Šesti javni konkurs UK Koraci

Šesti javni konkurs UK Koraci

Ustanova kulture "Koraci" pokrenula je šesti javni konkurs iz oblasti izdavaštva koji traje do 29. februara.

Кonkurs se raspisuje radi sufinansiranja monografskih publikacijа, a to su knjige (zbirke pesama, zbirke priča, romani, novele i sl), zbornici, stručne monografije i fotomonografije.

Koraci su istakli da je osnovna premisa u odabiru dela - zavičajnost, uz perspektivan talenat, očekujući lep izbor književnih rukopisa, monografija, fotomonografija, zbornika, dela iz sfere dečijeg interesovanja.

Prijava se podnosi na posebnom prijavnom obrascu koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, a zajedno sa konkursom objavljen je na sajtu Koraka (odeljak Konkursi).

U konkursu je navedeno da se dokumentacija sastoji iz uredno popunjenog obrasca (čitko hemijskom olovkom, ili na računaru, ili na pisaćoj mašini) uz koji se prilažu:

 • jedan odštampani primerak rukopisa, kao i primerak rukopisa u elektronskoj formi (poslat na mejl adresu konkurs.ukkoraci@gmail.com ili dostavljen na kompakt-disk uz prijavu);
 • biografiju autora sa naglaskom na objavljenim delima;
 • ukoliko je podnosilac prijave naslednik autora, dokaz o statusu;
 • saglasnost autora ili njegovog zakonskog naslednika (u slučaju da autor nije podnosilac prijave);
 • izvod iz lične karte (za lične karte sa čipom), odnosno kopiju lične karte podnosioca prijave;
 • izvod iz rešenja o registraciji u APR (za pravna lica).

Pravno lice dostavlja i saglasnost autora, odnosno priređivača, ili njegovog zakonskog zastupnika, o podnošenju prijave.

Ako se prijavljuje stručna monografija ili fotomonografija, podnosilac prijave može da dostavi delimično završen rukopis (najmanje 80% dela uključujući ilustracije i drugi vizualni materijal) uz obavezu da konačnu verziju rukopisa mora dostaviti najkasnije u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o izboru dela za izdavanje.

Prijava mora da bude dostavljena u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu da nastanu u transportu, a predaje se neposredno ili poštom, sa naznakom: "Komisiji za izbor dela iz oblasti izdavaštva". U suprotnom smatraće se da ne ispunjava formalne uslove za izbor i neće biti predmet razmatranja i odlučivanja, piše u pozivu.

Prednja strana koverte mora sadržati sledeće podatke: tačan naziv primaoca sa adresom: Ustanova kulture "Koraci", Ulica Save Kovačevića br. 5, 34 000 Kragujevac; naznaku: "Komisiji za izbor dela iz oblasti izdavaštva".

Zadnja strana koverte mora da sadrži ime, odnosno naziv podnosioca prijave sa adresom i kontakt telefonom.

Primljene prijave sa pratećom dokumentacijom ne vraćaju se podnosiocima, već predstavljaju arhivsku građu konkursa.

На слици може бити: 1 особа и текст који гласи „кораци јавни конкурс избор области издаваштва установе културе „кораци" 2024. години предмет конкурса издаване дела монографских публикација, борници, стручне монографије пријава конкурс подноси део akojuce заредно конкурсом, обравлујен интернет презентации установе „култура крагујевац" посебном пријавном обрасцу образац пк, рок подношене пријава https://ustanovakoracikg.r http://kulturakg.com конкурс пријаве подносе лично саве ковачевина δpoj .2024. године. адресу: крагујевац напомена: примерак рукописау електронско) форми може послати на мејл адресу konkurs.ukkoraci@gmail.co доставити на компакт-диску уз ријаву“
DODATNI PODACI

Jezik i pismo

Prijava mora da bude napisana na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom. Ukoliko se prijava podnosi na drugom pismu ili jeziku, mora sadržati posebno obrazloženje o tome.

Komisija može da traži da se uz prijavu dostavi prateća dokumentacija ili prilog, kao što su brošure, fotografije, saglasnost autora, odnosno zakonskog naslednika za objavljivanje njegovog dela, odnosno sve ono iz čega može bliže da se sagleda i oceni sadržina i kvalitet predloženog dela.

Kriterijumi i merila za ocenu prijave

Delo koje Ustanova može da izda mora da bude publikacija koja nije ranije objavljivana i ukoliko ispunjava određene uslove, odnosno kriterijume, u pogledu podnosioca prijave, sadržine i kvaliteta i forme prijave.

Podnosilac prijave mora da bude fizičko lice (autor, priređivač, njihov zakonski naslednik ili punomoćnik) rođeno u Kragujevcu, odnosno koje ima prebivalište na teritoriji Grada Kragujevca ili aktivno pravno lice koje ima sedište na teritoriji Grada Kragujevca, a koje je autor ovlastio da u njegovo ime podnese prijavu.

Izuzetno podnosilac prijave može da bude lice koje nema prebivalište/sedište na teritoriji Grada Kragujevca, ukoliko je tema dela:

 • Grad Kragujevac, istorijske ličnosti ili događaji iz istorije Grada Kragujevca, kao i prirodne lepote i geografske odlike Kragujevca i okoline;
 • ustanova, privredno društvo ili drugi entintet sa sedištem u Gradu Kragujevcu;
 • kulturno, istorijsko, industrijsko ili drugo nasleđe Grada Kragujevca ili je tema na drugi način povezana sa Kragujevcem.

Podnosilac prijave ne može da bude pravno lice čiji je osnivač ili suosnivač Grad Kragujevac.

Komisija će da odbaci prijave podnosilaca čija su dela u prethodnoj godini izabrana za objavljivanje.

Prijava će biti razmatrana samo ako ispunjava formalne uslove:

 • da je podneta na propisanom obrascu koji je čitko popunjen ručno hemijskom olovkom ili na računaru ili pisaćoj mašini;
 • da sadrži sve elemente iz člana 9. Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za izbor dela iz oblasti izdavaštva UK Koraci;
 • da sadrži sve dokaze i priloge propisane Konkursom;
 • da je podneta u roku propisanom Konkursom;
 • da je podneta u broju primeraka i na način propisan Konkursom.

Sve prijave koje nisu blagovremene, kao i one koje ne ispunjavaju formalne uslove propisane Pravilnikom biće odbačene.

Kriterijumi, u pogledu sadržine i kvaliteta, na osnovu kojih će se ocenjivati prijavljena dela su usklađenost sa opštim interesom u kulturi, ciljevima i prioritetima konkursa, kao i sadržaj i umetnička vrednost dela.

Način i rokovi za donošenje i objavljivanje odluke, kao i zaključenje ugovora

Odluka o izboru dela za izdavanje biće doneta najkasnije 45 dana od dana završetka roka za podnošenje prijava, a objavljuje se u roku od dva dana od dana donošenja.

Sa podnosiocem prijave izabranog dela, Koraci zaključuje ugovor o finansiranju, odnosno sufinansiranju dela, u roku ne dužem od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Ostale informacije

Sve prikupljene podatke Koraci čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kontakt za informacije: office@ustanovakoracikg.rs.

Ovogodišnji članovi komisije su njen predsednik dr Vladimir B. Perić, profesor srpskog jezika i književnosti u Muzičkoj školi, dr Jelena Arsenijević, profesor književnosti na Filološkom fakultetu, i Aleksandar B. Laković, književni stvaralac i lekar.

KALENDAR DOGAĐAJA U KRAGUJEVCU - DESET GODINA NA PPNS

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAMTREDS

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html