Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca

Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca

Nastavak protesta kineskih radnika koji su angažovani na izgradnji budućeg jalovišta na projektu rudnika bakra Čukaru Peki kod Bora, a koji je najavljen za danas, nije započeo, pošto su se nezadovoljni radnici uplašili pretnji poslodavca, navodi se u prepisci u koju je Ist medija imala uvid.

Kako se saznaje, osamnaest kineskih radnika odvežana su jutros kombijem u nepoznatom pravcu jer su navodno pozitivni na korona virus, dok su ostali, kako su naveli, uplašeni zaraze.

protest kineski radnici 4

Detalj sa jučerašnejg protesta

U prepisci dostavljenoj Ist mediji, radnici koji su juče izrazili nezadovoljstvo tretmanaom poslodavca iz kompanije Ziđin, kažu da su razočarani i besni. Mnogi ljudi se plaše da će osveta šefova zbog protesta biti "teška", i da su neki od štrajkača od jutros zaključani u spavaonicama koje su u kontejnerima. Slična je, kažu, i situacija u borskoj topionici bakra u kojoj su neki radnici iz Kine neprekidno na poslu od marta prošle godine.

Pedesetak kineskih radnika angažovanih na izgradnji jalovišta protestovalo je juče pred sedištem budućeg rudnika Čukaru Peki tražeći bolje uslove za rad.

Oni su naveli da skoro od aprila rade bez prestanka, da u spavaonicama nemaju grejanje, slabo se hrane i često su žedni. Kažu da im izlaz u Bor nije dozvoljen, pa se osećaju kao zatvorenici.

Kineski radnici kažu i da platu ne primaju u Srbiji, već u Kini. Na projektu budućeg rudnika angažovano je i više kineskih firmi koji posluju kao podizvođači.

Ovo je sramota za Kinu. Došli smo u Evropu da brukamo našu zemlju. Stidimo se, stidimo se…, naveli su nam u prepisci neki kineski radnici, i najavili tužbu protiv Ziđina po povratku u zemlju.

Jedan od radnika Ziđina iz Bora ocenio je to izigravanje zakona Srbije jer se ne plaćaju porezi i doprinosi za kineske radnike, dok je, istovremeno, veliki broj srpskih radnika na tom projektu ostao bez posla.

Naši radnici koji se bune protiv Ziđina stavljaju se na crnu listu i tako ne mogu da se zaposle ni u kompaniji koja sarađuje sa Ziđinom. Neki radnici na tom projektu rade preko 250 sati mesečno, a plaćeni su svega oko 700 evra, rekao nam je jedan od njih.

Protest kineskih radnika je završen bez dogovora.

Video sa protesta radnika Ziđin je objavljen i na društvenoj mreži Fejsbuk.

Sindikat Nezavisnost Ziđin upozorava da se sprema drastično umanjenje plata i beneficija radnicimaSindikat Nezavisnost Serbia Zijin Copper Bor upozorio je 13. januara da po novom kolektivnom ugovoru kineska kompanija planira ukidanje brojnih beneficija zaposlenima, umanjenje cene noćnog rada i ukidanje regresa. Ponudu kineske kompanije ocenili su kao nepristojnu i za sindikat neprhvatljivu.

Obaveštavamo zaposlene da su 4. januara otpočeli pregovori za zaključenje kolektivnog ugovora, koristimo priliku da vas informišemo o nepristijnoj ponudi poslodavca koja je za reprezentativne sindikate neprihvatljiva, naveli su u ovom sindikatu.

Sindikat upozorava da će po novom kolektivnom ugovoru godišnji odmor biti maksimalno 28 radnih dana, plaćeno odsustvo maksimalno do pet radnih dana, uz pet radnih dana zbog smrti člana uže porodice, a plaćeno odsustvo dobrovoljnim davaocima krvi smanjeno je sa pet na dva radna dana.

Osnovna zarada nema više koeficijenta radnog mesta čija se vrednost utvrđivala na osnovu vrste i stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, složenost poslova, odgovornost na poslu i uslova rada, a isključeno je usklađivanje ugovorene cene rada za efektivni radni čas sa procentom povećanja minimalne cene rada po satu, saglasno odlukama Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije.

Uvećana zarada je umanjena do zakonskog minimuma i to:

 • za rad na dan državnog i verskog praznika umanjenje sa 150% na 110%
 • za Dan rudara umanjenje sa 150% na 110%
 • za rad noću umanjenje sa 35% na 26%
 • za prekovremeni rad umanjenje sa 35% na 26%
 • za rad nedeljom više nema uvećanja za 30%
 • za rad u drugoj smeni i za rad subotom u četvorobrigadnom sistemu rada više nema uvećanja za 10%
 • po osnovu vremena provedenog na radu (minuli rad) za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu umanjenje od 0,5% na 0,4%
 • za pripravnost (kućno dežurstvo van radnog vremena ukinuto uvećanje od 5%)

Zakonom o radu je garantovano pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci (za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanje na poziv državnog organa), ali je poslodavac u zaradu na osnovu koje se obračunava prosek za prethodnih 12 meseci priznao samo isplaćenu zaradu po satu za efektivne sate rada u prethodnih 12 meseci a protivzakonito umanjio osnovicu za obračun tako što je isključio sva ostala primanja koja imaju karakter zarade u skladu sa zakonom o radu i to:

 • deo zarade po osnovu radnog učinka (stimulacije i dr)
 • uvećanje zarada isplaćenih u prethodna tri meseca po osnovu rada na dan praznika, noćnog rada, rada u smenama, prekovremenog rada, minulog rada i drugih uvećanja propisanih opštim aktom poslodavca
 • druga primanja koja imaju karakter zarade a koja su u prethodnih 12 meseci isplaćena (topli obrok, regres, terenski dodatak, dodatak za odvojeni život i druga davanja zaposlenima koja imaju karakter zarade);

Smanjena je visina naknade zarade sa 85% na 60% prosečno ostvarene zarade u prethodnih 12 meseci, ali ne manje od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom za vreme prekida rada odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, a najduže četrdesetpet (45) radnih dana u kalendarskoj godini.

Troškovi za ishranu radnika (topli obrok) su umanjeni za 21,7 % prema poslednjim objavljenim podacima, a prema predlogu nacrta kolektivnog ugovora kako sledi: poslodavac je dužan da mesečno isplati naknadu troškova za ishranu radnika u iznosu od 17% prosečne neto zarade u republici.

Regres je smanjen za 63,77 % prema poslednjim poznatim podacima na dan 14. januar, otpremnina za odlazak u penziju je smanjena od tri bruto zarade zaposlenog na dve prosečne bruto zarade u Republici Srbiji, a naknada pogrebnih troškova se priznaje najviše do neoporezovanog iznosa, a to je od 1. februara 2021. godine 70.696 dinara.

Izbrisane su jubilarne nagrade, a poklon čestitka za novorođenče u visini prosečne neto zarade kod poslodavca u prethodna tri meseca od dana rođenja više nije čestitka, već solidarna pomoć za rođenje deteta u visini od 60.000 dinara.

Izbrisano je učešće zaposlenih u dobiti, a invalidima rada se više ne priznaje pravo da zbir zarade na invalidskom radnom mestu i naknade zarade (invalidnine) koja je opredeljena rešenjem fonda PIO.

Zalagaćemo se za očuvanje prava koja zaposleni ostvaruju iz aktuelnog i trenutno važećeg kolektivnog ugovora, tako što ćemo iscrpeti sva zakonom dozvoljena sredstva za ostvarenje interesa zaposlenih, naveli su u sindikatu Nezavisnost.

Izvor: Ist Media, 13. i 14. 1. 2021. 


PRVI PRVI NA SKALI Log glava 75

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari