Nastavlja se budžetska eutanazija srpske poljoprivrede i sela i u 2021.

Nastavlja se budžetska eutanazija srpske poljoprivrede i sela i u 2021.

Agrarni budžet Republike Srbije ustanovljen je 1996. godine i tim sredstvima sufinansirana su sva porodična poljoprivredna gazdinstva (PPP) – jer tada nije postojao sistem registracije te grupe gazdinstava, već se raspodela sredstava vršila na osnovu podataka o vlastitoj poljoprivrednoj površini u katastarskoj evidenciji Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) i Poreske uprave (PU).

Posle 5-oktobarske (kontra)revolucije, tek u 2004. godini, bez prethodne blagovremene najave i potpunijeg informisanja poljoprivrednika, uveden je Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i propisano da se za Agrarni budžet izdvaja minimalno 5 odsto Budžeta Republike Srbije, a izdvojeno je relativno do danas najviše – 4,96%! Zbog odsustva odgovarajućeg informisanje i tradicionalne sumnjičavosti srpskih poljoprivrednika u „dobre“ namere države (zbog straha da će registracijom dati podatke za buduće veće oporezivanje), u toj godini registrovano je svega oko 38.000 gazdinstava ili tek 4,9% od ukupno 778.891 PPP (po Popisu iz 202. godine)!

Tako je realno i relativno najveći Agrarni budžet, sa jedne strane, raspodeljen za apsolutno i relativno najmanji broj REGISTROVANIH porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, sa druge strane!

Da li je to, prema mišljenju poznavalaca prilika na području Vojvodine, bila unapred smišljena politika tadašnje moćne partijske grupacije G-17 da svoje članove u agrarnom „čedu“ Klub paora 100+ prevedu u postsocijalističke tranzicione kulake – imajući u vidu da su dobijali subvencije za po nekoliko RPG sa subvenciranih po 100 hektara (uključujući i zakupljeno državno zemljište!) koji su registrovali na svoje punoletne ukućane (čak i najamne radnike kojima su plaćali doprinose za PIO i zdravstveno osiguranje), verovatno nikada neće biti pouzdano ustanovljeno!

Ne ulazeći u detaljniju analizu pokazatelja o subvencijama i podsticajima za poljoprivredu i ruralni razvoj u nastavku tranzicionog perioda, nesporno je da je kasnije povećavan broj RPG do oko 480.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava – koja su deljena u dve podgrupe: komercijalna i nekomercijalna RPG!

Međutim, učešće Agrarnog budžeta ni u jednoj kasnijoj godini nije ostvareno ni sa približno 5%, a u pojedinim godinama bilo je manje čak i od polovine tog zakonom propisanog minimuma (2,22% u 2009. godini – uključujući i rebalans budžeta u toj godini u vreme režima DOS-a ili 2,87% u 2016. godini – u vreme SNS režima)!

I predizborno obećanje SNS da će dolaskom na vlast obezbediti minimalno 5% za subvencije/podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju, i plus svake godine povećanje Agrarnog budžeta za po 1% dok isti ne dostigne 10% godišnje, ostalo je samo „obećanje – ludom radovanje“! Naime, u periodu od 2012. i zaključno sa planiranim Budžetom Republike Srbije za 2021. godinu, aktuelni režim SNS i njenih koalicionih partnera zakinuo je poljoprivrednicima i žiteljima sela ukupno oko 120 milijardi RSD ili preko milijardu evra, odnosno tri godišnja finansijski izdašnija agrarna budžeta u vreme korišćenja i sredstava Evropske unije [IPARD (2019+2020+2021)]!

Preračunato na ukupan broj, a ne samo na registrovana porodična poljoprivredna gazdinstava (čiji broj se javno ne objavljuje!?) i koja po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju imaju pravu na subvencije/podsticaje – i to pod uslovom da su u statusu aktivnog RPG, znači da je država protivzakonitim smanjivanjem subvencija oštetila svako od 562.896 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava (prema Anketi o strukturi poljoprivrednih gazdinstava iz 2018. godine) za po 1.766,53 € ili umanjila subvencije za biljnu proizvodnju za 287,62 €/ha korišćenog poljoprivrednog zemljišta!

Za taj po zakonu pripadajući a opljačkani iznos od milijardu evra, poljoprivrednici su – i to bez povraćaja od države 50% nabavne cene bez PDV-a, mogli sopstvenim sredstvima da kupe:

 • 50.000 traktora srednje jačine! (20.000 €/traktor)
 • ili 400.000 steonih priplodnih visokomlečnih junica! (2.500 €/grlo)
 • ili 200.000 ha zemljišta u agrarno manje atraktivnom (5.000 €/ha) ili 100.000 ha zemljišta u agrarno atraktivnom području (10.000 €/ha)!
 • ili približno 10 PKB-a sa prodatih oko 17.000 ha uređenog zemljišta i svim poslovnim i ekonomskim objektima, celokupnom mehanizacijom, … nadomak Beograda – odakle „konobar na tacni peške može u stan kupcima u Beogradu za dva sata da donese sveže povrće, pomuženo mleko, …“!

Toliko, bez kamata, poljoprivrednici duguju za penzijsko i invalidsko osiguranje, te im po osnovu pravičnosti i uzajamne solidarnosti – treba u potpunosti otpisati sva dugovaea PIO Fondu, ali i Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja za sve godine (sa pripadajućim kamatama) kada nisu imali overene zdravstve knjižice i zbog toga nisu ni mogli da koriste usluge državne zdravstvene službe ili su ih plaćali u gotovom novcu! Verovatno nigde u svetu – osim u „naprednoj“ Srbiji ne postoji pravna obaveza da poljoprivrednici plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje – i to sa zateznim kamatama (!?) – za period kada nisu imali overene zdravstvene knjižice, jer se retroaktivno ne mogu vršiti neizvršeni lekarski pregledi, operacije, …!?

Po osnovu nezakonitog umanjenja pripadajućih 5% budžeta, poljoprivrednici i žitelji sela su izbili na (neslavno) prvo mesto u pogledu umanjenja zakonom propisanih budžetskih sredstava u Srbiji, ostavivši iza sebe čak i armiju „bogatih“ (sa mesečnom penzijom od 25.001 do 40.000 RSD – kojima je oduzimano 22% iznosa penzije u tom rasponu) i „prebogatih“ penzionera (sa mesečnom penzijom iznad 40.000 RSD – kojima je oduzimano čak 25% ili svaki četvrti dinar višedecenijski uplaćivanog doprinosa za zarađene penzije)! Navedeni pokazatelji bili bi značajno veći kada bi se obračunali samo na broj RPG i njihovo korišćeno obradivo zemljište!

Uporedo sa povećanjem ukupnog budžeta i posebno ukupnih poreskih prihoda morao je da se svake godine povećava i iznos sredstva agrarnog budžeta. Međutim, u odnosu na 2014. godinu kada je iznosio 34,58 milijardi RSD, u 2015. i u 2016. „seljački budžeti“ – verovali ili ne! – bili su manji za po 11 milijardi RSD godišnje a u 2017. manji za preko 7 milijardi RSD, odnosno u sve tri godine umesto zakonski minimalnih 5% bili su prosečno manje od 3% (3,08% u 2015; 2,87% u 2016. i 2,96% u 2017 – prema odgovoru MPŠV broj 9-00-000019/2017-09 na poslaničko pitanje autora teksta ) – što znači da su u ove tri godine poljoprivrednici opljačkani za po 40% ili za 2/5 po zakonu pripadajućeg minimalnog iznosa subvencija/podsticaja!

I tako, umesto da bude 10% agrarni budžet u 2017. godini je činio svega 2,96% ukupnih poreskih prihoda, odnosno bio je manji 3,34 puta od predizbornog obećanja aktuelnog režima!

Zbog svega navedenog, broj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji (bez podataka za AP Kosovo i Metohiju) u periodu između Popisa stanovništva, stanova i domaćinstava (u 2002. – kada su u dodatnom upitniku popunjeni i podaci o domaćinstvima koja imaju individualno poljoprivredno gazdinstvo – IPG) i Ankete o strukturi poljoprivrednih gazdinstava (u 2018. godini) smanjen je sa 778.891 na 562.896 ili za 215.992 PPG odnosno za 27,73%!

To znači da je Srbija u periodu 2002 – 2018. ispraznila 2.160 sela sa po 100 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava zbog antiseljačke agrarne politike prethodnih i sadašnjih partiokratskih režima!

Za koga smo u Srbiji ispraznili i doveli na ivicu demografske devastacije preko 2000 sela sa povoljnom klimom (umereno-kontinentalnom sa četiri godišnja doba), raspoložovim obradivim zemljištem (za ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo) i površinama pod travnjacima (stočarstvo), izvorima vode, potocima, rekama i jezerima, i preko 200.000 napuštenih srpskih ognjišta?

Ovaj prikaz BUDžETSKE EUTANAZIJE SRPSKE POLjOPRIVREDE I SELA ni po obimu a ni po nameni ne daje potpunu ni detaljnu analizu ANTISRPSKE AGRARNE I RURALNE POLITIKE, ali ipak ističe sledeća pitanja na koja resorno nadležna ministarstva moraju dati odgovore:

 • Zašto su prethodni i pogotovu sadašnji partiokratski režimi zadužili i buduće generacije za desetine milijardi evra (plus kamate) da subvencionišu inostrane investitore zemljištem i infrastrukturom bez naknade i sa subvencijama po čak 78.000 € po radnom mestu (u doglednoj budućnosti za uvezenu radnu snagu iz država u tzv. Malom Šengenu i za migrante sa drugih kontinenata kojima odobravamo i državljanstvo – bez mogućnosti da izvršimo potpunu bezbedonosnu proveru – posebno za lica vojno sposobna iz država koje su obuhvaćene serijom globalističkih ratnih intervencija), a istovremeno su naši penzioneri i poljoprivrednici opljačkani za oko dve milijarde evra po zakonima njima pripadajućih prihoda!?
 • Zašto su površine obradivog poljoprivrednog zemljišta koje se subvencioniraju smanjene sa 100 na 20 ha/RPG ili PET PUTA MANjE i time uništena mala i srednja porodična poljoprivredna gazdinstva?
 • Zašto su subvencije po hektaru za biljnu proizvodnju sa 12.000 RSD/ha u 2012. smanjene na 2.000 RSD/ha u 2016. godini ili ŠEST PUTA MANjE, da bi danas iznosile samo 4.000 RSD/ha ili TRI PUTA MANjE?
 • Zašto smo od 50 litara dizela BEZ NAKNADE po hektaru obradivog zemljišta i to za SVA PORODIČNA POLjOPRIVREDNA GAZDINSTVA potpuno ukinuli SUBVENCIJE/REGRESE za dizel gorivo, da bi ih pre dve godine ponovo VRATILI „NA KAŠIČICU“ sa svega 1.200 RSD/ha?
 • Zašto je Srbija jedina država u svetu u kojoj STOKA (za brojila čak i u praznim štalama – ako nisu odjavljena) i POVRĆE, VOĆKE i VINOVA LOZA (za brojila na banderama preko kojih pokreću sisteme za navodnjavanje u periodu 4-5 meseci zalivanja a plaćaju sve naknade 12 meseci) PLAĆAJU TV NAKNADU – koja se godišnje povećava sa po 30 i više procenata!?
 • ... ... ...
 • I najzad PITANjE ZDRAVOG RAZUMA: Kako će Ministarstvo poljoprivrede raspodeliti i šta je svrha sredstava pod D-11) Subvencije za zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta (3.475.894 ha po Anketi o strukturi poljoprivrednih gazdinstava iz 2018. godine) u iznosu od 20.000.000 dinara odnosno svega 5,75 RSD/ha – kada za te novce ne može da se kupi ni plastična čistalica u kineskoj prodavnici za ćišćenje MOTIKE ili BUDAKA !!! ???

Agrarni budžet za 2021 – u povodu srpske izreke: Ako koza laže, rog ne laže!

U prilogu je tabelarni pregled navedenih podataka preuzetih iz Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu (Službeni glasnik RS, broj 149/2020) i Zakona o budžetu (i izmenama i dopunama) Republike Srbije za 2020. godinu (Službeni glasnik RS, broj 84/2019 i brojevi 60, 62, 65 i 135/2020), kao i od strane autora obračunati pokazatelji koji ukazuju na sledeće konstatacije:

 • Shodno Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju a na osnovu planiranih budžetskih A) Ukupnih prihoda u iznosu od 1.154.600.000.000 RSD nesporno je za svakog ko zna samo MNOŽENjE da B) MINIMALNIH 5% za PODSTICAJE U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU u 2021. godini treba da iznosi: 57.730.000.000 RSD (pedesetsedam milijardi i sedamstotina trideset miliona dinara).
 • Umesto B) MINIMALNIH 5% za PODSTICAJE POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU u 2021. godini koji treba da budu 57.730.000.000 RSD nesporno je barem za one koji znaju samo PREPISIVANjE i ODUZIMANjE da su planirani 1) UKUPNI PODSTICAJI za POLjOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ u 2021. godini u iznosu od svega 41.865.312.000 RSD (samo: četrdesetjedna milijarda osamstotina šezdesetpet miliona i tristotinedvanaest hiljada dinara), a to znači da su poljoprivrednici i žitelji sela svesno, planski i NEZAKONITO od (NE)narodnih PARTIOKRATSKIH POSLANIKA (čast pojedincima!!!) OPLjAČKANI za po zakonu njima pripadajućih E.2) – 15.864.687.000 RSD ili za E.4) – 27,48%.
 • Istovremeno, za one koji znaju samo DELjENjE i MNOŽENjE nesporno je da 3) UČEŠĆE SUBVENCIJA / PODSTICAJA ZA POLjOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ U UKUPNIM PORESKIM PRIHODIMA iznosi svega 3,63% – a ne po zakonu minimalno pripadajućih 5% !!! ???
 • Takođe, za one koji znaju samo ODUZIMANjE nesporno je da su UKUPNI PODSTICAJI ZA POLjOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ U 2021. godini od 41.865.312.000 RSD (iako su za tekuću 2021. godinu planirani VEĆI UKUPNI PORESKI PRIHODI od 1.154.600.000.000 RSD !!!) MANjI nego što su UKUPNI PODSTICAJI ZA POLjOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ u 2020. godini kada su bili 46.784.627.000 RSD (a ukuppni poreski prihodi bili su 1.090.000.000.000 RSD), odnosno MANjI za -4.919.314.000 RSD !!! – što po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju ne bi smelo da bude!!!

Vlasnicima 562.896 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i milionima žitelja u 4.539 sela Srbije (bez podataka za AP KiM) preporučujem da razmisle i donesu odluku da li će i dalje dozvoliti da ih svi PARTIOKRATSKI REŽIMI PROTIVZAKONITO PLjAČKAJU kao i sadašnji za (svega) 15.864.687.000 RSD ili za 135.018.612,77 evra budžetskih sredstava u 2021. godini, sa kojima mogu sopstvenim parama:

Da kupe novih 6.751 traktora srednje jačine od sopstvenih para!

Ili: Da REPRIVATIZUJU PKB KORPORACIJU sa 17.000 ha, desetinama hiljada goveda i ovaca, hiljadama sredstava mehanizacije i priključnih mašina, svim raspoloživim poslovnim i ekonomskim objektima i formiraju svoju NACIONALNU POLjOPRIVREDNU ZADRUGU pod nazivom „RESTITUCIJA DRŽAVNE PLjAČKE POLjOPRIVREDE I SELA SRBIJE 2012-2021.“


Naslovna fotofrafija: Miloš Milivojević/Prviprvinaskali.com, arhiva
Prof. dr Miladin M. Ševarlić – PreljinskiProjekat „Bez žena nema opstanka sela“ sufinansiran je iz budžeta Ministarstva kulture i informisanja. Napomena: „Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva”.

Izvor: Podrinske, 23. 1. 2021. 


SNIMAK PREDAVANJA

PROF. DR MILADIN ŠEVARLIĆ (PROFESORSKI FORUM): "BUDŽETSKA EUTANAZIJA POLJOPRIVREDE I SELA U SRBIJI"ARHIVA PPNS

Realizovano u periodu od 19. septembra do 31. decembra
SRBIJA BEZ GMO - DVA ZAKONA, 20 GODINA (TV REZIME PROJEKTA, 26:57)

GALERIJA PPNS

ZAŠTITNICI ŽIVOTNE SREDINE 2019

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html