Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja

Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja

Na osnovu pet rešenja Ministarstva rudarstva i energetike, privrednom društvu Jadar litijum su 2017. i 2021. godine odobrena istraživanja na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja.

Prvo rešenje izdato je 27. februara 2017. godine i ticalo se geološkog istraživanja na području Rekovca, opština Rekovac.

Prvog marta 2021. godine izdata su još četiri rešenja za geološka istraživanja, a odobrena područja su:

 • Ursule, opštine Rekovac i Jagodina
 • Siokovac, opštine Jagodina i Rekovac
 • Pranjani, opština Gornji Milanovac
 • Dobrinja, opštine Požega i Kosjerić

Jadar litijumu nisu izdata rešenja za istraživanja na nekom drugom istražnom prostoru, odgovorilo je Ministarstvo na upit udruženja PRVI PRVI NA SKALI.

Ministarstvo nam je potvrdilo ono što smo objavili u aprilu, nakon uvida: Jadar litijum je pravni sledbenik PD Cenataurion metals DOO iz Beograda od 2. jula 2019. godine (detaljnije: KO TO TAMO BUŠI, PO LEVČU?).

"Uvidom u službenu dokumentaciju Ministarstva utvrđeno je da je 27. februara 2017. godine PD Nova cenatauri metals DOO iz Beograda odobreno izvođenje geoloških istraživanja litijuma, bora i prateće metalične mineralizacije na širem području Rekovca, na istražnom prostoru 2224, opština Rekovac", navedeno je u odgovoru. Projektovane su četiri istražne bušotine, ukupne dužine 1.900 metara.

Iz navedenog istražnog prostora izuzimalo se eksploataciono polje Kamenolom Drača, na kome je odobrena eksploatacija stene dijabaza. Površina odobrenog istražnog prostora bila je 75,42km2.

Istraživanje se izvodilo po projektu od 2016. koji je uradilo preduzeće Geoprofesional iz Beograda. Da je projekat bio u skladu sa izdatim uslovima Zavoda za zaštitu prirode (Beograd) i Zavoda za zaštitu spomenika kulture (Kragujevac), izveštajem i potvrdom o tehničkoj kontroli garantovalo je PD Geosferaiz Beograda.

Prateća republička taksa za projekat iznosila je 58.240 dinara.

Istraživanje je trajalo tri godine od uručenja rešenja. Istražni rok je mogao da se produži na zahtev podnosioca, pod uslovom da je izvršeno najmanje 75% radova predviđenih projektom, stoji u rešenju Ministarstva rudarstva i energetike iz 2017. koje je potpisao Aleksandar Antić. Na rešenju je rukopisom pridodato: "Uručeno: 28.04.2017. Rok važenja: 28.04.2020".

PRILOG: REŠENJE MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE BR. 310-02-01852/2016-02 OD 27.02.2017. GODINE - GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU REKOVCA, OPŠTINA REKOVAC

ARHIVA PPNS: U REKOVCU ODOBRENO ISTRAŽIVANJE LITIJUMA JOŠ 2017, REKOVČANI TO SAZNALI TEK 2021. - I POBUNILI SE

Četiri godine kasnije, 1. marta 2021. godine Ministarstvo izdaje još četiri rešenja ovom preduzeću takođe za istraživanje litijuma i bora, kao i "prateće asocijacije elemenata". Ni na jednom području nije određen broj bušotina.

Prvo ovogodišnje rešenje odnosi se na područje Ursula, a istražni prostor 2429 nalazi se na teritoriji opština Rekovac i Jagodina. Ukupna dužina ovog projektnog bušenja je 1.000 metara, navedeno je u odgovoru Ministarstva koji nam je upućen.

Površina odobrenog istražnog prostora je 99,36km2.

Projekat je izradio sam Jadar litijum. Garanciju da je projekat u skladu sa izdatim uslovima Zavoda za zaštitu prirode (Beograd) i Zavoda za zaštitu spomenika kulture (Kragujevac), u formi izveštaja i potvrde o tehničkoj kontroli pruža preduzeće Geowolf iz Beograda.

Informaciju lokalne samouprave o uslovima za geološka istraživanja od 18. decembra 2020. godine izdala je Opštinska uprava Rekovca, navedeno je kao tačka 9 obrazloženja ovog rešenja Ministarstva rudarstva i energetike koje je potpisao državni sekretar Miodrag Poledica.

PRILOG: REŠENJE MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE BR. 310-02-00836/2019-02 OD 01.03.2021. GODINE - GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU URSULA, OPŠTINE REKOVAC I JAGODINA

Drugo rešenje ove godine izdato je za područje Siokovca (opština Jagodina), na istražnom prostoru 2430 gde je prejektovano bušenje dužine takođe 1.000 metara.

Površina odobrenog istražnog prostora je 98,54km2. I ovaj projekat izradio je Jadar litijum. Preduzeće Geowolf iz Beograda i ovoga puta garantuje da je projekat u skladu sa izdatim uslovima Zavoda za zaštitu prirode (Beograd) i Zavoda za zaštitu spomenika kulture (Kragujevac).

Informaciju lokalne samouprave o uslovima za geološka istraživanja od 24. decembra 2020. godine izdala je Gradska uprava Jagodine, stoji u obrazloženju rešenja Ministarstva rudarstva i energetike koje nosi potpis državnog sekretara Miodraga Poledice, a navedeni su i saradnici: obrađivač predmeta Petar Popović, kao lica koja vrše kontrolu Velizar Nikolić (načelnik odeljenja) i Ivan Janković (pomoćnik ministra) i kao lica koja odobravaju Maja Matija Ristić (vd sekretara ministarstva) i Jovanka Atanacković, državni sekretar.

PRILOG: REŠENJE MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE BR. 310-02-00837/2019-02 OD 01.03.2021. GODINE - GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU SIOKOVAC, OPŠTINE JAGODINA I REKOVAC

Jadar litijum trećim rešenjem dobija pristup području Pranjana (istražni prostor 2427) na teritoriji Gornje Milanovca. I ovde sledi bušenje po projektovanoj dužini od 1.000 metara.

Odobrena površina istražnog prostora je manja nego prethodne dve - 25,96km2.

U projektu koji je još jednom izradio Jadar litijum naznačeno je da se obrati pažnja na "ekološki značajno područje Valjevske planine" u skladu sa rešenjem Zavoda za zaštitu prirode Srbije od 12. januara 2021. godine.

Opet se preduzeće Geowolf iz Beograda pominje kao garant da je projekat u skladu sa izdatim uslovima Zavoda za zaštitu prirode (Beograd) i Zavoda za zaštitu spomenika kulture (Kraljevo).

Informaciju lokalne samouprave o uslovima za geološka istraživanja od 4. decembra 2020. godine izdala je Opštinska uprava Gornjeg Milanovca, stoji u rešenju Ministarstva rudarstva i energetike koje je odobrio državni sekretar Miodrag Poledica.

PRILOG: REŠENJE MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE BR. 310-02-01922/2019-02 OD 01.03.2021. GODINE - GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU PRANJANI, OPŠTINA GORNJI MILANOVAC

Poslednje, četvrto rešenje odobreno je za Dobrinju, na teritoriji Požege i Kosjerića, a projektovana dužina ovde iznosi 900 metara.

Ova površina odobrenog istražnog prostora je 37,58km2.

Jadar litijum izradio je i ovaj projekat, a Geowolf garantuje izveštajem i potvrdom da je projekat usklađen sa uslovima Zavoda za zaštitu prirode (Beograd) i Zavoda za zaštitu spomenika kulture (Kraljevo).

Informaciju lokalne samouprave o uslovima za geološka istraživanja od 4. decembra 2020. godine izdala je Opštinska uprava Požege.

Istraživanje traje najduže tri godine, produžavanje je moguće ako je završeno najmanje 75% projektnih radova, stoji u rešenju Ministarstva rudarstva i energetike koje je potpisao državni sekretar Miodrag Poledica.

Zahtev za izdavanje odobrenja za istraživanja Jadar litijum potpisao je direktor Duško Ljubojević 18. decembra 2019. godine.

PRILOG: REŠENJE MINISTARSTVA RUDARSTVA I ENERGETIKE BR. 310-02-01923/2019-02 OD 01.03.2021. GODINE - GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU DOBRINJA, OPŠTINA POŽEGA I KOSJERIĆ

Sva istraživanja traju do tri godine, a mogu da se produže ako se izvrši najmanje 75% radova predviđenih projektom, navedeno je u rešenjima ministarstva priloženim uz dopis sa potpisom v. d. sekretara Maje Ristić.

Ovogodišnja administrativna taksa je 63.520 dinara i takođe je republička.

Informacije o svim istraživanjima izdale su lokalne samouprave. Nije navedeno da li su i na koji način obavestile građane.

D. M. M, PPNS

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

ARHIVA PPNS

PROF. RISTIĆ: PROJEKAT JADAR VODI KA DEGRADACIJI PREDELA; NEOPHODNA STROGA KONTROLA RADA MINISTARSTVA


ARHIVA PPNS
DREN: EKOLOGIJA

MAJ

 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

ARHIVA PPNS

DREN

ROKENROLER

RADION

MIHAJLO PUPIN

ARČIBALD RAJS

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html