Blagi čovek sa osmesima: Skica za bio-bibliografiju Momčila Rajina

Blagi čovek sa osmesima: Skica za bio-bibliografiju Momčila Rajina

objavljeno: 2012-10-08
Datum poslednje izmene: 2012-11-06 23:56:31


Uvod priređivača: O mogućoj ponovljenoj pustolovini


Trideset godina je dobar zbir: ciklus sazrevanja stvari u ljudskom svemiru. Osvrnemo se i bistro vidimo unazad, ne samo uske staze kojima smo išli, nego i ko nam je u putovanjima bio dobri sadrug, vodič, pastir, okrepljenje.

A u novom ciklusu koji upravo drma srpsku kulturu i pop-kulturu lako prepoznajemo i da nam je jedan od trajnih sadruga i onaj blagi čovek s osmehom – Momčilo Moma Rajin.

Urođena skromnost ovog beogradskog Banaćina uvek je dovodila do toga da ga reflektori i društvena moć zaobilaze, ali oni koji znaju (a ima ih), osećaju koliko je visoko i titravo duhovno stablo koje čini ovaj likovni i muzički kritičar, teoretičar i istoričar, umetnik i izdavač. Oplemenjivač raznih izraza.

Zato smatramo da je jedan od lepih prioriteta srpske kulture da se Rajinu – jednom od očeva našeg muzičkog Novog talasa, stripa i današnje kulturne matrice – evidentira mesto na ovoj ravni: uknjižavanjem bogatog opusa, pravljenjem bibliografija, proučavanjem i razbistravanjem šta se to u stvari i sa autorom i sa nama desilo.

Neka ovaj tekst – tek nišča faktografija – bude vedri poziv na buduću pustolovinu. Premotavanje svih čuda sveta kroz Rajinove oči.

Momčilo Rajin i jedan novi talas (1977-1989)

Junak našeg teksta je naturalizovani Beograđanin. Rođen je kao Momčilo, 23. februara 1954. u banatskoj Beloj Crkvi, gde je završio osnovnu školu. U Beograd se preseljava 1968, gde pohađa III beogradsku gimnaziju.

Studije na Filozofskom fakultetu, odsek Istorija umetnosti, završava na vreme, 1978, diplomskim radom „Rok grafika“. Od tada je neprekidno u samoj srži naše kulture, ponekad bivajući i njena suština.

Danas vidimo da je godina 1977. bila od velikog značaja za autora. Pored odluke da diplomira na pop-kulturnoj temi, Rajin baš pred kraj studija počinje da sarađuje i sa preduzećem „Dečje novine“ iz Gornjeg Milanovca, tada jednim od jugoslovenskih izdavačkih giganata. Nekoliko godina piše muzičke i likovne kritike za njihov časopis Džuboks, a zatim postaje član redakcije, zadužen za likovni izgled magazina i priloge na tu temu.

Treći bitan i istovremeni sticaj okolnosti jeste da od 1977. Rajin radi i kao honorarni saradnik u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, gde organizuje na desetine koncerata i izložbi.

U godinama koje dolaze, mladi istoričar umetnosti objavljuje brojne eseje, kritike, studije i intervjue za elitne novine i magazine u celoj SFRJ: Start, Polet, NIN, Književna reč, Student, Studentski list, Venac, Beorama… (Iz tog perioda je i njegovo učešće u filmu Miše Radivojevića „Dečko koji obećava“, 1981.)

Ali, kreativna žiška je i u njemu tinjala. Zajedno sa prijateljem i kolegom sa studija Slobodanom Šajinom, osniva 1981. umetnički duet „U maniru“ / „Aux maniere“. Imali su više samostalnih i grupnih izložbi grafika, kolaža i modifikovanih fotografija (Galerija Muzeja savremene umetnosti - Beograd, Studentski kulturni centar - Beograd, Zavičajni muzej Ruma, Galerija Muzeja suvremene umetnosti - Zagreb, Likovna galerija – Petrovac). Osim toga, grupa je radila i omote za popularne muzičke sastave tog doba, kao što su „U škripcu“ i „Laki pingvini“. (Rajin je u grupi bio do 1986, nakon čega „Aux maniere“ postaje grupa jednog čoveka, što je trajalo do 2009. i Šajinovog preminuća.)

Ovo je razdoblje i kada Moma Rajin, sa 28 godina, odlukom Srećka Jovanovića postaje i glavni i odgovorni urednik stripskih izdanja „Dečjih novina“ (1982), tada apsolutno vodećeg izdavača stripa u Istočnoj i Srednjoj Evropi. Ljubitelj stripa, Rajin se posebno angažuje na Yu strip magazinu, koji pod njegovim vođstvom postaje najznačajnije jugoslovensko izdanje za domaće autore svih vremena, ako gledamo koji je upliv ovaj naraštaj imao i na svetski strip.

Ako je Rajin kroz delovanje u rokenrolu pomogao stasavanje generacije mladih muzičara koji su činili ono što se kasnije zvalo „Novi talas“, pogotovo u Beogradu, onda je u stripu, takođe, doprineo razvoju nove generacije crtača i scenarista, koji su učinili da Beograd postane značajno mesto na evropskoj stripskoj mapi.

Danas je sa kritičke distance bezbedno reći da je Rajinov urednički rad opstao kao formula koja je uticala na sledeće dve generacije naših autora i obezbedila današnjem srpskom stripu rutinsko prisustvo na svetskim umetničkim tržištima, uključujući najveća: francuskom, američkom i italijanskom. Rajinova podrška je bila neprocenjiva u ranim karijerama imena kao što su Zoran Janjetov, Rajko Milošević - Gera, Zoran Tucić, Dejan Nenadov, Darko Perović, Vujadin Radovanović, Rade Tovladijac i mnoga druga.

Osim pisanja i uređivanja, sa kolegama je učestvovao i na više predavanja i izložbi u renesansnim osamdesetim, od kojih su posebno bitne „Beogradski strip 1935-1985“ i „Jugoslovenski strip danas“ (Muzej suvremene umetnosti, Zagreb, Galerija Muzeja savremene umetnosti, Beograd), koje su kasnije pretočene u veliku izložbu jugoslovenskog stripa u Parizu.

U to vreme Rajin učestvuje i na više okruglih stolova na temu stripa, rok muzike i masovnih medija: Studentski kulturni centar, Studentski grad, Dom omladine, Grad teatar – Budva... Član je i žirija za dodelu nagrada na ovim poljima (Bijenale stripa u Vinkovcima) kao i recenzent knjiga na ove teme (Vuk u stripu) itd.

Bio je i stalni saradnik emisije „POPovanje“, koja se godinama prikazivala na TV Beograd krajem osamdesetih i početkom devedesetih, a sarađivao je i u popularnoj kolažnoj TV emisiji „Metropolis“.

Međutim, nakon 1987. dolazi neumitni lom geopolitičkog projekta SFRJ, što protresa i Rajinovo okruženje.

Likovni oplemenjivač (1990-2002)

Kako je jugoslovenska kriza narastala, tako su i izdavačke prilike bile sve gore. Moma Rajin napušta „Dečje novine“ 1989. (tada već načete i međuljudskim odnosima), i sa Draganom Ambrozićem osniva sopstveni magazin, Ritam, čija će prva serija trajati sledeće tri godine.

Naporedo sa izdavanjem ovog magazina (ubrzo u okolnostima građanskog rata), Rajin iz egzistencijalnih razloga počinje da radi kao grafički dizajner i urednik. Grafički uređuje novine i časopise kao što su Država, Novine serbske, Književna reč, Sveske - Pančevo). Uradio je više predložaka za dizajn novina i časopisa: Ritam, Trg, Glas Crnogorca i Sveske, kao i zaštitne znake i osnovnu ambalažu za više firmi („BC-Excel“).

Oblikovao je u devedesetim više desetina knjiga za izdavačke kuće kao što su „Oktoih“ - Podgorica, Studentski kulturni centar - Beograd, „Bepar pres“ - Beograd, „Imobilia“ - Beograd, „Sveske“ - Pančevo, „Jugoistok“ - Beograd, „Plato“ - Beograd, „Orbis“ - Beograd, „Velarta“ - Beograd, „Perun“ - Podgorica, kao i rešenja za propagandne video kasete za „Despotović film“ - „Hemofarm“ 1997. i Produžena liturgija 1997, za albume grupe „Deca loših muzičara“ i CD izdanje Srpsko pojanje u izdanju Muzikološkog instituta SANU.

Pored količine, i kvalitet Rajinovog grafičkog rada je bio zapažen. Za dizajn knjige Bogdana Radice Agonija Evrope, u izdanju Studentskog kulturnog centra iz Beograda, na Sajmu knjiga 1994. dobija II nagradu. Sledeće, 1995. godine za dizajn knjiga Reč nedelje Jovana Ćirilova, u izdanju „Oktoiha“ iz Podgorice, i za Poetika žrtvenog obreda Miodraga Pavlovića, u izdanju Studentskog kulturnog centra iz Beograda, dobija dve III nagrade, takođe na Sajmu knjiga u Beogradu.

Vraćanje muzici i stripu (2002. do danas)

Od početka 2002. Rajin se vraća pisanju o muzici i popularnim medijima kroz kolumne u dnevnom listu Politika („PostPop“), nedeljniku Evropa, mesečniku Time-Out, a od 2007. i u dnevnom listu Večernje novosti.

Na Radio Politici, gde je bio zaposlen kao muzički urednik do njenog gašenja 2006, imao je stalne emisije „Potraga za izgubljenim rifom“ (2001-2004), a zatim svakodnevnu jednoipočasovnu emisiju „Ovo je Pop“. Od 2006. ima nedeljnu emisiju na radiju Studio B „Sredinom ulice“.

Sabrani muzički tekstovi iz Politike mu se pojavljuju u dve knjige (Postpop, 1-2, „Draslar partner“, Beograd, 2006), što je prvo knjiško pojavljivanje Rajinovih tekstova, inače i dalje većinom razasutih po ključnim časopisima SFRJ.

Kulturna javnost je toplo pozdravila ovo ukoričavanje:

„Promišljanje o popularnoj muzici, njenim herojima i fenomenima, kako god u nas bio prolazan i nezahvalan posao, odavno je u liku Mome Rajina dobilo vernog i posvećenog hroničara čiji entuzijazam je tokom višedecenijskog rada odolevao ne samo zubu vremena već i izazovima mladih, modernih naraštaja. (...) Najvažnije je što na tom zadatku autor svim temama prilazi iz ugla savremenog konzumenta pop kulture nastojeći da, bez suvišne sentimentalnosti, današnjem čitaocu ukratko predoči suštinu kroz analitički pristup uzročno-posledičnom odnosu aktera, društva, politike i ekonomije. Sasvim primereno mediju u kom se izražava, Moma Rajin u zbirci Postpop I (izdavač “Draslar Partner”, Beograd), odmereno i građanski konzervativno, a ipak s dozom mladalačkog buntovništva, poznatim temama daje još jedan, uglavnom kompilatorski ugao gledanja, a nove pojave tretira zainteresovano i s razumevanjem. Za takav kvalitet očito je potrebno da se steknu dva važna uslova – iskustvo i znatiželja. Ove osobine ostaju tako glavne odlike zrelog i konciznog stila Mome Rajina, u kome težnja za što realnijim, objektivnijim stavom daje ovim tekstovima leksikonsku vrednost.“ (Svetlana Đolović, Popboks, 2006)

Nije sasvim napustio ni likovno oblikovanje. Više od dvadeset godina tesno sarađuje sa Jugoslovenskom kinotekom iz Beograda, za koju radi sva grafička rešenja (mesečni program, brošure, plakete itd.), kao i sa Institutom za majku i dete Srbije.

Sa buđenjem stripske scene u Beogradu i inicijativom za osnivanje Udruženje stripskih umetnika (2008), Rajin opet postaje aktivni činilac i u ovoj umetnosti. Pored učešća na tribinama i događajima, vraća se i kao kritičar i teoretičar, uključujući i recenziranje kritičkog leksikona bivše Jugoslavije, Stripovi koje smo voleli, ali i pripreme svog sabranog opusa za dugo čekano knjiške zbirke.

Upravo je najava ukoričavanja skoro četiri decenije opusa, uz stalne nove tekstove, znak koliko ćemo dobre radosti i duhovnih vitamina dobijati od Mome Rajina u četvrtoj fazi njegovog rada, danima koji nam već stižu.

Bibliografija Momčila Rajina (rad u toku)

Ovo je prvi pokušaj u našoj kulturi da se uradi bibliografija Momčila Rajina. Reč je o stotinama priloga koji su objavljivani u desetinama periodičnih izdanja SFRJ ili emitovana na mnogim stanicama. Izrada čak i preliminarnog spiska će zahtevati vremena i to treba držati na umu dok se pregleda ovaj zametak jedne bogate bibliografije.

Važnije izložbe umetničke grupe „Aux Maniere“ i „Aux Manir“ (Slobodan Šajin i Momčilo Rajin)

 • 1983. "Media Transformations", Museum of Contemporary Art, Belgrade, Serbia
 • 1984. "Fin de siecle", Happy Gallery SKC, Belgrade, Serbia
 • 1985. "Fin the siecle -This is today", City of Zagreb Galleries, Zagreb, Croatia
 • 1985. "I gioielli della lirica", Happy Gallery SKC, Belgrade, Serbia
 • 1985. "Suspicious minds", LandsMuseum, Ruma, Serbia
 • 1986. "Armagedon - Bridges 86", Pavilion "Cvijeta Zuzorić", Belgrade, Serbia. "Aux Maniere", "Verbumprogram", "Alter Imago", Raša Todosijević, Miško Šuvaković, Feđa Klikovac, Dušan Otašević, Halil Tikveša, Era Milivojević, Dragoslav Krnajski, Goran Đorđević
 • 1986. "Interstellar signalization", Hotel lobby, Ruma, Serbia
 • 1987. "Groups in Yougoslav art of 80’s", Gallery Meander, Apatin, Serbia. "Alter Imago", "Aux Maniere", [Irwin]]
 • 1988. "Simulacrum", Mail Art. Small paintings,reprints and flyers. Art works-gifts randomly delivered.
 • 1989. "The need for picture", Contemporary Gallery, Pančevo, Serbia. Aux Maniere, Laslo Kerekeš, Sombati Balint, Dragomir Ugren, Varga Somodji Tibor, Rada Čupić, Jozef Ač, Milan Konjović ...
 • 1990. "Rosenzwei Collection", Gallery ESC. Belgrade, Serbia: "Alter Imago", "Aux Maniere", Marcus Geiger, Franz West, Raša Todosijević, Apostolović, Klikovac, Sušnik, Šalamun, Slak, Schubert, Jurić.
 • 1990. "Materialita: Ground of geometry", Gallery ULUS, 31.October Art salon, Belgrade, Serbia: "Aux Maniere", Sandro Djukić, Marcus Geiger, Dusan Jurić, Fedja Klikovac, Marjetica Potrč, Edita Schubert, Raša Todosijević, Franz West, Heimo Zobernig, "Alter Imago", Willi Kopf
 • 1990. Aux Maniere works, Landsmuseum, Ruma, Serbia
 • 1991. "Four Yougoslav art groups", Advertising booklet. Landsmuseum, Ruma, Serbia: "Alter Imago", "Aux Maniere"
 • 1992. "U Maniru - Mini retrospective", Museum of Yugoslav Kinoteka, Belgrade, Serbia
 • 2002. "Miscellaneous works", Plain air gallery, Ruma, Serbia
 • 2003. "Pictures for bedroom", Plain air gallery, Ruma, Serbia
 • 2005. "Centaur pictures - Cyber incrustatio", Plain air gallery, Ruma, Serbia

Tekstovi Momčila Rajina o muzici (delimična bibliografija)

 1. „Aktuelno: Devojke, ah, devojke, Izazov akustičarima, Ne skreći sa pravog puta, Tom Robinson u krevetu, Saga o ponovnom ujedinjavanju Dip Parpl (deo 326) vreme za zakopavanje ratne sekirice, Još jedan rok spisatelj, Rok u humane svrhe“, Džuboks, br. 102, str. 5-6
 2. „Aktuelno: Kriket-rok sukob, Brbljive glavudže u Evropi, Ista svirka - drugo pakovanje, Selecter U Novoj Selekciji“, Džuboks, br. 102, str. 7
 3. „Džon Lenon: San je završen“, Džuboks, br. 105, 22-24
 4. „Ian Hunter Live (Welcome to the Club)“, Džuboks, br. 105, str. 70
 5. „Albumi: Roxy Music - Flesh + Blood“, Džuboks, br. 108, str. 56
 6. „Mi plešemo -a vi!“, Džuboks, br. 108, str. 79
 7. „Albumi: Šarlo Akrobata, Idoli, Električni Orgazam - Paket Aranžman“, Džuboks, br. 110, str. 57
 8. „Albumi: Blondie (Autoamerican)“, Džuboks, br. 110, str. 57
 9. „Hronika tog talasa...: Električni Orgazam, Šarlo Akrobata, Idoli“, Džuboks, br. 111, str. 40-45 i 48-49
 10. „Albumi: Dawid Bowie - (Scary Monsters And Super Creeps)“, Džuboks, br. 113, str. 56-57
 11. „Koncert grupe Buldožer: Urnebesna smicalica“, Džuboks, br. 114, str. 50-51
 12. „Albumi: Public Image Ltd (Second Edition), The Clash (London Calling)“, Džuboks, br. 115, str. 54
 13. „Rok na Zagrebačkom bijenalu: Pronađoh tu retku esenciju“, Džuboks, br. 116, str. 25-28
 14. „Albumi: Električni Orgazam - (Električni Orgazam)“, Džuboks, br. 116, str. 55
 15. „Koncert- VIS Idoli u bašti SKC-a: Samo za ‘gurmane’ - Belle Stars, The Beat, Retko te viđamo sa devokama... Često te viđamo na koncertima...“, Džuboks, br. 119, str. 48-49
 16. „SKC Beograd: Buldožer“, Džuboks, br. 136, str. 48
 17. Pink Flojd, prevod i adaptacija knjige Rika Sanderza, biblioteka „Džuboks“, 2. kolo, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, 1980.
 18. „Vodič kroz semplovanje ili Novo organizovanje zvuka“, Moment, časopis za vizuelne medije, br. 9, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, januar-mart 1988, str. 72–73.
 19. „Pisma“, Ritam, Beograd, br. 1, str. 4
 20. „Badi Holi: Ljubavne staze“, Ritam, Beograd, br. 1, str. 30
 21. „Zvuk i slika: Athens, Ga Inside Out“, Ritam, Beograd, br. 1, str. 39
 22. „Prikazanja: Dejvid Bouvi“, Ritam, Beograd, br. 1, str. 59
 23. „Rok enciklopedija“, Ritam, Beograd, br. 1, str. 63
 24. „Tajni poroci: bez straha od tilta“, Ritam, Beograd, br. 5, str. 81
 25. „Pink Flojd: Izlazak na svetlu stranu“, Ritam, Beograd, br. 2, str. 45-47 
 26. „EKV: A čitava večnost za njih“, Ritam, br. 3, april 1989. str. 15-18 (koautor Dragan Ambrozić)
 27. „Irving Berlin: Always“, Ritam, Beograd, br. 3, str. 53
 28. „Betmen: Pola veka viteza tame“, Ritam, Beograd, br. 4, str. 24-25
 29. „Roy Orbison: Mistery girl“, Ritam, Beograd, br. 4, str. 49
 30. „Chris Farlowe: Mr. Soulful“, Ritam, Beograd, br. 4, str. 53
 31. „Paul Simon: Negotiations And Love Songs“, Ritam, Beograd, br. 4, str. 53
 32. „Andy Warhol, Pat Hacket: Popism“, Ritam, Beograd, br. 5, str. 63
 33. „John Lennon: Imagine“, Ritam, Beograd, br. 5, 74-75
 34. „Prins: Ma ko je taj u stvari“, Ritam, Beograd, br. 8, str. 5-6
 35. „Paul Mccartney: Flowers In The Dirt“, Ritam, Beograd, br. 8, str. 53
 36. „Varius Artists: Unforgettable“, Ritam, Beograd, br. 8, str. 58
 37. „Kiss: Smashes thrashes and hits“, Ritam, Beograd, br. 9, str. 75
 38. „Aerosmith: Pump“, Ritam, Beograd, br. 12, str. 70
 39. „Ritam: Fakta“, Ritam, Beograd, br. 14, str. 17
 40. „Sabrina, Kylie Minogue“, Ritam, Beograd, br. #, str. 48
 41. „Sa svetom na ti“, Vreme, Beograd, br. 539, 3. maj 2001.
 42. „Odlazak Džordža Harisona: Na putu u beskraj“, Vreme, Beograd, br. 570, 6. decembar 2001.
 43. „Lični stav: Drž’te pirate“, Vreme, Beograd, br. 582, 28. februar 2002.
 44. „Rokenrol - bajati tinejdžeri: Krčmeći stare kataloge“, Vreme, Beograd, br. 585, 21. mart 2002.
 45. „Četrdeset godina Roling Stonsa: Ironija i ekstaza“, Vreme, Beograd, br. 601, 11. jul 2002
 46. „Dvadesetpetogodišnjica od smrti Elvisa Prislija: Jedini kralj“, Vreme, Beograd, br. 606, 15. avgust 2002.
 47. „Plavuša koja je pevala džez“, Politika, Beograd, 17. 2. 2002. 
 48. Ključne reči: Pegi Li
 49. „Povratak vinila, -||-, 25. 2. 2002. Ključne reči: gramofonska ploča, vinil
 50. „Spremni za "kuliranje"!, -||-, 3. 3. 2002. Ključne reči: opuštanje, hill out, muzička industrija
 51. „Dobre vibracije“, -||-, 10. 3. 2002. Ključne reči: rokenrol, sazrevanje
 52. „Plava trava“, -||-, 24. 3. 2002. Ključne reči: blugras muzika
 53. „40 godina kotrljanja“, -||-, 31. 3. 2002. Ključne reči: Rolingstonsi, Bitlsi
 54. „Komičar iz senke“, -||-, 7. 4. 2002. Ključne reči: Randi Njumen
 55. „Pacovska družina“, -||-, 14. 4. 2002. Ključne reči: Frenk Sinatra, Din Martin, Semi Dejvis Džunior, Piter Laford, Džoi Bišop
 56. „Prodavci iluzija“, -||-, 21. 4. 2002. Ključne reči: industrija zabave, konzumerizam, komercijalnost, tinejdžeri
 57. „Mali veliki bluzer“, -||-, 28. 4. 2002. Ključne reči: Čarli Paton
 58. „Strategije pakovanja“, -||-, 4, 5, i 6. 5. 2002. Ključne reči: boks set
 59. „Papirnati junaci“, -||-, 12. 5. 2002. Ključne reči: superjunaci, frustracija, strip, film
 60. „Lepo i prazno“, -||-, 19. 5. 2002. Ključne reči: rokenrol, dekadencija, džet set
 61. „Nebrušeni dijamanti“, -||-, 26. 5. 2002. Ključne reči: Bitlsi, Džimi Hendriks
 62. „To je samo rokenrol“, -||-, 2. 6. 2002. Ključne reči: rokenrol, televizija, prvi naraštaj, Anri Torg
 63. „Bože sačuvaj“, -||-, 9. 6. 2002. Ključne reči: pank, pobuna, 25 godina
 64. „Vera i iskrenost“, -||-, 16. 6. 2002. Ključne reči: bluz, Robert Tili, „Sirova koža“, „Strip bluz bend“, „Blues Files“
 65. „Poslednje odbrojavanje“, -||-, 23. 6. 2002. Ključne reči: problemi srpskog stripa, Srbija, Francuska
 66. „Letnje šeme“, -||-, 30. 6. 2002.
 67. „Buka iz garaže“, -||-, 7. 7. 2002.
 68. „Novi pirati“, -||-, 14. 7. 2002.
 69. „Vrlina i greh“, -||-, 21. 7. 2002.
 70. „Bez milosti“, -||-, 28. 7. 2002.
 71. „Pogodak u centar“, -||-, 4. 8. 2002.
 72. „Fiktivni heroji“, -||-, 11. 8. 2002.
 73. „Kraljevi ne umiru“, -||-, 18. 08. 2002.
 74. „Zvezdani ljudi“, -||-, 25. 08. 2002.
 75. „U srcu tame“, -||-, 1. 09. 2002.
 76. „Ritam močvare“, -||-, 8. 09. 2002.
 77. „Datumi koji ne blede“, -||-, 15. 09. 2002.
 78. „Nakit i bižuterija“, -||-, 29. 09. 2002.
 79. „I beton ima dušu“, -||-, 6. 10. 2002.
 80. „Zihernadle i kravate“, -||-, 13. 10. 2002.
 81. „Čovek sa strane“, -||-, 20. 10. 2002.
 82. „Voli me zauvek“, -||-, 27. 10. 2002.
 83. „Ko još želi bajate novine“, -||-, 3. 11. 2002.
 84. „Bez reklame, molim!“, -||-, 10. 11. 2002.
 85. „Skupa igra“, -||-, 17. 11. 2002.
 86. „Harmonizacija vremena i prostora“, -||-, 24. 11. 2002.
 87. „Večna ruža“, -||-, 1. 12. 2002.
 88. „Čovek u crnom“, -||-, 8. 12. 2002.
 89. „Stanje stvari“, -||-, 15. 12. 2002.
 90. „Odlasci su uvek tužni“, -||-, 22. 12. 2002.
 91. „Buntovnik s razlogom (prvi put se objavljuje)
 92. „Sanjari i trgovci“, -||-, 29. 12. 2002.
 93. „Za sećanje“, -||-, 5. 1. 2003.
 94. „Da li shvataš“, -||-, 12. 1. 2003.
 95. „Nisu sve priče iste“, -||-, 19. 1. 2003.
 96. „Slatka ptica mladosti“, -||-, 2. 2. 2003.
 97. „Viva akademija!“, -||-, 9. 2. 2003.
 98. „Gramzivost i pohlepa“, -||-, 16. 2. 2003.
 99. „Pa neka bude“, -||-, 23. 2. 2003.
 100. „Na ivici“, -||-, 2. 3. 2003.
 101. „Vizionari i gubitnici“, -||-, 9. 3. 2003.
 102. „Uzbrdo natraške“, -||-, 23. 3. 2003.
 103. „Poludeli svet“, -||-, 30. 3. 2003.
 104. „I ovo nanovo“, -||-, 6. 4. 2003.
 105. „Upecani na mrežu“, -||-, 13. 4. 2003.
 106. „Ispiranje savesti“, -||-, 20. 4. 2003. Ključne reči:
 107. „Iza reflektora“, -||-, 4. 5. 2003.
 108. „Laž koja govori istinu, -||-, 11. 5. 2003.
 109. „Svetlija strana“, -||-, 18. 5. 2003.
 110. „Magija iz pohabane torbe“, -||-, 25. 5. 2003.
 111. „Više od života“, -||-, 1. 6. 2003.
 112. „Prečica ili glavni put“, -||-, 8. 6. 2003.
 113. „Kako je osvojen Zapad“, -||-, 15. 6. 2003.
 114. „Neuništiva zvona“, -||-, 22. 6. 2003.
 115. „Bez suza“, -||-, 29. 6. 2003.
 116. „Preko trnja do para“, -||-, 6. 7. 2003.
 117. „Muzika duše“, -||-, 13. 7. 2003.
 118. „Lepota buke“, -||-, 20. 7. 2003.
 119. „Izvan žiže“, -||-, 27. 7. 2003.
 120. „Fanki braća“, -||-, 3. 8. 2003.
 121. „Vizija i sreća“, -||-, 10. 8. 2003.
 122. „Nešto drugo“, -||-, 17. 8. 2003.
 123. „Potreba i nada“, -||-, 24. 8. 2003.
 124. „Usamljen na vrhu“, -||-, 31. 8. 2003.
 125. „In Memoriam - Branko Vukojević (1956–2003): Kapetan žute podmornice“, Vreme, Beograd, br. 661, 4. septembar 2003.
 126. „Kad muzika utihne“, -||-, 7. 9. 2003. , Politika, Beograd,
 127. „Boja bistre vode“, -||-, 14. 9. 2003.
 128. „Iza maske“, -||-, 21. 9. 2003.
 129. „Živo je najbolje“, -||-, 28. 9. 2003.
 130. „Imperija uzvraća udarac“, -||-, 5. 10. 2003.
 131. „Lice i naličje“, -||-, 12. 10. 2003.
 132. „Hladno i vruće“, -||-, 19. 10. 2003.
 133. „Pop nonstop“, -||-, 26. 10. 2003.
 134. „Drugačije a isto“, -||-, 2. 11. 2003.
 135. „Onaj drugi“, -||-, 9. 11. 2003.
 136. „Bilo i biće“, -||-, 16. 11. 2003.
 137. „Stvarni kraj“, -||-, 23. 11. 2003.
 138. „Superplavuša“, -||-, 30. 11. 2003.
 139. „Dim bez vatre“, -||-, 7. 12. 2003.
 140. „Filigranski rad“, -||-, 14. 12. 2003.
 141. „Šansa je tu negde“, -||-, 21. 12. 2003.
 142. „Muzika je sve“, -||-, 28. 12. 2003.
 143. „Novac i emocije“, -||-, 4. 1. 2004.
 144. „Sveto i profano“, -||-, 11. 1. 2004.
 145. „Pravo i pravda“, -||-, 18. 1. 2004.
 146. „Hleba i igara“, -||-, 1. 2. 2004.
 147. „Dvojina je lepša“, -||-, 8. 2. 2004.
 148. „Kao najezda“, -||-, 15. 2. 2004.
 149. „Posle posta“, -||-, 22. 2. 2004. Ključne reči:
 150. „Nežno i surovo“, Politika, Beograd, 29. 2. 2004. i Postpop II, 2006.
 151. „Kao kod kuće“, -||-, 7. 3. 2004.
 152. „Bez tradicije“, -||-, 14. 3. 2004.
 153. „I Istok i Zapad“, -||-, 21. 3. 2004.
 154. „Do kraja“, -||-, 28. 3. 2004.
 155. „Kopija kopije“, -||-, 4. 4. 2004.
 156. „Beskrajna žrtva“, -||-, 10-12. 4. 2004.
 157. „Prosto Vilijam“, -||-, 18. 4. 2004.
 158. „Beskrajni osmeh“, -||-, 1-3. 5. 2004.
 159. „Bez pardona“, -||-, 9. 5. 2004.
 160. „Stereo Ikar“, -||-, 16. 5. 2004.
 161. „Ostvarena obećanja“, -||-, 23. 5. 2004.
 162. „Za vaše zadovoljstvo“, -||-, 30. 5. 2004.
 163. „Folk trio“, -||-, 6. 6. 2004.
 164. „Trčanje u mestu“, -||-, 13. 6. 2004.
 165. „Izlaz, molim“, -||-, 20. 6. 2004.
 166. „Nema istog“, -||-, 27. 6. 2004.
 167. „Alison u Zemlji Čuda“, -||-, 4. 7. 2004.
 168. „Beskrajna energija“, -||-, 11. 7. 2004.
 169. „Trijumf osećanja“, -||-, 18. 7. 2004.
 170. „Putanja bez kraja“, -||-, 25. 7. 2004.
 171. „Fragmenti raja“, -||-, 1. 8. 2004.
 172. „Pesme koje život znače“, -||-, 8. 8. 2004.
 173. „Šaputanje i golicanje“, -||-, 15. 8. 2004.
 174. „Nova bosanova“, -||-, 22. 8. 2004.
 175. „Nežne zapovesti“, -||-, 29. 8. 2004.
 176. „Niko ne voli ponedeljak“, -||-, 12. 9. 2004.
 177. „Kad London zove“, -||-, 19. 9. 2004.
 178. „Drugi život“, -||-, 26. 9. 2004.
 179. „Srećna deca“, -||-, 3. 10. 2004.
 180. „Oko Sunca“, -||-, 10. 10. 2004.
 181. „Teorija i praksa“, -||-, 17. 10. 2004.
 182. „Ljubav i mržnja“, -||-, 31. 10. 2004.
 183. „Ponovljeni start“, -||-, 7. 11. 2004.
 184. „Mali veliki čovek“, -||-, 14. 11. 2004.
 185. „Iz ženskog ugla“, -||-, 21. 11. 2004.
 186. „Strah od poznatog“, -||-, 29. 11. 2004.
 187. „Braća iz džungle“, -||-, 5. 12. 2004.
 188. „Majstor zauvek“, -||-, 12. 12. 2004.
 189. „Odškrinuta vrata“, -||-, 19. 12. 2004.
 190. „Turisti kod kuće“, -||-, 26. 12. 2004.
 191. „Gumene duše“, -||-, 9. 1. 2005.
 192. „Vremenske kapsule“, -||-, 16. 1. 2005.
 193. „Kad zveket utihne“, -||-, 23. 1. 2005.
 194. „Izlazak iz krize“, -||-, 30. 1. 2005.
 195. „Od devet do pet“, -||-, 6. 2. 2005.
 196. „Čovek koji ne greši“, -||-, 13. 2. 2005.
 197. „Mali beli“, -||-, 20. 2. 2005.
 198. „Prava mesečina“, -||-, 27. 2. 2005.
 199. „Pre odrastanja“, -||-, 6. 3. 2005.
 200. „Život iz snova“, -||-, 13. 3. 2005.
 201. „Budućnost je počela“, -||-, 20. 3. 2005.
 202. „Egipatski rege“, -||-, 27. 3. 2005.
 203. „Potraga za savršenstvom“, -||-, 3. 4. 2005.
 204. „Ukleti pesnici“, -||-, 10. 4. 2005.
 205. „Oaza i pustara“, -||-, 17. 4. 2005.
 206. „Ne otpisujte me“, -||-, 3. 5. 2005.
 207. „Slatka eksplozija“, -||-, 8. 5. 2005.
 208. „Tiho je bučnije“, -||-, 23. 5. 2005.
 209. „Lopovska družina“, -||-, 30. 5. 2005.
 210. „Čovek-mašina“, -||-, 12. 6. 2005.
 211. „Kum rokenrola“, -||-, 26. 6. 2005.
 212. „Dvadeset godina posle“, -||-, 10. 7. 2005.
 213. „Izukrštane štrafte“, -||-, 24. 7. 2005.
 214. „Invazija veterana“, -||-, 7. 8. 2005.
 215. „Grešna zadovoljstva“, -||-, 22. 8. 2005.
 216. „Podmetnuta istina“, -||-, 3. 9. 2005.
 217. „Staro i novo“, -||-, 20. 9. 2005.
 218. „Kraljevi ritma“, -||-, 2. 10. 2005.
 219. „Deci dece naše dece“, -||-, 6. 11. 2005.
 220. „Odloženi nestanak“, -||-, 20. 11. 2005.
 221. „Sada i zauvek“ u: Branko Vukojević: Kako je bio rokenrol: izabrani tekstovi 1975-1991., Društvo ljubitelja popularne kulture i „Plato“, Beograd, 2005, str. 515.
 222. „Večita enigma“, Politika, Beograd, 9. 5. 2006.
 223. „Iver i klada“, -||-, 23. 5. 2006.
 224. „Jasno i glasno“, -||-, 7. 6. 2006.
 225. „Kad mi bude 64“, -||-, 20. 6. 2006.
 226. „Granice elegancije“, -||-, 4. 7. 2006.
 227. „Oba kraja gore“, -||-, 18. 7. 2006.
 228. „Duša od čoveka“, -||-, 1. 8. 2006.
 229. „Godina velikih promena“, -||-, 15. 8. 2006.
 230. „Poslednja pisma“, -||-, 29. 8. 2006.
 231. Post Pop 1 - Tekstovi 2002-2004 , „Draslar“, Beograd, 2006, ISBN 86-7614-052-9
 232. Post Pop 2 - Tekstovi 2004-2006 , „Draslar“, Beograd, 2006, ISBN 86-7614-067-7
 233. „Naopako sazrevanje“, Postpop II, 2006.
 234. „Besmrtni Pil“, Postpop II, 2006.
 235. „Svet čeka“, Postpop II, 2006.
 236. „Slučajni prolaznik“, Postpop II, 2006.
 237. „Nema depresije“, Postpop II, 2006.
 238. „Ob-la-di ob-la-da“, Postpop II, 2006.
 239. „Drž’te pirate!“, Postpop II, 2006.
 240. „Galerija i vašar“, Postpop II, 2006.
 241. „Gore i dole“, Postpop II, 2006.
 242. „Mag iz laboratorije“, Postpop II, 2006.
 243. „Pesme našeg doba“, Postpop II, 2006.
 244. „Moderno vreme“, Postpop II, 2006.
 245. „Kiša i suze Džeka Brusa: o nesuđenom intervjuu sa legendom“, Beogradski književni časopis, god. 2, br. 4, 2006, str. 163-166.
 246. „Čuda se, ipak, dešavaju: povodom koncerta Rolingstonsa u Beogradu“, Beogradski književni časopis, god. 3, br. 8, 2007, str. 162-165.
 247. „Drugo vreme, drugo mesto“, 15 dana: ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu, br 5/6, Pučko otvoreno učilište i Centar za kulturu, Zagreb, 2008 (2009), str. 14-19.
 248. „Buntovnica s razlogom“, NIN, br. 3123, 5. 11. 2010.
 249. „Egzita nema u Evropi“, NIN, br. 3107, 15. 7. 2010.
 250. „Zagonetni guru“, NIN, br. 3100, 26. 5. 2010.
 251. "Bisera u Začaranoj šumi", "Odličan hrčak", 4. septembar 2012, Ključne reči: Bisera Veletanlić, Darkwood Dub

O likovnim umetnostima (delimična bibliografija)

 1. „Izložba rok omota“, Džuboks, br. 38,, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, septembar 1977, str. 74-77
 2. „Pop art i rok omoti“, Džuboks, br. 41, decembar 1977, str. 74-75.
 3. „Muzičari stvaraoci omota“, Džuboks, br. 42, str. 34
 4. „Rok grafika“, 3+4, časopis studenata istorije umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, br. 1, Beograd, 1979. (diplomski rad iz 1978).
 5. „Velikani dizajna omota: Hipgnosis - saradnja sa Pink Flojd“, Džuboks, br. 43, str. 69-72, 79
 6. „Štampa omota ploča“, Džuboks, br. 46, str. 70-71
 7. „Omoti Rodžera Dina“, Džuboks, br. 48, str. 76-77
 8. „Rokenrol u delićima sekunde“, u: Katalog izložbe fotografija Dražen Kalenić, Studentski kulturni centar, Galerija „Srećna nova umetost“, Beograd, 15. do 25. oktobar 1980, str. 2.
 9. „Dražen Kalenić: Rokenrol u delićima sekunde“, Džuboks, br. 101, str. 17
 10. „Tone Stojko: Ukus prašine“, Džuboks, br. 102, str. 16-17
 11. „Frenk Frazeta“, Džuboks, br. 102, str. 34-35
 12. „Lepota intergalaktičke gvožđurije: Kris Fos“, Džuboks, br. 104, str. 34-35
 13. „Maus i Keli: američka lepota ili realnost“, Džuboks, br. 105, str. 35-36
 14. „Pop art i rok omoti: Počeci i neke istorijsko sociološke napomene, ili povezivanje elitne i masovne umetnosti, neke osnovne premise pop arta, umetnost i rok uticaji pop arta“, Džuboks, br. 105, str. 41
 15. „Majkl Ingliš: Vrhunska kontrola oka i ruke“, Džuboks, br. 106, str. 66-67
 16. „Idiličnost i fantazmagoričnost prirode: Patrik Vudrof“, Džuboks, br. 108, str. 50-51 .
 17. „Ilustratori naučne fantastike: Brus Penington, Ian Miler“, Džuboks, br. 109, 46-47
 18. „Ilustratori naučne fantastike: Filip Drije, Kaza“, Džuboks, br. 115, str. 46-47
 19. „Ilustratori naučne fantastike: Majkl Vilan i Sid Mid - mašta kao sredstvo izražavanja fantazije i bliske realnosti“, Džuboks, br. 117, str. 42-43
 20. „Izložba: Rok fotografija“, Džuboks, br. 118, str. 15
 21. „Frank Frazeta: Neukrotiva snaga fantazije“, YU strip godišnjak, br. 1, str. 126-127, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, jun 1981.
 22. „Umetnost Borisa Valjeha: Kad fatamorgana postane stvarnost“, YU strip magazin, 48, str. 26-27, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, decembar 1982.
 23. „Psihodelična umetnost i Rokenrol“, Potkulture, br. 2, Beograd, 1986, str. 123-124.
 24. „Andi Vorhol 1928–1987“, Moment, časopis za vizuelne medije, br. 8, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, jesen 1987, str. 2–9.
 25. „Zaobilazne strategije“, Moment, časopis za vizuelne medije, br. 8, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, jesen 1987, str 50.
 26. „U pravo vreme na pogrešnom mestu: Beogradski pop art“, Moment, časopis za vizuelne medije, br. 9, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, januar-mart 1988, str. 11–13.
 27. „Pop art i rok omoti“, tekst za katalog izložbe Grafika pop arta i nove figuracije, iz zbirke Muzeja savremene umetnosti, Salon Muzeja savremene umetnosti, Beograd, 17. oktobar - 7. novembar 2003.

O stripu (delimična bibliografija)

 1. „Rajko Milošević Gera: Zasviraj nežno tim pištoljem“, YU strip godišnjak, br. 2, str. 131-134, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, 1983. (razgovor sa R. Miloševićem)
 2. „Branislav Kerac: Sve što sam oduvek voleo je avantura“ YU strip godišnjak, br. 2, str. 135-139, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, 1983. (razgovor sa B. Kercem)
 3. „Disciplina kičme i mozga“, YU strip magazin, br. 61-62, str. 30, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, januar-februar 1984.
 4. „Đorđe Lobačev“, YU strip magazin, br. 61-62, str. 47-49, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, Januar-februar 1984. (razgovor sa Đ. Lobačevim)
 5. „Disciplina totalnog haosa: Zoran Janjetov“, YU strip magazin, br. 68, str. 29-34, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, avgust 1984. (razgovor sa Z. Janjetovim)
 6. „I bijenale jugoslovenskog stripa“, YU strip magazin, 70, str. 26-27, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, oktobar 1984.
 7. „Najskuplja strip izdanja“, YU strip magazin, br. 70, str. 34-35?, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, Oktobar 1984. (potpisan kao autor u sadržaju)
 8. „Rezultati konkursa za strip“, YU strip magazin, br. 71, str. 24-25, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, novembar 1984. Žiri, koautorski: Zoran Đukanović, Slobodan Ivkov, Zdravko Zupan i Momčilo Rajin
 9. „Divni čovek s brkovima“, YU strip magazin, 71, str. 30-32, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, novembar 1984.
 10. „Berni Rajtson: Strah kao pokretački motiv“, YU strip magazin, br. 72, str. 42-43, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, decembar 1984.
 11. „Pilot budućnosti: Frenk Hempson – ‚Den Deri‘“, YU strip magazin, br. 75, str. 26-27, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, jul-avgust 1985.
 12. Izlaganje u: Umjetnost za djecu i dječje umjetničko izražavanje: studijski razgovori XXI-XXIV jugoslavenskog festivala djeteta, Jugoslavenski festival djeteta, Šibenik, 1985.
 13. „U svetu stripa sve po starom: Salon jugoslovenskog stripa drugi put“, YU strip magazin, br. 76-78, str. 58-59, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, januar 1986.
 14. „Aleksis – čovek koji voleo da mašta“, Stripoteka, br. 899, str. 3-5, „Forum – Marketprint“, Novi Sad, 18. avgust 1987.
 15. „Više od zanimljive avanture - Povodom izložbe ’Francuski strip 80-tih godina’“, Moment, časopis za vizuelne medije, br. 8, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, jesen 1987, str. 48–49.
 16. „Vuk za početnike (strip)“, Moment, časopis za vizuelne medije, br. 9, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, januar-mart 1988, str. 71–72.
 17. „Ode crta u oblak“, Cepelin, br. 1, str. 37-38, Samostalno autorsko-prevodilačko izdanje, Beograd, 1988. (o Zoranu Janjetovu)
 18. „Flaš Gordon“, Cepelin, br. 2, str. 29, Samostalno autorsko-prevodilačko izdanje, Beograd, 1988.
 19. „Flaš Gordon ili trijumf pravednosti i dobrote“ u: Aleks Rejmond: Flaš Gordon, knj. 3, Biblioteka „Nostalgija“, „Dečje novine“, Gornji Milanovac [b. g.], str. 7-9.
 20. „Strip: Više staro nego novo“, Ritam, Beograd, br. 1, str. 45-47
 21. „Zoran Janjetov: Ma ko je taj u stvari“, Ritam, Beograd, br. 3, str. 5-6
 22. „Harold R. Foster: Srednjovekovni zamak“, Ritam, Beograd, br. 4, str. 64
 23. „60 godina nade“, Kvadart, br. 3, „Gras“, Beograd, 1995.
 24. „Propast ili novo rađanje“, Sveske: časopis za književnost, umetnost i kulturu, br. 36/37, Pančevo, 1997, str. 214-217.
 25. „Sanjari i trgovci“, Politika, „Politika A.D.“, Beograd, 29. decembar 2002. (o albumu Saše Rakezića Mesec i ognjeno srce)
 26. „Zoran Janjetov: Mogući putevi“, Politika, „Politika A.D.“, Beograd, 8. jun 2003.
 27. „Drugi život“, Politika, „Politika A.D.“, Beograd, 26. septembar 2005. (O 2. međunarodnom salonu stripa)
 28. Neoromantizam u stripu i ilustraciji (bibliografski podaci uskoro)
 29. Jezik stripa (bibliografski podaci uskoro)
 30. Frenk Hempson – Den Deri: “Svet koji ne postoji – ali ga je vredelo izmisliti” (bibliografski podaci uskoro)
 31. Doktor Žir i mister Mebijus (bibliografski podaci uskoro)
 32. Fantastično putovanje u nesvesno (bibliografski podaci uskoro)
 33. Herman – zamorče za budućnost (bibliografski podaci uskoro)
 34. Enki Bilal – Iz “Vašara besmrtnih” (bibliografski podaci uskoro)
 35. Stare stvari u novom pakovanju” (bibliografski podaci uskoro)
 36. “Novi talas” protiv krize u stripu (bibliografski podaci uskoro)
 37. Malo više staro nego novo (bibliografski podaci uskoro)
 38. Autorski pristup u jugoslovenskom stripu (bibliografski podaci uskoro)
 39. Metalni urlik Zorana Janjetova (bibliografski podaci uskoro)
 40. Željko Pahek – SF majstorije u tridesetak slika (bibliografski podaci uskoro)

Bibliografija o Rajinu

 • Galerija „Srećna nova umetnost“ u vreme Novog talasa / hronografija 1977–1989. SKC, Beograd
 • „Dvadeset godina Paket aranžmana“ (temat) , Vreme, Beograd, br. 539, 3. maj 2001.
 • Bećković Olivera et al. „Utisak nedelje: Autorska prava na hrabrost“, TV B92, 4. april 2010. (Razgovor sa Nebojšom Pajkićem, Nebojšom Krstićem i Zoranom Kostićem) 
 • http://www.b92.net/info/emisije/utisak_nedelje.php?yyyy=2010&mm=04&nav_id=425113
 • Despotović, Jovan. „Momčilo Rajin i Slobodan Šajin - Aux maniere fin de siècle“, Treći program Radio Beograda, 16. februar 1984; Moment, br. 2, Beograd, 1985, str. 44-45.
 • Đolović, Svetlana. „Bilo i biće (Postpop 1 - Momčilo Rajin)“, Popoboks, Beograd, 9. jun 2006.
 • Đurić, Vladimir - Đura: „Moma Rajin i Aux maniere“, Blic, Beograd, 26. mart 2008.
 • Zupan, Zdravko. Vek stripa u Srbiji, Kulturni centar - Galerija savremene umetnosti, Pančevo, 2007.
 • Ivkov, Slobodan. „YU strip ili: došao je tiho i (možda) otišao u legendu“, Pegaz, br. 11, Beograd, mart 1991. Str. 124-133
 • Ivkov, Slobodan. 60 godina stripa u Srbiji, poglavlje „Obnovitelji posle II svetskog rata“ . Galerija „Likovni susret“, Subotica 1995.
 • Janjatović, Petar. „Niko kao ja“ (Dvadeset godina Paket aranžmana), Vreme, Beograd, br. 539, 3. maj 2001.
 • Jovanović, Srećko. Veliki san, „Arhiv“, Pančevo, 2008.
 • Kojić, Dušan - Koja: „Nije bilo loše“ (Dvadeset godina Paket aranžmana) , Vreme, Beograd, br 539, 3. maj, 2001.
 • Krivčević, Vesna. Momčilo Rajin, audio intervju, emisija „Deca pokalipse 20“, Radio Svetigora, Cetinje 2008.
 • Marić, Nebojša. „Možda sad i nikad više: Momčilo Rajin i Dragan Ambrozić - 20 godina Ritma“, Popboks, Beograd 20. mart 2009. http://www.popboks.com/tekst.php?ID=7235
 • Merenik, Lidija. „Selektivna Hronologija: nove pojave u slikarstvu i skulpturi u Srbiji 1979-1989.“, u: Umetnost na kraju veka, „Clio“, Beograd, 1998; e-knjiga: Projekat Rastko, 2001.
 • Pavković, Vasa. „Zoran Janjetov: Bernard Panasonik“, Naš slatki strip, „Narodna knjiga“, Beograd, 2003. Strana 89-93.
 • Stefanović, Zoran. „Kosmičko jaje ili kamen fraktalnog svemira“, pogovor za album Niti snova o moći Zorana Tucića, Ljuana Koke i Radeta Tovladijca, Novi Sad, 2010.
 • Čeliković, Borisav. „Strip iz Gornjeg Milanovca“, Naš trag, br. 3, Velika Plana, 2003. (prema: „Strip vesti“, br. 220-223, Novi Sad, 2003.)
 • Čeliković, Borisav. „Četiri decenije stripa Dečjih novina“, Dani stripa ’95, „Dečje novine“, Gornji Milanovac, 1995.

Foto: Belocrkvanske novosti 
Zoran Stefanović
Izvor: Rastko.rs

PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html