https://www.facebook.com/akcija.rs/
7. Auto-fanatik auto oprema https://www.facebook.com/auto.fanatik.beograd/
8. Najbolje cene shop https://www.facebook.com/Najbolje-CENE-shop-268269497453508/
9. Diskont shop https://www.facebook.com/Diskont-Shop-278746739630770/
10. Haljine online prodaja https://www.facebook.com/Gospodepomiluj111/

11. Haljine 1500-5500 https://www.facebook.com/HaljineKombinezoniSuknjeMajice/
12. Kupaci kostini i haljine https://www.facebook.com/modnistudioelmas/
13. Trenerke In Online Shop Mladenovac https://www.facebook.com/segiwebshop/
14. Trenerke Kvalitetne https://www.facebook.com/trenerkekvalitetne/
15. Fresh moda https://www.facebook.com/FreshModaStyle/
16. Trenerke Povoljno https://www.facebook.com/povoljnoshop/
17. New Shop 23 https://www.facebook.com/NewShop023/
18. Gifty.rs https://www.facebook.com/gifty.rs/
19. Trenerke Najpovoljnije https://www.facebook.com/Trenerke-Najpovoljnije-524065781015513/
20. Zenske Trenerke Novi Pazar https://www.facebook.com/zensketrenerke.novipazar/

21. Boom Fashion https://www.facebook.com/boomfashionn/
22. F & S Patike https://www.facebook.com/fspatike/
23. Prodaja patike i trenerke https://www.facebook.com/groups/222130855465918/
24. Patike�online prodaja https://www.facebook.com/groups/707649676299350/
25. Patike Shop SRB https://www.facebook.com/patikeshop.srb/
26. Patike Prodaja Online https://www.facebook.com/patikeprodaja01/
27. Srbija Moda Online https://www.facebook.com/srbijamodaonline/
28. Best Look https://www.facebook.com/bestlook333/
29. Online Sport Srbija https://www.facebook.com/Online-Sport-Srbija-761680023911620/
30. Online Patike Najjeftinije https://www.facebook.com/OnlinePatikeNajjeftinije/

31. Nike patike https://www.facebook.com/Nike-patike-536157206443221/
32. Hit patike https://www.facebook.com/megahitpatike/
33. Obuca Megi https://www.facebook.com/obucamegi/
34. ObUćA CiPeLiĆi https://www.facebook.com/ObU%C4%87A-CiPeLi%C4%86i-726861764016022/
35. Sve za punije dame kod Dragane https://www.facebook.com/groups/449166571943177/
36. Prodaja za punije i malo punije dame https://www.facebook.com/groups/3007008335984107/
37. Kataleja Haljine https://www.facebook.com/Kataleja-Haljine-1398434743806247/
38. Obuca iv https://www.facebook.com/Obuca-iv-1402419110064929/
39. OBUĆA BRNO https://www.facebook.com/OBU%C4%86A-BRNO-1743078065986690/
40. Obuca TOP. NET https://www.facebook.com/Obuca-TOP-NET-620501218148749/

41. Obuca Pravi Korak https://www.facebook.com/Obuca-Pravi-Korak-524600994356480/
42. Obuća ARSIĆ https://www.facebook.com/Obu%C4%87a-ARSI%C4%86-1715629895170941/
43. Zenska Obuca Maja https://www.facebook.com/Majastamenkovic84/
44. S & M shop https://www.facebook.com/garderoba.akishop/
45. Andjela - Prodaja obuce https://www.facebook.com/andjelaprodajaobuce/
46. Obuca Masa https://www.facebook.com/Obuca-Masa-439634996232293/
47. Zenski Kutak https://www.facebook.com/kutak.zenske.odece/
48. Praktik Shop https://www.facebook.com/PraktikShop/
49. Widget shop Srbija https://www.facebook.com/widget.shop.srbija/
50. Klik&shop.rs https://www.facebook.com/kliksh0p.rs/

51. Selfi SHOP https://www.facebook.com/selfi.shop.srbija/
52. Ekskluziv shop https://www.facebook.com/Ekskluziv.Shop/
53. Max Shop https://www.facebook.com/neoshop111/
54. ПАТИКЕ https://www.facebook.com/groups/1157756981001486/
55. Viktoria Kupi Sigurno https://www.facebook.com/groups/1157756981001486/user/100050697765651/
56. Kupi Sigurno https://www.facebook.com/groups/1157756981001486/user/100052435251740/
57. Haljine Bluz https://www.facebook.com/haljinebluz/
58. Sara Shopping https://www.facebook.com/SaraShopping1/
59. Dream Team Odeća https://www.facebook.com/DreamTeamOdeca/
60. Talija- ženska garderobe od pamuka https://www.facebook.com/talijazenskagarderoba/

61. NISKE CENE KOD Dragane https://www.facebook.com/NISKE-CENE-KOD-Dragane-772233596315808/
62. Zenska_garderoba_nicole https://www.facebook.com/Zenska_garderoba_nicole-2065632977051759/
63. TIM fashion https://www.facebook.com/TIM-fashion-1845033475727925/
64. Garderoba Maki https://www.facebook.com/Garderoba-Maki-836969369785406/
65. Odeca Dar https://www.facebook.com/Odeca-Dar-369374440181631/
66. Butik Fashion Diamond https://www.facebook.com/ButikFashionDiamond/
67. Cene Extra Tea https://www.facebook.com/cene.extra.tea/
68. Obuća Modena https://www.facebook.com/Obu%C4%87a-Modena-100243678084266/
69. Fashion Lady https://www.facebook.com/Fashion-Lady-972163606297857/
70. Butik Leonida https://www.facebook.com/Butik-Leonida-1183747585062169/

71. Garderoba Banjoni https://www.facebook.com/banjoni.garderoba/
72. Luna Luna https://www.facebook.com/lunaluna74/
73. Jeftine Trenerke stranica https://www.facebook.com/Jeftine-Trenerke-stranica-191610854952055/
74. Lena Angel-Online Fashion Store https://www.facebook.com/lenaangelfashion/
75. Sabina MODNI STIL https://www.facebook.com/Sabina-MODNI-STIL-2222853651331651/
76. Turska roba EXTRA povoljno https://www.facebook.com/Turska-roba-EXTRA-povoljno-1621477338075523/
77. Prodaja turske i italijanske garderobe https://www.facebook.com/Prodaja-turske-i-italijanske-garderobe-1051589088246525/
78. Veleprodaja Ženske Garderobe https://www.facebook.com/prodajanternet/
79. Veleprodaja i Maloprodaja Turske Garderobe https://www.facebook.com/Veleprodaja-i-Maloprodaja-Turske-Garderobe-203720589813012/
80. Butik Moja Treša https://www.facebook.com/Butik-Moja-Tre%C5%A1a-575397575862591/

81. Trenerke Duksevi Povoljno https://www.facebook.com/Trenerke-Duksevi-Povoljno-284769625245133/
82. Binela Fashion https://www.facebook.com/Binela-Fashion-100476594970383/
83. Muski Zenski Jeans https://www.facebook.com/Muski-Zenski-Jeans-105239911071662/
84. PLAY 4 FUN https://www.facebook.com/trenerkesrbija20/
85. EA sport trenerke https://www.facebook.com/EAtrenerke19/
86. Trenerke SHOP https://www.facebook.com/trenerkeshop020/
87. Online Sport Srbija https://www.facebook.com/patikeonlineshopsrbija/
88. HOP prodaja trenerki https://www.facebook.com/onlineprodajahop/
89. Milica Anastasija Parfemi https://www.facebook.com/milicaanastasijaparfemi/
90. Najbolji Parfemi online https://www.facebook.com/vasa.parfimerija/

91. Parfemi Online https://www.facebook.com/Parfemi-Online-107062474345065/
92. Parfemi testeri https://www.facebook.com/Parfemi.testeri47/
93. Testeri Maskice https://www.facebook.com/maskicehedonizam/
94. Testeri Parfema https://www.facebook.com/mirisljavost/
95. Parfemiii https://www.facebook.com/parfemnada/
96. Testeri Parfema https://www.facebook.com/testeriparfem/
97. Klik Klak Shop https://www.facebook.com/KlikSrbija/
98. Klik Shop https://www.facebook.com/klikshop.online/

Foto: Pixabay
Izvor: Potrošač.info, 27. 12. 2020. 

PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html