Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca u martu i aprilu 2020.

Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca u martu i aprilu 2020.

Opterećenje vazduha suspendovanim česticama veličine PM10, mereno na lokaciji OŠ "Mirko Jovanović", prelazilo je vrednosti iznad dozvoljenih sedam od merenih osamnaest dana u martu, odnosno u jednom danu od merenih 23 dana u aprilu. Ovo su podaci iz zvaničnog izveštaja o aerozagađenju na teritoriji Kragujevca.

Najveća vrednost u martu bila je 254,1 μg/m3 - izmerena 27. marta, a prošlog meseca 50,4 μg/m3 - izmerena 9. aprila.

U izveštaju koji sadrži stručno mišljenje o kvalitetu vazduha navedeno je da je granična vrednost imisije (GVI) 50 μg/m3.

Imisija azot-dioksida i čađi poreklom iz saobraćaja veća od dozvoljene vrednosti utvrđena je tri dana oba meseca na lokaciji Srednja medicinska škola.

Podsećamo, u februaru je na toj lokaciji sedam dana izmerena veća vrednost od dozvoljene.

Na osnovu praćenih aeropolutanasa, registrovana je povišena vrednost za čađ (indeks crnog dima) u trajanju od po jedan dan na dva merna mesta, Čistoća - 59 μg/m3, Mala vaga - 52 μg/m3.

Takođe je registrovana i povišena vrednost azotovih oksida na jednom mernom mestu (Mala vaga) u trajanju od jednog dana - 91 μg/m3.

Ustaljene mere za poboljšanje kvaliteta vazduha mogu da budu kratkoročne i dugoročne.

KRATKOROČNE MERE

 • Redovno pranje i čišćenje ulica i trotoara u urbanom delu grada, posebno deo grada oko autobuske stanice i samom centru (vlažno pranje).
 • Ograničenje kretanja teških kamiona i šlepera u centru grada tokom saobraćajnih špiceva.

DUGOROČNE MERE

 • Smanjivati broj individualnih ložišta na čvrsta goriva (drvo, ugalj).
 • Izmeniti rad energana sistema centralnog daljinskog grejanja.
 • Nastaviti uvođenje gasifikacije.
 • Ozelenjavati javne površine (stvaranjem mini parkova).
KOMPLETNI IZVEŠTAJI

Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca u martu 2020.Aerozagađenje na teritoriji Kragujevca u aprilu 2020.Foto: Ivan Stojanović/Prviprvinaskali.com
Izvor: Grad Kragujevac 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
OBJEDINJENI PRIKAZ AUTOMATSKOG MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI

 

ARHIVA PPNS

(izvod)

Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja u iznosu od 9.927.000.000 dinara iz sledećih izvora:

1. Opšti prihodi i primanja budžeta – izvor 01, u iznosu od 9.476.000.000 dinara.

2. Prihodi iz ostalih izvora u iznosu od 446.000.000 dinara i to:

 • donacije od inostranih zemalja – izvor 05, u iznosu od 27.245.000 dinara;
 • donacije od međunarodnih organizacija – izvor 06, u iznosu od 45.481.000 dinara;
 • transferi od drugih nivoa vlasti – izvor 07, u iznosu od 112.403.000 dinara;
 • dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica – izvor 08, u iznosu od 12.153.000 dinara;
 • primanja od inostranih zaduživanja – izvor 11, u iznosu od 196.953.000 dinara;
 • roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti – izvor 16, u iznosu od 51.765.000 dinara.

. . .

U skladu sa članom 28. Zakona o budžetskom sistemu obrazloženje Odluke o budžetu sadrži programske informacije koje čine opisi programa, programskih aktivnosti i projekata korisnika budžetskih sredstava, ciljeve koji se žele postići, kao i pokazatelje učinaka za praćenje postizanja navedenih ciljeva.

Program 6: Zaštita životne sredine

 • 0401 - 0001 - Upravljanje zaštitom životne sredine: 27.995.000
 • 0401 - P-10 - Sanacija kamenog mosta: 19.000.000

Opisi programske aktivnosti

 • Kapitalno održavanje zgrada i objekata koje podrazumeva sanaciju mokrih čvorova u OŠ Svetozar Marković i projektno planiranje u blasti zaštite životne sredine (izrada idejnog rešenja zoovrta, botaničke bašte i akvarijuma i drugo)
 • Realizacija projektnih aktivnosti sanacije mosta preko reke Lepenice – Kameni most u ulici dr. Jovana Ristića u Kragujevcu na kp. br. 14521/1 KO Kragujevac 1, koji se sufinansira iz sredstava MDULS.

Program: 7 - Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura

Opis programske aktivnosti

 • Stvaranje uslova za obavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika i poveđanje efikasnosti

Program: 12 - Zdravstvena zaštita

 • 0001 - Fukcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite: 79.502.000
 • 0002 - Mrtvozorstvo: 2.500.000
 • 0003 - Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje: 10.500.000
 • P-1 - Sufinansiranje vantelesne oplodnje: 3.000.000

Opisi programa:

 • 0001 - Sprovođenje programske aktivnosti obezbeđuje se zaštita stanovništva od zaraznih bolesti kao i pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite na višem nivou. Vršenjem osnivačkih prava finansira se investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme, nabavka medicinske opreme
 • 0002 - Programska aktivnost omogućava rad 9 mrtvozornika koji su angažovani za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca
 • 0003 - Realizacijom programske aktivnosti iz predmetnog Programa obezbeđuje se sprovođenje preventivnih javno-zdravstvenih programa Instituta za javno zdravlje Kragujevac
 • P-1 - Sufinansiranje vantelesne oplodnje
ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2020. GODINU 

...Ministarstvo zaštite životne sredine je u više navrata upozorilo jedinice lokalnih samouprava na njihovu zakonsku obavezu izrade kratkoročnih i dugoročnih Planova kvaliteta vazduha, i zatražilo izveštaje o ispunjavanju ove obaveze. Od 145 kontaktiranih JLS, do sada je 66 opštinskih i gradskih uprava dostavilo izveštaj, od kojih se 29 JLS izjasnilo da će u 2020. godini vršiti merenja, 16 JLS se obavezalo da planira mere i aktivnosti, a 21 JLS se izjasnila da ne vrši merenje kvaliteta vazduha niti planira izradu Planova! S tim u vezi, Ministarstvo proverava postojanje takvih planova u opštinama i gradovima, i za one koji nisu to uradili primeniće se propisane sankcije, odnosno uputiće se na obaveze primene mera na koje ih Zakon obavezuje.

MERE PREVENCIJE U CILJU REŠAVANJA PROBLEMA AEROZAGAĐENJAPOLITIČKO ZANEMARIVANJE I FINANSIJSKO ZAKIDANJE NA ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINEXXI VEK I INDUSTRIJA XIX VEKA NE IDU ZAJEDNO (VIDEO, 1:00:31)ZAŠTITNIK GRAĐANA POKRENUO POSTUPAK KONTROLE RADA ZBOG PREKOMERNE ZAGAĐENOSTI VAZDUHA U BEOGRADU, PANČEVU, NIŠU, KRAGUJEVCU, UŽICU I KOSJERIĆU

NOVA OPREMA ZA PRAĆENJE KVALITETA VAZDUHA U VRŠCU, PARAĆINU, NOVOM PAZARU, ZAJEČARU, RADINCU, NA VRAČARU...Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS 

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano


DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari