Kameno leglo - Aspergiloza

Kameno leglo - Aspergiloza

Aspergiloza legla je oboljenje prouzrokovano gljivicom Aspergillus flavus Link, ali uzročnici takođe mogu biti i Aspergillus niger i Aspergillus fumigatus. Ove gljivice pored prvenstvenog dejstva na leglo, napadaju i odrasle pčele tako da je ovo oboljenje karakteristično ne samo za leglo.

Gljivica Apergillus flavus Link stvara spore koje su okrugle, a boja može biti od limun žute ili tamno zelene do boje morske pene.

EPIZOOTOLOGIJA

Favorizujući faktori za nastanak bolesti su povećana vlažnost u košnici kao i slaba društva. Zahvaljujući tome što su spore veoma lagane, strujanjem vazduha u košnici, one se slobodno i lako raznose i mogu se se raspršiti u svim delovima košnice, a naročito u ćelije sa polenom i medom, što predstavlja naročitu opasnost, ali je bitna i činjenica da ih pčele mogu imati na nogama, dlačicama, ušnom delu...

Pod prirodnim uslovima infekcija nastaje isključivo alimentarnim putem i to p/os polenom.

Veštački se pčele i larve mogu inficirati unošenjem ramova u košnicu koji su prethodno bili inficirani gljivicama.

KLINIČKA SLIKA

Promene na leglu se pojavljuju već posle nekoliko dana. U nepoklopljenim ćelijama vidljiv je štit od micelijuma. On može biti zastupljen u tolikoj meri da ispuni čitav prostor u ćeliji oko larve, a kako su novostvorene tvorevine zelenkaste boje dobija se utisak da je u ćelijama i polen žuto-zelene boje. Larve uginjavaju već petog ili šestog dana, odnosno kada su u ispruženom stanju. Kada micelijum sazri telo larve postaje tvrdo i krto. Po tvrdoći larve podsećaju na kamenčiće, pa je zato ovo oboljenje i nazvano "kameno leglo". Promene karakteristične za ovo oboljenje su vidljive i za otvoreno i za poklopljeno leglo. Kod poklopljenog legla micelijum često prolazi kroz voštane poklopce, pa stoga poklopljeno leglo izgleda kao da je zastrveno mahovinom.

DIJAGNOZA

Dijagnoza se postavlja mikroskopskim pregledom i izolovanjem gljivice na specifičnom agaru. Za mikroskopski pregled se koriste leševi larvi, a preparat se priprema tako što se larve potapaju u epruvetu sa destilovanom vodom da bi se gljivice sprale. Pravi se nativni preparat (traže se spore koje su boje morske pene do tamno-zelene, a kad one prsnu, ispadaju manji meskovi koji plivaju).

Diferencijalno dijagnostički treba isključiti, tzv. "krečno leglo", odnosno infekcije sa Aspergillus niger i A. fumigatus.

TERAPIJA I SUZBIJANJE

Terapija se ne sprovodi.

Preporučuje se spaljivanje leševa pčela i otpadaka sa poda košnice, ali i uništavanje zaražene zajednice, jer je bolest karakteristična i za leglo i za odrasle pčele.

Med iz plodišta se mora uništiti, a onaj iz medišta, posle kuvanja pomešan sa vodom, može služiti u konditorskoj industriji.

Oboljenje spada u zoonoze. Stoga pri vršenju poslova uništavanja i dezinfekcije, osoba koja to radi mora biti zaštićena maskom, odelom i rukavicama!

* * *

Do sledeće objave, za sve što vas interesuje o kamenom leglu ili uopšte o pčelama, domaćim životinjama, ljubimcima - javite se, iskoristite kontakt-formu portala PPNS ili mejl milan.miki.bojovic@gmail.com.

Foto: adventuresinbeeland.com
DVM Miki Bojović

miki 2

APEL ZA NEDIN OPORAVAK I BOLJU BUDUĆNOST


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari