Amonijak (ni)je dospeo u Nišavu!? (FOTO, VIDEO)

Amonijak (ni)je dospeo u Nišavu!? (FOTO, VIDEO)

Pregled ključnih vesti 25-28. decembar

Sreda 28. decembar

Zbog povećane koncentracije amonijaka u Nišavi voda iz bunara nije za piće

Ministarstvo zaštite životne sredine saopštilo je da reka Nišava ima povećane koncentracije amonijaka na lokalitetu uzimanja uzorka 100 metara nizvodno od mosta kod Proseka, na magistralnom putu Pirot-Niš.

Prema objavljenim preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" zbog povećane koncentracije amonijaka u Nišavi, iz preventivnih razloga, voda za piće iz individualnih bunara pored reke Nišave ne sme se koristiti za piće i pripremu hrane.

Isključuje se njena upotreba u svrhu rekreacije, ribolova, korišćenja ulova i drugih aktivnosti u njenoj neposrednoj blizini.

Izvor: Tanjug, 28. 12. 2022.

Utorak 27. decembar

Rezultati analiza kvaliteta vode reke Nišave

Ministarstvo zaštite životne sredine zajedno sa Agencijom za zaštitu životne sredine kontinuirano prati situaciju u vezi sa kvalitetom i ispravnošću vode u reci Nišavi.

Prema najnovijim rezultatima analiza Agencije, reka Nišava ima povećane koncentracije amonijaka na lokalitetu uzimanja uzorka 100m nizvodno od mosta kod Proseka, na magistralnom putu Pirot-Niš.

Tokom uzorkovanja na pomenutom lokalitetu nije uočena promena organoleptičkih osobina vode u Nišavi (boja vode, miris vode i vidljive otpadne materije). Dobijene vrednosti opštih fizičko-hemijskih parametara, kao što su pH vrednost, elektroprovodljivost, rastvoreni kiseonik, procenat zasićenja vode kiseonikom, nitriti, nitrati, ortofosfati, hloridi i sulfati, odgovarale su propisanim graničnim vrednostima za I i II klasu kvaliteta površinskih voda. Izmerena vrednost amonijačnog azota (1.95 mg/l) odgovarala je V klasi kvaliteta površinskih voda.

Prema objavljenim preporukama Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut zbog povećane koncentracije amonijaka u Nišavi, iz preventivnih razloga, voda za piće iz individualnih bunara pored reke Nišave ne sme se koristiti za piće i pripremu hrane. Isključuje se njena upotreba u svrhu rekreacije, ribolova, korišćenja ulova i drugih aktivnosti u njenoj neposrednoj blizini.

Vujović u Pirotu: Kvalitet vode i vazduha u graničnim okvirima

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović prisustvovala je današnjoj sednici Kriznog štaba u Pirotu gde je nakon prevrtanja cisterne sa amonijakom 26. decembra na teritoriji ove opštine i dalje vanredna situacija.

Podsećajući da je juče zahvaljujući brzoj reakciji Agencije za zaštitu životne sredine postavljena mobilna stanica za merenje kvaliteta vazduha na kojoj je instaliran i analizator koji pokazuje koncentraciju amonijaka, Vujović je rekla da Ministarstvo zaštite životne sredine od početka prati stanje na terenu.

- Ono što je pre svega važno za građane Pirota i Bele Palanke je da je kvalitet vazduha, odnosno koncentracija amonijaka u okviru graničnih vrednosti. Takođe, analiza kvaliteta vode u Nišavi je pokazala da je na jednoj od dve lokacije sa kojih su uzorci uzeti voda nešto lošijeg kvaliteta. Kvalitet vode se prati i tokom dana uzeće se uzorci još 4 puta kako bi se uradile dodatne analize. Naši inspektori će uzorke zemljišta uzeti kada se uklone vagoni i kada lokacija bude bezbedna i pristupačna, a javnost ćemo redovno obaveštavati i o kvalitetu vode i vazduha kao i o svim dobijenim rezultatima i naravno, preporukama, rekla je Vujović naglašavajući da blisko sarađuje i ima neprekidnu komunikaciju sa drugim ministrima i relevantnim institucijama jer Ministarstvo na osnovu rezultata daje preporuke Štabu za vanredne situacije.

Vujović je zahvalila gradonačelniku Pirota Vladanu Vasiću i svim članovima Kriznog štaba za pravovremenu reakciju i sprečavanje ekološke katastrofe izražavajući optimizam da će se situacija brzo normalizovatiIzvor:

Izvor: Ministarstvo zaštite životne sredine, 27. 12. 2022.

Šta je amonijak i kako utiče na živi svet i okolinu?

Vest da je kod Pirota, u nedelju, došlo do iskliznuća teretnog voza sa amonijakom izazvala je veliku pažnju javnosti zbog posledica koje mogu nastati curenjem tog otrovnog gasa. Više od 50 ljudi sa simptomima trovanja obratilo se za pomoć lekarima. Osim za ljude, amonijak, ukoliko dospe u vodu, može izazvati i velike posledice po živi svet.

Amonijak je otrovni gas. Transportuje se cisternama pod pritiskom u tečnom stanju, a oslobađanjem u vazduh prelazi u gasovito stanje. Koristi se u industriji proizvodnje veštačkih đubriva, sintetičkih vlakana, boja, eksploziva i lekova. Ukoliko tečni amonijak dođe u dodir sa kožom, može izazvati opekotine a kao gas može da izazove probleme sa disajnim organima, oštećenje pluća i smrt.

U akcidentu kod Pirota došlo je do curenja amonijaka u Nišavu. Amonijak se može rastvoriti u vodi i u visokim koncentracijama može biti veoma opasan, toksičan i može da izazove pomor živog sveta.

Kada se nađe u vodi, on deluje na dva načina, objašnjava profesor Srđan Rončević sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu:

AUDIO

U slučajevima da amonijak dospe u vodu, priroda to može da reši i sama u zavisnosti od veličine reke, protoka vode, koncentracije amonijaka, kiseonika i tako dalje, i od toga zavisi i kolika oblast će biti pogođena.

Sve se može regenerisati i obnoviti ali problem je eutrofizacija, odnosno moguće zabarivanje reke, dodaje Rončević:

AUDIO

Nišava kod Pirota ima protok od 15 kubnih metara vode u sekundi, što znači da za minut protekne 1.000 kubika vode, i pri ovim temperaturama moglo je da se apsorbuje oko 770 tona amonijaka. Iako se ne zna koja količina amonijaka je dospela u Nišavu, ukoliko je brzo razblažen u reci, ne bi trebalo da predstavlja problem za vodoizvorište ni po životnu sredinu.

Prema ispitivanjima Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut, voda za piće iz grаdsкоg vоdоvоdа u Pirоtu i Nišu je zdrаvstvеno bezbedna zа kоrišćеnjе, kako za piće tako i za pripremu hrane. Nizvodno od Nišave, u Beloj Palanci je, iz preventivnih razloga, preporuka da se voda iz česme ne koristi.

Rade se redovne i vanredne kontrole, naročito u mestu Staničenje, jer je lokalni izvor na 150 metara od mesta nesreće. Prema najnovijim analizama vazduha, u gradu nema amonijaka, ali gas iz cisterne i dalje curi, pa su i koncentracije u tom delu povećane.

Ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović izjavila je da prate situaciju. Ona će danas sa saradnicima posetiti Pirot. Vujovićeva je izjavila da ukoliko se merenjima ustanovi da ima negativnog uticaja na životnu sredinu, ekološka inspekcija će propisati mere i uraditi sve ono što je u skladu sa Zakonom.

Ispuštanje amonijaka u životnu sredinu uglavnom se dešava u akcidentnim situacijama, kao što je situacija sa iskliznućem teretnog voza kod Pirota. Stručnjaci kažu da je reč o klasičnom tehničko-tehnološkom akcidentu, kakav je predviđen procenom rizika koja je urađena u Ministarstvu zaštite životne sredine i da se takve stvari neminovno događaju kada postoji proizvodnja, promet i skladištenje opasnih hemijskih materija. Neka veća ispuštanja amonijaka mogu se desiti u fabrikama koje proizvode mineralna đubriva i u njihovim otpadnim vodama se može naći amonijak ukoliko se ne tretiraju na adekvatan način.

Prirodno ispiranje amonijaka u reke dešava se i sa poljoprivrednih površina. Reč je o malim koncentracijama koje u dužem vremenskom periodu u rekama dovode do povećanja sadržaj azota i fosfora, što uzrokuje eutrofizaciju.

Dragana Ratković
Izvor: RTV, 27. 12. 2022.

VIDEO Prof. Dragan Povrenović: Dobro je da amonijak nije eksplodirao, nego završio u reci


Izvor: RTV Marš Valjevo, 27. 12. 2022.

Ministarka Irena Vujović posle sednice Štaba pred novinarima! Nisam razumeo njeno ponašanje, ranije je bila ljubaznija! Ili sam previše pitao!

Moraću ovako, jer, ukoliko otvorim i kažem svoja osećanja sa konferencije za novinare, možda bi se našao u još goroj "paljbi" od one koju sam doživeo.

A doživeo sam, prvi put u životu da me ministarka Irena Vujović, nazove maltene i neznalicom, da ne znam da spremim pitanje da sam, zamislite, čitao tudje pitanja.

Ministarka Vujović, ne zna da na naše objave na Portalu Pirot Plus online reaguje oko 30.000 ljudi, da ima na stotine komentara i pitanja, da sam bio u muci, koja da odvojim kao moja, a koja od pitanja mojih sugradjana da emitjujem. Da poštujem ljude. Poslanike ne poznajem. Olju sam jednom sreo u životu, sa Minjom se dobro znam ,,sto godina,, ali se nismo videli odavno!

Sve su mi to koleginice u redaakciji više od sat vremena pripremale da bih tamo bio što kraći u postavljanju pitanja i dobio što više odgovora.

No, ajmo na početak.

Juče se izmedju redova čulo da ona dolazi, kao što se ništa nije znalo da li će, ministarka Grujičić doći u Pirot. Video sam da je bila u Nišu, za Pirot ne znam ! Ozbiljno. Utoliko pre što je na istangramu napisala da će doći u Pirot kada se steknu uslovi.

Valjda je to bilo danas!

U svečanoj Sali Gradske uprave, bilo je, brat bratu preko dvadeset kamera. Ko sve i odakle ne bih znao.

Najpre se obratio Vladan Vasić, koji je u granicama svoje odgovornosti, iskreno, veoma korektno, što jes, jes, rekao ono najbitnije. Mada me optužio da sam bez odobrenja stigao do mrtvog čoveka!

A potom je ministarka, tihim glasom, što je pomalo bio problem za moju kameru, rekla, kako se to kaže uvodne reči!Rekoh koliko je kamera bilo. Očekivao sam salvu pitanja. Najpre kolega iz Niša N1, Milan Stojanović.

Bio sam uporan i konačno dobio pravo da pitam.

Ostaviću kako je bilo, bez montaže, polusirovo, neka se zna. Odvajaću svako pitanje.U jednom trenutku, koleginice, njih dve tražile su reč. Ja, naravno pravo da postavim još dva pitanja.Ministarka je, čuli ste bila ,,žestoka na jeziku", naučila me redu, time što mi je rekla da ne znam suštinu postojanja ovog Ruskog centra u Nišu, uvredila me kada mi je rekla da su mi drugi pisali pitanja (zar meni, posle 44 godine), i nije želela da dalje razgovara sa mnom.

S obzirom na kamere, mislio sam, sada će lavina pitanja. Koleginica iz Niša i jedna koleginica čija pitanja nisam čuo. Nisam ni snimao!

Obratio sam se Vladanu Vasiću.

Da odmah kažem! Vladan Vasić je očitao lekciju gospodji Vujović o tome kako se treba obraćati novinarima na konferencijama za novinare, poštovati ih i biti predusretljiv. Valjda su o tome razgovarali kada su otišli u njegov kabinet.

Evo pitanja i odgovora:I tako se sve završilo.

Sećam se prošle godine, ministarku Vujović pitao sam za rad HE Pirot i u uništavanje biljnog i životinjskog sveta. Obećala mi je da će preduzeti mere.

Nije naravno. Mada je tada bila mnogo ljubaznija, čak se i osmehivala.

Danas, kao da to nije bila ona.

Ili sam se ja promenio starim polako!

Pre Konferencije za novinare bila je sednica Štaba za vanredne situacije!

Izvor: Plus onlajn, 27. 12. 2022.


Ponedeljak 26. decembar

Krizni štab u Pirotu: Amonijak nije dospeo u Nišavu, i dalje curi iz cisterne – škole i vrtići neće raditi ni sutra

U Pirotu je vanredna situacija zbog curenja amonijaka iz prevrnutog vagona. Zbog simptoma trovanja 51 osoba je hospitalizovana, od kojih je desetak zadržano na bolničkom lečenju. Jedna osoba preminula po prijemu u pirotsku bolnicu, ali nije potvrđeno da je uzrok smrti trovanje. Škole i vrtići neće raditi ni sutra. Ministar građevinarstva i infrastrukture Goran Vesić kaže da je izvršeno merenje na pet lokacija u Pirotu i da nije zabeleženo prisustvo amonijaka. Gradonačelnik Vladan Vasić saopštio da amonijak nije dospeo u Nišavu, ali da i dalje curi iz cisterne.

Nakon sastanka Štaba za vanredne situacije Grada Pirota sve ranije date preporuke su ostale na snazi, javlja reporter RTS-a.

Škole i vrtići ni sutra neće raditi, a preporuka je da se ne organizuje ni rad u firmama i radnim organizacijama.

Biće postavljena dva instrumenta za merenje koncentracije amonijaka u vazduhu - jedan kod mesta iskliznuća vagona, a drugi u industrijskoj zoni i nakon tih rezultata biće preduzeti dalji koraci.

ZZJ Pirot: Voda u Pirotu bezbedna za piće i pripremu hrane

Zavod za javno zdravlje Pirot saopštio je da su u ranim jutarnjim časovima ekipe tog zavoda izašle na teren i uzorkovale vodu na hemijsku ispravnost (amonijak, nitriti, nitrati i pH vrednost vode) iz javnog vodovoda Pirot (šest uzoraka) i Bela Palanka (tri uzorka), u seoskim vodovodima Staničenje (tri uzorka), Crvenčevo (dva uzorka) i Sopot (dva uzorka) koja su najbliža mestu havarije, iz reke Nišave kod sela Staničenje i kod Bele Palanke.

Kako se navodi, rezultati hemijske analize voda iz pomenutih javnih i seoskih vodovoda pokazuju da su svi uzeti uzorci hemijski ispravni i da voda iz ovih vodovoda može da se koristi za piće i pripremu hrane.

Rezultati hemijske analize reke Nišave kod sela Staničenja pokazuju da je reka Nišava treće klase (vrednosti amonijum jona – 0,44mg/l), sa umerenim ekološkim statusom. Rezultati hemijske analize reke Nišave kod Bele Palanke pokazuju da je reka Nišava pete klase (vrednosti amonijum jona – 2,02mg/l), sa lošim ekološkim statusom, ističe se u saopštenju.

"U večernjim časovima ekipe Zavoda za javno zdravlje Pirot izvršiće ponovno uzorkovanje vode iz reke Nišave kod sela Staničenje i kod Bele Palanke u cilju praćenja vrednosti amonijum jona u vodi", kaže se u saopštenju Zavoda za javno zdravlje Pirot.

Iz tog zavoda navode da će nakon sprovedenog uzorkovanja i urađenih analiza moći da se izjasne da li se vremenom vrednosti amonijum jona smanjuju ili povećavaju.

U Pirotu nema koncentracija amonijaka

Nakon merenja utvrđeno je da u Pirotu nema koncentracija amonijaka, javlja dopisnik RTS-a.

Važno je da amonijak nije dospeo u Nišavu kako se sinoć pretpostavljalo. Analize su pokazale da je i voda iz gradskog vodovoda i sa javnih česama ispravna za piće i u mestu Staničenje, koje je blizu mesta događaja.

Rezultati hemijske analize reke Nišave pokazuju da je voda kod tog sela treće, a od Bele Palanke pete klase. Preporuka je da se voda iz mreže u Beloj Palanci ne koristi za piće iz preventivnih razloga. Nije dobro što amonijak i dalje curi iz jedne od cisterni. Dve osobe su preminule, jedna noćas u pirotskoj bolnici, a jedna u blizini mesta nesreće. Uzroci smrti biće poznati nakon obdukcije.

Ministarka zdravlja dr Danica Grujičić izjavila je da je zadivljena reakcijom kolega koje su podneli najveći napor zajedno sa vatrogascima. "Najteže je pacijent turski državljanin koji ima smetnji sa vidom, ali mislim da će biti dobro. Deca koja su bila hospitalizovana su otišli kući", kaže Grujučićeva.

Načelnica Hitne službe u Pirotu dr Vladana Stojanović napominje da su na mestu incidenta bili vatrogasci, i da su oni dovozili pacijente. "Jedan od vatrogasaca je ispao izuzetno human, jer je povređenom dao svoju bocu sa kiseonikom. Važno je da su pacijenti dobro, da su zbrinuti i da je sve prošlo dobro i organizovano", navodi Stojanovićeva.

Događaj je uticao i na saobraćaj na Koridoru 10. Auto-put i magistralni put su i dalje zatvoreni za saobraćaj. Zbog vanredne situacije ne rade škole i javne ustanove. Jutros ljudi uopšte nije bilo ljudi na ulicama, javlja dopisnik RTS-a.

Preporuka Kriznog štaba je i dalje da građani i dalje ne izlaze napolje bez preke potrebe i da prate preporuke Štaba.

Izvor: RTS, 26. 12. 2022.

Vesić: Nije zabeleženo prisustvo amonijaka na pet mernih stanica u Pirotu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas posle sednice Kriznog štaba u Pirotu da nije zabeleženo prisustvo amonijaka na pet mernih stanica u tom gradu, kao i da se prugom na kojoj se desio akcident vozi brzinom od svega 30 kilometara na sat i da je loša infrastruktura sigurno jedan od uzroka.

"Rađeno je jutros merenje koncentracije amonijaka kod tunela i nije bilo veće koncentracije. Takođe, u gradu su vršena merenja na pet lokacija i takođe nije bilo koncentracije amonijaka. Situacija potpuno pod kontrolom, ali oprez mora da ostane i molim građane da prate instrukcije Štaba i poštuju njihova uputstva", kazao je ministar Vesić

Izvor: Tanjug, 26. 12. 2022.

Prof. Dragan Povrenović: Nišava razblažila amonijak, ne bi trebalo da postoji opasnost

Profesor sa Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Dragan Povrenović izjavio je danas da trenutno ne bi trebalo da postoji opasnost po životnu sredinu posle akcidenta sa amonijakom u Pirotu, jer je najveći deo tog jedinjenja razblažen nakon što je dospeo u Nišavu.

"Stanovnici su u ovom trenutku sigurno bezbedni, jer je došlo do razbvlaženja amonijaka, ali u momentu kada je došlo do izlivanja povećale su se koncentracije u samoj vodi, a već koncentracije od 0,5 odsto mogu izazvati fatalne posledice po živi svet u reci", rekao je Povrenović za Tanjug.

Izvor: Tanjug, 26. 12. 2022.


Nedelja 25. decembar

SA LICA MESTA - Voz sa amonijakom iskliznuo iz šina, u vazduhu velika koncentracija gasa, ekipe na terenu!

Oko 17 časova prema selu Staničenje, tačnije na mestu Sopotski han, voz koji je prevozio amonijak iskliznuo je iz šina. Gust dim se širio u vazduhu, policija i vatrogasna jedinica su odmah reagovale, saobraćaj je prekinut i preusmeravan, a građanima, koji žive u blizini je apelovano da ne izlaze napolje.

Novinar Nenad Paunović u 18 časova bio je na licu mesta.

Sva vozila koja idu ka Nišu policija vraća za Pirot. U blizini mesta gde je došlo do curenja gasa saobraćaj je i na auto putu i na magistralnom putu u prekidu, alternativni put je preko sela Ponor.

U vazduhu se oseća jak miris amonijaka, ekipe su i dalje na terenu, a građanima se apeluje da ne izlaze napolje.


Iz Prijemnog odeljenja informacija da ljude zatrovane amonijakom stalno dovoze. Svo raspoloživo osoblje je uključeno. Oko pedeset ljudi je do sada kolima hitne pomoći ili svojim vozilima preveženo na ovo Odeljenje.

Foto/snimak ekrana: MZŽS, Marš TV; Pirot plus onlajn; Fonet
Izvor: Pirot plus onlajn, 25. 12. 2022. 

VIDEO: SA LICA MESTAARHIVA PPNS VLADA USVOJILA PROGRAM ZAŠTITE VAZDUHA DO 2030.

Daleko najizraženiji uticaj na zdravlje uočen je pri izlaganju suspendovanim česticama PM2,5, za koje je modeliranjem za referentnu 2015. godinu dobijena procena od 9.773 prevremenih smrtnih slučajeva, i više od 92.000 godina skraćenog životnog veka.

Uticaj na zdravlje zagađujuće materije PM2,5:

  • hronični mortalitet (30+) - slučajevi prevremene smrti: 9.773
  • bronhitis kod dece starosti od šest do 12 godina - dodatni slučajevi: 22.762


Vlada usvojila Program zaštite vazduha do 2030.

"RUDARSKA INDUSTRIJA JE GLAVNI IZVOR ZAGAĐENJA ZEMLJIŠTA NA ZAPADNOM BALKANU" - ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR EVROPSKE

’Rudarska industrija je glavni izvor zagađenja zemljišta na Zapadnom Balkanu’ - Zajednički istraživački centar Evropske komisije

PREPORUKA - EKSKLUZIVNO NA PPNS SANU:
PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO)

SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html