Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)

Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)

"Današnji primer bahatosti i neodgovornog odnosa prema životnoj sredini i našim rekama zaslužuje najstrožu kaznu koja treba da posluži kao primer svima koji ubuduće pomisle da otpadni materijal odlože u reku" - bila je prva reakcija ministarke zaštite životne sredine Irene Vujović, nakon što je imala uvid u izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (naselje na teritoriji Grada Kragujevca) 15. januara 2021. godine.

"MUP je identifikovao počinioca, koji je dao izjavu. Istraga je u toku. Ovo je trenutak da podsetimo sve građane da je nulta tolerancija za zagađenje životne sredine i da zamolimo građane da nam takve slučajeve prijavljuju. Država će reagovati istoga trenutka", odreagovala je i Biljana Ilić-Stošićnačelnica Šumadijskog upravnog okruga.

Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku

Ovim povodom, uz republičke i gradske inspektore, policiju, na teren je izašao i gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, koji je na licu mesta konstatovao: "Da sada imamo bujične vode ovaj most bi stradao".

"To je nešto što se dešava u Kragujevcu i prati već nekoliko godina unazad. Neko ovde istovaruje građevinski materijal, šut i slične stvari. Istraga će utvrditi iz kojih razloga to čini", rekao je Dašić i zahvalio svim službama koje su zajednički ušle u rešavanje ovog problema, ali i građanima koji su to uspeli da snime i objave na društvenim mrežama, preneo je sajt Grada.

Kako je procedura nalagala, nakon uviđaja sačinjen je zapisnik, a potom je podneta prijava protiv odgovornih lica. 

Iako su "bahatost", "neodgovornost", "nulta tolerantnost", snažno odzvonili kroz medije, što je izazvalo očekivanje građana da će ubrzo saznati ishod, nakon ovih izjava nadležnih usledio je potpuni tajac. Četiri meseca nakon događaja javnost nije upoznata kako je i da li je uopšte završen ovaj slučaj. Kao udruženje kojem su građani dostavili snimak ovog incidenta, Ministarstvu zaštite životne sredine dostavili smo nekoliko pitanja nakon čega smo dobili necelovite odgovore, pa smo zatražili dopunske, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.

Na uvodno pitanje da li je Ministarstvo u ovoj godini sankcionisalo još neko nezakonito odlaganje otpada na teritoriji Šumadijskog okruga, dobili smo sledeći odgovor:

"Na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga tokom 2021. godine od strane republičkog inspektora za zaštitu životne sredine sa sedištem u Kragujevcu nije bilo sankcionisanja po predmetu nelegalnog odlaganja otpada. Do ovog dana republički inspektor za zaštitu životne sredine nije primio pisano obaveštenje o postupanju drugih organa (Ministarstvo unutrašnjih poslova, vodna inspekcija, gradska inspekcija...)".

Uz ovaj odgovor, dostavljena nam je službena beleška sačinjena 17. januara 2021. godine nakon izvršenog vanrednog inspekcijskog nadzora, a po objavljenoj informaciji da se nelegalno odlaže otpad u korito reke Lepenice. Belešku je potpisala Rajka Opančina, republički inspektor za zaštitu životne sredine.

Vanredni inspekcijski nadzor izvršen je po nalogu za hitno postupanje koji je izdao Goran Stojanović, neposredni rukovodilac, načelnik Odeljenja za otpad, ambalažu i ambalažni otpad pri Ministarstvu zaštite životne sredine.

Kao predmet inspekcijskog nadzora navedena je informacija objavljena 16. januara na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter da se nelegalno odlaže otpad u korito reke Lepenice. Vlasnik kamiona je Privredno društvo za trgovinu, transport i usluge "Marko trans kargo" iz Beograda, stoji u dostavljenom dokumentu.

Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)

IZRUČIVANJE OTPADA U LEPENICU PORED MOSTA NA ULASKU U CVETOJEVAC (VIDEO)

Dostavljena beleška sadrži sledeći opis:

"Izlaskom na licu mesta u mestu Cvetojevac, prigradsko naselje grada Kragujevca, u blizini mosta odmah nakon isključenja sa magistralnog puta Kragujevac-Batočina, sa leve strane uz ogradu mosta sa same obale u korito reke Lepenice vidljivi su tragovi sadržaja koji je predmet objavljenog snimka. Vidljivi su i tragovi točkova kamiona koji se približio koritu reke Lepenice. Dokaz: foto dokumentacija".

Iako deluje kao logičan sled, uzorkovanje nije izvršeno, sa čim se povezuje javni tužilac - saznajemo iz beleške.

"Neophodno je da se u što kraćem roku angažuje akreditovana laboratorija kako bi se pre nego što voda odnese sve tragove izvrši uzorkovanje i ispitivanje, na osnovu toga vodio postupak (neopasan otpad - gradski inspektor, opasan otpad - republički inspektor). O zatečenoj situaciji na terenu odmah je Vladimir Terzić telefonom obavestio javnog tužioca Jasminu Rajković, koja je smatrala da nije potrebno nalaganje mere uzorkovanja od strane tužilaštva".

Pošto je završen terenski nadzor na lokaciji, zatraženo je da se pozovu vlasnik preduzeća Goran Kojović, kao i vozač kamiona.

Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu

"U prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova u službenoj prostoriji Terzić Vladimira, kriminalističkog inspektora, pozivu se odazvao Kojović Goran, koji je izjavio da nema informaciju ko je vozio kamion, da će o tome obavestiti sutra postupajuće inspektore. Vlasnik preduzeća Marko trans dao je na uvid ličnu kartu iz koje su uzeti podaci. Podatak o teretnom vozilu iz kojeg je izvršen istovar tereta u korito reke Lepenice preuzet je od policijskih službenika", piše dalje u dokumentu.

Tokom nadzora utvrđeno je i da je vlasnik teretnog vozila aktivno društvo osnovano 2009. godine sa sedištem u Beogradu, a čija je pretežna delatnost drumski prevoz tereta. Kod Agencije za privredne registre upisan je i ogranak čija je pretežna delatnost izgradnja hidrotehničkih objekata.

Beleška u nastavku donosi detalje razgovora sa Kojovićem.

"U prostoriji Policijske uprave u Kragujevcu, vlasnik preduzeća Marko trans kargo DOO Beograd dao je usmenu izjavu da mu nije poznato ko je vozač kamiona koji je izvršio istovar tereta u korito Lepenice, da je siguran da je vršen istovar sitnog peska u korito Lepenice, čime je vršio meru hitnog postupanja (jačanje mosta), da će sve radnje prijaviti preduzeću Srbijavode koja mu plaća svaku količinu materijala koji potroši za održavanje rečnih tokova".

Na ovaj iskaz reagovala je Nada Garić, prisutni vodni inspektor koja je izjavila da nije upoznata sa postojanjem hitne mere, kao i da joj nije poznato da li je prijavio izvođenje radova JP Srbijavode.

Za naredni dan, 18. januar 2021. godine u 9 časova, bilo je zakazano direktoru preduzeća Marko trans Anici Pavlović da dostavi sve dozvole i saglasnosti koje preduzeće poseduje za obavljanje delatnosti.

Iz beleške saznajemo i da je uvidom na sajt Agencije za zaštitu životne sredine utvrđeno da je ovom preduzeću izdata dozvola od strane ministarstva za sakupljanje i transport otpada (indeksnog broja 10 01 01 i 10 01 02). Taj dokument nam je takođe dostavljen.

Ova dozvola odnosi se na transport neopasnog otpada i važi od maja 2019. do maja 2024. godine.

Taj neopasni otpad su pepeo, šljaka i prašina (izuzev prašine iz kotla), kao i leteći pepeo iz uglja - u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada. U opisu uslova za transport neopasnog otpada navedeno je, pored ostalog, da u slučaju zagađenja nastalog u toku transporta prevoznik odgovora za čišćenje i otklanjane zagađenja životne sredine. Dozvola ujedno potvrđuje da je preduzeće upoznato sa sopstvenom odgovornošću u slučaju negativnog uticaja na životnu sredinu.

Marko trans poseduje i dozvolu za skladištenje i tretman otpada izdatu od strane јedinice lokalne samouprave, potvrđeno je nadzorom. 

Iz dostupnih zvaničnih dokumenata javnost može da sazna da je preduzeće imalo ugovore sa Gradom, odnosno JKP, poput nabavke "otpucanog kamena" ugovorene vrednosti 3850.000 dinara, čiji je naručilac bilo JKP Šumadija decembra 2019. godine.

Ovo preduzeće nalazi se i na spisku tzv. osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje, Odlukom Gradskog veća u Kragujevcu od 16. marta 2017. godine - stoji u Operativnom planu za odbranu od poplava na teritoriji Grada Kragujevca za vode II reda za 2020. godinu.

Marko trans kargo evidentiran je u izveštajima o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki koji su javno dostupni za period od 2012. do 2019. godine.

U 2017. godini na njih se odnosi odluka o delimično poništenom postupku nabavke kamenih agregata čija je procenjena vrednost bila 12.000.000 dinara. Naručilac je bilo JKP Čistoća Kragujevac. Iste godine imali su i odbačen zahtev za čišćenje, uređenje i sanacija vodotokova u vrednosti od 11.250.000 dinara, a naručilac je bio Grad Kragujevac.

U 2015. godini imali su dva delimično poništena postupka. U jednom je naručilac bila kragujevačka Čistoća (predmet nabavke: kameni agregat, procenjena vrednost: 10.000.000 dinara), a u drugom JVP Srbijavode - za redovno održavanje objekata za zaštitu od poplava i održavanje vodotokova sa procenjenom vrednošću od 35.054.070 dinara.

Pored ovog preduzeća, u izveštajima je upisano više firmi iz Kragujevca na koje se odnose odluke o odbijanju zahteva, poništenim zaključcima, kao i poništenim postupcima, u celini ili delimično.

Službena beleška koja se odnosila na Lepenicu na kraju ima bitnu napomenu:

"Neophodno je angažovati akreditovanu laboratoriju koja bi izvršila uzorkovanja predmetnog materijala dok voda ne odnese tragove ili dok se ne izvrši zatrpavanje lokacije drugim materijalom. To je u nadležnosti vodnog inspektora. Stranka neće da prizna sa koje lokacije je izvršeno dopremanje materijala. Praćenje kretanja kamiona je u nadležnosti drugih organa i organizacija".

Zajednički inspekcijski nadzor izvršili su inspektori: Rajka Opančina (republički inspektor za zaštitu životne sredine), Nada Garić (vodni inspektor) i Maja Ranković (gradski inspektor za zaštitu životne sredine), policijski inspektori Odeljenja kriminalističke policije: Vladimir Terzić, Dragoljub Portić i Goran Barlov, a iz Grupe za uviđajno operativne poslove bili su policijski službenik Zoran Marjanović i forenzički tehničar Miloš Petrović.

Inspekcijskom nadzoru prisustvovali su: Dejan Joksimović, vršilac dužnosti načelnika PU u Kragujevcu, Nikola Dašić, gradonačelnik Grada Kragujevca i Biljana Stošić, načelnik Šumadijskog upravnog okruga.

Nadzor je potrajao tri i po časa.

U prvom uzvratnom javljanju Ministarstvo nam nije dostavilo:

 • sve saglasnosti koje su tražene za nadzor zakazan za 18. januar 2021. u 9 časova
 • informacije da li je izvršeno uzorkovanje predmetnog materijala nakon angažovanja akreditovane laboratorije i ukoliko jeste rezultate tog uzorkovanja
 • informacije da li je utvrđena hitna mera na osnovu koje je predmetno preduzeće vršilo radove za JP Srbijavode i ukoliko je postojala dokument koji to potvrđuje
 • informacije da li postoji još neka beleška, počev od najavljenog nadzora 18. januara 2021. godine, i ukoliko postoji da se priloži takođe
 • predmet daljeg postupka

Na osnovu dostavljene beleške od 17. januara 2021. godine, ponovili smo zahtev, u cilju daljeg informisanja zainteresovane javnosti, a shodno izjavama ministarke i ostalih nadležnih sa početka ovog članka.

Foto: Miki Jevtović, arhiva; Prviprvinaskali.com
D. M. M, PPNS


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


ARHIVA PPNS

ZABRANA VANPIJAČNE PRODAJE - REŠENJE ZA DIVLJU DEPONIJU ISPOD NADVOŽNJAKA, SAGLASNI GRAĐANI I JKP; NA POTEZU JE GRAD

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA

MAJ

 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv rudnika litijuma u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html