Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga? (FOTO)

Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga? (FOTO)

Metino Brdo ugrožava već serija podmetnutih požara. Najpre je upaljena divlja deponija 16. februara, kada je izgorela i zelena površina od oko 50 kvadratnih metara.

PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Vatrogasci sprečili širenje požara sa divlje deponije na Metinom Brdu 2023
Potom je izazvan požar širih razmera 6. marta. Ovoga puta meštanima Metinog Brda "ostavljeno" je više stotina kvadratnih metara zgarišta.

Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga?
U oba slučaja veća materijalna šteta (ugrožavanje javnog zdravlja opasnim dimom, dioksinima i furanima "se ne računa") sprečena je zahvaljujući intervenciji vatrogasaca koji su se prvi put odazvali na poziv udruženja PRVI PRVI NA SKALI, a drugi put posle prijave iz ambulante na Metinom Brdu.

Огранак Бресница
Foto: arhiva sajta Doma zdravlja

O prvom požaru obavestili smo javnosti, ali i nadležne na više adresa: gradonačelnika, člana Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine, načelnika Odeljenja za vanredne situacije i planiranje odbrane, sekretara Sekretarijata za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine i načelnika Odeljenja za zaštitu životne sredine.

Nadležnima smo predočili da se usled jačeg vetra požar širio sa divlje deponije na Metinom Brdu, od neasfaltirane ulice Raše Planovića ka ambulanti, da su na naš poziv vatrogasci intervenisali i ugasili požar, ali da je sem deponije izgorela i znatna zelena površina.

Podsetili smo nadležne da je ovo jedan od "redovnih" slučajeva paljenja divlje deponije na teritoriji našeg grada, ali da je nesavesnost ovoga puta prevršila meru. Celo Metino Brdo bilo je ugroženo dimom, a zagađen vazduh ugrozio bi veći broj sugrađana da je bilo pacijenata i osoblja u ambulanti, koja je bila zatvorena zbog praznika (Sretenja). Nismo se usudili da pomislimo šta bi se dogodilo da je počinilac isto ovo uradio u večernjim satima, da nismo primetili i da je širenje vatre zahvatilo ambulantu, naveli smo u dopisu.

Zato smo uputili zahtev nadležnima da obezbede uslove i aktiviraju video nadzor ove divlje deponije. Predložili smo da se to omogući sa zgrade ambulante koja je već pod video nadzorom, samo bi imala kameru više koja bi zahvatala ceo bočni parking između navedene ulice i Čegarske, kao i lokaciju divlje deponije.

Istakli smo da bi video nadzorom nadležnim organima bilo omogućeno da sprovode zakone u ovakvom slučaju, koji će se sigurno ponoviti ako se ništa ne preduzme. Ovo, pre svega, uključuje Krivični zakonik (prilog PPNS) koji Članom 278. reguliše izazivanje opšte opasnosti: "Ko požarom (...) izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom". Uz to, mogao bi da se sprovede i Zakon o zaštiti od požara (prilog PPNS) koji zabranjuje spaljivanje smeća na otvorenom prostoru, a pored ostalog reguliše da je "lice koje na ovakav način izazvalo požar dužno da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije".

Uzgred: vezano za drugi zakon, ovim povodom uputili smo i sugestiju da preko narodnih poslanika iz Kragujevca nadležni utiču da zakonodavna vlast Republike Srbije izmeni Član 84. Zakona: "Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako spaljuje ostatke strnih useva, smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru". Napisali smo da verujemo da dele naš sud da je ovakva kazna preblaga spram posledica nastalih usled nesavesnog ponašanja pojedinaca koji ugrožavaju zajednicu - javno zdravlje, životnu sredinu, ali i javni interes, a to su svakako zelene površine.

U ime komšija sa Metinog brda iz ulica: Čegarska, Miodraga Stefanovića, 26. oktobra i Sime Tepića, i ispred udruženja PRVI PRVI NA SKALI, zatražili smo odgovor na zahtev, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (IJZ).

U međuvremenu smo se na licu mesta susreli sa Stefanom Nikezićem, članom Gradskog veća za zaštitu životne sredine, Slađanom Bošković, pomoćnicom direktora Doma zdravlja u čijoj je nadležnosti ambulanta na Metinom Brdu, i mr Ivanom Lazićem, ovlašćenim licem za IJZ u kabinetu gradonačelnika. Tada nam je obećano postavljanje video nadzora.

Pred istek zakonskog roka, 3. marta, dobili smo i zvanični odgovor na zahtev sa pratećom napomenom - "uz obavezu da pošaljemo dopunu informacije koju budemo dobili od Doma zdravlja Kragujevac".

U odgovoru koji je potpisao Lazić stoji da se po pristizanju našeg zahteva obratio Nikeziću, koji je već bio upoznat sa dopisom i obavio razgovor sa Boškovićevom. Dalje se u dopisu konstatuje da je zakazan "sastanak pored zgrade ambulante u čijoj je blizini nikla divlja deponija na kojoj je izbio požar 16. 2. 2023. godine, koji je mogao da zahvati i objekat Doma zdravlja Besnica".

U nastavku nam je poručeno: "Vašom pravovremenom reakcijom i pozivom nadležnih službi, sprečeno je dalje širenje požara i mi smo Vam kao Grad zahvalni na tome".

Dopisom je potvrđeno da smo na sastanku 24. februara dogovorili da se sa Domom zdravlja "razmotri mogućnost postavljanja još jedne kamere za video nadzor koja će locirati područje koje je bilo zahvaćeno požarom i omogućiti nadležnima da identifikuju počinioce". Da će se dogovor i sprovesti u delo garantovala nam je Bošković.

"Odgovor koji smo dobili od Doma zdravlje kaže da na tom delu objekta već postoji jedna kamera koja pokriva taj teren, ali od firme Watchout Security koja je instalirala video nadzor čeka se odgovor da li je ta kamera u funkciji i da li dovoljno daleko pokriva područje iza ambulante koje je kritično i na kome se nelegalno odlaže otpad", piše dalje u odgovoru koji smo dobili.

Saznali smo iz prepiske da je Grad uputio dopis Ministarstvu za zaštitu životne sredine da se na više kritičnih lokacija postave kamere za video nadzor koji bi preventivno delovao na nelegalno odlaganje otpada i njegovo uklanjanje.

Na kraju dopisa iz kabineta piše: "U iščekivanju odgovora od g-đe Slađane Bošković iz Doma zdravlja Kragujevac i dopune informacije koju ćemo Vam poslati, možemo u ovom trenutku da kažemo da ukoliko bude potrebno postavljanje još jedne kamere, biće pronađeno rešenje u dogovoru Grada i Doma zdravlja, u interesu građana koji žive na tom području", uz zahvalnost "na saradnji i na angažovanju u rešavanju gorućih ekoloških problema u našem Gradu".

Iako je sastanak protekao u krajnje uljudnom tonu, koji ima i citirani dopis, juče smo bili prinuđeni da na iste adrese uputimo i drugi dopis jer je situacija na Metinom Brdu otrgnuta kontroli.

Dok čekamo obećano instaliranje video nadzora - što je predmet dopisa iz kabineta od petka 3. marta, ali i uklanjanje divlje deponije - što nije učinjeno iako smo, po preporuci Tatjane Filipović, referenta za prijemu i obradu zahteva korisnika JKP Šumadija, još 27. februara obavestili Gradsku upravu za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju (inspekcija@kg.org.rs, vjaksic@kg.org.rs, komunalnapolicija@kg.org.rs), u ponedeljak 6. marta popodne ponovo je izazvan požar. Ovoga puta je gorela još veća zelena površina, a obilaskom brda zabeležili smo pustoš - dalje od divlje deponije.

FOTO-PRIKAZ STANJA

Početak širenja vatre uz deponiju:

01 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Plamen iznad Ambulante, tik uz ogradu susednog placa Vodovoda:
02 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Zgarište iznad Ambulante:
03 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Jedno od više ugroženih stabala:
04 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Zgarište levo od Vodovoda:
05 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Ugroženo stablo uz ogradu Vodovoda:
06 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Zgarište uz ogradu Vodovoda:
07 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Pogled iz pravca Vodovoda ka Ambulanti:
08 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Jedno od ugljenisanih stabala:
10 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Izgoreli travnjak, iz pravca neasfaltirane ulice Raše Planovića:
09 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
Izgoreli travnjak, ista lokacija:
11 PRVI PRVI NA SKALI Kragujevac Ko to pali Metino Brdo, uporno i bez posledica zbog toga
U drugom dopisu smo istakli da ova alarmantna situacija prevazilazi ekološke okvire, sada već duboko zalazi u pitanje opšte bezbednosti žitelja Metinog Brda, kao i zaposlenih i pacijenata u Ambulanti, a moguće je da nosi i rizike piromanije koja ako postoji može da ugrozi i drugu stranu Čegarske i susednih ulica.

Pošto situacija nadilazi kapacitete i mogućnosti nas građana ili udruženja za samoodbranu Metinog Brda, uz obećano instaliranje video nadzora, zahtevamo od Grada:

  1. da preuzme punu odgovornost i obezbedi bezbednost građana, Doma zdravlja i okolnih kuća
  2. da pokrene postupak, prijavu protiv N. N. počinilaca ili identifikovanog lica ukoliko je zabeleženo na snimku video nadzora preduzeća Vočaut sekjuriti koje obezbeđuje Ambulantu ili sa snimaka obližnjih apoteka, marketa i privatnih kuća
  3. da angažuje JKP Šumadija i ostale nadležne kako bi divlja deponija i razbacano smeće u celini bili hitno uklonjeni sa Metinog Brda
  4. da angažuje ostale gradske službe kako bi spaljena javna površina što pre bila sanirana i učinjena podobnom za život u gradskoj sredini.

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uputili smo zahtev za dostavljanje odgovora po navedenim tačkama, sa pratećim pitanjima:

  1. Šta će Grad preduzeti u novonastaloj situaciji na Metinom Brdu?
  2. Kako će konkretno za sačuva bezbednost građana, kao i gradske i privatne imovine na Metinom Brdu?
I o sadržaju narednog odgovora nadležnih obavestićemo javnost, u skladu sa Statutom našeg udruženja koje je registrovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti obaveštavanja građana o pitanjima od javnog značaja obezbeđivanjem informacija i proizvodnjom sadržaja na veb portalu.PRILOZI PPNS

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARAKRIVIČNI ZAKONIK


Foto: Prviprvinaskali.com
D. M. M. - PPNS


ARHIVA PPNS LITIJUM ISTRAŽIVAN NA TERITORIJI KRAGUJEVCA OD 2011. DO 2015.

Litijum istraživan na teritoriji Kragujevca od 2011. do 2015.

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html