Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca

Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca

Predstavljamo vam novu publikaciju Beogradske otvorene škole „Kvalitet vazduha u Republici Srbiji: Od merenja ka merama“. Ova publikacija bavi se analizom stanja kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, toga koje zagađujuće materije udišemo i odakle dolazi ovo zagađenje – odnosno ko su najveći zagađivači. Pored toga ova publikacija prikazuje i odakle dobijamo podatke o kvalitetu vazduha, gde se sve nalaze stanice za merenje kvaliteta vazduha, koja je pouzdanost ovih podataka i na koji način treba unaprediti monitoring.

Zagađenje vazduha je tema koja u poslednjih par godina sve više okupira pažnju javnosti. Interesovanje za temu zagađenja vazduha drastično je počelo da raste sa pojavom istraživanja i merenja koji zagađenje vazduha u gradovima širom Srbije stavljaju u regionalni, evropski i globalni kontekst. Okidač za drastičan porast interesovanja za temu bilo je rangiranje pojedinih gradova, poput Beograda i Valjeva, u okviru rang liste najzagađenijih gradova sveta na sajtu Air Visual, na kojem su se i Beograd i Valjevo u nekoliko navrata obreli na nezavidnom prvom mestu na svetu po zagađenosti vazduha. Sa porastom interesovanja građana počelo je i sveobuhvatno izveštavanje medija o ovom problemu, koje je temu zagađenja vazduha postavilo praktično na prvo mesto među svim temama koje interesuju javnost.


Ilustracija: Air Visual

Nadležne institucije nisu mogle ostati neme na interesovanje građana za zagađenje vazduha, ali su informacije o zagađenosti primarno obrazložile dovođenjem u pitanje metodološke održivosti ovih rang lista. I dok se tačno mesto na rang listi svetskih gradova i metodologija po kojoj se izračunava indeks kvaliteta moglo dovesti u pitanje, ono što je postalo kristalno jasno je činjenica da je zagađenje vazduha u Republici Srbiji problem sam po sebi, čije su razmere i ozbiljnost evidentne i bez šireg konteksta i poređenja sa drugim državama. Na kraju krajeva, i sajtovi koji vrše rangiranje gradova po zagađenosti, crpe podatke i iz zvaničnih državnih mernih stanica. To je slučaj i sa Air Visual platformom, koja ocenu za Beograd donosi upravo na osnovu tri državne merne stanice.

Nasuprot prijemčivo vizuelno prikazanim podacima o stanju zagađenja vazduha na veb sajtovima poput Air Visual-a, stajali su podaci o zagađenju vazduha u zvaničnim dokumentima Republike Srbije. Reč je o izveštajima Agencije za zaštitu životne sredine, kao i izveštajima drugih institucija koje su nadležne za praćenje kvaliteta vazduha u lokalnim mrežama. Tumačenje ovih podataka, svakako suvoparnijih i nepristupačnijih (nekad i nedostupnih) od izvora informacija koji su primarno zaokupirali pažnju javnosti, pokazuje da je zvanična ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji – prekomerno zagađen, za većinu urbanih sredina. Detaljniji pregled pokazuje i da je vazduh zvanično čist upravo u onim sredinama u kojima je monitoring kvaliteta vazduha nepotpun.

Upućivanjem u zakonski okvir kojim se definiše zaštita vazduha u Republici Srbiji dobijamo uvid u to o koliko je kompleksnoj oblasti reč, budući da je u cilju zaštite vazduha definisan niz obaveza na različitim nivoima odlučivanja – od strateškog okvira na nacionalnom nivou, do obaveza lokalnih donosilaca odluka. Istraživanje primene ovih propisa pokazuje da se najpre, sa nekim od ključnih propisa u oblasti zaštite vazduha kasni, a da primena već usvojenih propisa ne daje rezultate.

Budući da je zdravstvena kriza globalnih razmera u velikoj meri uticala na živote svih nas u toku ove godine, dominantan fokus rasprave o zagađenju vazduha usmeren je na štetan uticaj zagađenog vazduha na zdravlje građana. Istraživanje Globalnog saveza za zdravlje i zagađenja (GAHP), pokazalo je da Republika Srbija zauzima prvo mesto u Evropi po smrtnosti od zagađenja životne sredine – tačnije, po broju smrti uzrokovanih zagađenjem životne sredine na 100.000 stanovnika. Istraživanja koja se fokusiraju na zagađenje vazduha, poput istraživanja Svetske zdravstvene organizacije iz 2019. godine, pokazuju da u Srbiji, usled posledica zagađenja vazduha, prevremeno umre skoro 6.600 ljudi.

Uzevši u obzir ozbiljnost i kompleksnost zagađenja vazduha u Republici Srbiji sa jedne strane, kao i prepoznajući rastuće interesovanje građana, medija i ostalih aktera u društvu za ovo pitanje, autori ove analize su kroz ovaj tekst nastojali da obuhvate neka od ključnih pitanja zaštite vazduha:

 • Trenutno stanje kvaliteta vazduha; 
 • Monitoring kvaliteta vazduha; 
 • Zagađujuće materije; 
 • Najveće izvore zagađenja; 
 • Nadležnost za rešavanje pitanja zagađenja.

Autori izražavaju nadu da će analiza poslužiti svim zainteresovanim čitaocima da bolje razumeju problem zagađenja vazduha, kao i da daju svoj doprinos da se u predstojećem periodu, fokus razgovora o zagađenju vazduha pomeri sa razumevanja problema na traženje konkretnih rešenja. Od merenja – ka merama.

Publikacija je nastala u okviru projekta "Kvalitet vazduha, javno zdravlje i COVID19: Istraživanje korelacije između zagađenja vazduha i COVID-19 u Srbiji", koji je Beogradska otvorena škola sprovela uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

PRILOG

PUBLIKACIJA "KVALITET VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI: OD MERENJA KA MERAMA"

Podaci o Kragujevcu

 • ...Problem koji se javlja u vezi sa ocenom kvaliteta vazduha, vezan je za ocenu kvaliteta vazduha u gradovima Kragujevac i Sremska Mitrovica. Reč je o dva grada koji su u Izveštaju za 2018. godinu svrstani u gradove sa prekomerno zagađenim vazduhom, dok su ove godine među gradovima u kojima je vazduh ocenjen kao čist. Kad je u pitanju Sremska Mitrovica, Izveštaj jasno navodi da je "nedostatak merenja suspendovanih čestica u januaru i februaru dao neadekvatnu sliku da je kvalitet vazduha bio prve kategorije". U slučaju Kragujevca, ocena je sporna budući da je u tom gradu zabeležen 51 dan prekomernog zagađenja, odnosno 51 prekoračenje dnevne granične koncentracije suspendovanih PM10 čestica. Prema važećim propisima1, dnevna granična vrednost ovih čestica ne bi smela biti prekoračena više od 35 puta u toku jedne kalendarske godine. Iako izveštaj navodi i da godišnja granična vrednost koncentracije ovih čestica nije prekoračena, propisi ne nagoveštavaju da bilo koji od dva kriterijuma preteže nad drugim, te se može zaključiti da se ocena o prekomernom zagađenju može doneti ako je bilo koji od dva kriterijuma zadovoljen.
 • ...Kragujevac ostaje jedini grad u Srbiji čije toplane sagorevaju lignit za potrebe proizvodnje toplote.
 • ...Pored kontrole rada Ministarstva, pokrenut je i postupak kontrole prema pojedinim jedinicama lokalne samouprave koje, prema navodima saopštenja, nisu preduzele niti sprovele nijednu konkretnu meru. Jedinice lokalne samouprave prema kojima je pokrenut postupak kontrole su grad Beograd, Pančevo, Niš, Kragujevac, Užice i opština Kosjerić.2 Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole rada zbog prekomerne zagađenosti vazduha u šest lokalnih samouprava. U septembru 2020. godine, Zaštitnik građana je objavio da je u postupku kontrole ustanovljeno da su "gradovi Niš i Кragujevac i opština Кosjerić načinili propust na štetu prava građana na zdravu životnu sredinu time što nisu blagovremeno ispunili zakonsku obavezu i doneli Plan kvaliteta vazduha i Кratkoročni akcioni plan". Zaštitnik građana je za ove jedinice lokalne samouprave, pored utvrđivanja stanja, izradio i preporuke3.
 • ...Zaostajanje sa razvojem javnih politika zaštite vazduha na lokalnom nivou je evidentno. Najnoviji podaci Ministarstva zaštite životne sredine, vezano za planove kvaliteta vazduha i kratkoročne akcione planove jedinica lokalne samouprave, pokazuju da je izdata saglasnost za Planove kvaliteta vazduha u šest jedinica lokalne samouprave, to su: Novi Sad, Bor, Užice, Pančevo, Beograd i Smederevo. Samo gradu Užicu je izdata saglasnost i na kratkoročni akcioni plan. Jedinice lokalne samouprave Subotica, Niš, Sremska Mitrovica, Kikinda, Valjevo, Kraljevo i Kragujevac su u postupku izrade Plana kvaliteta vazduha. Pored toga, Novi Bečej, Beočin, Kladovo, Kruševac, Bor, Kraljevo, Sombor i Kragujevac u procesu izrade kratkoročnih akcionih planova.

1 Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha(“Sl. glasnik RS”, br. 11/2010, 75/2010 i 63/2013)
2 Kako zakasnelo (ne)usvajanje NERP-a utiče na zagađenje vazduha?, RERI, 2020
3 Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole rada zbog prekomerne zagađenosti vazduha u šest lokalnih samouprava.Izvor: BOŠ, 3. 6. 2021. 


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


ARHIVA PPNS

OTPAD U LEPENICU NELEGANO ODLAGAO MARKO TRANS CARGO U VLASNIŠTVU GORANA KOJOVIĆA - POTVRDILO MINISTARSTVO (FOTO, VIDEO)

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA

JUN

 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html