Mostovi Balkana: Izložba mozaika ’Via Diagonalis’

Mostovi Balkana: Izložba mozaika ’Via Diagonalis’

Međunarodna izložba mozaika "Via Diagonalis" biće otvorena u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana u četvrtak 8. februara u 20 časova.

Kragujevačkoj publici će se tom prilikom predstaviti 14 umetnika iz Bugarske i Srbije. Autor projekta je Petar Vujošević.

Izložba će trajati do 27. februara.

GALERIJA PPNS

VIA DIAGONALIS

U rimsko doba glavni put koji je severne granice Rimskog carstva povezivao sa Konstantinopoljem nazivao se Via Diagonalis. Taj put je polazio iz Singidunuma (Beograda), a stanice na tom putu kroz istočni deo Carstva, buduću Vizantiju, bili su gradovi: Naissus (Niš), Serdika (Sofija), Philippopolis (Plovdiv) i Adrainopolis (Jedren).

Namera ovog projekta je da poveže postaje na ovom drevnom putu i to kroz likovnu tehniku koja je u Rimskom carstvu bila dominantna u slikarskom izrazu - mozaik.

Povezivanje mozaičke likovne scene Bugarske i Srbije na ovoj izložbi pokazuje da savremeni likovni umetnici, koji se bave drevnom tehnikom mozaika, u ovom mediju na veoma ubedljiv način rešavaju savremene likovne probleme.

BG - BG

Susret dve škole, Beogradske i Bugarske, i njihovi različiti pristupi savremenom mozaiku ovde su veoma vidljivi.

Sa jedne strane, u radovima umetnika iz Bugarske uočljiva je upotreba jarkih boja i određena ekspresivna figuracija. I radovi apstraktnog izraza su, takođe, u funkciji ove ekspresije. Kao najpogodniji materijal za ovaj način izražavanja u mozaiku bugarski umetnici pretežno koriste mozaičku pastu.

Nasuprot tome, dominantno mozaičko likovno stvaralaštvo u Srbiji okrenuto je prirodnim materijalima, posebno kamenu, i u velikoj meri geometrijskoj apstrakciji. U delima u kojima je prisutna figuracija, ona nikada nije kopija štafelajnog slikarstva, niti je prenošenje štafelajne slike u mozaik.

Iz predstavljenih radova na ovoj izložbi lako možemo uočiti da su obe scene likovno utemeljene i da pedstavljaju adekvatan izraz sredina u kojima su nastale, i da već godinama istrajno i plodno stvaraju.

Ovo zajedničko izlaganje, prvo ovakvog obima u našoj zemlji, početak je jedne koncepcije ponovnog otkrivanja, razvoja i izgradnje specifičnog duha Balkana.

Petar Vujošević, autor izložbe

BIOGRAFIJE

Gordana Baškot
- osnovne i magistarske studije završila na FLU u Beogradu
- kao dobitnik Fulbrajtove stipendije završila MFA program ns SUNY Albany, u SAD
- samostalno izlagala u Beogradu, Olbaniju, Njujorku i Jerevanu

Milena Belenzada
Rođena 1962. godine u Glamoču. Diplomirala 1988. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Društveno-politički smer, i 1993. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Odsek vajarstvo, u klasi profesora Nikole Koke Jankovića. Magistrirala 2009. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Odsek slikarstvo – mozaik, u klasi prof. Đura Radlovića. Radi kao docent na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu.

Gordana Jovanović
Rođena 1972. godine u Ahenu, Nemačka. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na slikarskom odseku u klasi profesora Zorana Vukovića 2009. godine.
Izlagala na samostalnoj izložbi „Pogledi“, u Beogradu 2014. godine, i brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.
Nagrada FLU u Beogradu za mozaik 2007/2008.
Glavna nagrada na izložbi Mozaik malog formata IX.
Samostalni umetnik ULUS, živi i radi u Beogradu.

Snežana Pešić Rančić
Rođena je 1957. u Nišu. Završila je fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu 1983. Od te godine je i član ULUPUDS-a. U statusu samostalnog umetnika je od 2009. Modom se bavila do 2006, potom slikanjem, crtanjem, instalacijama i drugim disciplinama primenjene i likovne umetnosti. Učestvovala je na mnogo grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, 18 samostalnih i autorskih i dobitnik je 10 nagrada iz oblasti tekstila, instalacija, crteža i doprinosa u ULUPUDS-u. Koautor je projekta izložbe Pomeranje granica, koja je postala tradicionalna.

Gordana Stanišić Vujošević
1966. rođena u Beogradu.
1984. završila Školu za dizajn.
1990. diplomirala slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
1991. član ULUS-a.
1990- 2017. izlagala na većem broju samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
Živi u Beogradu, gde predaje crtanje i slikanje u Školi za dizajn.

Olivera Štrbac
Rođena u Zemunu, 1974.godine. Doktorant Univrziteta umetnosti na smeru Višemedijske umetnosti Interdisciplinarnih studija u Beogradu. Diplomirala 2009. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Dosada je učestvovala na više od 50 grupnih izložbi, i realizovala 10 samostalnih izložbi. Dobitnik je nagrada i priznanja na polju mozaika.
Član ULUPUDSa, živi i radi u Beogradu kao samostalni umetnik.

Petar Vujošević
Autor i osnivač Beogradskog festivala mozaika, 2016. godine. Osnovao Festival umjetnosti Virski u Baru i Virpazaru (održan 2015. i 2016.). Realizovao 4 projekta kao likovni program letnjeg festivala Barski ljetopis (“Jedan drugi svijet”, „Legenda o gvožđu”, “Da, voda” i “Kamen je znamen”). Osnovao sa troje kolega 2001. mozaičarsku grupu Ametist, sa kojom je do 2013. organizovao 33 izložbe kroz 7 velikih projekata.
Osnovao Ljetnju školu mozaika u Baru, koja se održava već pet godina.
Od 2006. organizuje u Beogradu izložbu Mozaik malog formata.
Diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.
Diplomirao žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Izlagao na brojnim samostalnim i grupnim izložbama.
Povremeno objavljuje članke i kritike u dnevnim novinama i časopisima.
Održao više predavanja i organizovao veći broj radionica mozaika.

Mila Botuševa
Rođena u Svilenu gde živi i radi kao dizajner ćilima. Od 2010. bavi se mozaikom. Izlagala na brojnim izložbama u Bugarskoj, kao i u Turskoj, Italiji i Srbiji. Izvela veći mozaik u parku prirode Sinj kamen, kao i veći broj mozaika u privatnim objektima.

Damjan Damjanov
Rođen 1959. Na početku svoje karijere radio je u oblasti tradicionalnog mozaika. Postepeno pronalazi svoj stil, kreirajući mozaičke panele napravljene isključivo od prirodnog kamena Njegovi radovi su vrlo dobro primljeni kako u galerijama, tako iu privatnim kolekcijama u većini zemalja Evrope i Amerike. Učestvovao na brojnim međunarodnim, kolektivnim i samostalnim izložbama.

Kristina Tomova Kutlova
Rođena 1985. Magistrirala slikarstvo, studirala u Utrehtu i Sofiji. Izlagala na većem broju samostalnih i grupnih izložbi. Izvela više mozaika u javnom prostoru u više gradova Bugarske.
Živi u Plovdivu i radi kao profesor slikanja i crtanja.

Stojka Tenčeva Mateva
Rođena 1965. Mozaik učila kod Domenika Kolidanija u Milanu. Učestvovala u izradi crkvenih mozaika u Bugarskoj.
Inicijator i organizator Drugog bijenala mozaika „Mozaik danas“ u Staroj Zagori. Izlagala na više izložbi mozaika u Bugarskoj, Italiji i Turskoj. Živi i radi u Staroj Zagori kao samostalni umetnik

Žori Sopadžiev
Rođen 1965. 1982. godine diplomirao na visokoj školi za umetnost u Plovdivu. Učestvovao u izradi više monumentalnih mozaika. Dobitnik nagrade udruženja umetnika Plovdiva. Bavi se dizajnom, crtanjem, slikanjem i zidnim slikanjem, mozaikom, instalacijom, performansom i fotografijom. Član je Udruženja umetnika Bugarske. Živi i radi u Plovdivu.

Krum Šarankov
Rođen 1959. Izlagao na više samostalnih i kolektivnih izoložbi u Bugarskoj, Italiji, Srbiji, Holandiji i Engleskoj. Dobitnik nagrada za mozaik. Član Plovdivskog društva likovnih umetnika.
Živi i radi u Plovdivu

Marko Tomov
Rođen 1965. Izveo mnoge mozaike sa čuvenim bugarskim umetnikom Anastasom Konstantinovim. Živi i radi u Plovdivu 

MOSTOVI BALKANA SAJTFB STRANA 

 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari