Evropska kuga legla

Evropska kuga legla

Kompleks blage truleži pčelinjeg legla podrazumeva benigna oboljenja pčelinjeg legla prouzrokovana raznim vrstama mikroorganizama, pri čemu značajnu ulogu imaju i nespecifični faktori egzo i endogene prirode. Bolest se javlja u otvorenom i poklopljenom leglu.

Od mikroorganizama koji izazivaju ovo oboljenje su: Streptococcus pluton, Bacillus alvei koji stvara spore u obliku crtice ili tačke, Achromobacter eurydice, Streptococcus faecalis, Bacillus laterosporus koji takođe stvaraju spore i Melisococcus pluton koji jedini sam može da izazove infekciju.

Od nespecifičnih faktora treba pomenuti faktore spoljne sredine i mikroklimat u košnici, kao i neke bolesti odraslih pčela. To su kišovita proleća i leta sa slabom pašom lošeg kvaliteta (nedostatak minerala u nektaru), dugo zadržavanje pčela u košnici, povećana vlažnost u košnici, pregrejanost legla, zahlađenje legla, odnos broja pčela prema veličini legla koje treba da obezbede odgovarajuću temperaturu, negu i ishranu legla.

EPIZOOTOLOGIJA

Bolest se najčešće javlja početkom proleća, posle dugotrajne zime, u toku kišnog prolecća, a ređe u toku leta. Širenje infekcije u košnici pripisuje se mladim pčelama.

Kada je u pitanju prijemčivost larvi na infekciju može se reći da su najosetljivije one u starosti od 3-4 dana, tj. u vreme promene hrane. Inficiranje larvi nastaje alimentarnim putem, odnosno hranom.

Naziv "prehlađeno leglo" odnosi se na oboljenje i uginuće larvi najčešće na perifernim ramovima, kao posledica zahlađenja legla (greške u apitehnici) u kojim uslovima dolazi do jačeg razmnožavanja mikroorganizama.

KLINIČKA SLIKA

Bolest se javlja eksplozivno, sporadično ili enzootski, u perakutnom, akutnom odnosno subakutnom toku.

Perakutni tok karakteriše brzo nastajanje bolesti i naglo izbacivanje leševa uginulih larvi iz košnice, uz opadanje broja odraslih pčela.

Akutni tok ima karakteristike koje zavise od vrste mikroorganizama koje su izazvale infekciju i od vrste i jačine nespecifičnog faktora. Klinička slika se karakteriše usporenim razvojem pčelinje zajednice (broj mladih pčela je mali, velike količine leševa larvi ispred košnice). Poklopci na ćelijama su obično tamnosmeđe boje, ulegnuti i prokvašeni. Mogu se naći i prazne ćelije u sredini legla.

DIJAGNOZA

Pored kliničke slike, patoanatomskog nalaza i načina nastajanja, dijagnoza se postavlja laboratorijskim pregledom i utvrđivanjem vrste mikroorganizama. Za laboratorijski pregled uzima se isečak saća sa obolelim leglom veličine 10x10cm.

U laboratorijskoj dijagnostici koristi se mikroskopski pregled preparata načinjenih iz leševa larvi, koji se boje metodom po Gramu, nakon čega se vrši izolovanje mikroorganizama na veštačkim hranljivim podlogama i vrši se determinacija njihovih biohemijskih osobina. Naravno, za izolovane mikroorganizme utvrđuje se antibiogram.

Diferencijalno-dijagnostički treba isključiti američku kugu legla, mesinasto leglo, varoozu i trovanja.

TERAPIJA

Koriste se antibiotici koji se daju u šećernom sirupu i to se meša jedan deo vode i jedan deo šećera. Pored upotrebe antibiotika, primenjuje se i metod preseljenja pčela u drugu dezinfikovanu košnicu, a prihranjivanje se vrši čistim šećernim sirupom. Med iz prethodne košnice može se prokuvati i koristiti u konditorske svrhe, a saće se pretapa u vosak za dalje korišćenje.

SUZBIJANJE i PROFILAKSA

U suzbijanju pored korišćenja antibiotika po mogućstvu treba otkloniti nespecifične faktore, kao što su prihranjivanje u toku nedostatka paše, utopljavanje legla, sužavanje plodišta i druge mere koje omogućavaju normalno funkcionisanje zajednice.

U profilaktičke svrhe treba obratiti pažnju na to da pčelinje zajednice uvek imaju dovoljno hrane, da su jake i da imaju dobru i mladu maticu. Takođe izbegavati nepotrebne radove u pčelinjim zajednicama.

* * *

Do sledeće objave, za sve što vas interesuje o еvropskоj kugi legla ili uopšte o pčelama, domaćim životinjama, ljubimcima - javite se, iskoristite kontakt-formu portala PPNS ili mejl milan.miki.bojovic@gmail.com.

Foto: dangerouspests.com
DVM Miki Bojović

miki 2

APEL ZA NEDIN OPORAVAK I BOLJU BUDUĆNOST


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari