Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine

Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine

Grad Kragujevac saopštava da je nakon pribavljene saglasnosti Ministarstva za zaštitu životne sredine Gradsko veće na sednici održanoj 1. marta donelo je Program raspodele sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

Najviše sredstava, nešto preko tri miliona dinara, odobreno je za kontrolu kvaliteta vazduha koja podrazumeva sistematsko merenje imisije osnovnih i specifičnih zagađujućih materija poreklom iz stacioniranih izvora i izduvnih gasova motornih vozila. Za izradu plana kvaliteta vazduha radi smanjenja štetnih posledica po zdravlje ljudi biće utrošeno 1,2 miliona dinara.

U obrazloženju je navedno da prema Godišnjem izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2019. godinu Kragujevac ima treću kategoriju kvaliteta vazduha zbog prekoračenja granične vrednosti za suspendovane čestice PM, koje nastaju kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije.

IZVEŠTAJ O STANJU KVALITETA VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI ZA 2019. GODINU
 

Za monitoring alergenog polena u vazduhu koje je počelo krajem februara i traje do novembra biće izdvojeno 550.000 dinara, a za ispitivanje kvaliteta površinskih voda na reci Lepenici, nizvodno od Kragujevca i utvrđivanje nivoa zagađujućih materija 45 000 dinara.

Za kontrolu i zaštitu prirode, biodiverziteta i javnih zelenih površina odnosno održivo upravljanje prirodnim resursima namenjeno je 100.000 dinara, dok je 400.000 opredeljeno za kontrolu i zaštitu zemljišta. Za kontrolu i zaštita od buke koja se obavlja na šest mernih mesta u zonama odmora i rekreacije, pored prometnih saobraćajnica, gradskog centra, u zoni industrije, stambenoj i bolničkoj zoni planirano je 270.000 dinara.

Značajna sredstva 1,5 miliona dinara izdvojeno je i za edukaciju, promociju i popularizaciju zaštite životne sredine, objavio je Grad.


ARHIVA PPNS

ZAUSTAVLJENO IZLIVANJE FEKALIJA IZNAD ŠUMARIČKOG JEZERA, NAKON PRIJAVE GRAĐANA
 

IZLIVANJE FEKALNE KANALIZACIJE U ŠUMARIČKO JEZERO!

DEPONIJA U KRAGUJEVCU - PRE I POSLE ČIŠĆENJA (FEBRUAR 2021)

GALERIJA PPNS

ZAŠTITNICI ŽIVOTNE SREDINE 2019


PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari