GMO - Svetska opasnost

GMO - Svetska opasnost

Francuski istraživači, predvođeni profesorom Saralinijem, sproveli su studiju u trajanju od dve godine, u kojoj je učestvovalo 200 pacova, od kojih su neki hranjeni GM kukuruzom, neki GM kukuruzom i ostacima "raundapa", a treća grupa samo "raundapom".

Ovim istraživanjem je direktno povezana GM hrana sa pojavom tumora, hormonalnih i drugih ozbiljnih poremećaja. Dokazali su i da istraživanja koja je sprovodio Monsanto, u trajanju od tri meseca, nisu dovoljna jer tek nakon trećeg meseca počinju da se ispoljavaju negativni efekti.

Prevod i obrada: Bogdan Cekić

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari