Zaposleni u Institutu za javno zdravlje se borbe za svoju ustanovu

Zaposleni u Institutu za javno zdravlje se borbe za svoju ustanovu

Saopštenje, 18. 1. 2017.

Dana 9. 12. 2016, blagovremeno, tj. 60 dana pre isteka mandata, raspisan je javni konkurs za izbor direktora Instituta za javno zdravlje Kragujevac (IZJZ Kg). Na konkurs se javio samo jedan kandidat i to dosadašnji direktor, dr sci med Dragan Vasiljević. Kandidat je ispunio sve propisane uslove konkursa.

Radi se o čoveku koji je na čelu ustanove već šest godina. Preuzeo je rukovođenje u najtežem periodu, kada je pod pritiskom zaposlenih smenjen dotadašnji direktor Dragoljub Đokić, kadar SPS-a, protiv koga je podignuta optužnica i protiv koga se vodi krivični postupak, u kome je IZJZ oštećena strana.

Direktor Dragan Vasiljević je preuzeo firmu sa dugom od preko pola miliona evra, zastarelom opremom i infrastrukturom i narušenim ugledom kod dugogodišnjih korisnika usluga.

 

U međuvremenu je napravljen reprogram duga, koji je do danas sa 95% vraćen, broj korisnika usluga učetvorostručen, uspostavljeno redovno izmirenje prema svim poveriocima, redovna primanja zaposlenih. Finasijski prihodi su udvostručeni, o čemu svedoče finansijski izveštaji počev od 2012. godine, obnovljen dotrajali vozni park...

U predhodnom periodu uloženo je u nabavku najnovije opreme preko 250.000 evra, osnovana je laboratorija u vrednosti od preko 80.000 evra, finansirana iz sopstvenih prihoda ustanove, ostvarenih pružanjem usluga na tržištu.

Institut je sada mesto u kome se vrše najsavremenije analize iz oblasti imunologije, genetike i molekularne dijagnostike.

 

U međuvremenu je uspostavljeno domaćinsko poslovanje: uslovi u smislu minimalnih troškova reprezentacije, službenih putovanja, dnevnice, raznog potrošnog materijala.

U decembru je dobijena građevinska dozvola za adaptaciju objekta u cilju postizanja energetske efikasnosti.

Ima još mnogo toga pozitivnog da se kaže o radu dosadašnjeg direktora. 

 

Za 28. 12. 2016. zakazana je sednica Upravnog odbora (UO) IZJZ Kragujevac, na kojoj je trebalo da se odluči o prijavama na konkurs. Predsednik UO Miroslav Oreščanin, član SNS, a dugogodišnji član SPS-a, je skinuo tu tačku sa dnevnog reda bez konsultacija i adekvatnog obrazloženja.

17. 1. 2017. na sednici UO, kojoj su prisustvovali svi članovi (šest članova). UO Instituta se sastoji od sedam članova, od čega su četiri eksterna i tri interna. Pre dve godine osnivač je po ličnom zahtevu razrešio jednog eksternog člana UO i do dana današnjeg nije imenovao novog člana. Nije izglasan izbor direktora jer su eksterni članovi glasali protiv jedinog kandidata na konkursu. Stoga je rezultat glasanja bio 3:3. 

Napominjemo da eksterni članovi nisu želeli da saslušaju Plan razvoja Instituta, niti da valjano pregledaju prijavu kandidata, već su odmah želeli da pristupe glasanju. Insistiranjem zaposlenih koji su prisustvovali sednici UO pročitan je navedeni dokument.

 

Obrazloženje eksternih članova je bilo da oni ne glasaju kao ličosti (iako su kao takvi imenovani) već kao predstavnici osnivača i da je njima od strane osnivača "naloženo da tako glasaju".

Pošto imamo saznanja da su pritisci na članove UO od strane lokalnih političkih moćnika da se radi o ličnim interesima, nepotizmu i drugim vidovima političke trgovine, obraćamo se osnivaču molbom da nas zaštiti od samovolje eksternih članova UO.

Tražimo od osnivača da nas primi i sasluša naše argumente u cilju zaštite zakona, integriteta ustanove i svih načela koja proklamuje osnivač: jak menadžment, postignuti rezultati poslovanja, nepartijsko zapošljavanje, unapređenje rada ustanove. 

BORBA ZA INSTITUT FB STRANA, TVITER 

ZAPOSLENI U INSTITUTU PROTIV SAMOVOLJE EKSTERNIH ČLANOVA UO - SAOPŠTENJE, 19. 1. 2017.JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA


PODSEĆANJE PPNS 

Institut za javno zdravlje/Centar za higijenu i humanu ekologiju
SERTIFIKAT O AKREDITACIJI 01-169 SA PERIODOM VAŽENJA OD 20. 01. 2015. GODINE DO 19. 01. 2019. GODINE
 


GAIN.FAS.USDA: SERBIA - AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY ANNUAL REPORT 2016
PREPORUKA PPNS 

U Republici Srbiji aktuelno je 139 deklaracija protiv genetički modifikovanih organizama (GMO) na teritorijama gradova i opština. Usvajane su od Čačka 30. januara 2013. godine do Sjenice 20. decembra 2016. godine. Na portalu PPNS podeljene su u dve grupe:

  • GRADOVI I OPŠTINE SRBIJE SA USVOJENIM DEKLARACIJAMA PROTIV GENETIČKI MODIFIKOVANIH ORGANIZAMA (135)
  • DEKLARACIJE DRUŠTAVA I ORGANIZACIJA (4)

Tekst Deklaracije o GMO su jednoglasno usvojili odbornici u 135 opština i gradova ili 80% od ukupno 169 gradova i opština u Srbiji - bez podataka za Kosovo i Metohiju.

U 135 opština i gradova koji čine sadašnju SRBIJU BEZ GMO se nalazi:

  • 77,2% ukupne teritorije Srbije
  • 84,5% ukupnog stanovništva u 2014. godini
  • 75,3% poljoprivrednog zemljišta, 72,2% oranica, 80,4% livada i pašnjaka i 86,4% voćnjaka i vinograda - po Popisu 2012. godineNapomena: grbovi gradova i opština u ovom dokumentu sadrže linkove koji vode do zasebno predstavljenih deklaracija

Za ostatak teritorije naše države gde još uvek nema zvaničnog dokumenta lokalne samouprave protiv genetički modifikovanih organizama, evo predloga Deklaracije Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!, usvojene u većini gradova i opština. Autor je prof. dr Miladin M. Ševarlić.Ukoliko imate nove podatke iz navedenih opština i gradova Srbije, a naročito ako znate da postoje usvojene Deklaracije protiv GMO na našoj teritoriji koje ovde nisu predstavljene, molimo vas da nas kontaktirate služeći se formom na portalu PPNS. Unapred hvala za trud. 

SRBIJA BEZ GMO - GMO-FREE SERBIA

Hol Skupštine Srbije, 18. oktobar 2016. - prvo nacionalno predstavljanje mape i logotipa Srbija bez GMO

Izvor: Narodna skupština Republike Srbije


OPŠTINE I REGIONI U REPUBLICI SRBIJI, 2015 - REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

PREPORUKA PPNS

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

  • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
  • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
  • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije


Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA


PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)
 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari