Naled, Kanada Fond, Breakthrough d.o.o - inicijatori ubrzanog donošenja novog Zakona o rudarstvu (2014)

Naled, Kanada Fond, Breakthrough d.o.o - inicijatori ubrzanog donošenja novog Zakona o rudarstvu (2014)

VLADA UKINULA PROSTORNI PLAN ZA JADAR

(PREGLED OBJAVA IZ 2014)

26. februar 2014.
Poseta ambasadora Kanade opštini G. Milanovac

Predsednik opštine Milisav Mirković sa saradnicima upriličio je danas prijem za Ambasadora Kanade nj.e. Romana Vaščuka i šefa odeljenja za politička i ekonomska pitanja i odnose sa medijima u Ambasadi Vladanom Miladinovićem.

Incijativa za posetu Kanadskog Ambasadora opštini Gornji Milanovac potekla je iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), odnosno predsednika Izvršnog odbora NALED gospodina Darka Vukobratovića, a povodom realizacije projekta "Rudarstvo: Promovisanje ekonomskog upravljanja i razvoja za demokratsku tranziciju". Naime,NALED u saradnji sa konsultantskom kućom "Breakthrough" d.o.o. uz finansijsku podršku Kanada Fonda sprovodi projekat usmeren na politiku razvoja rudarstva, zakona i propisa koji su u skladu sa najboljom međunarodnom praksom. Ovim inicijativama za posetu odabranih lokalnih samouprava u Srbiji, opština Gornji Milanovac je izdvojena i uključena kao partner u NALED-ovom budućem angažovanju u ovoj oblasti.

Na sastanku u organizaciji opštine Gornji Milanovac projekat i aktivnosti na projektu predstavili su ambasador Kanade Roman Vaščuk, predsednik izvršnog odbora NALED-a Darko Vukobratović, predstavnici izvršne kancelarije NALED-a i konsultantske kuće "Breakthrough", kao i pravni i ekonomski konsultanti. Govorilo se o ukupnom ekonomskom potencijalu rudarskog sektora u Srbiji, izneta su rešenja iz novog nacrta zakona o geološkom istraživanju i rudarstvu i mogućim negativnim efektima koje ta rešenja imaju na razvoj rudarskog sektora i opštinske budžete. Takođe, reči je bilo o izradi Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je ponovo aktuelan, a NALED je, uz predstavnike Ministartsva finansija, član radne grupe koja je na tome angažovana.

Nakon radnog sastanka, Ambasador Kanade nj.e. Roman Vaščuk imao je priliku da poseti kompaniju "Metalac" i privredno društvo Rudnik i flotaciju "Rudnik" i da informativno sazna o privrednim delatnostima ovih prestižnih kompanija kod nas i u inostranstvu, što doprinosi razmatranju mogućnosti privrednih razmena i plasmana proizvoda gornjomilanovačkih privrednika na Kanadskom tržištu.

Izvor: Gornji Milanovac

27. februar 2014.
Poseta kanadskog ambasadora opštini Žagubica - Saradnja u oblasti rudarstva

Rudarstvo predstavlja veoma perspektivnu granu i dobru osnovu za razvoj srpske ekonomije imajući u vidu do sada potvrđena rudna bogatstva u našoj zemlji ali i u opštini Žagubica. Kanada je vodeća zemlja u svetu po pitanju stepena razvijenosti rudarstva i zokonske regulative.

Kanada Fond pruža finansijsku podršku projektu „Rudarstvo: Promovisanje ekonomskog upravljanja i razvoja za demokratsku tranziciju“, koji u Srbiji realizuju Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i konsultantska kuća Breakthrough d.o.o.

Čelni ljudi ovog projekta bili su učesnici okrulog stola na temu „Rudarstvo: ekonomski potencijal“ koji je lokalna samouprava Žagubice organizovala 24. februara. Uvaženi gost opštine Žagubica bio je njegova ekselencija Roman Vaščuk, Ambasador Kanade u Republici Srbiji.

Važeći Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima sadrži brojne nedostatke i otežavajuće okolnosti za potencijalne investitore u ovoj oblasti, i upravo ovaj projekat ima za cilj da ubrza donošenje novog Zakona po uzoru na najbolje svetske prakse u rudarstvu. Donošenje novog Zakona ubrzalo bi i proces otvaranja rudnika zlata na Crnom Vrhu, gde je nedavno završeno geološko istraživanje od strane kanadske kompanije Avala resurs, što bi za Žagubicu značilo unapređenje ekonomskog razvoja opštine i povećanje zaposlenosti.

Na području opštine radi RMU „Jasenovac“ Krepoljin, Rudnik kalcita na Crnom Vrhu i preduzeće „Mermer“ koje radi na eksploataciji i preradi kamena.

Domaćin okruglog stola bio je predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović koji je na početku u najkraćem predstavio opštinu i istakao značaj sastanka za lokalnu zajednicu:

„Posmatrajući naša strateška opredeljenja koja se baziraju na unapređenju uslova za bolju iskorišćenost raspoloživih resursa, sigurno je da današnja tema „Rudarstvo-ekonomski potencijal“, od izuzetnog značaja za našu lokalnu zajednicu. Lokalna samouprava daje punu podršku ovakvim inicijativama i pozitivnim idejama. I za sam kraj zahvalio bih se u ime opštine na ukazanom poverenju da naša lokalna samouprava bude deo i učesnik ove inicijative.“

Ambasador Kanade u Srbiji Roman Vaščuk se zahvalio domaćinima i rekao da će odgovorno i uspešno rudarstvo igrati u važnu ulogu u budućnosti Srbije:

„Mi smo u saradnji sa NALED-om i konsultantskom kućom Breakthrough pokrenuli ovaj projekat, jer verujemo da će odgovorno i uspešno rudarstvo igrati važnu ulogu u budućnosti Srbije i u budućnosti kanadsko – srpskih ekonomskih veza. Srbija ima svoju sopstvenu, dugu tradiciju u rudarstvu. Početkom 20. veka Srbija je bila u saradnji sa Međunarodnim invenstitora i opet na početku 21. veka ima veliki međunarodni, a uglavnom i kanadski interes u partnerstvu sa Srbijom u rudarstvu. Sve ovo mora da se odvija u zakonskom okviru Republike Srbije, koji se već osniva na dobrom međunarodnom iskustvu, ali može da se još poboljša. Svima nama želim uspeha u ovom kratkom projektu, ali i u dugotrajnom razvoju rudnika i rudarstva u ovom kraju.“

Inicijativu za ubrzano donošenje novog Zakona o rudarstvu predstavila je Violeta Jovanović, izvršni direktor NALED-a koja je objasnila da se Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj uključila u ovaj projekat pre sve ga kako bi kroz zajedničke aktivnosti promovisali potencijal rudarstva u Srbiji, koje može biti stub strategije ekonomskog razvoja zemlje.

Ekonomske i pravne aspekte trenutne politike i propisa u sferi rudarstva, kao i iskustva i primere dobre prakse predstavili su Vilijam Infante, predstavnik kompanije Breakthrough d.o.o. i Ana Knežević Bojović, koordinator za regulatornu reformu NALED-a.

O perspektivama rudarske industrije i problemima sa kojima se trenutno susreću govorili su menadžer kompanije „Avala Resurs“ Džastin Van der Torn i direktor RMU „Jasenovac“ Saša Ognjanović.

Jedinstveno mišljenje učesnika okruglog stola u Žagubici je da bi svim investitorima treba obezbediti stabilne uslove privređivanja čiji se temelji nalaze u odgovornom zakonodavstvu

M. V.
Izvor: Danas 

9. 3. 2014.
Odgovorno rudarstvo može da ojača Srbiju

Rudarstvo ima veoma dugu tradiciju na teritoriji današnje Srbije. Danas rudarstvo čini manje od 3% BDP-a Srbije, uprkos potencijalno bogatim resursima mineralnih sirovina. To bi moglo da se promeni ako bi buduća Vlada izričito uključila rudarstvo u strategiju razvoja, i ako bi se usvojili i sprovodili zakoni koji podstiču istraživanje, eksploataciju i preradu mineralnih sirovina. Odgovorno rudarstvo može da ojača jednu državu – Kanada, Australija, Norveška i Finska su najbolji primeri. Ipak, to podrazumeva usvajanje odgovarajućih zakona i politika i uspostavljanje odgovarajućeg sistema oporezivanja.

Tokom 2012. godine podneto je više od 100 zahteva za odobrenje za izvođenje geoloških istraživanja, što je dalo podsticaj za otvaranja stotina radnih mesta i investicija od više od 250 miliona evra, i to za nešto manje od jedne decenije. Međutim, ova situacija se naglo preokrenula početkom 2013. godine, kada je predstavljen novi Nacrt Zakona o geološkim istraživanjima i rudarstvu, koji je znatno potresao čitavu istraživačku zajednicu. Odgovor je bio nedvosmislen– broj podnetih zahteva za dozvole za istraživanje je opao 75%.

Vlada je ove signale shvatila ozbiljno, i naredne verzije nacrta zakona su značajno unapređene. Poslednja verzija je objavljena na internet stranici ministarstva 24. januara 2014. godine. U njene odredbe uneta su neka od načela koja mogu pospešiti ulaganja, pod uslovom da se uloga države jasnije uredi a istraživanje dodatno podrži.

Istraživanje neiskorišćenih minerala i metala predstavlja veliki izazov, i zahteva vreme i značajna sredstva. Neretko je potrebno čak 10 ili više godina kako bi se identifikovao i potvrdio kvalitet i obim ležišta. Stoga je potrebno da se kroz zakonodavni okvir, i poreski i fiskalni režim u Srbiji podstiče istraživanje koje kasnije prerasta u eksploataciju – sve do tada kompanije koje se bave geološkim istraživanjima imaju negativan novčani bilans. One ulažu vreme i novac, ali prihoda ni za kompaniju ni za državu nema sve dok se rude ne eksploatišu.

Opšte pravilo je da svega oko 3-5% projekata istraživanja resursa minerala i metala za posledicu odista ima otvaranje rudnika. Primenjeno na Srbiju, to bi značilo da bi tokom mandata nove Vlade država mogla da odobri pet novih zahteva za eksploataciju. Ukoliko bi se oni odnosili na neke od većih potencijalnih nalazišta, to bi moglo podrazumevati čak 4 milijarde evra kapitalnih investicija za izgradnju i opremanje rudnika i prerađivačkih kapaciteta. Da napravimo poređenje: Fiat je uložio 700 miliona evra u kupovinu Zastave 2008. godine. Na događaju koji je održan prošle nedelje, kompanije iz SAD su sa ponosom predstavile podatak da su u protekloj deceniji u zajedno investirale više od 2,3 milijardi evra (3 milijarde dolara). Dakle, rudarstvo može podstaći značajne investicije koje bi imale ključnu ulogu u budućem rastu srpske ekonomije i industrije.

Prema nedavno objavljenoj statistici, tokom januara 2014. godine se Nacionalnoj službi zapošljavanja prijavio 42.771 građanin, dok zvanična stopa nezaposlenosti sada iznosi 20,1%. Rudarski sektor i prerađivačka industrija bi mogli da pomognu u smanjenju nezaposlenosti. Pet novih rudnika mogli bi da donesu 1.000 direktnih radnih mesta za visokokvalifikovane inženjere, rudare, geologe, druge tehničke specijaliste i polukvalifikovane radnike. Poslovi u ovoj industriji su uglavnom dobro plaćeni: u 2013. godini prosečna plata u Srbiji je iznosila oko 400 evra mesečno, dok je prosečna plata u rudarskom sektoru iznosila gotovo 1.000 evra mesečno.

Nadalje, moglo bi se otvoriti i oko 3.500 indirektnih radnih mesta u oblastima društvenih nauka i ekonomije, saobraćaja, kao i za osoblje za održavanje opreme i pružaoce usluga. Dalja prerada mogla bi dodatno da podstakne potrebu za zapošljavanjem, naročito u nerazvijenim i ugroženim područjima, gde su trenutno u toku geološka istraživanja. Ekonomske koristi se dalje prelivaju i na lokalne zajednice, gde bi restorani, prodavnice i trgovci mogli da otvore dodatnih 1,000 „povezanih“ poslova.

Kako bi se omogućilo više direktnih investicija u rudarski sektor Srbija mora biti mnogo konkurentnija i u regionu i globalno. Ova konkurentnost mora se obezbediti kroz odredbe zakona u oblasti rudarstva i drugih relevantnih propisa i podzakonskih akata. Vlada treba da pojednostavi procedure za izdavanje dozvola i odobrenja i da smanjii njihov broj. Srbija bi takođe trebalo da preispita svoju politiku naknada za korišćenje mineralnih sirovina. Kada govorimo o polimetaličnim rudama, u Srbiji su ove naknade već sada više nego u bilo kojoj zemlji u okruženju. Njihovo dalje povećavanje bi moglo da učini Srbiju još manje privlačnom za investitore.

Od početka ove godine, NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj) sprovodi projekat koji velikodušno finansira Canada Fund. Svrha projekta je bila da informiše zainteresovane strane u republičkoj vlasti i lokalnim samoupravama, u izvršnim i zakonodavnim telima, i uključi ih u diskusiju o ulozi koje rudarstvo može imati u budućnosti Srbije, ako se njeni zakoni usklade sa najboljim međunarodnim praksama i ako poreske i fiskalne politike omoguće predvidivost i stabilnost. NALED je posvećen saradnji sa Vladom i udruženim kompanijama, univerzitetima i institucijama na stvaranju jače Srbije kroz informisanje o dobrim zakonima, politikama i praksama.

Uz odgovarajuće politike i prakse, Srbija bi mogla da se pozicionira kao stabilan izvor minerala i metala, koji pokreću visoko sofisticiranu prerađivačku industriju, a koja dalje stvara uslove za proizvodnju modernih svakodnevnih proizvoda: proizvodi od bakra, žice i materijali koji se koriste u infrastrukturi, avionima, izgradnji kuća i objekata; specijalizovano staklo i keramika koji se koriste u telefonima, tabletima i računarima; ili proizvodi za skladištenje energije, baterije i akumulatori koji bi se mogli koristiti u automobilskoj industriji ili imati drugu primenu u Srbiji;.

Mineralni resursi i metali nemaju nikakvu vrednost dok se ne iskopaju. Rudarstvo bi moglo da ojača Srbiju, ukoliko Vlada uvrsti ovaj sektor kao stub svoje strategije ekonomskog razvoja. Ako Vlada obezbedi političku, pravnu i fiskalnu stabilnost koja će podstaći investicije u ovom sektoru, Srbija bi mogla da snabdeva i zadovolji sve veći regionalni i globalni apetit za mineralima i visoko sofisticiranim novim materijalima koji donose prihode i otvaraju nova radna mesta, što konačno vodi do prosperiteta.

Darko Vukobratović – Predsednik Izvršnog odbora, NALED i direktor, Contango d.o.o.
Violeta Jovanović – izvršni direktor, NALED
William S. Infante – predsednik, Breakthrough d.o.o.

Izvor: Danas


24. 9. 2014.
Vučić sa Vaščukom: Kanadske kompanije su dobrodošle u Srbiju

Vučić sa Vaščukom: Kanadske kompanije su dobrodošle u Srbiju
Predsednik Vlade je zahvalio ambasadoru Vaščuku, koji završava svoj mandat u Srbiji, na njegovom ogromnom doprinosu unapređenju odnosa dveju zemalja, naročito na polju ekonomske saradnje

BEOGRAD - Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas ambasadoru Kanade Romanu Vaščuku da su kanadske kompanije dobrodošle u Srbiju i da će im biti obezbeđeni najbolj uslovi za poslovanje.

Predsednik Vlade Vučić je zahvalio ambasadoru Vaščuku, koji završava svoj mandat u Srbiji, na njegovom ogromnom doprinosu unapređenju odnosa dveju zemalja, naročito na polju ekonomske saradnje, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima.

Ambasador Vaščuk je istakao da je nedavna poseta ministra spoljnih poslova Kanade Džona Berda Srbiji bila izuzetno uspešna i time je dat dodatni podsticaj jačanju bilateralnih odnosa. Tom prilikom je potpisan Sporazum o uzajamnom unapređenju i zaštiti investicija, koji će biti ratifikovan u Kanadskom parlamentu sledeće nedelje.Teme razgovora bile su i nove investicije kanadskih kompanija u Srbiji, a posebno u oblasti rudarstva i energetike.

Izvor: Kurir


18. novembra 2014. 
Rudarstvo kao pokretačka snaga Srbije

Kako bi se otvorio rudnik u Srbiji, potrebno je proći proceduru od čak 400 koraka i aktivnosti radi izrade projektne dokumentacije i prikupljanja dozvola, izjavio je ispred rudarske grupe Serbia Mining, Dragan Milošević, na 4. Međunarodnoj konferenciji o mineralnim resursima u Srbiji koja je upravo završena u Beogradu.


Dragan Milošević: Vlada Srbije da uvrsti rudarstvo u strategiju razvoja

Istaknuti predstavnici istraživačko-geološke i rudarske industrije sastali su se i ove godine na konferenciji o mineralnim resursima, pod nazivom „Pokretačka snaga privrednog razvoja“, gde su govorili o mogućnostima razvoja privrede Srbije uz pomoć odgovornog rudarstva, ali i o izazovima sa kojima se susreće ova industrija.

„Rast rudarske industrije u Srbiji je moguć ako bi Vlada izričito uključila rudarstvo u strategiju razvoja, i ako bi se usvojili i sprovodili zakoni, prema najboljim svetskim principima – zakoni koji podstiču istraživanje, eksploataciju i preradu mineralnih sirovina , ali u isto vreme i obezbedila fiskalna i poreska stabilnost“, rekao je Milošević.

On je takođe naglasio da je Srbiji potrebno pre svega odgovorno rudarstvo, koje bi uključivalo socijalnu i ekološku procenu uticaja eksploatacije, transparentnost, prihvatanje od svih zainteresovanih strana, usklađenost sa međunarodnim standardima o socijalnoj i životnoj sredini, kao i prakse korporativne i društvene odgovornosti.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike, Siniša Tanacković, podsetio je da aktuelni Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima donet pre tri godine ima određene manjkavosti, i naglasio da bi uskoro trebalo da bude usvojen „unapređeni“ predlog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Siniša Atanackovic
Siniša Tanacković Potreban zakon po standardima EU

„Unapređeni i savremeni zakon, koji je usaglašen sa standardima EU, može povećati sigurnost investiranja u rudarski sektor i doprineti efikasnijem i racionalnijem istraživanju mineralnih sirovina“, istakao je pomoćnik ministra.

Direktor Jantar grupe, Dušan Simić, rekao je da je, pored ekonomske i političke, najznačanije imati pravnu stabilnost, što podrazumeva da nema čestih promena zakona. To je potrebno, smatra on, kako bi se „osigurale trenutne i buduće investicije u Srbiji“.

Dušan Simic
Dušan Simić: Potrebna pravna stabilnost, bez učestalih promena zakona

Rade Jelenković, šef Odseka za ekonomsku geologiju Rudarsko – geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, takođe je naglasio značaj modernizacije zakonske regulative u ovoj oblasti, ali je istovremeno istakao i potencijale Srbije u mineralnim sirovinama.

„Dosadašnji rezultati geološko-istraživačkih projekata dokazuju potencijale Srbije u mineralnim sirovinama, od kojih su najznačajniji pronalazak ležišta litijuma u jadarskom basenu koje kod Loznice, koje istražuje kompanija Rio Sava, zatim ležišta zlata u blizini Žagubice i ležišta bakra i zlata na području Medveđe koja istražuje kompanija Avala Resources, kao i ležište bakra koje istražuje kompanija Rakita Exploration južno od Bora“, kaže Jelenković.

Na konferenciji su govorili i inostrani stručnjaci i predstavnici geološko-istraživačkih kompanija u Srbiji, direktor Reservoir Minerals Inc., Tim Livesei, predstavnik kompanije Mundoro Capital Inc., generalni direktor Rio Tinto Minerals – Jadar projekat Ričard Stori, direktor istraživanja Avala Resources, Džastin Van der Torn.

Takođe, govorili su i, pravni savetnik geološko-rudarske asocijacije Srbije – Gras i osnivač i predsednik Forinvesta, Milan Parivodić, kao i predsednik Grasa, Dejan Koželj.

Učešće u radu konferencije uzeli su, između ostalih i direktor Rudarskog instituta Beograd Milinko Radosavljević, republički geološki inspektor Radoslav Vukas, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije Vera Božić Trefalt, predsednik Srpske asocijacije za bezbednost i zdravlje Dragoslav Tomović i generalni direktor Rudnika i flotacija Aco Ilić.

Izvor: Ist media


2015.


IMOVINA POLITIČARA

Ana Brnabić, Premijerka

Po završetku studija u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, Brnabić je radila za različite američke konsultantske firme u Srbiji na projektima finansiranim od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Od 2011. godine radi u firmi „Continental Wind Serbia“, a u januaru 2013. postaje direktorka ove kompanije. Bila je i potpredsednica Upravnog odbora Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) od 2013. godine, da bi u aprilu 2016. postala predsednica upravnog odbora...

Development consulting group (DCG)

 • Uloga: Suvlasnica
 • Kapital: 8.700€
 • Prihodi u 2015: 239.000€

„Development consulting group“ (DCG) je konsultantska kompanija koja savetuje klijente u oblastima dobre uprave, javno-privatnog dijaloga, održivog razvoja i slično. Osnovalo ju je nekoliko domaćih i međunarodnih razvojnih stručnjaka u martu 2005. godine, a pet meseci kasnije Brnabić postaje suvlasnica sa 18 odsto vlasništva. Januara 2009. Brnabić povećava svoj udeo u firmi na 20 odsto i postaje zamenica predsednika upravnog odbora. Krajem 2014. napušta firmu – svoj vlasnički udeo podelila je na jednake delove i poklonila ostalim suvlasnicima. Klijenti DCG-a su međunarodne organizacije među kojima su UNDP, Delegacija EU u Srbiji, oko 30 lokalnih samouprava u Srbiji, kao i NALED u kojem je Brnabić bila predsednica upravnog odbora....

Izvor: Krik

2006-2007: PRVI KORACI

Potpisi fotografija

 • Predsednik Srbije Boris Tadić i ambasador SAD-a Michael Polt potpisuju Deklaraciju o osnivanju NALED-a pod budnim okom njegovog kreatora Stevena Rosenberga
 • Među osnivačima i prvim prijateljima NALED-a su mnoge kolege sa USAID MEGA projekta koji su ostali uz organizaciju tokom godina - Jelena Bojović, Ana Brnabić, Dušan Vasiljević, Dušan Petrović i drugi
 • Ana Brnabić i Steven Rosenberg bili su od samog početka uz NALED i za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji
MONOGRAFIJA: DESET GODINAIzvor: Naled 


Pretraga privrednih društava

Osnovni podaci

 • Naziv BREAKTHROUGH - U LIKVIDACIJI
 • Poslovno ime Breakthrough d.o.o. Beograd-Vračar - U LIKVIDACIJI
 • Status Brisan
 • Pravna forma Društvo sa ograničenom odgovornošću
 • Matični broj 20943408
 • Datum osnivanja 17.7.2013
 • Datum brisanja 2.9.2016

Pretežna delatnost: 7021 - Delatnost komunikacija i odnosa s javnošću

 • Zakonski zastupnik: Betina Barbi Moreira Infante likvidacioni upravnik, Sjedinjene Američke Države
 • Članovi: William Stewart Foerderer Infante, Sjedinjene Američke Države, udeo 100%
 • Novčani ulog: 15.000,00 RSD, 23. 7. 2013.

Foto: Naled
Izvor: Agencija za privredne registre 


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

IZ ARHIVE PPNS: KVALITET VAZDUHA

PREPORUKA PPNS

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA

JANUAR

 • Vlada ukinula prostorni plan za Jadar
 • Dejan Lekić za CINS: Skoro milion i po građana u većim mestima ne zna kakav vazduh diše
 • SEOS: Nastavlja sa blokadama - nećemo rudnik litijuma, moratorijum nas ne zanima
 • Rio Tinto odlaže plan proizvodnje u Srbiji za 2027, uslov: odobrenja i dozvole Vlade
 • Brnabić: Lično ću se uključiti u realizaciju projekta (2018); Rio Tinto ne mora da bude u Srbiji (2022)
 • Dok je projekat Rio Tinta zaustavljen u blizini Feniksa, ambasador Godfri: Litijum je ogromna korist za Srbiju
 • Manojlović: Ne plaća se odšteta ako se ukine Prostorni plan; Đorđevi: Tehnologija Rio Tinta opasna po životnu sredinu
 • Vučić o Rio Tintu: Šta mislite da je neko na lepe oči dobio istražna prava bez-dinara? Dinara nam nisu platili!
 • Ima li posledica za Rio Tinto zbog neobjavljivanja studije u 2021. o proceni uticaja na životnu sredinu, najavljene na sastank sa Vučićem i u izjavama A. Brnabić
 • Da li ste za utvrđivanje akta o promeni Ustava Republike Srbije? NE!
 • Prof. Zoran Stevanović, geolog: Država ima pravo da ne odobri kopanje litijuma
 • Rio Tinto kao metafora: BDP i statističke iluzije
 • Prorektor Ristić: Izaći ću na referendum i zaokružiti NE
 • Agelast: Rio Tinto - dr Dragana Đorđević, dr Ljiljana Tomović i Sreten Đorđević
 • Budimo pametni, sačuvajmo to što imamo - Jovan Memedović (Sasvim prirodno: Gladni turista)
 • Projekat Rio Tinta u Srbiji štite potpisi Svilanovića (2004) i Vučića (2021) na međunarodnim ugovorima sa Ujedinjenim Kraljevstvom?

DECEMBAR (38)

 • Branko Stanković (Kvadratura kruga, RTS): Ni ja ne bih dao zemlju Rio Tintu
 • Kvadratura kruga: Zeleni rudnik Dobrinja
 • Ekomar predstavio rezultate projekta "Ima li života u Lepenici"
 • Rio Sava (Rio Tinto) zahteva izmenu lokacijskih uslova za projekat Jadar - svih 17 dokumenata na PPNS
 • Kreni-promeni: Naredni korak - 30.000 potpisa za inicijativu protiv kopanja litijuma
 • Odbor za energetiku SANU: Razvoj elektroenergetike Republike Srbije do 2050. godine
 • Prostorni plan Loznice stavljen van snage - sadržao je odobrena istraživanja litijuma preduzeća Rio Sava (Rio Tinto), Jadar litijum i Euro litijum
 • Dekani traže zapošljavanje 100 biologa i ekologa - da brinu o očuvanju prirode
 • Ekološki protest - Kragujevac, 12. 12. 2021 (VIDEO)
 • Energetika ne poseduje izveštaje o merenju emisije zagađujućih materija u vazduh - utvrdila inspekcija i naložila otklanjanje te nezakonitosti (FOTO, VIDEO)
 • Ršum: Izdao bih sebe i svoju pesmu kad ne bih ustao i nosio transparent protiv zagađenja reka
 • Emotivni govor Stanka Aksentijevića, moderatora ekološkog protesta u Kragujevcu
 • Ekološki protest u Kragujevcu (prvi izveštaji, mediji)
 • Ekološki protest u Kragujevcu (snimak Eko straže)
 • SEOS nastavlja sa protestima i blokadama
 • Vučić: Nemamo pravo da uništavamo živote većeg broja ljudi nego što je to bilo predviđeno prvobitnim planovima
 • Vlada povukla iz skupštinske procedure Zakon o eksproprijaciji
 • Okidači za povećanje nivoa zagađenosti vazduha
 • Inspektor naložio Energetici merenje emisije zagađujućih materija za sve lokacije, u skladu zakonom
 • Zabranjeni radovi Euro litijum Balkan, žrtve istraživanja ostale bez vode
 • Memedović u dolini Jadra: Gorak je hleb koji smo danas jeli
 • SOES: Ostajemo pri prvobitnim zahtevima borba je od samog osnivanja usmerena protiv izgradnje rudnika litijuma
 • Episkop Fotije: Moramo braniti danas, braćo i sestre, svoje selo, svoj potok i njivu
 • Danas: Zašto se vije crni dim iznad Kragujevca?
 • Brnabić u Londonu o Rio Tintu (2018): Ja ću se sada direktno uključiti u dalju realizaciju ovog projekta
 • Sve više sportista otvoreno protiv Rio Tinta
 • Predsednik: Šta mislite da ja mogu da uradim? Kokanović: Da se ne otvori rudnik. Nama rudnik ne treba
 • Novak: Čist vazduh, voda i hrana su ključevi zdavlja. Bez toga svaka reč o "zdravlju" je suvišna
 • Kragujevac se budi: Marš sa Drine
 • Razgovor na barikadi: Znamo da ne damo Levač, Jagodinu, Loznicu, Dobrinju, Pranjane
 • Timovi Zaštitnika građana u subotu prate postupanje policije na ulicama
 • Koliko su Kragujevčanima bitne čiste vode
 • Rio Tinto, marš sa Drine - Chiapas & Branko Trijić
 • Rio Tinto Srbiji namenio pilot postrojenje, a još nema studiju izvodljivosti i odobrenja Vlade - piše AFR
 • Postrojenje Jadar dobilo lokacijske uslove od Ministarstva
 • SEOS nastavlja sa blokadama 4. decembra
 • Čekajući efekte saradnje AINS-a sa Ministarstvom i Rio Savom
 • Sadnicе belog jasena pored jezera Bubanj i u naselju Beloševac
NOVEMBAR (49)
 • Fijat obezbedio litijum, vlasnik sklopio sporazum sa dobavljačem iz Australije
 • Protiv sam dolaska Rio Tinta - Bratislav Jugović, poslanik (Aleksandar Vučić - Za našu decu)
 • Intervencija policije u pozadini blokade na tromeđi Kragujevca, Jagodine i Rekovca
 • VIDEO: Barikada na tromeđi Kragujevca, Jagodine i Rekovca, 27. 11. 2021.
 • SEOS: Blokada Srbije jer znamo da zemlju ne damo
 • Da li će i pod kakvim uslovima rudnici biti otvoreni i u zaštićenim područjima?
 • Trenutak istine - Srbija staje u subotu u 14h
 • Prof. dr Dušan Stanojević: Žrtvovaće Srbiju zarad "zelene Evrope"
 • Velika akcija pošumljavanja - Kragujevac, 27. novembar
 • Aplikacija "xECO vazduh" na portalu PRVI PRVI NA SKALI
 • Iz zapisnika SO Rekovac: Inicirani sastanak u Ministarstvu povodom litijuma i izmena Prostornog plana, za koju je obrazovana komisija
 • Ne damo Srbiju - poručili udruženi građani vlastima, ali i Rio Tintu
 • Lidl uočio odstupanja na aplikaciji xECO odžak; Lekić: Lidl napravio grešku, pa ispravio
 • Za čiste vode Kragujevca - onlajn anketa Ekomara
 • SEOS zahteva povlačenje predloga o izmenama Zakona o eksproprijaciji i zakona o referendumu, i poziva na protest 24. novembra
 • Najveći zagađivači u Srbiji PM česticama, arsenom, sumpornim i azotnim oksidima
 • Crveni đavoli (Kragujevac): Rio Tinto, marš iz Srbije
 • PPNS saznaje: RTS emituje spotove Rio Tinta na osnovu ugovora sa agencijom "Medija pul"
 • Ljubica Karađorđević: Zašto da postanemo deponija Evrope?
 • Protest protiv eksproprijacije i referenduma po nacrtu vlade - Beograd, 24. novembar
 • Srbija nije na prodaju! Rio Tinto, marš sa Drine!
 • Gradske vlasti odgovorne za zagađenje vazduha - odlučio sud u Sofiji
 • Jutro u Kragujevcu - vazduh u crvenoj zoni
 • Nastavlja se prikupljanje potpisa za unapređenje stanja voda na teritoriji Kragujevca
 • PKS bila "logistička podrška" za promociju studije Rio Tinta, ali taj dokument "ne poseduje"
 • Prevod "dokumenata iz Brisela" o Rio Tintu u Srbiji
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 13. 11. 2021: (16:00)
 • Započeto prikupljanje potpisa za unapređenje stanja vodenih površina u Kragujevcu
 • Zabrinjavajući projekti spram "ružičste prezentacije iskustava Rio Tinta u svetu" (iz predavanja prof. dr Ratka Ristića u SANU 6. maja 2021)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji (88. sednica Vlade, 3. 11. 2021)
 • Potpis Kragujevčana za unapređenje stanja vodenih površina na teritoriji grada - 12. i 13. novembar, 12:00-15:00
 • Studija izvodljivosti Jadar: Mineralni resursi litijuma u svetu - 80Mt, u Srbiji - 1Mt
 • Bilo koji rudnik, a pogotovo rudnik litijuma, bio bi poguban za ceo Levač - Ljubiša Stevanović, direktor Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu
 • Stav Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS) o realizaciji prostornog plana posebne namene za eksploataciju i preradu minerala jadarita "Jadar"
 • Pet zemljotresa u Srbiji 7. novembra
 • SANU: Projekat Jadar - šta je poznato? (apstrakti i snimak naučnog skupa)
 • Zahtev za RTS - ugovor o oglašavanju Rio Tinta
 • Opština Rekovac nije za eksploataciju litijuma - Aleksandar Đorđević, predsednik SO (VIDEO)
 • Smenjeni direktor omogućio 12 miliona dinara za nepostojeći sajt bez javne nabavke
 • Zemljotres u 14:24 na teritoriji Brusa (Sudimlje), M=23
 • Odbornici SO Rekovac jednoglasno protiv istraživanja litijuma
 • Kabinet gradonačelnika Kragujevca najavio vanredni inspekcijski nadzor Energetike, povodom zagađenja 31. oktobra
 • Zemljotres u 10:21 na teritoriji Knića (MZ Balosave), M=2,2
 • Izveštaja iz senke Koalicije 27: Poglavlje 27 u Srbiji - napredak pod ključem
 • Tamna strana grejanja u Kragujevcu ali i shvatanja slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja
 • Osnovan Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS)
 • Iza vesti: Prorektor Ristić o zagađenju, litijumu i Rio Tintu
 • Nesvakidašnji dim iz Energetike prijavljen nadležnima, prva reagovala načelnica Okruga: Ne posedujemo traženu informaciju (FOTO, VIDEO)
 • Eksploatacija litijuma na dnevnom redu sednice SO Rekovac 4. novembra
OKTOBAR (31)
 • FOTO: Energetika Kragujevac, 31. 10. 2021. (16:30)
 • Na predstavljanju Studije ekonomskog uticaja Projekta Jadar u PKS pitanja novinara bila nepoželjna
 • Ekomar: Onlajn predavanje i terensko istraživanje 1. i 3. novembra
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 29. 10. 2021. (8:00)
 • Pacifikacija protesta i otvaranja rudnika Rio Tinta - interes međunarodnih finansijskih institucija, Britanije, SAD, Australije, Nemačke....
 • Ja ću ovo da sačuvam po cenu života - Ljiljana Bralović, Pranjani (Da sam ja neko)
 • Upozorenje iz Bora, usled najave rušenja dimnjaka (Ziđin): Ne izlazite iz stanova bez potrebe!
 • Ustav Republike Srbije: Zdrava životna sredina; Sloboda preduzetništva
 • Žitelji Dragova (Levač) sprečili pristup zemljištu za rudarsko istraživanje (FOTO, VIDEO)
 • Unicef: Analiza klimatske situacije i njenih uticaja na decu u Srbiji
 • U Kragujevcu dorađena preliminarna lista za sufinansiranje energetske efikasnosti kuća
 • Bezbedna voda na javnim česmama Bubanj, Šumarice i Divostin, neispravna u Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Ždraljici, Kapovcu, Petrovcu i Grujinoj česmi
 • Vujović: Prekomerno aerozagađenje zabeleženo u više gradova u Srbiji od kako je počela grejna sezona
 • Rio Sava: Zahtevi za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje priključnog razvodnog postrojenja 110kv Jadar i dalekovoda
 • Energetikа (Kragujevac): Početak grejne sezone
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Prof. Ristić: Državni aparat da se stavi u službu zaštite životne sredine - javnost ne prihvata da se radi po lošim praksama
 • Otpadna voda-potok-jezero u Šumaricama!? (2020/2021)
 • Grad prihvatio inicijativu Ekomara - unaprediće Lokalni registar izvora zagađivanja (LRIZ)
 • Razgovori o tekućim vodama Kragujevačke kotline (onlajn predavanje)
 • Zahtev REM-u da zabrani reklamu Rio tinta
 • SKC: Uticaj rudarenja na prirodu
 • Klub akcijaša: Uređenje dela Spomen-parka
 • Srbiju "buše" do temelja - slučaj istraživanja litijuma u Levču
 • Udruženja građana na predstavljanju Nacrta Plana razvoja Kragujevca
 • Uz Uglješnicu, pritoku Lepenice (VIDEO)
 • Energetika (Kragujevac) - iz ugla potrošača (VIDEO)
 • Meštani Pranjana i Družetića oterali nepozvane goste - predstavnike ’ćerke firme’ Rio Tinta
 • Đački parlament: Eko strit parti, 9. oktobra
 • Mesna zajednica jeste organ vlast - to razume MZ Beloševac, ali ne i MZ Ilićevo
 • Lokalni registar izvora zagađivanja - šest meseci kasnije

SEPTEMBAR (23)

 • Anketa: Kakvo je vaše mišljenje o stanju voda u Kragujevcu?
 • U Kragujevcu održana konferencija "Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji - nordijska iskustva"
 • Ekomar: Uspostaviti kontinuirani monitoring površinskih voda Kragujevca
 • Zavrni rukave: Sakupljeno 70 džakova smeća sa Hipodroma
 • Zavrni rukave: Hipodrom, 26. septembar
 • RERI: Šta smo disali između dva septembra
 • Đački parlament: Eko strit parti 2. oktobra
 • Alarmantna publikacija "Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji" skrivana od javnosti?
 • Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine
 • Dragana Đorđević: Zataškava se zastrašujuća istina koju Rio Tinto sprema Srbiji
 • Dolazak Rio Tinta je paradigma apokalipse - iz odgovora prof. Ristića ministarki Mihajlović
 • CINS: Bor sve opasniji po zdravlje ljudi - pokazuje novi izveštaj o kvalitetu vazduha
 • Vujović: Ulaganje Ziđina u modernizaciju postrojenja važno za životnu sredinu; RERI: Ministarka zadovoljna kako napreduje izgradnja nelegalnih objekata u Boru
 • Ljubivoje Ršumović - Zar ćemo opet dozvoliti
 • Prof. Ristić: Litijumska bajka nije razvojna šansa Srbije
 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)
 • Sa protesta u Rekovcu protiv istraživanja litijuma: Nije politikanstvo već borba za opstanak naroda
 • Ugovorena zamena kotlova Energetike, rok za završetak radova je 120 dana
 • Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća
 • Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac! (snimak protesta, 3. 9. 2021)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh
 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
AVGUST (8)
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html