Novi rudarski atak na Levač

Novi rudarski atak na Levač

Nakon dve godine mukotrpne institucionalne borbe i borbe na terenu, Levač je i dalje na meti rudarskih istraživanja u pogledu litijuma i bora, piše na početku saopštenja "Neko brine za Levač" iz Rekovca, suosnivača Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS).

U saopštenju se navodi da kompanija Balkan istraživanja doo, Beograd (osnovana sa 10.000 dinara osnivačkog uloga i pet zaposlenih) traži novu istražnu površinu na teritoriji opštine Rekovac.


Foto: Balkan Mining And Minerals Limeted

Prostorije dotične firme na Novom Beogradu su zaključane u toku radnog vremena i tamo nema nikoga od njihovih zaposlenih. Toliko o ozbiljnosti rudarskih istraživanja koje će oni izvoditi, smatraju Rekovčani.

U obuhvatu predviđene površine za nova trogodišnja istraživanja, koja iznosi 7.500 hektara, je i postojeća lokacija poznata kao "Čibukova krivina".

ARHIVA PPNS LEVČANI PONOVO NA ’STRAŽI’ - POVOD ISTRAŽNA BUŠOTINA ’BALKAN ISTRAŽIVANJA’ U SIBNICI

Levčani ponovo na ’straži’ - povod istražna bušotina ’Balkan istraživanja’ u Sibnici
"Neko brine za Levač" kroz saopštenje postavlja pitanja upućena lokalnoj samoupravi:

  • Da li je toliko nesposobna, korumpirana, podložna svim mogućim pritiscima sa strane i zaokupljena samo svojim bogaćenjem, da nije do sada mogla da usvoji dopune i izmene Prostornog plana i time spreči dalje ugrožavanje egzistencije stanovnika opštine Rekovac?
  • Ili je to sve namerno radila po nečijoj direktivi, obmanjujući Levčane da je navodno na njihovoj strani?
  • Prema našim saznanjima, nedostaju izvesne saglasnosti, te se takođe postavlja pitanje kako predstavnici opštine Rekovac nisu do sada rešili tu situaciju, ili ih jednostavno baš briga šta će biti s Levčom?
На слици може бити: планина
Levčani ukazuju da u Gornjim Nedeljicama dolaze da ruše devastirane kuće, bez potrebnih dozvola i dokumentacije i svakog dana vrše pritiske i propagandu ne bi li projekat Jadar vratili u igru.

На слици може бити: текст
Mislite o tome i ne prodajte se za tanki asfalt, jeftinu salamu i malo ličnog ćara jer će oni što su stopirali projekat Jadar očigledno to uradili samo zbog izbora. Sada će nas sve zajedno predati kompanijama na milost i nemilost, piše na kraju saopštenja "Neko brine za Levač".

Prema predmetu Balkan istraživanja od 15. septembra, u koji portal PRVI PRVI NA SKALI ima uvid, od opštine Rekovac je zahtevano "izdavanje informacije potrebno radi vršenja primenjenih geoloških istraživanja litijuma, bora i prateće asocijacije elemenata na širem području Rekovca", uz pozivanje na Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (član 6).

Član na koji se poziva preduzeće glasi:

"Na području koje predstavlja zaštićeni prostor prirode, celinu od kulturno-istorijskog i graditeljskog značaja, turističko-rekreativnu celinu, izvorište od posebnog značaja za regionalno snabdevanje vodom i drugi zaštićeni prostor, izvođenje geoloških istraživanja i eksploatacija rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, može se odobriti samo pod uslovima, koje u skladu sa posebnim zakonom izdaju nadležni organi i organizacije za izdavanje uslova za uređenje prostora, zaštite prirode i životne sredine, kulturnog nasleđa i drugi organi i organizacije nadležni za odgovarajuću oblast koja se odnosi na zaštićeni prostor.

Geološki istražni radovi bez saglasnosti vlasnika i/ili korisnika ne smeju se izvoditi na razdaljini manjoj od stotinu metara od stambenih objekata, osim inženjerskogeoloških, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja.

Geološki istražni radovi bez saglasnosti vlasnika i/ili korisnika ne smeju se izvoditi na razdaljini manjoj od stotinu metara od objekata u javnoj upotrebi, kao što su bolnice, ustanove zaštite (domovi za stare, lica sa posebnim potrebama i dr.), verski objekti, groblja, ustanove kulture, škole, fakulteti, studentski domovi i sl., osim inženjerskogeoloških, geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja".

Balkan istraživanja traže od opštine informacije o postojanju ili nepostojanju smetnji za geološka istraživanja zbog postojećih objekata ili prostora koji nisu u delokrugu Zavoda za zaštitu prirode i Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a odnose se na zemljište posebne namene, turističko-rekreativne celine i izvorišta od posebnog značaja, stoji u ovom predmetu.

Nakon upisanih koordinata takozvanih prelomnih tačaka istražnog prostora, Balkan istraživanja su napomenula da nisu potrebne informacije o lokaciji i lokacijski uslovi (podvučeno u tekstu) jer se primenjena geološka istraživanja vrše u skladu sa pomenutim Zakonom.

Ovo nije bilo dovoljno, pa preduzeće koje je prošle godine zapošljavalo svega petoro radnika gotovo naredbodavnim tonom piše opštini Rekovac:

"Imajući u vidu skorašnju praksu pojedinih opštinskih uprava, napominjemo da ste dužni da postupate u skladu sa nadležnošću koja vam je zakonom dodeljena. Naime, napominjemo da ne tražimo saglasnost, niti odobrenje za vršenje geoloških istraživanja" (ovaj deo je podvučen i podebljan u tekstu, prim. PPNS), "pošto izdavanje odobrenja za geološka istraživanja spada u nadležnost Ministarstva rudarstva i energetike RS, a ne u nadležnost lokalnih samouprava".

Preduzeće sa osnivačkim kapitalom od 10.000 dinara imalo je još da napomene:

"Takođe, napominjemo da ste u prethodnom periodu izdavali informaciju o postojanju/nepostojanju smetnji za geološka istraživanja koja se odnose na zemljište osebne namene, turističko-rekreativne celine, izvorišta od posebnog značaja za istražni prostor koji se u velikom delu podudara sa predmetnim istražnim prostorom, a na osnovu važećeg Prostornog plana".

Ni ova "napomena" nije bila dovoljna, pa u završnici predmeta piše:

"Još jednom napominjemo da nemate pravnog osnova za nepostupanje po ovom zahtevu, pogotovo za davanje ili uskraćivanje bilo kakve sagasnosti, budući da ista od vas nije tražena, niti ste nadležni da saglasnost izdate/ne izdate, te da ste dužni da postupate u skladu sa načelom zakonitosti i predvidljivosti propisanim članom 5. Zakona o opštem upravnom postupku kojim je propisano: ’Kada postupa u upravnoj stvari, organ vodi računa i o ranijim odlukama donetim u istim ili sličnim upravnim stvarima’".

Na samom kraju, "molba", bez završnog "poštovanja":

"Imajući u vidu napred navedeno, molimo vas da postupite u skladu sa predmetnim zahevom i izdate nam tražene informacije".

To je poslovni ton firme koja važi za mikro pravno lice koje postoji sedam godina, u obraćanju opštini od preko 8.000 stanovnika koji žive na teritoriji sa znamenitostima iz 14. veka i na kojoj bi, očito na silu, da bude dobrodošla.

Iz arhive PPNS

Podsećamo, od proleća 2021. godine kada je započeta pobuna Rekovčana, nije samo "Neko brine za Levač" u otvorenom suprotstavljanju istraživanju litijuma na ovom području.

Predsednik opštine Rekovac Aleksandar Đorđević izjavio je početkom novembra 2021. godine da ta lokalna samouprava nije za eksploataciju litijuma. Nakon sednice skupštine opštine rekao je:

"U samom obrazloženju koje će ići nedvosmisleno se kaže da Opština Rekovac nije za eksploataciju litijuma, odnosno da nije ni za šta što će ugroziti našu opštinu, odnosno ugroziti život naših ljudi. Ali, ono što ja moram da kažem jeste da nikako Ministarstvo, a naravno i sam vrh države, nije protiv svog naroda, tako da naš narod nema razloga da sumnja i da brine da će država uraditi nešto što je protiv njihovog interesa".

Detaljnije:

OPŠTINA REKOVAC NIJE ZA EKSPLOATACIJU LITIJUMA - ALEKSANDAR ĐORĐEVIĆ, PREDSEDNIK SO, 6. 11. 2021 (VIDEO)

Opština Rekovac nije za eksploataciju litijuma - Aleksandar Đorđević, predsednik SO (VIDEO)
Pored ekoloških aktivista - zaštitnika životne sredine, kao i privrednika Levča, i direktor Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu Ljubiša Stevanović smatra da bi bilo koji rudnik, a pogotovo rudnik litijuma bio poguban za ceo Levač.

"Naš je Levač mali. Ono što imamo je zdrava hrana, zdrav vazduh i zdrava priroda. Bilo koji rudnik, a pogotovo rudnik litijuma, bio bi poguban za ceo Levač. Dolaskom tog rudnika neće biti ništa dobro za nas u Levač. Neće biti dobrih vinograda, neće više biti dobrih pašnjaka, pčelinjaka, bićemo crna tačka na karti Srbije. Više niko neće da kupi naše poljoprivredne proizvode. To je jedna velika opasnost po nas. Moramo svi da budemo svesni posledica tog rudnika. Pojedinci ne bi trebalo prodaju svoje posede i parcele za rudarska istraživanja. Lično sam protiv tog istraživanja, a naša šansa je u razvoju turizma, zdravoj hrani, vinogradima, medu. Nemamo šta dobro da očekujemo od rudnika litijuma.

Detaljnije: 

BILO KOJI RUDNIK A POGOTOVO RUDNIK LITIJUMA BIO BI POGUBAN ZA CEO LEVAČ - LJUBIŠA STEVANOVIĆ, DIREKTOR POLJOPRIVREDNO-VETERINARSKE ŠKOLE U REKOVCU 

Bilo koji rudnik a pogotovo rudnik litijuma bio bi poguban za ceo Levač - Ljubiša Stevanović, direktor Poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu
Sem pobune na navedenoj (ne)popularnoj lokaciji "Čibukova krivina", Levčani su se suprotstavili rudarskim kompanijama i njihovim podizvođačima raznih radova i na teritoriji sela Dragovo u 2021. godini. Okupljeni sa više strana, Levčani su ispoljili nepristajanje na rudarenje gde mu nije mesto - posred plodne zemlje ovog kraja. Tada su se "istraživači" povukli sa terena.

Detaljnije:

ŽITELJI DRAGOVA (LEVAČ) SPREČILI PRISTUP ZEMLJIŠTU ZA RUDARSKO ISTRAŽIVANJE (FOTO, VIDEO)

Žitelji Dragova (Levač) sprečili pristup zemljištu za rudarsko istraživanje (FOTO, VIDEO)
Ko ne odustaje od istraživanja litijuma u Levču?

Kako smo već objavljivali, prema podacima iz državne Agencije za privredne registre (APR), Balkan istraživanja d.o.o. Beograd je društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano 18. marta 2016. godine. Pretežna delatnost DOO je eksploatacija ruda ostalih crnih, obojenih, plemenitih i drugih metala. Zakonski zastupnici su Dejan Jovanović (1978) i Ross Richmond Cotton iz Australije, rešenjem od 2021. godine. Ovo su i danas zažeći podaci.

Jedini osnivač ovog preduzeća je 
Centralist PTY LTD iz Australije i, zaista, njihov osnivački "kapital" iznosio je celih 10.000 dinara, a upisan je 18. marta 2016. godine, piše u javno dostupnoj bazi APR-a.

Javno dostupan podatak je i da Balkan istraživanja ima mali broj zaposlenih - u 2021. svega troje, a u 2023. petoro. Ovo preduzeće je po veličini mikro i kako takvo podleže najminimalnijim ekološkim taksama, uprkos činjenici da se bavi delatnošću koja je u vrhu liste zagađivača, svuda u svetu, pa i u Srbiji.


Foto: Balkan Mining And Minerals Limeted

Preduzeće je "čuveno" i po učestalim preimenovanjima, kao i mnoga druga koja su registrovana u Srbiji za delatnost rudarstva. Kao Jadar Risorsiz (Jadar Resources Ltd), saopštavali su da veruje da će novoformirani entitet na Balkanu prepoznati napore novog posvećenog menadžerskog tima koji unosi dodatnu vrednost u projekat litijuma i borata u Rekovcu.

Izvršni direktor Jadra Adrijan Pol rekao je:

Projekat Rekovac predstavlja visokokvalitetno, ali neistraženo dobro koje je za Jadar bilo u manjem fokusu, s obzirom na naš brzorastući portfolio latinoameričkih plemenitih metala i austrijsku litijumsku imovinu. Novoformirani balkanski entitet uvideće koncentrisane napore novoodvojenog menadžerskog tima na uvođenju dodatne vrednosti u projekat Rekovac, dok će istovremeno omogućiti Jadru da zadrži izloženost Rekovcu putem našeg udela u kapitalu.

Detaljnije:

JADAR RISORSIZ (AUSTRALIJA) CILJA REKOVAC ZA ISTRAŽIVANJE LITIJUMA, ANGAŽUJE BIVŠE MENADŽERE RIO TINTA I SA BALKANA

Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
Na potezu je lokalna samouprava, a što se pobunjenih Levčana tiče, oni investitoru takođe ponavljaju svoje: Znamo da zemlju ne damo!

D. M. M. - PPNS

IZ ARHIVE PPNS OSNOVNA ISTRAŽIVANJA LITIJUMA I SVA PRIMENJENA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NISU DOZVOLJENA PROGRAMOM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U KRAGUJEVCU OD 2023-2033
Osnovna istraživanja litijuma i sva primenjena geološka istraživanja nisu dozvoljena Programom zaštite životne sredine u Kragujevcu od 2023-2033

PREPORUKA - EKSKLUZIVNO NA PPNS 
SANU: PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO)

SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ https://www.ijfk.info/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html