Kragujevački srednjoškolci među pobednicima prvog Ste(a)m izazova u Srbiji

Kragujevački srednjoškolci među pobednicima prvog Ste(a)m izazova u Srbiji

Timovi „Nije kompot nego kompost“ Prve tehničke škole iz Kragujevca, „Pančevo pametan grad“ Mašinske škole „Pančevo“, Elektrotehničke škole „Nikola Tesla“ i Medicinske škole „Stevica Jovanović“ iz Pančeva i „EcoBytes“ Prve kragujevačke gimnazije, pobednici su prvog STE(A)M izazova u Srbiji. Njihova rešenja za primenu nauke, tehnologije, inženjerstva, umetnosti i matematike, odnosno STE(A)M disciplina, za rešavanje lokalnih problema, odabrana su kao najbolja u konkurenciji deset timova u finalu ovog takmičenja koje je održano u Beogradu.

STE(A)M izazov je organizovao Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i Fondacijom Petlja.

Pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje Aleksandar Jović, obraćajući se učenicima i učenicama, rekao je da su svi finalisti STE(A)M izazova pobednici. „Kroz timski rad učinili ste ono čemu teži naše obrazovanje, a to je interdisciplinarnost. STE(A)M izazov je prilika da usvojite nova znanja i veštine, ali i prilika da u praksi primenite ono što ste naučili iz više predmeta. Takođe, nadam se da će ovaj izazov ohrabriti i nastavnike i nastavnice da još više sarađuju u razmeni znanja iz različitih oblasti u cilju povezivanja gradiva različitih predmeta“, istakao je Jović.

Tim „Nije kompot nego kompost“ iz Kragujevca bavio se problemom velike količine biorazgradivog otpada u školskom dvorištu koji može biti pretvoren u koristan proizvod – kompost. Oni su napravili roto-komposter sa veb aplikacijom za upravljanje kompostom od bio-otpada kojom korisnici mogu pratiti stanje komposta i primati obaveštenja o bilo kakvim neispravnostima, što ceo proces čini efikasnijim. Tim “Pančevo pametan grad” izradio je inovativno rešenje koje obuhvata praćenje kvaliteta, temperature i vlažnosti vazduha, kao i brzine i smera vetra putem senzora. Druga komponenta su upozorenja (alarmi) o rizičnim koncentracijama opasnih materija, koja se šalju korisnicima putem mobilne aplikacije za android uređaje u vidu notifikacija. Tim “EcoBytes” iz Kragujevca takođe je radio na unapređenju kvaliteta vazduha u gradu. Rešenje ovog tima je bioreaktor koji predstavlja ekosistem jednoćelijskih algi smeštenih u staklenu posudu, koje proizvode kiseonik, u zamenu za ugljen – dioksid, čija je povećana koncentracija posledica zagađenosti. Bioreaktor takođe poseduje solarni panel koji napaja pumpu i lampu neophodnu za njegov rad. Pobednička rešenja će nastaviti da služe lokalnoj zajednici iz koje dolaze, uz mogućnost primene i u drugim lokalnim sredinama.

„Sa sve bržim razvojem tehnologije, koji je trenutno predvođen razvojem veštačke inteligencije, otvaraju se potpuno novi frontovi primene u raznim oblastima. Ovaj STE(A)M izazov je upravo usmeren ka popularizaciji korišćenja tehnologije za rešavanje konkretnih svakodnevnih problema“, istakao je direktor Fondacije Petlja Nebojša Vasiljević.

Na konkurs, raspisan u oktobru 2023. godine, prijavilo se ukupno 35 školskih timova iz cele Srbije, koji su uz podršku svojih nastavnika identifikovali probleme u svojim lokalnim sredinama i za njihovo rešavanje osmislili inovativna rešenja koja se baziraju na upotrebi podataka, uz primenu STE(A)M disciplina, kao i tehnologija poput veštačke inteligencije, interneta stvari (IoT), blokčejna i robotike.

Portfolio menadžerka za digitalne inovacije u UNDP-u Jelena Ružičić, zahvalila se nastavnicima i nastavnicama na svoj podršci koju su pružili učenicima i učenicama u izradi inovativnih rešenja. „Želim vam da nastavite da širite duh timske saradnje koji ste već pokazali, i da nastavite da razvijate znanje, kreativnost i maštu u STE(A)M disciplinama. Posebno mi je drago što vidim da su svi timovi mešoviti, i da u svakom timu ima devojčica. Želim vam da nastavite da podržavate jedni druge i nadam se da ćemo imati što više devojčica u STE(A)M disciplinama“, rekla je Ružičić.

Za učešće u finalu izazova odabrano je deset školskih timova iz: Mašinske, Elektrotehničke i Medicinske škole iz Pančeva, Tehničke škole Pirot, Gimnazije ,,Svetozar Marković“ iz Niša, Aleksinačke gimnazije, Gimnazije „Sveti Sava“ iz Požege, Gimnazije Vrnjačka banja, i po dva tima iz Prve kragujevačke gimnazije i Prve tehničke škole Kragujevac. Oni su imali osam nedelja da razviju svoja rešenja, a za to vreme su na raspolaganju imali finansijsku, mentorsku i stručnu podršku projektnih partnera za realizaciju svojih ideja.

Stručni žiri koji je izabrao tri pobednička rešenja činili su: Danijela Šćepanović, samostalna savetnica u Sektoru za digitalizaciju Ministarstva prosvete, Milan Simić, savetnik za razvoj u Fondaciji Petlja, Davor Đošan, rukovodilac IT sektora u UNDP-u, Zoja Kukić Đorđević, preduzetnica i Sara Oredić, konsultantkinja u High Tech Engineering Center (HTEC).

Tri pobednička tima nagrađena su jednodnevnom posetom relevantnim akterima startap ekosistema u Beogradu. Takođe, članovi/ce pobedničkih timova, kao i njihovi nastavnici/ce, dobili su vaučere za kupovinu kompjuterske opreme u iznosu od 300 dolara za svakog člana tima.

Pored tri pobednička rešenja, u finalu su predstavljeni i načini za rešavanje problema izlivanja reka pomoću senzora i IoT tehnologije, akustični senzori za smanjenje buke u školama, rešenje za zalivanje javnih zelenih površina na daljinu, aplikacija za procenu pogodnosti zemljišta za gajenje maline, rešenje koje nudi senzore za detekciju kvaliteta vazduha, kao i rešenje za praćenje budnosti vozača u cilju prevencije saobraćajnih nesreća.

Više informacija o svim finalistima - opisi rešenja deset finalista prvog STE(A)M izazova.


Tim EcoBytes – Prva kragujevačka gimnazija

Cilj rešenja je unapređenje kvaliteta vazduha u gradu i smanjenje zagađenosti. Rešenje ovog tima je bioreaktor koji predstavlja ekosistem jednoćelijskih algi smeštenih u staklenu posudu koje proizvode kiseonik, u zamenu za ugljen - dioksid koji je proizvod zagađenost. Bioreaktor poseduje solarni panel koji napaja pumpu i lampu neophodnu za njegov rad. Takođe, solarni panel stvara energiju koja se koristi za napajanje ekrana informativnog tipa koji prikazuje turističke destinacije i zanimljivosti grada Kragujevca.

Rešenje je inovativno po tome što koristi žive organizme za neutralizaciju ugljen - dioksida i smanjenje ugljeničnog otiska, te doprinosi stvaranju kiseonika.

Tim GSM Decibel – Gimnazija “Svetozar Marković” Niš

Cilj ovog rešenja je podizanje svesti o zvučnom zagađenju u školama koje predstavlja ozbiljan problem sa potencijalnim negativnim uticajem na zdravlje, produktivnost i učenje. Predloženo rešenje čine senzori koji reaguju svetlosnim signalom svaki put kada jačina buke pređe dozvoljenu granicu i opomene sve prisutne osobe na datom prostoru da svoj govor ili jačinu nekog drugog izvora buke koriguju. Akustični senzori biće postavljeni na odgovarajućim mestima u prostoru učionice i školskog hodnika gde je nužno kontrolisati buku. Kada senzor detektuje da je nivo buke prešao dozvoljenu granicu, on aktivira svetlosni signal kao opomenu, kako bi obavestio prisutne osobe u prostoriji. Do sada se mali broj stručnjaka ozbiljno bavio merenjem nivoa buke i uticajima na zdravlje kod učenika i građana u urbanom okruženju. Smanjenje ili kontrola nivoa zvučnog zagađenja može pozitivno uticati na povećane rezultate rada, bolje zdravstveno stanje svih građana i bolju koncentraciju za rad učenika.

Tim HydroHeroes – Tehnička škola Pirot

Tim se bavi problemom detekcije i upozorenja o nivou vode u reci Nišavi (puštanjem brane na hidroelektrani, nivo Nišave se znatno poveća i na žalost svake godine reka odnese nekoliko života u tom gradu).

Rešenje previđa instalaciju sistema za upozoravanje o vodostaju Nišave čime se skreće pažnja svim građanima da je reka trenutno opasna i da se drže na distanci. Pomoću senzora i GSM modula server dobija informacije o trenutnom vodostaju Nišave i zatim se te informacije distribuiraju sistemima za notifikaciju (svetlosna upozorenja niz samu reku), kao i na panelima na mostovima. Rešenje bi omogućilo da se na svakom mostu postavi panel na kome bi se prikazivale informacije o statusu Nišave. Ovaj inovativni sistem koristi IoT tehnologiju (internet stvari) za razliku od starijih sistema upozorenja pozivima ili porukama.

Tim Jedan klik za jedan cvet – Prva tehnička škola Kragujevac

Problem kojim se tim bavi je promena svesti građana o značaju i očuvanju zelenih površina na teritoriji gradova u našoj zemlji. Neophodni su efikasni zalivni sistemi u kojima će se vodni resurs koristiti sa što manje rasipanja, budući da su postojeći zalivni sistemi zastareli, neefikasni i neprecizni. Rešenje ovog tima podrazumeva upravljanje zalivnim sistemom na daljinu preko veb aplikacije, koji korisnicima omogućava lak i udoban način da kontrolišu svoj sistem za zalivanje sa bilo koje lokacije. Takvo rešenje ujedno poboljšava kvalitet zalivanja i štedi vodu. Takođe, predloženo rešenje doprinosi održivosti i zaštiti životne sredine, promoviše reciklažu i održivost zelenih zidova, čime se smanjuje negativan uticaj na prirodu. Sistem je inovativan jer omogućava precizno upravljanje vremenom i količinom vode koja se koristi za zalivanje, što donosi uštede i smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu.

Tim Nije kompot nego kompost – Prva tehnička škola Kragujevac

Kompost od biootpada smanjuje otpad, obogaćuje zemljište, sprečava zagađenje i smanjuje troškove deponovanja otpada, a pritom podiže i ekološku svest. Problem kojim se bavi tim iz Prve tehničke škole iz Kragujevca je velika količina biorazgradivog otpada u školskom dvorištu u vidu trave, suvog lišća, papira i ostataka đačke užine koji bi mogli biti transformisani u koristan proizvod - kompost. Rešenje obuhvata veb aplikaciju za upravljanje kompostom od bio-otpada, mikrokontroler i roto-komposter. Aplikaciju mogu koristiti osobe ili organizacije koje se bave proizvodnjom komposta i koje žele da putem digitalnih senzora i IT tehnologija mere i prate parametre komposta - temperatura, vlažnost i pH vrednost, kako bi obezbedili optimalne uslove za kompostiranje. Takođe, aplikaciju mogu koristiti i oni koji koriste kompost za gradnju zemljišta ili za sađenje kultura kako bi znali kakav je kvalitet komposta i kako bi ga primenili na najbolji način. Korisnici mogu pratiti stanje komposta i primati obaveštenja o bilo kakvim neispravnostima ili nepreglednostima putem interneta i mobilnih uređaja, što značajno smanjuje potrebu za ličnim nadgledanjem i kontrolom.

Tim Pančevo pametan grad - Mašinska škola "Pančevo", Elektrotehnička škola "Nikola Tesla", Pančevo i Medicinska škola "Stevica Jovanović”, Pančevo

Tim radi na objedinjavanju digitalnih rešenja koja predstavljaju koncept “Pametnih gradova” i ovom prilikom su kreirali sistem za slanje informacija o zagađenosti vazduha. Bavi se problemom merenja materija u vazduhu i informisanja građana u cilju sprečavanja izloženosti opasnim koncentracijama zagađujućih materija. Ovo inovativno rešenje obuhvata praćenje kvaliteta vazduha putem senzora - analizu i predviđanje tendencije razvoja atmosferskih prilika. Osim merenja koncentracije određenih materija meri se temperatura kao i brzina i smer vetra, pomoću kojih se prate vrednosti na mikro području (širi region gradskog jezgra). Druga komponenta su upozorenja (alarmi) o rizičnim koncentracijama opasnih materija), koja se šalju korisnicima putem mobilne aplikacije za android uređaje u vidu notifikacija.

Tim Safer Choice – Aleksinačka gimnazija

Ovaj tim bavi se problemom saobraćajnih nesreća koje nastaju zbog umora, nepažnje ili neadekvatnog ponašanja vozača. Proizvod ovog tima je mobilna aplikacija. Kada vozač namesti telefon u vozilu i podesi ga tako da može pratiti njegove oči, aplikacija će ukoliko se on uspava ili ne prati put, slati zvučne signale u vidu obaveštenja. U aplikaciji postoji mogućnost dodavanja opcija za povećanje bezbednosti poput slanja obaveštenja za pomoć.

Tim TehnoKraguji – Prva kragujevačka gimnazija

Tim iz Prve kragujevačke gimnazije se bavi rešavanjem problema zagađenog vazduha putem razvoja uređaja opremljenog visokopreciznim senzorom za merenje koncentracije PM2.5 čestica u vazduhu kao i za merenje temperature. Uređaj je namenjen svima koji žele da na lokaciji po izboru izmere nivo zagađenosti vazduha. Ovo rešenje pored informacija o visoko zagađenim mikro lokacijama, služi i za povećavanje svesti o zagađenju i pruža mogućnost merenja zagađenja vazduha na svim lokacijama.

Tim Zemljišni Dijagnostičari – Gimnazija Vrnjačka Banja

Tim je radio na uzorkovanju zemljišta i uz pomoć eksperata i stručnih službi sproveo analizu pogodnosti zemljišta za gajenje malina, kao i procenu stepena zagađenosti zemljišta. Najčešća poljoprivredna kultura koja se gaji u Vrnjačkoj banji i okolini je malina. Stoga je nakon analize zemljišta koje je pogodno za gajenje te poljoprivredne kulture, ovaj tim kreirao aplikaciju „EKO MALINA“. Aplikacija će građanima pomoći da se pravilno informišu o uzgoju maline, poboljšaju kvalitet zemljišta ukoliko je neophodno, i dobiju predloge da se na osnovu unetih podataka nakon analize zemljišta poboljša njegov kvalitet. Istraživanjem i prezentovanjem rezultata ovog rešenja promovisaće se mere za sprečavanje zagađenja zemljišta, uključujući odgovorno odlaganje otpada, i podizaće se svest među građanima o važnosti očuvanja zemljišta.

Tim Zvezdobrojci – Gimnazija “Sveti Sava” Požega

Problem kojim se ovaj tim bavi jeste često izlivanje reke Skrapež iz korita, pored koje se nalazi i školska zgrada koja je često na udaru poplava. Ideja tima je da se ovakva pojava spreči putem izrade makete koja bi demonstrirala predlog rešenja. Tim primenjuje tehnologiju istakanja viška vode u sporedne kanale, i program - aplikaciju FIZZIQ za merenje fizičkih veličina senzorima. Aplikacija FIZZIQ omogućava da se snimaju, čuvaju i izvoze podaci, kreiraju i analiziraju grafikoni, kreiraju tabele, prave beleške i dodaju fotografije. U gradu se niko još nije ozbiljno bavio problemom izlivanjem rečnog korita i ovo je pokušaj školskog tima da to promeni.

STE(A)M izazov je organizovan u okviru projekta „Izgradnja ključnih računarskih kompetencija – ka radnoj snazi budućnosti“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i Fondacijom Petlja, uz podršku Vlade Republike Srbije.

Izvor: UNDP 

IZ ARHIVE PPNS: RADION
OBLAK U BERMUDAMA MALI SVETIONIK NEONSKA DUGA
PRVI PRVI NA SKALI Oblak u bermudama Darko Kocjan 202 PRVI PRVI NA SKALI Mali svetionik The Little Lighthouse Stanislav Zabic PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Neonska duga - rokenrol magazin Zikice Simica
LET IT ROLL SREDINOM ULICE ČEKAJUĆI VETAR
PRVI PRVI NA SKALI Let It Roll Zoran Paunovic Portal PRVI PRVI NA SKALI Sredinom ulice Moma Rajin PRVI PRVI NA SKALI Ekologija Kragujevac Cekajuci vetar Radio Beograd


STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI

PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAMTREDS

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html