Neusklađen Zakon o GMO sa EU (Izveštaj o napretku Srbije 2016)

Neusklađen Zakon o GMO sa EU (Izveštaj o napretku Srbije 2016)

OBJAVLJEN GODIŠNJI IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU SRBIJE

Evropska komisija objavila je danas Izveštaj o napretku Srbije za 2016. godinu. Kako je naglašeno u uvodnom delu Izveštaja, Srbija ostaje privržena svom strateškom cilju članstva u EU, sprovodeći i dalje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U Srbiji se, prema navodima, sprovode ambiciozne političke i ekonomske reforme, a zapažena je i konstruktivna uloga u regionalnoj saradnji, kao i u upravljanju migrantskom krizom. Takođe, ocenjeno je da je Srbija ostala posvećena normalizaciji odnosa sa Kosovom*.

* * *

5.12. Poglavlje 12: Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika

U oblasti fitosanitarne politike usvojeni su godišnji programi mera za zdravlje bilja i praćenje rezidua. Potrebno je usvojiti pravni okvir za održivu upotrebu pesticida, kao i nacionalni akcioni plan za smanjenje rizika i uticaja upotrebe pesticida. Nije zabeležen napredak u usklađivanju zakona o genetički modifikovanim organizmima sa pravnim tekovinama EU, što je preduslov za pristupanje Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO).

5.30. Poglavlje 30: Spoljni odnosi

U pogledu zajedničke ekonomske politike, nije zabeležen nikakav napredak sa pristupanjem Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO). Članstvo u STO i dalje zavisi od donošenja Zakona o genetički modifikovanim organizmima koji je usklađen sa STO i pravnim tekovinama EU, kao i od završetka pregovora o pristupu tržištu sa izvesnim brojem država članica STO.

DOKUMENT IZVEŠTAJ O NAPRETKU SRBIJE ZA 2016. GODINU

Foto Ceopom
Mapa: Portal PPNS

Izvor: Vlada Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije 

N1: TEMA JUTRA - MAJKL DEVENPORT, 14. 11. 2016.PRVI PRVI NA SKALI Karta Srbija bez GMO

DEKLARACIJA "MI NE ŽELIMO GMO NA NAŠOJ TERITORIJI!" - AUTOR PROF. DR MILADIN M. ŠEVARLIĆ

PPNS O GMO

PREPORUKA PPNS 

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije


Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA


PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove) 
 
PRVI PRVI NA SKALI Ko nam truje decu

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari