Menja se zakon za projektno finansiranje medija

Menja se zakon za projektno finansiranje medija

„Srbija je država koja neguje visoke standarde kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina, koja se tim standardima ne hvali već ih istinski neguje kao temeljne vrednosti multikulturalnog i tolerantnog društva“, rekao je državni sekretar za informisanje i medije Nino Brajović u uvodnoj reči na jednodnevnom seminaru "Pravo na informisanje osoba koje pripadaju manjinama", koji se u organizaciji Ministarstva kulture i informisanja u saradnji sa Evropskom komisijom održava danas u Beogradu.

Brajović je istakao da pravo na informisanje na jezicima nacionalnih manjina, pravo na obrazovanje na svim nivoima na maternjem jeziku kao i pravo na javnu upotrebu maternjeg jezika nisu bili dovedeni u pitanje ni u najtežim vremenima kroz koje su, posebno u bliskoj prošlosti, prolazili srpski narod i država.

„Prethodne godine, a taj trend će biti nastavljen i u 2017, za medije koji informišu na jezicima nacionalnih manjina iz republičkog budžeta i budžeta AP Vojvodine izdvojeno je više sredstava nego za sve ostale medije, ne računajući budžetska izdvajanja za javne servise. Manjinskim medijima pripalo je oko 305.000.000 dinara a svim ostalim medijima 215.000.000 dinara“, naglasio je Brajović.

On je kao posebno vrednu pomenuo činjenicu da Radio-televizija Vojvodine proizvodi i emituje programe na 13 jezika, po čemu je ovaj javni servis sigurno među jedinstvenim u svetu, a da je u 2016. godini 50 od 166 opština i gradova, ne računajući teritoriju AP Kosova i Metohije, izdvojilo novčana sredstva za konkurse za projektno sufinansiranje medijskog sadržaja na manjinskim jezicima.

Ministarstvo kulture i informisanja predložiće izmene Zakona o javnom informisanju i medijima kako bi lokalne samouprave bile obavezne da raspisuju konkurse i izdvajaju više novca za projektno sufinansiranje svih pa i manjinskih i višejezičnih lokalnih medija, jer se u praksi dešava da određeni broj lokalnih samouprava izdvaja malo ili nimalo novca za informisanje“, najavio je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja.

Seminar "Pravo na informisanje osoba koje pripadaju manjinama" organizovan je u cilju ispunjenja aktivnosti iz Akcionog plana za Pregovaračko poglavlje 23, kao i Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Pored Nina Brajovića, učesnicima će se obratiti eksperti angažovani od strane Evropske komisije - predstavnici Saveta Evrope, OEBS-a i renomiranih evropskih univerziteta. Oni će predstaviti međunarodni regulatorni okvir, kao i primere najbolje prakse iz oblasti prava na informisanje osoba koje pripadaju manjinama.

Za učešće na seminaru pijavilo se preko 50 učesnika, predstavnika državnih organa, regulatornih i samoregulatornih tela, medijskih i novinarskih udruženja, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i međunarodnih organizacija.

Foto Luis Llerena
Izvor: Ministarstvo kulture i informisanja
 

ZAKON O JAVNOM INFORMISANJU I MEDIJIMA

Javni interes

Član 15

Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stara se o ostvarivanju javnog interesa podstičući raznovrsnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišljenja, slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija, što doprinosi zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Način obezbeđivanja i raspoređivanja sredstava

Član 17.

Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbeđuje iz budžeta deo sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i raspoređuje ih na osnovu sprovedenih javnih konkursa (u daljem tekstu: konkurs) i pojedinačnim davanjima, na osnovu principa o dodeli državne pomoći i zaštiti konkurencije, bez diskriminacije.

Za pojedinačna davanja može se opredeliti najviše 5% sredstava od ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa putem javnih konkursa.

Raspisivanje konkursa

Član 19.

Polazeći od javnog interesa, definisanog u članu 15. ovog zakona, organ nadležan za poslove javnog informisanja Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, u skladu sa propisima kojim se reguliše rad ovih organa, (u daljem tekstu: organ koji raspisuje konkurs) donosi odluku o konkursima koji se raspisuju u toku kalendarske godine.

Prelazne i završne odredbe

Član 143.

Sredstva za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, u skladu sa odredbama čl. 17-28. ovog zakona, opredeljuju se u budžetima Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave, najkasnije počevši od budžeta za 2015. godinu
PREPORUKA PPNS

U Republici Srbiji aktuelno je 139 deklaracija protiv genetički modifikovanih organizama (GMO) na teritorijama gradova i opština. Usvajane su od Čačka 30. januara 2013. godine do Sjenice 20. decembra 2016. godine. Na portalu PPNS podeljene su u dve grupe:

  • GRADOVI I OPŠTINE SRBIJE SA USVOJENIM DEKLARACIJAMA PROTIV GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA (135)
  • DEKLARACIJE DRUŠTAVA I ORGANIZACIJA (4)

Tekst Deklaracije o GMO su jednoglasno usvojili odbornici u 135 opština i gradova ili 80% od ukupno 169 gradova i opština u Srbiji - bez podataka za Kosovo i Metohiju.

U 135 opština i gradova koji čine sadašnju SRBIJU BEZ GMO se nalazi:

  • 77,2% ukupne teritorije Srbije
  • 84,5% ukupnog stanovništva u 2014. godini
  • 75,3% poljoprivrednog zemljišta, 72,2% oranica, 80,4% livada i pašnjaka i 86,4% voćnjaka i vinograda - po Popisu 2012. godineNapomena: grbovi gradova i opština u ovom dokumentu sadrže linkove koji vode do zasebno predstavljenih deklaracija

Za ostatak teritorije naše države gde još uvek nema zvaničnog dokumenta lokalne samouprave protiv genetički modifikovanih organizama, evo predloga Deklaracije Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!, usvojene u većini gradova i opština. Autor je prof. dr Miladin M. Ševarlić.Ukoliko imate nove podatke iz navedenih opština i gradova Srbije, a naročito ako znate da postoje usvojene Deklaracije protiv GMO na našoj teritoriji koje ovde nisu predstavljene, molimo vas da nas kontaktirate služeći se formom na portalu PPNS. Unapred hvala za trud. 

SRBIJA BEZ GMO - GMO-FREE SERBIA

Hol Skupštine Srbije, 18. oktobar 2016. - prvo nacionalno predstavljanje mape i logotipa Srbija bez GMO

Izvor: Narodna skupština Republike Srbije


OPŠTINE I REGIONI U REPUBLICI SRBIJI, 2015 - REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

PREPORUKA PPNS

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije


Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA


PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)
 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari