Više od milion i po Mađara podržalo poljoprivredu bez GMO, kao i suverenitet zemlje, pooštrene propise o zaštiti dece

Više od milion i po Mađara podržalo poljoprivredu bez GMO, kao i suverenitet zemlje, pooštrene propise o zaštiti dece

Više od milion i po građana je u nacionalnim konsultacijama podržalo suverenitet Mađarske, a ogromna većina je rekla "NE" tome da o životu građana Mađarske odlučuje neko drugi, saopštila je Aleksandra Sentkiralji, portparolka mađarske Vlade, sumirajući rezultate nacionalne ankete koju je Vlada organizovala pre dva meseca, objavio je RTS.

Sentkiralji je saopštila da više od 98 procenata učesnika konsultacija smatra da je umesto slanja oružja, potreban prekid vatre i mir u susedstvu.

- U Mađarskoj se ne sme se dozvoliti stvaranje migrantskih geta, a potrebno je pooštriti propise o zaštiti dece. Potrebno je podržati mađarske poljoprivrednike, odnosno mađarsku poljoprivredu bez GMO, navela je Sentkiralji.

Ukazala je da će mađarska Vlada sprovoditi volju naroda i učiniti sve da u Briselu odbrani suverenitet zemlje.

Vlada Mađarske u novembru 2023. godine raspisala nacionalne konsultacije, svojevrsnu anketu u kojoj su građani mogli da se pismeno izjasne o 11 pitanja od značaja za nacionalnu politiku.

Među njima su najaktuelnija pitanja podrške Ukrajini, pa se 99 procenata ispitanika izjasnilo da ne treba davati dodatni novac Ukrajini dok Mađarska ne dobije pripadajuća sredstva koje Brisel blokira.

Isti broj anketiranih smatra da Ukrajina još nije spremna za ulazak u Evropsku uniju. Više od 99 procenata učesnika ankete smatra da ne treba dozvoliti uvoz ukrajinskog žita "koje je genetski modifikovano".

U nacionalnim konsultacijama je učestvovalo 1.545.628 građana, od oko 9,7 miliona stanovnika te zemlje.

Vlada, 2023: Mađarska ostaje bez GMO

Mađarska vlada ne planira da menja svoju strategiju da se poljoprivreda zemlje zadrži bez GMO, saopštilo je prošlog leta ministarstvo poljoprivrede, napominjući da je Evropska unija započela pregovore o regulisanju novih genetskih tehnologija (NGT). Prema nacrtu koji je Evropska komisija objavila, proizvodi stvoreni korišćenjem NGT-a spadali bi u dve kategorije, od kojih prva više neće biti regulisana važećim propisima o GMO, saopštilo je ministarstvo, dodajući da u nedostatku bilo kakve prethodne procene rizika, obeležavanje ili praćenje, organizmi mogu ući u životnu sredinu. Što se tiče druge kategorije, procedure licenciranja bi bile znatno olakšane, "sa daleko manje podataka i analiza uticaja od onih koje se primenjuju na postojeći GMO". Štaviše, u slučaju nekih organizama, "praćenje bi izostalo i štetni efekti nikada ne bi bili procenjeni".

Prema predlogu, države članice ne bi imale pravo da odlučuju da li žele da dozvole uzgoj takvih proizvoda na svojoj teritoriji, saopštilo je ministarstvo. "Ovo je posebno osetljivo pitanje za Mađarsku jer je direktiva EU o GMO izmenjena 2015. godine. kako bi se omogućilo državama članicama da odluče da li žele da uzgajaju GMO ili ne. Sadašnji predlog bi lišio članove toga dostignuće, navodi se u saopštenju.

GMO je rizičan

U saopštenju je navedeno da Vlada podržava istraživanje novih genskih tehnologija kao što je genetsko uređivanje u istraživačkim institutima ili univerzitetima jer bi te aktivnosti doprinele razvoju i većoj konkurentnosti. Korišćenje ovakvih tehnologija u zatvorenim sistemima eliminiše rizike po životnu sredinu i zdravlje, kaže se, dok bi takve poljoprivredne tehnologije povlačile rizike koji se "moraju proceniti pre nego što se takav proizvod plasira na tržište".

Kada dođe do štetnog dejstva kasno je delovati jer se ti organizmi ne mogu povući iz životne sredine, saopštilo je ministarstvo i dodalo da je "neophodno regulisanje aktivnosti u vezi sa takvim organizmima. Mađarska zagovara opreznost i neće podržati nijednu inicijativu putem koje bi se takvi proizvodi mogli distribuirati bez prethodne procene rizika po zdravlje i životnu sredinu u EU, navodi se u saopštenju.

Obezbeđivanje snabdevanja hranom i sigurnost hrane, kao i zaštita tradicionalne i ekološke poljoprivrede, visoki su prioriteti, navodi se u saopštenju i dodaje da bi konačnom uredbom trebalo da bude predviđeno da se NGT proizvodi adekvatno obeležavaju, nadgledaju i mogu isključiti iz ekološke poljoprivrede. Obavezno označavanje proizvoda bi takođe obezbedilo pravo potrošača na slobodan izbor, saopštilo je ministarstvo.

Evropska komisija je objavila novo zakonodavstvo koje će strukturalno odobriti gajenje biljaka uređenih genom u EU. Do prošle godine, takozvane NGT (nove genomske tehnike), nisu mogle da se koriste na evropskim farmama zbog zakonodavstva iz 2001. Međutim, savez zelenih partija u Evropi Parlament, kao i Mađarska i Austrija, izrazile su spremnost da se usprotive ovom odobrenju.

Zajedno za poljoprivredu bez GMO

Na sajtu Ministarstva poljoprivrede Mađarske piše da su genetički modifikovani organizmi (GMO) oni organizmi čiji je genetski materijal izmenjen primenom tehnika genetskog inženjeringa na način koji se ne može pojaviti u prirodi.

Sažeti nazivi ovih tehnika su često "moderna biotehnologija", "genska tehnologija", "genetska modifikacija" ili "manipulacija genom". Genetski inženjering omogućava da se odabrani geni ili genski segmenti živog organizma transplantiraju u drugi organizam dajući mu nove osobine. Prenos gena je moguć i u slučaju nesrodnih vrsta (na primer transplantacija gena iz bakterije u biljku), piše na sajtu.

Genska tehnologija je i dalje predmet žestokih debata. Brzi razvoj u oblasti genetskih modifikacija rezultirao je da je ostalo malo vremena za opsežnu procenu potencijalnih rizika i dugoročnih efekata na ljudsko zdravlje i divlje životinje. Moguće opasnosti još uvek nisu ispitane sa odgovarajućom preciznošću. Još uvek su potrebne dugoročne procene rizika po životnu sredinu, odgovarajuće toksikološke i alergene studije, kao i eksperimenti sa ishranom. Ekološki, ekološki, sanitarni, socijalni i drugi rizici još uvek nisu dovoljno poznati. Naše sadašnje znanje nije dovoljno da realno procenimo moguće ekološke, ekološke, zdravstvene, socijalne i ekonomske rizike GMO. Jednom kada ovi organizmi prođu u životnu sredinu, gotovo ih je nemoguće pratiti ili ukloniti. Zbog toga je veoma važno da očuvamo naše jedinstvene prirodne vrednosti i našu poljoprivredu bez GMO u Mađarskoj uspostavljanjem lanca ishrane bez GMO, uz jasno poštovanje principa predostrožnosti, objavilo je ministarstvo.

Pet parlamentarnih partija je 2006. godine u potpunoj saglasnosti formulisalo mađarsku strategiju bez GMO i proces implementacije u cilju njene realizacije. Od tada ova strategija nije promenjena; štaviše, osnovni zakon Mađarske, koji je na snazi od 1. januara 2012, uključuje težnju za poljoprivredom bez GMO.

Mađarska politika bez GMO uglavnom se zasniva na naučnim rezultatima koji su dokazali negativne efekte GMO. Takođe moramo imati na umu buduće generacije, bezbednost životne sredine i na kraju, ali ne i najmanje važno, činjenicu da su naša postepeno rastuća konkurentska prednost na tržištu i naši povezani ekonomski interesi takođe delom rezultat našeg statusa bez GMO, zaključuje ministarstvo.

Iz arhive PPNS

Mađarska Nacionalna kancelarija lanca ishrane pri Upravi za biljnu proizvodnju i hortikulturu, specijalizovana za nadzor semena, objavila je profesionalne instrukcije za GMO kontrolu semena za setvu. Cilj instrukcija je uspostavljanje načina kontrole semena i drugog sadnog materijala na kontaminaciju genetski modifikovanim organiznoma (u daljem tekstu GMO), koji se uvodi u promet i koristi za proizvodnji u Mađarskoj, zbog smanjenja rizika, na osnovu važećih zakonskih okvira.

Detaljnije: INSTRUKCIJE ZA GMO KONTROLU SEMENA U MAĐARSKOJ

Instrukcije za GMO kontrolu semena u Mađarskoj
Mađarska je 2015. godine pokrenula inicijativu da se stvori alijansa zemalja članica Evropske unije čiji je cilj odbacivanje upotrebu GMO u poljoprvredi, kao i da cela EU postane zona bez GMO useva.

Detaljnije: CELA EU DA BUDE ZONA BEZ GMO - MINISTAR POLJOPRIVREDE MAĐARSKE

Cela EU da bude zona bez GMO - ministar poljoprivrede Mađarske
U Članu 20. mađarskog Ustava koji je stupio na snagu 1. januara 2012. godine (eng. The Fundamental Law of Hungary, mađ. Magyarország Alaptörvénye, piše:

 1. Svako ima pravo na fizičko i mentalno zdravlje.
 2. Mađarska će promovisati ostvarivanje prava navedenih u stavu (1) obezbeđujući da njena poljoprivreda ostane bez ijednog genetički modifikovanog organizma, omogućavajući pristup zdravoj hrani i vodi za piće, upravljajući industrijskom bezbednošću.

Detaljnije: THE FUNDAMENTAL LAW OF HUNGARY

The Fundamental Law of Hungary
Izvori: RTS, Ministarstvo poljoprivrede Mađarske; Prviprvinaskali.com

Obrada: PRVI PRVI NA SKALIARHIVA PPNS: PREDAVANJA O GMO

IZ ARHIVE PPNS INOVACIJE U PREHRAMBENOM SISTEMU: POLJOPRIVREDA KAO SEKTOR GLOBALNE INDUSTRIJSKE EKONOMIJE; GMO; ORGANSKA PROIZVODNJA - PROF. DR TATJANA BRANKOV

Inovacije u prehrambenom sistemu: Poljoprivreda kao sektor globalne industrijske ekonomije; GMO; Organska proizvodnja - prof. dr Tatjana Brankov
PREPORUKA PPNS

O GMO

 • Novi postupci genetičkog inženjeringa poput CRISPR/Cas9 kod namirnica
 • Pesticidi u zemljištu i u vodi - primer glifosat
 • Sedam pitanja i odgovora na temu genetički inženjering
 • Inovacije u prehrambenom sistemu: Poljoprivreda kao sektor globalne industrijske ekonomije; GMO; Organska proizvodnja - prof. dr Tatjana Brankov
 • Korporativno ozelenjavanje

Detaljno OVDE

KRAGUJEVAC BEZ GMO

 • Deset godina Deklaracije Kragujevac bez GMO - rezime projekta
 • GMO i Arhuska konvencija - Tinа Janjatović
 • GMO i zagađivanje životne sredine - doc. dr Duško Brković
 • Kragujevac bez GMO 2022 - rezime projekta
 • Kragujevac bez GMO 2021 - rezime projekta
 • Srbija bez GMO - dva zakona, 20 godina (rezime projekta)

Detaljno: OVDE 

GMO: SRBIJA

 • Stočari u zapadnoj Srbiji: Ne koristimo GMO u ishrani stoke, zakonom nije odobreno
 • Prof. dr Tatjana Brankov: Moramo očuvati male proizvođače!
 • Ruralizator: Prof. dr Miladin Ševarlić
 • Brnabić: Biotehnologija ključna za medicinu, poljoprivredu i prehrambenu industriju - biće među prioritetima nove vlade
 • Rio Tinto "brani" Srbiju od GMO?

Detaljno: OVDE

GMO: EVROPA

 • We Planet: EU da ublaži pravila o genetskoj modifikaciji; Poljoprivrednici u Nemačkoj: Za seosku i organsku poljoprivredu, bez GMO!
 • Da li je meso iz laboratorije budućnost?
 • Agroekološki pristup za zdravu ishranu: Raznovrsnost umesto jednolikosti
 • Francuska isplaćuje poljoprivrednike sa parkinsonovom bolešću povezanom sa upotrebom glifosata
 • Ni sumnje da glifosat utiče na nastanak karcinoma nisu bile dovoljne za zabranu u EU

Detaljno: OVDE

GMO: SVET

 • Trideset godina skepse prema GMO
 • Raundap (glifosat) predmet grupne tužbe u Australiji
 • IARC, SZO: Veštački zaslađivač aspartam verovatno kancerogen za ljude
 • GMO kukuruz povod za "rat" SAD i Meksika
 • Peru produžio moratorijum na GMO, do 2035: Biodiverzitet je naš identitet!

Detaljno: OVDE 

GMO: DOKUMENTI

 • Učešće javnosti u donošenju odluka u vezi sa GMO (RERI: Preporuke iz Mastrihta)
 • Ustav Republike Srbije
 • Vikiliks: Srbija - Novi zakon o GMO ne podleže STO, Vlada obećava da će ga izmeniti vremenom
 • Nacionalna strategija održivog razvoja - Vlada Srbije, 2008
 • Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Detaljno: OVDE

GMO: VIDEO

 • Rastuća sumnja u GM useve
 • Grinpis: Opasnost od GM pšenice
 • In memoriam: Arpad Pustaji (1930-2021)
 • Argentinsko loše seme
 • Seme pobune
 • Vikiliks: Rat, laži i videotrake
 • Rat za seme
 • Svet po Monsantu

Detaljno: OVDE

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM , JUTJUB, TREDS

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv rudnika litijuma u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html