Dolazak Rio Tinta je paradigma apokalipse - iz odgovora prof. Ristića ministarki Mihajlović

Dolazak Rio Tinta je paradigma apokalipse - iz odgovora prof. Ristića ministarki Mihajlović

Iako smatram da je referendum nepotreban (zašto se izjašnjavati oko nečega što je paradigma Apokalipse), jedino smisleno pitanje bilo bi: da li ste za otvaranje rudnika litijuma, što će dovesti do raseljavanja stanovništva, devastacije biodiverziteta, gašenja škola, uništenja poljoprivredne proizvodnje, ugrožavanja značaja Tršića i Tronoše, sa uspostavljanjem rizika od zagađenja površinskih i podzemnih voda, zemljišta i vazduha, navodi dekan Šumarskog fakulteta prof. dr Ratko Ristić u odgovoru na prozivke ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović.

„Ni prof. Ristić, niti bilo ko drugi zna kakav će biti uticaj na životnu sredinu jer studija o proceni uticaja nije završena. Dok ta studija ne bude gotova, dok svi ne budu upoznati sa njom i dok ne bude referenduma – neće biti ni izgradnje rudnika.

Svako ko govori o uništenju životne sredine za projekat za koji nije potpisan nikakav ugovor, bez ikakvih dokaza i time uzbunjuje građane, to radi ili iz arogantnog neznanja ili očekuje političku korist. A kada to govori profesor koji sedi u Revizionoj komisiji Vlade koja odobrava infrastrukturne projekte i koji je glasao za izgradnju 14 MHE, od kojih je 8 na Staroj planini, onda je to pravo licemerje.

Ja nemam pravo na to. Moj zadatak je da budem odgovorna i da saopštavam činjenice“, navela je Mihajlović u utorak u instagram postu pod naslovom „Biti profesor Univerziteta podrazumeva veću odgovornost, a ne aroganciju i sujetu“.

 
 
 
Погледајте ову објаву у апликацији Instagram

Објава коју дели Prof. dr Zorana Mihajlović (@zorana_dpm)


Odgovor profesora Ristića prenosimo u celosti.

Želim da saopštim da sam podatke o projektu „Jadar“, problematici pogona električnih automobila, kao i istorijatu aktivnosti kompanije „Rio Tinto“ našao u sledećim izvorima:

 1. Prostorni Plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita “Jadar“, (Republika Srbija, Vlada, 2020);
 2. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja prostornog plana na životnu sredinu (nosilac izrade: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture-sektor za prostorno planiranje i urbanizam; obrađivač i nosilac Izveštaja: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije; Beograd, januar 2020.);
 3. Studija izvodljivosti podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora Jadar (Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, novembar 2020.);
 4. Kudakwashe Chayambuka, Grietus Mulder, Dmitri L. Danilov, Peter H. L. Notten (2018): Sodium-Ion Battery Materials and Electrochemical Properties Reviewed, Advanced Energy Materials;
 5. Fang, Y.; Xiao, L.; Chen, Z. (2018): Recent Advances in Sodium-Ion Battery Materials, Electrochem. Energ. Rev. 1, 294-323;
 6. Ashish Rudola, Anthony J. R. Rennie, Richard Heap, Seyyed Shayan Meysami, Alex Lowbridge, Francesco Mazzali, Ruth Sayers, Christopher J. Wright and Jerry Barker, Commercialisation of high energy density sodium-ion batteries: Faradion’s journey and outlook, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 8279;
 7. Rio Tinto: A Shameful History of Human and Labour Rights Abuses And Environmental Degradation Around the Globe;
 8. Unsustainable: The Ugly Truth about Rio Tinto (IndustriALL Global Union, 2014).

Određene činjenice su rezultat sopstvenog istraživanja koje sam sproveo sa grupom mojih mlađih saradnika i doktoranata, za potrebe predavanja koje je održano u SANU (5. maja 2021. godine), a koje će biti predstavljene i u štampanoj formi, u radu za zbornik sa skupa, čija je završna obrada u toku.

PROF. RISTIĆ: PROJEKAT JADAR VODI KA DEGRADACIJI PREDELA; NEOPHODNA STROGA KONTROLA RADA MINISTARSTVA

Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
Iako Studija o proceni uticaja još nije završena i još se ne znaju mogući uticaji na životnu sredinu, „dakle niko ne zna kakav će biti uticaj“, prema rečima gospođe Mihajlović, postavlja se pitanje zašto se „Rio Sava“ ponaša kao da je sve poznato?

Naime, oni kupuju zemljište i kuće i podstiču stanovništvo na raseljavanje. Istovremeno, najavljuje se ulaganje od 2,4 milijarde dolara i transport postrojenja za preradu rude, iz Australije za Srbiju, morskim putem, a prema rečima Sinead Kaufman (direktor za minerale u „Rio Tintu“) „to bi mogao biti najveći rudnik litijuma u Evropi barem tokom iduće decenije“ (The Sydney Morning Herald, 14. 9. 2021).

The large deposit of jadarite, a new mineral unique to Serbia that contains lithium, was discovered by Rio Tinto in 2004.
The large deposit of jadarite, a new mineral unique to Serbia that contains lithium, was discovered by Rio Tinto in 2004. - The Sydney Morning Herald

Dakle, ne zna se da li će biti izgradnje rudnika, ali se sprovode sve aktivnosti kao da će ga sigurno biti?!

Iako smatram da je referendum nepotreban (zašto se izjašnjavati oko nečega što je paradigma Apokalipse), jedino smisleno pitanje bilo bi: da li ste za otvaranje rudnika litijuma, što će dovesti do raseljavanja stanovništva, devastacije biodiverziteta, gašenja škola, uništenja poljoprivredne proizvodnje, ugrožavanja značaja Tršića i Tronoše, kao kulturnog predela izuzetnih odlika, sa uspostavljanjem rizika od zagađenja površinskih i podzemnih voda, zemljišta i vazduha, i to u blizini grada Loznice, čiji je prostor ionako izložen štetnim uticajima već više decenija (Viskoza, Stolice, Zajača), što je imalo užasavajuću zdravstvenu cenu za više hiljada ljudi?

Naravno, referendumsko pitanje moglo bi da bude manje strašno i da glasi: da li ste za otvaranje rudnika kojim će Evropa smanjiti strateški disbalans u proizvodnji baterija za električne automobile, redukovati ugljenične emisije i obezbediti čistiji vazduh za stanovnike Londona, Kopenhagena, Davosa i Hajdelberga, omogućiti podelu uvećanih dividendi čestitim deoničarima „Rio Tinta“, a Srbima doneti status konačno poslušnih domorodaca, umesto istorijski ponosnih buntovnika?

Referendumsko pitanje bi moglo da glasi i ovako: da li ste za otvaranje rudnika litijuma iako je jasno da vodeće svetske kompanije prelaze na proizvodnju natrijum-jonskih i grafenskih baterija, uz dalji razvoj vodonične tehnologije za pokretanje električnih automobila?

Studija Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu nedvosmisleno je pokazala da će doći do fundamentalne destabilizacije „mreže života“, odnosno, biodiverziteta. Najavljena izgradnja brane na potoku Štavica, radi formiranja deponije jalovine, izaziva zabrinutost ukoliko dođe do proboja i izlivanja materijala. Poznat je slučaj proboja brane jalovine (4. 8. 2014), u centralnom delu Britanske Kolumbije (Kanada), u rudniku Mount Polley, kada je gotovo 25 miliona m3 vode i mulja, sa ogromnim količinama toksičnih materija, zagadilo zemljište, jezera i potoke, ugrozilo vodosnbdevanje, staništa lososa i pastrmke. Rudnik je u vlasništvu Mount Polley Mining Corporation, koja je podružnica kompanije Imperial Metals, na koju nisu primenjene nikakve zakonske sankcije, a jedino je pokrenuto pitanje odgovornosti dvojice inženjera koji su vodili računa o brani (https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/discipline-engineers-mount-polley-mine-waste-quesnel-lake-1.6137265).


Toxic contents from a tailings pond flow down Hazeltine Creek into Polley and Quesnel Lakes near the town of Likely, B.C., on Aug. 5, 2014. Two engineers have been cited for unprofessional conduct in the course of their work at the mine - Jonathan Hayward/The Canadian Press

Ako se ovo desilo u visokorazvijenoj i uređenoj državi kao što je Kanada, da li iko može da garantuje sigurnost sličnog objekta na potoku Štavica? Naravno, planirano uklanjanje šumskog ekosistema (150 ha) na slivu pomenutog potoka (čistom sečom, što je po Zakonu o šumama zabranjeno-član 9, stavovi 1, 2 i 3) dovelo bi do poremećaja hidrološkog i psamološkog režima vodotoka, uz tešku degradaciju biološke raznovrsnosti. Kada nema vegetacije dolazi do ubrzane erozije zemljišta, presušivanja izvora, nestanka živog sveta na slivu i u koritu vodotoka, uz visok rizik od pojave destruktivnih bujičnih poplava. Ovaj vid degradacije zemljišta odgovara terminu „dezertifikacija“ (opustinjavanje) i predstavlja direktnu negaciju principa „RIO“ konvencija (UNFCC-klimatske promene, UNCBD-biodiverzitet, UNCCD-borba protiv opustinjavanja i degradacije zemljišta), koje su ratifikovane (potvrđene) u Skupštini Srbije i imaju snagu međunarodnih zakona.

Što se tiče planiranih džinovskih deponija (zapremine više miliona m3) u priobalju potoka Korenita i reke Jadar i njihovih mogućih uticaja na kvalitet podzemnih i površinskih voda, dovoljno je proučiti primere „dobre prakse“ Rio Tinta širom sveta (rudnik Panguna-Bugenvil, Papua Nova Gvineja; rudnik Friport-Grasberg, Indonezija), gde je usled enormnih nivoa zagađenja vode, zemljišta i vazduha, bolesti lokalnog stanovništva i nestanka hrane, došlo čak i do lokalnih ratnih sukoba, sa više hiljada žrtava.

Eto, ja grešni profesor Univerziteta u Beogradu, arogantna neznalica i licemer, priznajem da sam kao član Republičke Revizione Komisije (RRK) glasao za usvajanje tehničke dokumentacije za neke MHE derivacionog tipa, ali isključivo do trenutka kada sam na osnovu istraživanja stanja stvari na terenu razumeo kakve su fatalne posledice po životnu sredinu. Pojednostavljeno, do tada pojma nisam imao o čemu se radi!


Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac - galerija PPNS

Takođe, izjavljujem da sam kao član RRK prvi izneo negativno mišljenje za jednu MHE („Pakleštica“, reka Visočica, Stara planina), posle čega je ministar Goran Trivan poništio prethodno datu saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i time otvorio put za obustavu realizacije projekta.

Na Staroj planini je napravljena samo jedna MHE, koja još nije puštena u pogon. Nije loše s obzirom da ih je planirano 57. Bilo bi lepo da Gospođa Ministarka objasni srpskoj javnosti zašto nije poništila građevinsku dozvolu za MHE „Zvonce“ (između sela Rakita i Zvonce, opština Babušnica), kao tadašnja ministarka Građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, usled kršenja Zakona o vodama, Zakona o zaštiti prirode i Zakona o vanrednim situacijama? Primer MHE „Zvonce“ predstavlja eklatantan primer nasrtaja na koncept pravne države, u kome investitor radi šta hoće, institucije ćute, a narod pati.

PRVI PRVI NA SKALI MHE Krepoljin - od izgradnje, preko spornih dozvola, do poplave 5 uklanjanje

MHE Krepoljin - od izgradnje, preko upitnih dozvola i prijave inspekciji, do poplave


Zorana Mihajlović kaže: „moj zadatak je da budem odgovorna i saopštavam činjenice“, što je za svaku pohvalu. Verovatno je i „Rio Tinto“ nadahnut njenom izjavom lansirao kampanju pod nazivom „Činjenice su važne“, samo par dana posle ekološkog protesta od 11. 9. 2021. Pokušaću da budem kao Zorana M. i saopštiću neke činjenice:

Mihajlović: Verujem da će Rio Tinto ispuniti ekološke standarde i otvoriti rudnik litijuma 1
Foto: Beta/Ministarstvo rudarstva i energetike/Zoran Petrović

Kakva nežna posvećenost malim hidroelektranama i kopanju litijuma na teritoriji Srbije, najsiromašnijoj zemlji Balkana, kada su u pitanju površinske vode i šume! Kakvo poverenje u investitore da će poštovati sve ekološke uslove na prostoru koji je jedan od najugroženijih na svetu, u svetlu tekućih, a posebno prognoziranih klimatskih anomalija!

I na kraju, imam osećaj da se Branislav Nušić spustio sa nebesa među nas, u želji da napravi jednu rijaliti tragi-komediju, sa redizajniranom ulogom Gospođe Ministarke. Za razliku od Nušićeve starovremene Živke Popović, novokomponovana Gospođa Ministarka je moderna, umrežena, rodno ravnopravna, diskretno našminkana, uvek spremna da podrži investitore u njihovoj pravednoj borbi za profit, do poslednje ribe, do poslednje ptice i do poslednjeg srpskog seljaka, što nailazi na istinsko oduševljenje meštana Gornjih Nedeljica, Koštunića, Gornje Dobrinje, Ursula, Rakite, Jošaničke Banje, Vlasotinca i ostalih „usrećenih“ mesta.

Milena Ilić Mirković
Foto: Prviprvinaskali.com; Vlada Srbije
Izvor: Nova S, 16. 9. 2021. 

 

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

PREPORUKA PPNS

SMERNICE ZA ODRŽIVO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE SLIVNIM PODRUČJIMA MALIH HIDROELEKTRANA U ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM DOBRIMA - RUKOVODILAC IZRADE PROJEKTA DR RATKO RISTIĆ, REDOVNI PROFESOR (ZAVRŠNI STRUČNI IZVEŠTAJ)

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA 

AVGUST

 • CINS: Bor sve opasniji po zdravlje ljudi - pokazuje novi izveštaj o kvalitetu vazduha
 • Vujović: Ulaganje Ziđina u modernizaciju postrojenja važno za životnu sredinu; RERI: Ministarka zadovoljna kako napreduje izgradnja nelegalnih objekata u Boru
 • Ljubivoje Ršumović - Zar ćemo opet dozvoliti
 • Prof. Ristić: Litijumska bajka nije razvojna šansa Srbije
 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)
 • Sa protesta u Rekovcu protiv istraživanja litijuma: Nije politikanstvo već borba za opstanak naroda
 • Ugovorena zamena kotlova Energetike, rok za završetak radova je 120 dana
 • Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća
 • Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac! (snimak protesta, 3. 9. 2021)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh
 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari