Stavovi o GMO stranaka kojima su raspoređeni odbornički mandati u Kragujevcu

Stavovi o GMO stranaka kojima su raspoređeni odbornički mandati u Kragujevcu

Portal PRVI PRVI NA SKALI, kao glasilo čiji je deo sadržaja posvećen genetički modifikovanim organizmima, a koji je za rad o GMO nagrađen 2015. godine u okviru programa SENSE - dostavio je svim strankama kojima su raspoređeni odbornički mandati u Kragujevcu sledeća pitanja:

  1. Vaš stav o GMO u Srbiji - o stavljanju u promet i gajenju u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije?
  2. Da li podržavate ideju o savezu gradova i opština Srbije koji su usvojili Deklaraciju o GMO na svojoj teritoriji (trenutno ih je 127), među kojima je i Kragujevac?

Odgovori su zatraženi uoči Marša protiv Monsanta (28. maj), prvog u Kragujevcu i jedinog ove godine u Srbiji, kao i tribine "Kako da o(p)stane Srbija bez GMO" (3. jun) koja je organizovana u Kragujevcu.

Pitanja su, uz objavu na portalu PPNS, upućena svim strankama u elektronskoj formi na javno dostupne mejlove, kao i posredstvom zvaničnih stranica na Fejsbuku:

Lista
Nosilac
Sajt
Mejl 
Telefon Društv. mreže
ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE
Radomir Nikolić 
kragujevac.sns.org.rs 
kragujevac@sns.org.rs 
0346170430 FB strana
VEROLJUB VERKO STEVANOVIĆ - ZAJEDNO ZA KRAGUJEVAC (DEMOKRATSKA STRANKA, ZZS)
Veroljub Stevanović Verko 
zajednozasumadiju.com 
kragujevac.ds.org.rs
zajednozasumadiju2@gmail.com
office@zajednozasumadiju.com kragujevac@ds.org.rs
034373600; 
034330890,
0654080600
FB strana; FB strana
IVICA DAČIĆ - SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS) JEDINSTVENA SRBIJA (JS) - DRAGAN MARKOVIĆ PALMA
Slavica Đukić-Dejanović 
sps-kragujevac.org.rs 
jedinstvenasrbija.org.rs
officespskg@gmail.com, jedinstvenasrbijakg@open.telekom.rs
034336714; 034333300,
0653503500
FB strana
BORIS TADIĆ - ZA NAŠ GRAD - SDS
Vladimir Maksimović 
sds-org.rs 
novasnaga.com 
zanasgrad.org  
medija.centar@sds-org.rs, 
kragujevac@sds-org.rs, 
kontakt@novasnaga.com
034330828,
066303061,
034356087
FB strana
SVI ZA KRAGUJEVAC - MILAN UROŠEVIĆ - (LDP-SPO)
Milan Urošević 
svizakragujevac.rs 
istina.ldp.rs 
info@spo.rs 
ooldpkragujevac@ldp.rs
034300106,
034334334
FB strana
FB strana 
RUSKA STRANKA - ILIJA RADOVANOVIĆ
Ilija Radovanović 
ruskastranka.rs 
ruskastrankakg@yahoo.com
ruskastrankasrbija@gmail.com 
015303270 FB strana


PRUŽENI ODGOVORI
 

portal PPNS GMO Zajedno za Sumadiju

STAV O GMO

Rezultati, do sada izvedenih, istraživanja na temu uticaja genetski izmenjenih organizama i prehrambenih proizvoda, koji ih sadrže, na zdravstveno stanje laboratorijskih životinja i njihovu naslednu osnovu su veoma oprečni i nedovoljno pouzdani, s obzirom na specifičnosti transgene tehnologije, zasnovane na genskom inženjeringu, Stoga je svaki kategoričan zaključak o zdravstvenoj bezbednosti ili opasnosti GMO po čoveka neobjektivan i realno neutemeljen. Metoda je veoma složena, plodno je tle za najrazličitije dileme, zahteva analizu sa više aspekata i dalja ispitivanja, na svim nivoima, uključujući i molekularni. Jedino je, za sada, neosporna činjenica da je biotehnologija dostigla neverovatan nivo razvoja, te da je čovek zaista ovladao jednom novom tehnikom koja mu omogućava da manipuliše genetičkim informacijama živih bića i pomera granice i zakone prirode, ali da je ona prerano “izneta” iz laboratorija, izmakla kontroli i komercijalizovana, odakle vuku korene sasvim realni i opravdani strahovi velikog dela javnosti od nesagledivih i nepovratnih posledica njene intenzivne primene.

Iskustva zemalja sveta, čak i onih koje su bile glasni pobornici kreiranja i korišćenja genetski modifikovanog semena i, uopšte, GMO u poljoprivrednoj proizvodnji ukazuju na niz negativnih posledica takve agrarne politike: ekonomskih, ekoloških, socijalnih,…Posebno upadljivi su podaci koji ukazuju na smanjenje prinosa biljaka gajenih iz genetski modifikovanog semena, tokom dužeg perioda, uprkos tome da je upravo postizanje visokih prinosa i potencijalno rešavanje pitanja gladi u svetu glavni argument i opravdanje za uvođenje ove tehnologije u praksu. Uvođenje genetski modifikovanog semena i GMO u biljnu i stočarsku proizvodnju Srbije ugrozilo bi potencijal naše zemlje za proizvodnju zdravstveno bezbedne, po ekološkim principima proizvedene, hrane, što trenutno jeste naša ogromna prednost i mogućnost koju valja razviti i iskoristiti na tržištima u okruženju. Podaci nedvosmisleno govore da se značajan procenat domaće biljne proizvodnje odvija iz sopstevnog semena proizvođača. Gajenje genetski modifikovanog semena, zbog specifične “terminator” tehnologije kojom je dobijeno i “samoubilačkog” mehanizma u sledećoj generaciji biljaka, takvu “olakšicu” ne omogućava, već neizbežno vodi ka svojevrsnom porobljavanju poljoprivrednika i zavisnosti od semenskih kompanija koje trguju takvim semenom. Pored opšteg negativnog efekta na domaću privredu, gajenja GM semena izazvalo bi i: uništavanje domaćih autohtonih vrsta i sorti, ugrožavanje opstanka korisnih insekata poput pčela, narušavanje ekološke ravnoteže, smanjenje biodiverziteta i raznovrsnosti, čime se, indirektno, ograničavaju mogućnosti za dobijanje novih, produktivnijih i kvalitetnijih, sorti i varijeteta.

Uvoz i promet prehrambenih proizvoda koji sadrže GMO predstavljao bi dramatičan udar na domaću, uvek na granici rentabilnosti, poljoprivredu, a domaćeg proizvođača bi stavio u neravopravan položaj prema evropskim kolegama, koji, u uslovima sistemskog, kontinuiranog i stimulativnog subvencionisanja, lakše postižu visoku konkurentnost svoje proizvodnje. Sa aspekta potrošača, najvažnije je da svaki proizvod koji u sebi sadrži GMO bude jasno obeležen jednako kao i ostali prehrambeni proizvodi, dobijeni iz konvencionalnog, organskog ili bilo kog drugog sistema gajenja i prerade, kako bi se ispoštovalo pravo pojedinaca na slobodu i mogućnost izbora. Za potpunu sigurnost potrošača u tom smislu neophodne su, međutim, veoma razvijene tehnike i sledljive procedure u strogo definisanom sistemu kontrole na svim nivoima.

Uzimajući u obzir društveno-ekonomski okvir, u kome se odvija domaća privredna aktivnost, potencijale kojima Srbija raspolaže za proizvodnju zdravstveno bezbednih proizvoda i progresivan rast potražnje na tržištima u okruženju za istima, naučno-tehnološki nivo domaće semenske proizvodnje i kvalitet domaćeg semena, potvrđenog i u svetu, kao i nedovoljno pouzdane informacije o GMO, ozbiljne dileme oko ključnih pitanja njihovog uključivanja u lanac ishrane i odnos brojnih zemalja sveta i EU prema njima, stave smo da bi uvoz i promet GMO, njihovo kreiranje u komercijalne svrhe i šira eksploatacija ove tehnologije u Srbiji na uštrb tehnologije koja se pouzdano i uspešno realizuje u zemlji i nostranstvu bila ishitrena odluka i nepromišljena avantura sa dalekosežnim i teško otklonivim negativnim posledicama po domaću privredu, nacionalni integritet i prepoznatljiv imidž zemlje.

SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA

Odbornička grupa ZZŠ je, jednoglasno, u Skupštini grada Kragujevca, podržala Deklaraciju “Za Srbiju bez GMO” i aktivno bilo uključena u njeno promovisanje. Smatramo da je uključivanje što većeg broja gradova i opština u ovaj “pokret” jedan od efikasnih načina da se država odupre sve agresivnijim promoterima transgene tehnologije kao moćnog instrumenta savremene geopolitike. Proglašavanje neke teritorije za zonu bez GMO je već prisutan model i u zemljama EU. U našim uslovima, kada je pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji uslovljeno liberalizacijom Zakona o GMO, što podrazumeva slobodniji uvoz i promet GMO, to je rešenje za njihovo ograničavanje i očuvanje prehrambene nezavisnosti, kao uslovu ostalih oblika nezavisnosti jedne države.

Zajedno za Šumadiju
Savet za poljoprivredu i selo
prof. dr Olivera Nikolić
13. maj 2016. 

portal PPNS GMO Ruska stranka Kragujevac

STAV O GMO

Srpska poljoprivreda treba kao i do sad da se razvija bez GMO. Naši zakoni su dobri i ne bi trebalo da se menjaju, treba da ih zadržimo i u nekoj meri poboljšamo. Što se tiče GMO, zakoni zabranjaju uvoz, prodaju i promet GMO prozvoda. Naše mišljenje je da je budućnost naše poljoprivredne proizvodnje u Srbiji u proizvodnji organskih proizvoda koja u Srbiji sve više hvata maha.

I pored zabrana postoje parcele u Srbiji na kojima su zasejane GMO kulture. Smatramo da treba još više da se pooštre zakoni i mere kontrole kako bi se smanjio procenta ilegalne proizvodnje u našoj zemlji.

Što se tiče uvoza prozvoda koji sadrže GMO treba biti veoma oprezan. Tu država mora da reaguje i da stane na put velikim kompanijama koje u svemu ovome vide samo profit i ništa drugo! Ukoliko se moraju uvoziti GMO proizvodi, na njima mora stojati jasna deklaracija da su oni GMO porekla!

Mi smo apsolutno protiv bilo čega što sadrži GMO, a svedoci smo da su i mnogo jače zemlje stale iza svoga naroda koji je jasno rekao ne GMO. Svedoci smo mnogih dobijenih presuda u korist ljudi u Strazburu, a primer je jedan pčelar iz Nemačke kome je Nemačka morala platiti ogromnu štetu zbog toga što su njegove pčele došle u kontakt sa GMO polenom kukuruza.

Stav je našeg G.O. i stručnog tima za poljoprivedu da je budućnost poljoprivredne proizvodnje u Srbiji zasnovana na organskoj proizvodnji. Tu postoji velika šansa, imamo mnogo neobrađenih parcela, nezagađenu okolinu i vodotokove. Sve ovo je odlična polazna osnova, samo još da država posveti malo više pažnje ovom vidu proizvodnje!

SAVEZ GRADOVA I OPŠTINA

Mi apsolutno podržavamo, i slažemo se sa usvojenom deklaracijom protiv GMO. Podržavamo i zalagaćemo se da se ova ideja sprovede u delo!

Predsednik G.O.
Ilija Radovanović
13. maj 2016.  

* * * 

Ostale stranke kojima su raspoređeni odbornički mandati u Kragujevcu, ni nakon tri podsećanja, nisu uputile odgovore.

PORTAL PPNS ĆE NASTAVITI SA TRAŽENJEM ODGOVORA KAKO BI JAVNOST IMALA UVID U STAVOVE SVIH PREDSTAVNIKA GRAĐANA U KRAGUJEVAČKOJ SKUPŠTINI.

Zahtevaćemo odgovore utoliko pre što je Skupština grada Kragujevca 27. decembra 2013. godine donela Deklaraciju "o proglašavanju teritorije grada Kragujevca za teritoriju bez proizvodnje, odnosno gajenja i prometa GMO i proizvoda od GMO", čime su svi nadležni u obavezi da doprinose sprovođenju ovog dokumenta.

Deklaracija o GMO je u skladu sa važećim Zakonom o GMO u Srbiji koji u Članu 2 nalaže: "Nijedan modifikovan živi organizam, kao ni proizvod od genetički modifikovanog organizma, ne može da se stavi u promet, odnosno gaji u komercijalne svrhe na teritoriji Republike Srbije".

SADRŽAJ DEKLARACIJE

Portal PRVI PRVI NA SKALI Deklaracija o GMO - Kragujevac, 27. 12. 2013.

IZBORNE LISTE ISPOD CENZUSA

SIGURNO BOLJE - DR VLADAN VUČIĆEVIĆ
dr Vladan Vučićević 
  034331615 FB strana
GRUPA GRAĐANA SLAĐAN RAKIĆ - KRAGUJEVAČKA INICIJATIVA EKO PARK
Slađan Rakić 
vredisepokrenuti.com 
kginicijativa@gmail.com 
0637209039 FB strana
DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - DVERI - SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ - BOŠKO OBRADOVIĆ
Predrag Džajević 
dss.rs 
dveri.rs 
info@dss.rs, 
dssomladinakragujevac@gmail.com, 
dverisrpskekragujevac@gmail.com 
034330843, 
0642789629
FB stranaFB strana
POKRET SOCIJALISTA - POKRET VETERANA - ALEKSANDAR VULIN
Dragan Popović 
pokretsocijalistakragujevac.org 
pokretsocijalistakg@gmail.com,
pokretsocijalistabeograd@gmail.com 
034356516, 0641561714 FB strana
SRPSKA NARODNA PARTIJA - NENAD POPOVIĆ
Goran Lekić 
srpskanarodnapartija.rs 
snpkragujevac@gmail.com,
info@srpskanarodnapartija.rs 
0646164797 FB strana
Dr VOJISLAV ŠEŠELJ - SRPSKA RADIKALNA STRANKA
Nenad Arsenijević 
info@vseselj.com 034336702 FB strana
ZELENA STRANKA - MARIJANA TUCAKOVIĆ VELJKOVIĆ
Marijana Tucaković-Veljković
zelenastranka.rs 
office@zelenastranka.rs 
  FB strana
DOSTA JE BILO - SAŠA RADULOVIĆ
Nenad Božić 
dostajebilo.rs 
kragujevac@dostajebilo.rs 
0612175319 FB strana
DEMOKRATSKA UNIJA ROMA
Milan Petrović 
    FB profil

Mapa: urbanizam.co.rs

ppns - modli

Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA


PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/STRANI MEDIJI

PPNS/O GMO/DOMAĆI MEDIJI

PPNS/O GMO/DOKUMENTI

GRADOVI I OPŠTINE SRBIJE PROTIV GMO


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - UKINUTE EMISIJE

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ https://www.ijfk.info/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html