Emitovanje rijalitija ’prisilnog okruženja’ ograničiti na period od 23 do 6 časova - najavio REM

Emitovanje rijalitija ’prisilnog okruženja’ ograničiti na period od 23 do 6 časova - najavio REM

Odluke sa 220. redovne sednice Saveta Regulatora

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici održanoj dana 21. septembra 2020. godine, pružaocu medijske usluge TV Pink izrekao meru upozorenja zbog emitovanja programskog sadržaja u emisiji „Hit tvit“. Mera je izrečena zbog povrede odredbi člana 50. stav 1. Zakona o elektronskim medijima i člana 27. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga.

Postupajući po službenoj dužnosti Savet Regulatora je protiv navedenog PMU pokrenuo i postupak izricanja mera zbog emitovanja programskog sadržaja u emisiji „Zadruga“. Takođe, Savet Regulatora doneo je odluku da nadležnom javnom tužilaštvu podnese krivičnu prijavu protiv Kristijana Golubovića zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo iz člana 138. stav 1. Krivičnog zakonika, koje se goni po službenoj dužnosti.

Na istoj sednici Savet Regulatora je doneo odluku da se izradi nacrt Pravilnika kojim će se vremena emitovanja rijalitija programa „prisilnog okruženja“ ograničiti na period od 23 do 6 časova.

Dnevni red i zapisnik sa 220. redovne sednice Saveta održane 21. 9. 2020. godine

 1. Usvajanje zapisnika sa 219. redovne sednice Saveta REM-a održane dana 15. septembra 2020. godine;
 2. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink International Company d.o.o, Beograd - TV Pink, zbog kršenja odredbi člana 35. stav 1. Zakona o oglašavanju;
 3. Donošenje odluke u postupku izricanja mera predviđenih Zakonom o elektronskim medijima PMU Pink International Company d.o.o, Beograd - TV Pink, zbog kršenja odredbi člana 50. stav 1. Zakona o elektronskim medijima i člana 27. Pravilnika o zaštiti prava maloletnika o oblasti pružanja medijskih usluga u emisiji „Hit tvit“;
 4. Izveštaj Službe za nadzor i analizu o postupanju PMU Nacionalna Hepi TV po nalogu iz rešenja kojim je izrečena mera upozorenja u predmetu br 07- 810/20;
 5. Izveštaj Službe za nadzor i analizu o postupanju PMU Nacionalna Hepi TV po nalogu iz rešenja kojim je izrečena mera upozorenja u predmetu br 07- 898/20;
 6. Izveštaj Službe za nadzor i analizu o postupanju RTV Šabac po nalogu iz rešenja kojim je izrečena mera opomene u predmetu br 07- 819/20;
 7. Razmatranje izveštaja Službe za nadzor i analizu o broju nepravilnosti u vezi sa Zakonom o oglašavanju kod komercijalnih TV pružalaca medijskih usluga (PMU) sa dozvolom za pružanje medijske usluge za područje Cele Republike i kod JMU Radio-televizija Srbije (RTS) za jul 2020. i donošenje odluke;
 8. Donošenje Pravilnika o vremenu emitovanja rijaliti programa „prisilnog okruženja“ u programima pružalaca medijskih usluga;
 9. Izveštaj Službe za nadzor i analizu po službenoj dužnosti povodom pretnje po život iznete u rijaliti programu „Zadruga“ PMU Pink international company d.o.o., Beograd- TV Pink dana 16.-17.09.2020. godine, 22:00:50 – 5:24:00;
 10. Razmatranje zahteva PMU Televizija Istok 1 d.o.o., Beograd - Istok 1 (I1) za izdavanje saglasnosti na planiranu promenu vlasničke strukture i donošenje odluke;
 11. Razmatranje prijave promene vlasničke strukture PMU Laguna Etar d.o.o., Beograd - Radio Laguna 93,7, zahteva za promenu skraćenog identifikacionog znaka i donošenje odluke;
 12. Razno;
Izveštaj o radu REM za 2019. godinu

(izvod)

Mere opomene

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o. – HEPI TV, Beograd, zbog toga što je u svom televizijskom programu dana 23.06.2019, kao i 27.06.2019, u rijaliti programu „Parovi“ emitovao neoznačen programski sadržaj u kome je prikazan sadržaj nepodesan za osobe mlađe od 18 godina, emitovanjem sadržaja u kojem je prikazano fizičko i verbalno nasilje nad jednim od učesnika*

Prilog: Rešenje 

Mere upozorenja

Preduzeće za marketing, izdavačku delatnost, radio i televiziju HAPPY TV d.o.o. – HEPI TV, Beograd, zbog toga što je u svom televizijskom programu dana 12.10.2019, u rijaliti programu „Parovi“ emitovao nepravilno označen programski sadržaj nepodesan za osobe mlađe od 18 godina, emitujući pre ponoći prizor oralnog seksa među akterima tog programa

Prilog: Rešenje

Iz tabelarnog prikaza prijava tokom 2019. godine sa najčešćim temama koje su bile predmet prijava

Najčešća tema/Broj prijava

 • Govor mržnje 2
 • Dostojanstvo ličnosti 3 Neobjektivno i/ili neistinito izveštavanje 4
 • Neistinito izveštavanje – govor mržnje 153
 • Neobjektivno ili neistinito izveštavanje – dostojanstvo ličnosti 15
 • Zaštita maloletnika 19
 • Rijaliti 190
 • Političko oglašavanje van predizborne kampanje 9 Oglašavanje 15
 • Zloupotreba lakovernosti 7 Ostalo 20

Ukupno 437

SLUŽBA ZA NADZOR I ANALIZU PROGRAMA PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA

Nad rijaliti-programima je sprovođen kontinuiran vanredni nadzor u cilju beleženja potencijalno spornih sadržaja i blagovremenog izveštavanja Saveta Regulatora o svim potencijalno incidentnim slučajevima. U takvim slučajevima, Služba za nadzor i analizu promptno je reagovala, te sprovodila i trenutni, hitni nadzor u cilju ubrzanog postupanja.

Prioritet u nadzoru imali su sadržaji koji su mogli biti sporni sa stanovišta kršenja ljudskih prava, te sa stanovišta zaštite maloletnika (kao gledalaca i kao učesnika u programu). Služba je obavila uvid u sve sadržaje u vezi sa kojima su stizale prijave građana zbog mogućih ugrožavanja njihovih prava u programima pružalaca medijskih usluga. U situacijama u kojima se prijave nisu odnosile na ugrožavanje ličnog interesa, Služba je, kada je smatrala da je to potrebno, inicirala pokretanje postupka po službenoj dužnosti.
Po osnovu različitih vrsta nadzora, za potrebe postupanja po prijavama, produženja dozvole, vanrednog povremenog nadzora, zatraženi su i dobijeni snimci od 199 pružalaca medijskih usluga. Samo je po osnovu dostavljanja snimaka zbog provere poštovanja ugovora o privatizaciji dostavljeno 307 zasebnih snimaka programa.

U 2019. godini je primljeno 437 prijava u vezi sa programskim sadržajima PMU, ako podnosioci smatraju da se tim sadržajima vređaju ili ugrožavaju njihovi lični interesi ili opšti interesi. Najviše prijava, 190 pristiglo je zbog sadržaja u rijaliti programima, a 153 prijave zbog neistinitog izveštavanja. Ostale prijave odnose se na povredu dostojanstva ličnosti, političko oglašavanje van predizbornog perioda i sl.

Nevladine organizacije i udruženja građana su u 2019. godini podnele ukupno osamnaest (18) prijava, organi vlasti tri (3), novinari pet (5).Prilog: Rijaliti TV-programi 1 (2015)Prilog: Rijaliti TV-programi 2 (2017)

Izvor: REM, 21. 9. 2020.


Arhiva PPNS

ZAŠTO SA DECOM NE SME SVAKO DA RADI - SLUČAJ ZORANA ŠUMADINCA (FOTO/VIDEO)LJUBINKA BOBA NEDIĆ: DILETANT OPŠTE PRAKSEPRVI PRVI NA SKALI Log glava 75


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS 

DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

 

 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari