Treća sednica Prvog redovnog zasedanja: Predlog zakona o semenu (2005)

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja: Predlog zakona o semenu (2005)

Teme o kojima se raspravljalo:

  • Treća sednica Prvog redovnog zasedanja (2005)
  • Predlog zakona o semenu (načela) (2005)
  • Predlog zakona o semenu (pojedinosti) (2005)

Uvodna Reč

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

STENOGRAFSKE BELEŠKE


TREĆA SEDNICA

PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

31. mart 2005. godine

(Osmi dan rada)

(Sednica je počela u 11,35 časova. Predsedava Predrag Marković, predsednik Narodne skupštine.)

Predsedava
Predrag Marković | G17 Plus

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, dobar dan, nastavljamo rad Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2005. godini.

Obaveštavam vas da, prema službenoj evidenciji, današnjoj sednici prisustvuje 119 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje. Zahvaljujem.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da postoji kvorum za rad Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Ivica Dačić, Žarko Obradović i Velimir Stanojević.

Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O SEMENU (nastavak u načelu)

Podsećam vas da su se na kraju jučerašnjeg dela sednice za reč, po Poslovniku, javili narodni poslanici Rajko Baralić, Zoran Mašić i Vjerica Radeta.

Daću reč narodnom poslaniku Rajku Baraliću, ali sam pre toga dužan da prenesem jedno izvinjenje i obaveštenje poslanicima od strane ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, gospođe Ivane Dulić-Marković. Ona je bila ovde u 10,00 sati, ali, nažalost, morala je da ode. U 11,00 sati je pokretanje prvog Tvining programa u Srbiji između Slovenije, Holandije, Bugarske, Rumunije i Turske, i pošto je to prvi projekat pod pokroviteljstvom Evropske unije, a vezan za ono do čega je nama svima stalo, za saradnju sa našom poljoprivredom, ona će u jednom delu biti odsutna. Hvala vam, a i tu su predstavnici Ministarstva.

///

Vjerica Radeta | Srpska radikalna stranka

Dame i gospodo, juče je na kraju rada povređen Poslovnik, i to više puta. Povređeni su članovi 81, 109. i 100. Poslovnika Narodne skupštine.

Član 81. Poslovnika govori o radnom vremenu Skupštine. Juče je predsednik Skupštine dozvolio Ivani Dulić-Marković da govori posle radnog vremena, a poslanicima koji su intervenisali po Poslovniku to nije dozvolio. Znam da će predsednik da kaže – to je bilo samo tri minuta, ali Skupština radi do 18,00 časova. Svako produženje bez odluke Skupštine je kršenje Poslovnika.

Ako je već Poslovnik prekršen za tri minuta zbog Ivane Dulić-Marković, onda je mogao da bude i još tri puta po tri minuta za poslanike koji su tražili da govore povodom Poslovnika.

Član 109. govori o tome da članovi Vlade, kada učestvuju u radu parlamenta, moraju da poštuju Poslovnik i da su u istom tretmanu kao i narodni poslanici, osim što mogu da dobiju reč kad god se jave. Predrag Marković je na drugi način tretirao Ivanu Dulić-Marković, dozvolio joj je da u toku svog izlaganja na kraju radnog vremena – što je manir predstavnika Vlade, a pogotovo ovih iz stranke Ivane Dulić-Marković, da govore od 17,45 do 18,00, da oni budu ti koji završavaju dnevni rad Skupštine – kaže da narodni poslanici lažu. Pri tom je govorila o delu moje diskusije.

Dakle, rekla je da lažem. Predrag Marković je nije opomenuo. Ako narodni poslanik drugom poslaniku u toku diskusije kaže da laže, onda Predrag Marković obavezno koristi svoje poslovničko pravo i skreće pažnju poslaniku na ponašanje.

Član 100. je povređen tako što je Ivana Dulić-Marković drastično povredila dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije. Govorila je o dve Srbije, govorila je o hladnjačama.

Naravno, znamo mi da Ivanu Dulić-Marković ne interesuje Srbija, znamo mi i za njene druge ljubavi. Novine pišu o tome. Naravno, ona može biti i u Hrvatskom saboru izabrana za ministra, zato što ispunjava uslove koje su joj stvorili članovi njene porodice. Takođe su i o tome novine pisale.

Kada je govorila o genetski modifikovanim proizvodima, rekla je da je negde 1997. ili 1998. godine bio uvoz ovih proizvoda bez ikakve kontrole. Ona kaže da ovim zakonom hoće da uvede kontrolu. Naravno, mi znamo da ona to hoće da radi kontrolisano.

(Predsedavajući: Molim vas, prekoračili ste vreme.)

Govorila sam o povredi tri člana.

Ona hoće da to bude kontrolisano od strane firme “Monsanto”. To je ona američka firma u koju Ivana Dulić-Marković i Aleksandra Makaj, pomoćnik ministra zdravlja, idu redovno jedanput mesečno. Od njih dobijaju dobre pare za tu vrstu saradnje i sa njima zajedno, odnosno preko njih pokušavaju da genetski modifikovanim proizvodima truju Srbiju.

Pa, dame i gospodo, srpski radikali to neće dozvoliti. Mi, za razliku od Ivane Dulić-Marković, nemamo drugu otadžbinu, imamo samo Srbiju i čuvaćemo je od takvih, budite sigurni.

///

Momir Marković | Srpska radikalna stranka

Dame i gospodo narodni poslanici, juče je nekoliko puta prekršen Poslovnik, član 100.

Ne znam, ali u poslednje vreme, poslednjih nekoliko meseci manir ministara iz jedne šifrovane poslaničke grupe je da umesto da pričaju o temi, da pričaju o zakonu, izađu ovde i sole nam pamet, kritikuju, prozivaju poslanike, a zaboravljaju pri tom da je ovo naše radno mesto, da je ovo naš dom, da su oni ovde gosti koji su došli da nas ubede u ispravnost, u valjanost zakonskih projekata koje predlažu.

Juče se pred kraj radnog vremena to ponovilo, pa hajde ono u uvodnom ekspozeu mogli smo gospođi Ivani Dulić-Marković i da oprostimo, ali u završnoj reči, od 17,50 do 18,10 časova je trajala, najgore uvrede na račun srpskog naroda je izrekla.

Međutim, kako bih sačuvao 3.000 dinara, da ne bih dobio opomenu i da ne bih bio kažnjen, neću reći da je lagala, ali ću reći da nije govorila istinu kada je rekla u ekspozeu da je zaustavila uvoz genetski modifikovanih organizama, a konkretno se govorilo o genetski modifikovanoj soji.

Jedino što je rekla a da nije slagala, to je da je naterala seljake koji su posejali tu genetski modifikovanu soju da sve parcele zasejane tom sojom preoru.

Veliku štetu su seljaci pri tom pretrpeli i ne znajući da su genetski modifikovano seme posejali, a što je razlog zbog čega je ta soja zaorana. Vi znate da se po evropskim standardima 3% genetski modifikovanih organizama može uneti u koncentrat za stočnu ishranu.

Dana 3. jula 2001. godine, direktor Saveznog zavoda za biljne i životinjske resurse, Ivana Dulić-Marković, dozvolila je da se preko “Tranšpeda” uveze 50.000 tona genetski modifikovane soje. Potpis i pečat.

Čekajte, nije to sve: 26. 7. 2004. godine, rešenje Ministarstva poljoprivrede, gospođa Dulić-Marković je bila ministar poljoprivrede, da se uveze 1.270 tona; dana 26. 7. 2004. godine, isti dan, samo drugo rešenje, da se uveze 1.307 tona genetski modifikovane soje; dana 18. 8. 2004. godine 1.068,5 tona; dana 18. 8. 2004. godine, dakle isti datum, samo drugi uvoznik, 824.

///

Miloljub Albijanić | G17 Plus

… nije pomenula nijednu poslaničku grupu niti političku stranku. Čudi me da se ovde neki prepoznaju.

Drugo, u prethodnom periodu možda je bilo podele na dve Srbije, a što se pokušavalo u devedesetim godinama na patriote i izdajnike, ali danas te podele nema. Tekovina 5. oktobra i uvođenja demokratije u Srbiju jeste zapravo da ovde svi imaju priliku da iskažu političke stavove različitih političkih stranaka, ali da nema podele na dve Srbije.

Što se tiče pomenute soje, 11. maja 2001. godine donet je Zakon o genetski modifikovanim organizmima, baš iz razloga da ne bi bilo zloupotrebe koja je bila u prethodnom periodu. To je suština i istina.

Druga stvar, u vezi sa Ministarstvom poljoprivrede, gospođa Ivana Dulić-Marković je želela da pokaže kako je izgledao period do 2000. godine, a kako izgleda danas.

Zapravo, ako je uništena privreda, uništena je i poljoprivreda. Želela je da pokaže kojim putem mi treba da idemo u budućnosti.

Tačno je: dok je gospođa Ivana Dulić-Marković na čelu Ministarstva poljoprivrede, da je poljoprivredni budžet tri puta veći, i to je faktička činjenica; da se u ovo vreme u Ministarstvu poljoprivrede, a na čijem čelu je gospođa Ivana Dulić-Marković, dele poljoprivredni krediti, i to kratkoročni i dugoročni; da je doneta Strategija o razvoju poljoprivrede, a toga nije bilo ranije.

Dakle, na sveobuhvatan način imamo ogroman posao u oblasti poljoprivrede i da pomognemo razvoju sela i naših ljudi koji žive od te vrste posla.

(Predsedavajući: Prekoračili ste vreme)

S druge strane, kada se govori o povredi Poslovnika, nedopustivo je da se Poslovnik krši samim tim činom i da se u toku demonstriranja povrede Poslovnika izriču određene kvalifikacije i reči koje nisu primerene za ovaj parlament i ovo skupštinsko zdanje.

Ono što je jako važno, a to je da se u Ministarstvu poljoprivrede oseća napredak, oseća nešto što nas vodi ka EU u svim oblastima; pa i u poljoprivredi idemo tim putem i važno je reći da zemlja, kada se priključi EU, najviše povlastica ima u oblasti poljoprivrede, i tako će i biti.

///

Momir Marković | Srpska radikalna stranka

Ministarka Ivana Dulić-Marković je i sada prekršila Poslovnik, član 100. Doduše, od juče je promenila frizuru, ofarbala kosu, obula čarape, ali i dalje isto liči kada mi je replicirala, ili je to možda neko drugi, a ja nisam prepoznao.

Sva rešenja su sa potpisom ministarke, sva rešenja su sa potpisom Ministarstva. Nekoliko stotina hiljada tona sojine sačme, genetski modifikovane soje, uvezeno je samo sa njenim potpisom. O čemu je pričala ministarka Dulić-Marković jutros, stvarno ne znam.

///

Tomislav Nikolić | Srpska radikalna stranka

Ovo je sada nova povreda Poslovnika.

Ovde je hvaljena ministar Ivana Dulić, nije poštovano moje dostojanstvo kao narodnog poslanika.

Da vas podsetim da je kao direktor Saveznog zavoda za biljne i genetičke resurse, u koju je došla preko Instituta G17 plus, ugovorila izdvajanje 250.000 dolara iz američke donacije za edukaciju osoblja i drugih zainteresovanih subjekata iz oblasti poljoprivrede. Na tim predavanjima su reklamirane strane sorte. Pri ugovaranju i kao neka vrsta savetnika angažovana je Holi Higins, koja je pre dve godine bila zadužena za sprovođenje donacija na teritoriji Balkana i trenutno se nalazi pri Američkoj ambasadi u Beogradu.

Za dve godine Ivana Dulić nije zakonsku regulativu iz oblasti semenarstva dovela do nivoa koji će da obezbedi zaštitu i promociju domaćeg semenarstva, već je omogućila favorizovanje stranih kompanija i njihovih semenarskih proizvoda i sorti. Time je direktno nanela štetu našoj poljoprivrednoj proizvodnji, jer je zaustavljala razvoj domaćeg semenarstva.

Namerno je usporila učlanjenje u Međunarodnu organizaciju UPOV, jer dve godine nije uspela da sačini izmene Zakona o zaštiti sorti na osnovu preporuka koje su im dale komisije iz UPOV-a.

Članstvo u OECD pokušala je da obezvredi time što nije htela dati pravo izdavanja sertifikata nijednoj ustanovi. Tadašnjem ministru Veselinovu sugerisali su da pošalje pismo OECD, u kome izjavljuje da SRJ nije spremna za implementaciju OECD i da se čeka izgradnja nacionalne laboratorije za ispitivanje semena u Beogradu, iako u Novom Sadu već postoji, kao i to da je radila za OECD i u vreme bivše SFRJ, odnosno SRJ pre uvođenja sankcija.

Sabotirala je ustanovljenje ekvivalencije sa Evropskom unijom, jer materijal koji je poslat diplomatskom poštom nije namerno na vreme dostavljen gospodinu Bilsu, kome je bio namenjen, već tek posle završetka sastanka na kome je to trebalo da bude učinjeno. Tada je, zamislite, Hrvatska dobila pravo ekvivalencije, odnosno prodaje semena zemljama Evropske unije, a treba prosuditi da li u ovome ima nekog sistema, da li je tu umešana genetika i da li se ta genetika od MASPOK-a prenela na današnje dane u Vladu Republike Srbije.

Ono što je Ivani Dulić bio osnovni zadatak, ustanovljavanje banke biljnih gena, nije izvršeno, jer ona nije ustanovljena, iako se mnoge vrste gube, a i te kako može doći do kontaminacije sa GMO, koji sivim kanalima ulaze u našu zemlju, ali ne baš ni sivim, jer ima mnogo odobrenja i potpisala ih je Ivana Dulić-Marković.

Umesto toga ona je aktivno vršila propagandu, donoseći rešenja za odobrenje uvoza kao nenadležni organ. Kada su nadležni granični inspektori zabranjivali uvoz takvih pošiljki, ona je izdejstvovala preko potpredsednika tadašnje savezne vlade Miroljuba Labusa nezakonito odobravanje uvoza. Umesto da se zalaže za strogo ograničenje uvoza i prometa GMO po principima Evropske unije, ona, naprotiv, daje doprinos maksimalnom olakšavanju. U nacionalni savet za biološku sigurnost imenuje sve same promotere i lobiste multinacionalne kompanije Monsanto, kao i druge kompanije.

Nemojte nas ubeđivati u ono u šta ne možete da nas ubedite. Nekima od vas je problem genetika, to razumem. Ona utiče i danju i noću, osetno i neosetno. Nemojte da vas uvlači u to, nema potrebe. Mi se ovde sada prepiremo oko odsutne žene, a zašto da napadam nju koja nije udostojila Skupštinu da ovde dođe i zašto je branite kada nije udostojila Skupštinu da se ovde pojavi.

Kakva ste vi to stranka koja ovde diktira dnevni red, dovede ministra da održi uvodno predavanje i onda on ode, ostavi poslanike da se između sebe prepiru oko toga šta je ministar hteo da kaže, šta je uradio, a šta nije. Da li ste vi uveli u Vladu eksperte? Stavite ih ovde u prvu klupu.

U prvoj klupi sede ministri da odgovaraju na pitanja narodnih poslanika, da reaguju, možda poslanik obmanjuje, možda nije stručan i dovoljno obavešten.

Ministar bi trebalo da bude i najstručniji, najobavešteniji i najmanji obmanjivač. Dajte nam te ministre da ih vidimo, vi gospodo šerpasi što nas ovde za velike pare vodite u Evropsku uniju.

///

Ivana Dulić-Marković

Poštovani poslanici, izvinjavam se što nisam mogla da prisustvujem današnjoj sednici od početka, o čemu vas je predsednik obavestio. Čula sam da je iznet čitav niz netačnosti koje želim da ispravim.

Dakle, svi programi i projekti koji su spominjani, kao i moj rad do sada, isto tako i osobe koje nisu u ambasadama, bili su na korist svih građana Srbije, a naročito poljoprivrednika. To je princip po kojem u ovom ministarstvu radimo i drago mi je što Skupština to podržava.

Još jednom podsećam da je naš zajednički napor da se napravi strategija razvoja poljoprivrede prvo predstavljen skupštinskom odboru, o kojem će, verujem, članovi Odbora obavestiti svoje poslanike, ako to već nisu uradili. Žao mi je što neću moći da prisustvujem raspravi o pojedinostima, ali predstavnici Ministarstva će pažljivo razmotriti svaku primedbu na zakon, kao što su to uradili i u toku pripreme zakona. Zahvaljujem se poslaniku koji je povukao sedam amandmana i verujem da će Skupština veoma efikasno da razmotri ovaj zakon u pojedinostima, kao što je to radila i u načelu.

Ovaj zakon je u najvećem interesu poljoprivrednika i ne sumnjam da svako o tome pojedinačno od poslanika vodi računa. Još jednom izražavam žaljenje što zbog preuzetih obaveza ne mogu da prisustvujem raspravi u pojedinostima.

///

Momir Marković | Srpska radikalna stranka

Dame i gospodo narodni poslanici, ovde odsutna ministarka Ivana Dulić-Marković bi mogla da čuje dosta toga kroz odbranu amandmana poslanika SRS.

Možda se to njoj ne bi svidelo, ali u interesu srpske poljoprivrede trebalo bi da bude tu i da mnoge amandmane prihvati.

Narodni poslanik Milorad Krstin podneo je amandman da se u članu 1. doda stav 2, koji glasi: “Proizvodnja semena, dorada i promet semena vrši se pod uslovima koje, u skladu sa ovim zakonom, ugovorom o umnožavanju sorti i hibrida poljoprivrednog bilja zaključi nosilac prava zaštite sorte sa ostalim učesnicima u semenskoj proizvodnji”.

Obrazloženje zašto nije prihvaćen amandman kaže: “Amandman se ne prihvata iz razloga što je u osnovnim odredbama Predloga zakona precizirana materija koja se njime reguliše. Oblast zaštite itd.”

Sadašnji ministar Ivana Dulić-Marković je, kao direktor Saveznog zavoda za biljne i genetičke resurse, došla je preko G17 posto, pardon, G17 plus, u Institut, i to kao voćar-virusolog, i nije sasvim bila kompetentna, ali to nije toliko ni bitno, koliko je bitno da za dve godine nije uspela da obezbedi zakon kojim se reguliše semenska proizvodnja u Srbiji.

Razlog je vrlo jednostavan: američka firma “Monsanto”, koja je sponzor mnogih putovanja naše ministarke u SAD, a verovatno i na neka egzotična ostrva, debelo plaća sva studijska i sva ostala putovanja gospođe ministarke.

Bar jednom mesečno gospođa ministarka krene do Zagreba. Destinacija odakle odlazi u Ameriku je Zagreb, tamo se vraća i odande dolazi ovamo.

Razlog je vrlo jednostavan: proizvođač genetski modifikovanih organizama, najveći proizvođač i izvoznik, od koga su ogromne količine i ove genetski modifikovane soje uvezene u našu zemlju, upravo je ta firma “Monsanto” iz SAD. Setite se one donacije koju smo posle debelo platili, a koja je iznosila nekih dva puta po 50.000 tona genetski modifikovane soje.

Sada da kažem vama i građanima Srbije, da je sve te količine što su ušle u “Krmivo produkt” u Surčinu, tu prerađene u procentima koje je odredio “Krmivoje”, pojela naša stoka.

Mi smo to meso jeli i pitanje je koliko je na zdravlje srpske nacije i srpske populacije uticala samo ta količina, a da ne govorim o svim onim količinama, za koje sam vam pre pauze pokazao ugovore, koje je direktno potpisala Ivana Dulić-Marković, ministar poljoprivrede, kao i rešenja kojima je odobravala da se uveze genetski modifikovana soja.

///

Vladislav Kronić | G17 Plus

Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, moja diskusija o prvom članu ovog zakona, na koji je kolega Krstin podneo amandman, jeste da je ova materija u ovom zakonu regulisana članovima od 4. do 6.

S obzirom da je ovde bilo reči oko genetski modifikovane soje, samo bih dodao nekoliko reči o tome.

U periodu od 1997. do 2001. godine u ovu zemlju je uvezeno, ni manje ni više, nego 250.000 tona soje.

Tek u 2001. godini je uvezeno 50.000 tona soje, kao donacija koja je iskorišćena za socijalne programe, za dečije dodatke. To je uvezeno i za to je izdato rešenje.

Međutim, pitanje genetski modofikovanih organizama regulisano je zakonom iz 2001. godine, koji je usvojila Savezna skupština (11. maja 2001. godine objavljen u “Službenom listu SRJ”).

Što se tiče zakona koji je predložen od strane Ministarstva poljoprivrede – na čijem čelu je bio gospodin Saša Vitošević, a čiji je zamenik bio moj uvaženi kolega, prof. dr Miroslav Malešević, dok je njegov pomoćnik bio takođe moj uvaženi kolega dr Stevan Maširević – njime je, praktično, onemogućeno da se genetski modifikovani organizmi od 2001. godine uvoze u ovu zemlju.

Posle tog datuma, svaki genetski modifikovan organizam koji se nađe u ovoj zemlji predmet je šverca i nelegalnih aktivnosti.

Godine 1996. formiran je Savezni zavod za genetičke resurse, čiji je direktor bio moj uvaženi kolega prof. dr Jan Kižgeci, a njegov zamenik prof. dr Đorđe Glamočlija.

Nadam se da su ova imena dovoljno poznata svima u ovoj skupštini i ne sumnjamo da su ova uvažena gospoda zaista radila svoj posao.

Međutim, do 2001. godine, dok ovaj zakon nije predložen i usvojen, nije bila regulisana materija o genetski modifikovanim organizmima u ovoj zemlji; od tog momenta zaista jeste. Hvala.

///

Zoran Mašić | Srpska radikalna stranka

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom na član 2. Predloga zakona o semenu predlažem da se stav 1. ovog člana briše.

Taj stav glasi: “Odredbe ovog zakona ne odnose se na proizvodnju i promet genetički modifikovanog semena poljoprivrednog bilja, rasade poljoprivrednog bilja i micelija jestivih i lekovitih gljiva.”

Amandman je dat upravo što mislimo da će, ako ostane ovakva definicija, u skladu sa ovim zakonom u našoj zemlji biti omogućena nekontrolisana proizvodnja genetski modifikovanog semena.

Upravo utemeljenje ovakve sumnje je član 11. ovog predloga zakona kojim se daje mogućnost da registrovani proizvođač sortnog semena može za potrebe stranog naručioca da od uvezenog semena proizvodi, dorađuje, ispituje seme sorte koja nije upisana u registar sorti poljoprivrednog bilja.

U stavu 2. istog ovog člana stoji: “Seme iz stava 1. ovog člana može se proizvoditi, dorađivati i ispitivati po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva na osnovu ugovora sa stranim naručiocem prema kojem strani naručilac preuzima celokupnu količinu proizvedenog naturalnog ili dorađenog semena”.

Usvajanjem ovog zakona omogući će se da naši proizvođači proizvode za stranog naručioca sortno seme samo po osnovu date saglasnosti Ministarstva za poljoprivredu, a da ovim članom, a ni drugim članovima, nije definisano šta to seme treba da ispuni da bi se moglo proizvoditi od strane našeg proizvođača, a pogotovo mislimo da je trebalo decidno da se odredi da se ne može proizvoditi genetski modifikovano seme.

Predlagač ovog zakona je odbio ovaj amandman sa obrazloženjem da se amandman ne prihvata iz razloga što se oblast genetički modifikovanih organizama reguliše Zakonom o genetički modifikovanim organizmima, te se iz tih razloga stavom 1. ovog člana jasno vrši podela između proizvodnje i prometa semena i genetski modifikovanog semena.

Pa i genetski modifikovano seme se proizvodi, ako stoji da se pravi podela između proizvodnje semena, i ono se proizvodi i kao takvo i koristi.

Iako imamo nesporno ovakav zakon, svi znamo da ce u našoj zemlji poslednjih godina povećavaju površine zasađene genetski modifikovanim biljkama.

Prema tome, ovaj amandman je podrazumevao, ako neko želi da u našoj zemlji proizvodi seme za stranog naručioca, trebalo bi, i računali smo da se to i podrazumeva, da ovim zakonom decidno bude određeno.

Da Ministarstvo poljoprivrede, kako bi dalo saglasnost za proizvodnju semena za stranog naručioca, mora prethodno tražiti garancije i sertifikat od onoga ko naručuje da to seme nije genetski modifikovano.

S druge strane, obavezati tog naručioca da mora da dozvoli da se prethodno kod nas ispita to seme, da se potvrdi da nije genetski modifikovano i tek onda dati odobrenje da se takvo seme za stranog naručioca može i proizvoditi.

Nije dovoljna odrednica da je to seme za stranog naručioca i da on u celokupnoj količini treba da preuzme to seme, kao i da se to seme ne sme kod nas koristiti.

Prema zakonskim propisima kod nas, nažalost i poštovanju zakona…

(Predsednik: Vreme)

… objektivno može se desiti uvek da određena (završavam odmah) količina takvog semena, sa genetskom modifikacijom, ostane ovde i da se površine koje se već gaje kod nas tim biljem još značajnije uvećaju.

Zbog toga smo smatrali da ova odrednica treba da se briše i da ovaj zakon važi za proizvodnju svih mogućih semena u našoj zemlji. Hvala.

///

Predrag Marković | G17 Plus

Žao mi je, znam da je povodom amandmana, ali kao što vidite nema dovoljno prisutnih poslanika, koliko vidim elektronski. Hajde da proverimo.

Molim vas da proverimo kvorum. Molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.

Kao što vidite, ne rade svi svoj posao. Nema kvoruma.

Nastavak sednice u utorak u 10,00 časova. Hvala vam.

(Sednica je prekinuta u 16,00 časova.) 


Izvor: Otvoreni parlament
 

Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA

 

mms-ppns baner

ppns - modli

PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/STRANI MEDIJI

PPNS/O GMO/DOMAĆI MEDIJI

PPNS/O GMO/DOKUMENTI

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

PPNS/O GMO/PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ

  • PREDAVANJE ’ZA SRBIJU BEZ GMO’ (CIKLUS ’DUŠA PRE ZVEZDA’)
  • SRBIJI NE TREBA GMO - PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ (POLEMIKE)
  • NEISTINE GMO LOBISTA VEĆ PET GODINA U UDŽBENIKU ’BIOLOGIJA ZA OSMI RAZRED’ U SRBIJI

Detaljnije

GRADOVI I OPŠTINE SRBIJE PROTIV GMO


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)

APEL ZA NEDIN OPORAVAK I BOLJU BUDUĆNOST


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html