Obrazovno-vaspitni rad u školskoj 2020/2021. godini u osnovnim školama

Obrazovno-vaspitni rad u školskoj 2020/2021. godini u osnovnim školama

Obrazovno-vaspitni rad u školskoj 2020/2021. godini u osnovnim školama

I-IV razred

Od I-IV razreda, nastava se organizuje svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad;

 • ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe);
 • grupe dolaze u dva definisana termina (na primer od 8.00 časova i od 10.45);
 • ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;
 • za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave;
 • tokom malih odmora nema promene učionice/kabineta, osim kada je to neophodno zbog specifičnosti nastavnih predmeta i korišćenja određene opreme i nastavnih sredstava;
 • preporučuje se fleksibilan ili klizni raspored zvonjenja, čime bi se postiglo i različito vreme kada su učenici na odmoru i smanjuje se istovremeni boravak učenika u prostorijama predviđenim za komunikaciju (holovi, hodnici, toaleti i slično);
 • učenici jedne grupe imaju do 4 časa dnevno;
 • svi časovi obaveznih predmeta realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu), kada je god moguće, po utvrđenom rasporedu;
 • u realizaciju pojedinih časova za učenike od I do IV razreda uključeni su stručni saradnici i predmetni nastavnici ukoliko postoji potreba (likovna kultura, muzička kultura i fizičko i zdravstveno vaspitanje);

V – VIII razred

Za učenike od V do VIII razreda obrazovno-vaspitni rad organizuje se kroz osnovni ili kroz kombinovani model.

 • časovi traju po 30 minuta, pauza između smena u kojima grupe imaju časove, u trajanju od 10 minuta, planirana je za redovno čišćenje, provetravanje učionica i svih drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje;
 • praćenje i vrednovanje razvoja, napredovanja, angažovanja i ocenjivanja učenika obavljaće se u toku neposrednog obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa propisima kojima se uređuje ocenjivanje učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
 • prilikom pripremanja za neposrednu nastavu u školi, nastavnici treba da izrađuju pripreme za nastavne jedinice u digitalnom obliku kako bi se one mogle koristiti i u modelu učenja na daljinu (pitanja, zadaci, materijali za učenje i vežbanje itd);
 • preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje;

Osnovni model

Od V-VIII razreda, u onim školama koje imaju prostornih i kadrovskih mogućnosti nastava se organizuje svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad;

 • škole koje su uključene u obogaćen jednosmenski rad nastavu organizuju svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad;
 • ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe);
 • ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;
 • za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave;
 • grupe dolaze u dva definisana termina u istoj ili suprotnoj smeni u odnosu na učenike I do IV razreda u zavisnosti od raspoloživih kadrovskih i prostornih resursa;
 • preporučuje se fleksibilan ili klizni raspored zvonjenja, čime bi se postiglo i različito vreme kada su učenici na odmoru i smanjuje se istovremeni boravak učenika u prostorijama predviđenim za komunikaciju (holovi, hodnici, toaleti i slično);
 • učenici jedne grupe imaju do 5 časova dnevno;
 • svi časovi obaveznih predmeta realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu), kada je god moguće, po utvrđenom rasporedu;
 • izborni programi/predmeti i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada realizuju se ili neposredno u školi ili putem nastave na daljinu u skladu sa prostornim i tehničkim mogućnostima škole;
 • preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje;
 • u realizaciju pojedinih časova,ukoliko postoji potreba, uključeni su i stručni saradnici.
 • časovi traju po 30 minuta, pauza između smena u kojima grupe imaju časove, u trajanju od 10 minuta, planirana je za redovno čišćenje, provetravanje učionica i svih drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje;
 • praćenje i vrednovanje razvoja, napredovanja, angažovanja i ocenjivanja učenika obavljaće se u toku neposrednog obrazovno-vaspitnog rada, u skladu sa propisima kojima se uređuje ocenjivanje učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
 • prilikom pripremanja za neposrednu nastavu u školi, nastavnici treba da izrađuju pripreme za nastavne jedinice u digitalnom obliku kako bi se one mogle koristiti i u modelu učenja na daljinu (pitanja, zadaci, materijali za učenje i vežbanje itd);

Kombinovani model

 • u školama gde ne postoje mogućnosti da se organizuje nastava svakodnevno za sve razrede nastava se realizuje po kombinovanom modelu;
 • učenici po razredima, imaju organizovanu nastavu neposredno u školi ili putem nastave na daljinu;
 • učenici petog i šestog razreda, u skladu sa organizacijom rada škole, u toku jedne nedelje imaju neposredan obrazovno-vaspitni rad u školi ponedeljkom, sredom i petkom, dok učenici sedmog i osmog razreda imaju neposredan obrazovni rad utorkom i četvrtkom. Naredne nedelje razredi se rotiraju, tako da sedmi i osmi razred neposredan obrazovno-vaspitni rad imaju ponedeljkom, sredom i petkom, a peti i šesti razred utorkom i četvrtkom;
 • škola može grupisati po dva i više razreda i na drugi način, u skladu sa brojem odeljenja po razredu i raspoloživim kadrovskim i prostornim resursima;
 • učenici drugih razreda u danima kada nemaju neposredan obrazovno-vaspitni rad u školi, imaju nastavu na daljinu gde treba težiti da se svi predviđeni nastavni sadržaji realizuju na način prikazan u odeljku Nastava na daljinu u školi;
 • učenici kada nemaju neposredan obrazovno-vaspitni rad u školi prate časove nastave koji se emituju putem Javnog medijskog servisa Srbije;
 • u toku ostvarivanja neposrednog obrazovno-vaspitnog rada, ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe);
 • učenici jedne grupe imaju do 5 časova dnevno;
 • svi časovi obaveznih predmeta realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu), kada je god moguće, po utvrđenom rasporedu;
 • ukoliko je broj učenika u odeljenju do 15, odeljenje se ne deli na grupe, već se nastava realizuje za sve učenike istovremeno u jednom terminu;
 • za svako odeljenje (grupe) određuje se učionica u kojoj se ostvaruju časovi nastave;
 • grupe dolaze u dva definisana termina u istoj ili suprotnoj smeni u odnosu na učenike I do IV razreda u zavisnosti od raspoloživih kadrovskih i prostornih resursa;
 • preporučuje se fleksibilan ili klizni raspored zvonjenja, čime bi se postiglo i različito vreme kada su učenici na odmoru i smanjuje se istovremeni boravak učenika u prostorijama predviđenim za komunikaciju (holovi, hodnici, toaleti i slično);
 • časovi traju po 30 minuta, pauza između smena u kojima grupe imaju časove, u trajanju od 10 minuta, planirana je za redovno čišćenje, provetravanje učionica i svih drugih prostora u školi koji se koriste za nastavu i učenje;
 • ocenjivanje učenika u ovom modelu nastave se realizuje kada su učenici u školi uvažavajući sve principe ocenjivanja, a praćenje i vrednovanje razvoja, napredovanja i angažovanja učenika obavljaće se u toku neposrednog obrazovno- vaspitnog rada i u toku ostvarivanja nastave na daljinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje ocenjivanje učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju;
 • izborni programi/predmeti i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada realizuju se ili neposredno u školi ili putem nastave na daljinu u skladu sa prostornim i tehničkim mogućnostima škole;
 • preporučuje se školama da stručna veća nastavnika zajednički pripremaju i dele nastavne sadržaje;
 • u realizaciju pojedinih časova,ukoliko postoji potreba, uključeni su i stručni saradnici.

Organizacija rada odeljenja celodnevne nastave

 • za učenike I do IV razreda u odeljenjima celodnevne nastave, nastava se organizuje svakodnevno u školi kroz neposredan obrazovno-vaspitni rad. Početak i završetak rada u celodnevnoj nastavi utvrđuje škola, po pribavljenom mišljenju roditelja.
 • obrazovno-vaspitni rad u odeljenju celodnevne nastave realizuju dva nastavnika, istovremeno;
 • nakon realizacije časova, prema ranije definisanom rasporedu, nastavnici se rotiraju;
 • svi časovi realizuju se neposredno u školi i to u učionici i na otvorenom prostoru (u dvorištu), kada je god moguće.
 • prilikom pripremanja za neposrednu nastavu u školi, nastavnici treba da izrađuju pripreme za nastavne jedinice u digitalnom obliku kako bi se one mogle koristiti i u modelu učenja na daljinu (pitanja, zadaci, materijali za učenje i vežbanje itd);
 • ukoliko je broj učenika u odeljenju veći od 16, odeljenje se deli u dve grupe (škola bira najoptimalniji kriterijum za podelu na grupe); grupe dolaze u istom terminu, utvrđenom za početak rada celodnevne nastave;

Produženi boravak

Produženi boravak organizuje se u manjim grupama učenika istog razreda ili izuzetno više razreda, odnosno u homogenim ili izuzetno heterogenim grupama.

Preporučuje se organizacija časova nastave i aktivnosti, odnosno aktivnosti na otvorenom prostoru, kada god to uslovi dozvoljavaju.

Početak i završetak rada u produženom boravku utvrđuje škola, po pribavljenom mišljenju roditelja.

Operativni plan

Osnovna škola na osnovu Posebnog programa donosi operativni plan organizacije i realizacije nastave u skladu sa svojim prostornim i tehničkim mogućnostima.

Operativni plan organizacije i realizacije nastave sadrži:

 • plan nastave i učenja u skladu sa posebnim programom;
 • pregled raspoloživih resursa;
 • model ostvarivanja nastave;
 • način ostvarivanja nastave na daljinu, koji uključuje i podatke o odabranoj platformi za učenje;
 • raspored časova po danima i razredima;
 • način praćenja i vrednovanja postignuća učenika;
 • način praćenja ostvarivanja plana aktivnosti.

Sastavni deo operativnog plana jeste i način ostvarivanja nastave na daljinu za učenike koji ne raspolažu potrebnim materijalnim resursima, ukoliko se, odnosno u periodu kada se ostvaruje nastava na daljinu, kao i način pružanja dodatne podrške za učenike kojima je to potrebno.

Operativni plan organizacije i realizacije nastave sastavni je deo godišnjeg plana rada škole i školskog programa.

Škola ima autonomiju da utvrdi vreme početka časova i izvrši vremensku organizaciju časova na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.

Nastava u školi organizuje se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru.

Broj učenika koji istovremeno boravi u školi ne sme da pređe 50% ukupnog broja učenika u školi.

Škole će do 24. avgusta 2020. godine dostaviti operativni plan organizacije i realizacije nastave nadležnoj školskoj upravi na saglasnost.

Organizacija nastave putem Javnog medijskog servisa Srbije

Prikazivanje časova nastave na kanalima RTS 2 i RTS 3 biće svakog radnog dana u skladu sa rasporedom, prema utvrđenoj satnici prikazivanja časova (Tabela 1). Učenici petog razreda pratiće nastavu na kanalu RTS 2 sa početkom u 8.00 časova i rasporedom od tri časa dnevno, dok će se nastava za učenike (VI-VIII razreda) emitovati na kanalu RTS 3, sa početkom u 8.00 časova.

Nastava za učenike prvog ciklusa osnovnog obrazovanja i vaspitanja (I-IV razreda) biće emitovana na multimedijskoj internet platformi RTS Planeta

Učenici od prvog do sedmog razreda imaće dnevno po tri časa, dok će učenici osmog razreda imati četiri časa.

Ukoliko aktuelna epidemiološka situacija bude uticala na promenu organizacije obrazovno-vaspitnog rada u školama, moguća je i promena satnice emitovanja časova, o čemu će učenici i roditelji, kao i škole biti blagovremeno obavešteni (Tabela 2).

Tabela 1. Časovi nastave na Javnom medijskom servisu za učenike drugog ciklusa

PRVI PRVI NA SKALI Obrazovno-vaspitni rad u školskoj 2020 2021. godini u osnovnim školama - tabela 1

Tabela 2. Časovi nastave na Javnom medijskom servisu

PRVI PRVI NA SKALI Obrazovno-vaspitni rad u školskoj 2020 2021. godini u osnovnim školama - tabela 2

PRILOZI PPNS

UPUTSTVO O MERAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA UČENIKA I ZAPOSLENIH ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLEOBRAZOVNO-VASPITNI RAD U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI U OSNOVNIM ŠKOLAMAOBRAZOVNO-VASPITNI RAD U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI U SREDNJIM ŠKOLAMA


PRVI PRVI NA SKALI/KORONA

 • NAJMLAĐI ĐACI POHAĐAĆE NASTAVU U ŠKOLI, ZA STARIJE UZRASTE KOMBINOVANO IZVOĐENJE
 • NOVI PCR APARAT U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE
 • DA LI ĆE SE BESKONTAKTNI TOPLOMERI KORISTITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA KRAGUJEVCA?
 • PROF. ĐUKANOVIĆ: TREBA RAZUMNO PRIHVATITI REALNOST; MI ĆEMO POBEDITI VIRUS, TREBA BITI SMIREN I UPORAN, ZAJEDNO RADITI
 • DR VESNA JOKOVIĆ: KAKO SAM POBEDILA KORONU
 • PROF. JANKOVIĆ: PRISTUP U LEČENJU MORA BITI INDIVIDUALAN - TO VAŽI I ZA BOLESNIKE SA KOVID-19
 • TELEFONSKA LINIJA 19833 - BESPLATNA PSIHOTERAPIJSKA POMOĆ TOKOM PANDEMIJE
 • PRIRODNJAČKI MUZEJ: NEPRIMERENI STRAH OD VIDRE!SPREČAVANJE NOVIH EPIDEMIJA OČUVANJEM NAŠEG PRIRODNOG OKRUŽENJA
 • SPREČAVANJE NOVIH EPIDEMIJA OČUVANJEM NAŠEG PRIRODNOG OKRUŽENJA
DETALJNIJE OVDE
 • UREDBE O MERAMA ZA SPREČAVANJE I SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI KOVID-19 (16. JUL 2020)
 • PODACI O EPIDEMIJI NISU NAMERNO SKRIVANI - U NAJVEĆOJ MERI SU ’PRAVI’; POSTOJE PODACI SAMO ZA VLADU, NE I ZA JAVNOST

DETALJNIJE OVDE

 • DR GLIGIĆ: NIJE ISKLJUČENA BORBA 2-3 GODINE - VIRUS VEROVATNO MUTIRA, NEMAMO SOPSTVENA ISTRAŽIVANJA, NE MOŽEMO DA TVRDIMO
 • POREĐENJE VIRUSA KORONA (2020) I GRIPA (2002-2018)
 • COVID19.RS, 13. 7. 2020. (17:30): ’STATISTIČKI PODACI O KORONA VIRUSU’; ’ZARAŽENO U DANU’
 • DONET PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD

DETALJNIJE OVDE

 • UDRUŽENJA I MEDIJI ZAHTEVAJU OD BATUTA DOSTAVU PODATAKA IZ BAZE KOVID-19
 • DR DELIĆ: OČEKIVALI SMO SVEOBUHVATNIJE MERE, SVELE SE NA LOKALNE
 • ĆALE, OVO JE ZA TEBE!
 • SAZDANOVIĆ: ŠIRENJE VIRUSA KORONA U KRAGUJEVCU ’POSLEDICA BEZUMNE RAZULARENOSTI GRAĐANA’

DETALJNIJE OVDE


PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS 

DREN

DOM

POTROŠAČI● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 
 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari