Kragujevac ostaje bez mogućnosti da meri PM čestice u realnom vremenu

Kragujevac ostaje bez mogućnosti da meri PM čestice u realnom vremenu

Gradski budžet Kragujevca nema novca za nabavku stanice za merenje aerozagađenja suspendovanim PM česticama u realnom vremenu i njeno održavanje.

Načelnik odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Dragan Marinković kazao je za agenciju Beta da oprema košta oko 30.000 evra, kao i da treba računati na dodatne troškove njenog održavanja.

Marinković je rekao da u budžetu Kragujevca za ovu godinu nisu predviđena sredstva za nabavku merne stanice za PM čestice, ali da bi to moglo da se promeni do kraja godine uz rebalans budžeta.

On je naveo da postavljanje tih stanica neće biti moguće ni o trošku republičke Agencije za zaštitu životne sredine.

Prema njegovim rečima, iz te agencije mu je rečeno da neće biti novih aparata u naredne dve godine jer država za to nema novca.

Agencija je ranije omogućila merenje suspendovanih PM čestica aparatima u realnom vremenu u nekoliko gradova u Srbiji.

U Kragujevcu se za potrebe gradske prave, obavlja merenje prisustva suspendovanih PM čestica u vazduhu na jednom mernom mestu, kod osnovne škole „Mirko Jovanović“ u naselju Aerodrom.

Takvo merenje obavlja Institut za javno zdravlje u Kragujevcu, iz finansiranje grada Kragujevca, a rezultati iz jednog meseca se objavljuju u narednom.

U odsustvu 24-časovnog obaveštavanja o aerozagađenju PM česticama, nekolicina građana Kragujevca se samoorganizovala i nabavila aparate kojima se na više lokacija ove zime vrši merenje „u realnom vremenu“.

Ukazali su na to da podaci govore o visokom zagađenju vazduha u Kragujevcu.

U decembru je samo pet dana koncentracija PM čestica bila ispod granične, a samo jedan dan u prvih deset dana januara, a Kragujevčanke su, okupljene u istoimenoj Fejsbuk grupi, pokrenule akciju prikupljanja potpisa za peticiju kojom od gradskih čelnika traže sistematsko izveštavanje i da se sprovedu konkretne mere za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha i vode.

Izvor: Danas, 4. 3. 2020.

USVOJEN BUDŽET GRADA KRAGUJEVCA ZA 2020. GODINU

Budžet grada Kragujevca za 2020. godinu iznosiće 9,9 milijardi dinara odlučili su većinom glasova odbornici Skupštine grada na redovnom 29. zasedanju. U raspravi koja je trajala skoro tri sata, svi su izneli svoje argumente za i portiv budžeta, koji su predstavnici opozicije ocenili kao nerealan i široko planiran.

Obrazlažući prihode, koje je opozicija najviše kritikovala, gradonačelnik Radomir Nikolić je istakao da su prihodi veoma realno i precizno urađeni. Najveći prihod koji čini budžet neuobičajeno velikim u odnosu na prethodne četiri godine su prihodi od prodaje zemljišta, zasnovani na pismima o namerama potencijalnih investitora, kako za stanogradnju, tako i za potrebe industrije, razvoja biznisa i poslovanja. Janfeng, Teknia i Milanović su dokaz da se u prethodnom periodu ozbiljno radilo. U prilog tome i podatak da je broj nezaposlenih, koji je pre pet godina iznosio 25 500 sada spao na 16 000. U isto vreme prema statistici PIO fonda toliko se ljudi i zaposlilo. To, da Kragujevcu bolje ide, vidi svaki građanin – istakao je Nikolić.

Procenat realizacije budžeta iz godine u godinu je sve veći, ove godine oko 83 posto, što znači da se sve bolje i lakše planira. Najvažnije je što su izvorni prihodi ozbiljno porasli, ove godine iznose 5,4 milijarde, a 2014. podsetio je Nikolić bili su 4,2 milijarde, što znači da je Kragujevac na dobrom putu.

Među troškovima koje je Nikolić ocenio kao interesantne za građane je nabavka računara, kompjuterskih mreža, softvera i licence za puštanje u rad gradskog data centra, kao i uvođenje elektronskog sistema u Gradsku upravu koji će ubrzati usluge prema građanima.

U budžetu za narednu godinu, za kulturu je opredeljno 507, a za sport 365 miliona dinara. Za podsticajne mere aktivne politike zapošljavanja devet miliona, a za subvencije poljoprivrednicima 26,5 miliona dinara. Što se tiče najmlađih, za subvencije za boravak dece u privatnim vrtićima biće izdvojeno 270 miliona dinara, što znači da će uskoro sva deca biti primljena ili u državne ili u privatne vrtiće, bez izuzetaka. Predviđena su značajna sredstva za nastavak rekonstrukcija po školama, za sve učenike prvog razreda i naredne godine biće obezbeđeni besplatni udžbenici, a nastaviće se i sa projektom sedmodnevnog letovanja o trošku grada na Kopaoniku za decu iz socijalno ugroženih porodica.

U putnu infrastrukturu biće uloženo 450 miliona dinara. Pored toga radiće se Kružni tok Mala vaga, nova ulica pored ATD – a i most preko Sušičkog potoka, infrastruktura u Radnoj zoni Stara i Nova zvezda, kao i dalje infrastrukturno opremanje zone Feniks. U planu je projektovanje Atletskog stadiona, rekonstrukcija Knjaževsko – srpskog teatra i zgrade Suda, koju bi krajem godine grad trebalo da dobije od Ministarstva pravosuđa kada se završi Palata pravde. U planu je izrada projekta za rekonstrukciju nadvožnjaka, projekata za sanaciju dva velika klizišta, dva mosta na seoskom području, projekat za rekonstrukciju „Pionira“. Ovih dana predstoji i potpisivanje sporazuma između grada Kragujevca i Ministarstva zdravlja za izgradnju Opšte bolnice, dok je 30 miliona dinara predviđeno za projektovanje kružnih tokova i kamionskog terminala. Među investicijama je i Autobuska stanica.

Budžet je okrenut svemu onome što su osnovne potrebe Kragujevčana, pravljen je da bude domaćinski i da građani od njega vide neku korist, poručio je gradonačelnik Nikolić.

Izvor: Grad Kragujevac, 17. 12. 2020.


Stanice/Satni podaci
OBJEDINJENI PRIKAZ AUTOMATSKOG MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA U REPUBLICI SRBIJI


Prilog PPNS

(izvod)

Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu utvrđuju se ukupni prihodi i primanja u iznosu od 9.927.000.000 dinara iz sledećih izvora:

1. Opšti prihodi i primanja budžeta – izvor 01, u iznosu od 9.476.000.000 dinara.

2. Prihodi iz ostalih izvora u iznosu od 446.000.000 dinara i to:

 • donacije od inostranih zemalja – izvor 05, u iznosu od 27.245.000 dinara;
 • donacije od međunarodnih organizacija – izvor 06, u iznosu od 45.481.000 dinara;
 • transferi od drugih nivoa vlasti – izvor 07, u iznosu od 112.403.000 dinara;
 • dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica – izvor 08, u iznosu od 12.153.000 dinara;
 • primanja od inostranih zaduživanja – izvor 11, u iznosu od 196.953.000 dinara;
 • roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti – izvor 16, u iznosu od 51.765.000 dinara.

. . .

U skladu sa članom 28. Zakona o budžetskom sistemu obrazloženje Odluke o budžetu sadrži programske informacije koje čine opisi programa, programskih aktivnosti i projekata korisnika budžetskih sredstava, ciljeve koji se žele postići, kao i pokazatelje učinaka za praćenje postizanja navedenih ciljeva.

Program 6: Zaštita životne sredine

 • 0401 - 0001 - Upravljanje zaštitom životne sredine: 27.995.000
 • 0401 - P-10 - Sanacija kamenog mosta: 19.000.000

Opisi programske aktivnosti

 • Kapitalno održavanje zgrada i objekata koje podrazumeva sanaciju mokrih čvorova u OŠ Svetozar Marković i projektno planiranje u blasti zaštite životne sredine (izrada idejnog rešenja zoovrta, botaničke bašte i akvarijuma i drugo)
 • Realizacija projektnih aktivnosti sanacije mosta preko reke Lepenice – Kameni most u ulici dr. Jovana Ristića u Kragujevcu na kp. br. 14521/1 KO Kragujevac 1, koji se sufinansira iz sredstava MDULS.

Program: 7 - Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura

Opis programske aktivnosti

 • Stvaranje uslova za obavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika i poveđanje efikasnosti

Program: 12 - Zdravstvena zaštita

 • 0001 - Fukcionisanje ustanova primarne zdravstvene zaštite: 79.502.000
 • 0002 - Mrtvozorstvo: 2.500.000
 • 0003 - Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje: 10.500.000
 • P-1 - Sufinansiranje vantelesne oplodnje: 3.000.000

Opisi programa:

 • 0001 - Sprovođenje programske aktivnosti obezbeđuje se zaštita stanovništva od zaraznih bolesti kao i pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite na višem nivou. Vršenjem osnivačkih prava finansira se investiciono i tekuće održavanje objekata i opreme, nabavka medicinske opreme
 • 0002 - Programska aktivnost omogućava rad 9 mrtvozornika koji su angažovani za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca
 • 0003 - Realizacijom programske aktivnosti iz predmetnog Programa obezbeđuje se sprovođenje preventivnih javno-zdravstvenih programa Instituta za javno zdravlje Kragujevac
 • P-1 - Sufinansiranje vantelesne oplodnje
ODLUKA O BUDŽETU GRADA KRAGUJEVCA ZA 2020. GODINU 


ARHIVA PPNS

...Prema pomenutim Kriterijumima, koje javnosti čini dostupnim Odeljenje za kontrolu kvaliteta vazduha pri Agencija za zaštitu životne sredine, zagađujuće materije (μg/m3) su: sumpor dioksid (SO2), azotdioksid (NO2), suspendovane čestice PM10 i PM2.5, ozon (O3), ugljenmonoksid (CO), olovo (Pb) i benzen (C6H6).

 • ČAĐ, SUMPORDIOKSID I AZOTDIOKSID U KRAGUJEVCU
 • SUSPENDOVANE ČESTICE PM10 U KRAGUJEVCU
 • SUSPENDOVANE ČESTICE PM2.5, BENZEN, UGLJENMONOKSID, OLOVO I OZON U KRAGUJEVCU?

AEROZAGAĐENJE NA TERITORIJI KRAGUJEVCA, 1. SEPTEMBAR 2019. - 13. JANUAR 2020....Ministarstvo zaštite životne sredine je u više navrata upozorilo jedinice lokalnih samouprava na njihovu zakonsku obavezu izrade kratkoročnih i dugoročnih Planova kvaliteta vazduha, i zatražilo izveštaje o ispunjavanju ove obaveze. Od 145 kontaktiranih JLS, do sada je 66 opštinskih i gradskih uprava dostavilo izveštaj, od kojih se 29 JLS izjasnilo da će u 2020. godini vršiti merenja, 16 JLS se obavezalo da planira mere i aktivnosti, a 21 JLS se izjasnila da ne vrši merenje kvaliteta vazduha niti planira izradu Planova! S tim u vezi, Ministarstvo proverava postojanje takvih planova u opštinama i gradovima, i za one koji nisu to uradili primeniće se propisane sankcije, odnosno uputiće se na obaveze primene mera na koje ih Zakon obavezuje.


MERE PREVENCIJE U CILJU REŠAVANJA PROBLEMA AEROZAGAĐENJAPOLITIČKO ZANEMARIVANJE I FINANSIJSKO ZAKIDANJE NA ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINEXXI VEK I INDUSTRIJA XIX VEKA NE IDU ZAJEDNO (VIDEO, 1:00:31)ZAŠTITNIK GRAĐANA POKRENUO POSTUPAK KONTROLE RADA ZBOG PREKOMERNE ZAGAĐENOSTI VAZDUHA U BEOGRADU, PANČEVU, NIŠU, KRAGUJEVCU, UŽICU I KOSJERIĆUDonacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020


STRANICA KOJA SE ČUJE
 - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PRVI PRVI NA SKALI Podrska PPNS

ARHIVA PPNS 

PRVI PRVI NA SKALI Udruzenje osnovano


DREN

DOM

POTROŠAČI

PRVI PRVI NA SKALI Sadrzaj O GMO

● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić

KRAGUJEVAC BEZ GMO FB GRUPA
SRBIJA BEZ GMO FB STRANA 

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html