Nepotpuni odgovori Ministarstva poljoprivrede o Stručnom savetu i GMO

Nepotpuni odgovori Ministarstva poljoprivrede o Stručnom savetu i GMO

PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ: GMO NIJE SREDSTVO DA OSTVARIMO SLOBODAN ŽIVOT

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine formiralo je 28. aprila posebnu radnu grupu - Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane, koju je ministar poljoprivrede Bratislav Nedimović na RTS predstavio kao "stručnu komisiju". Posredstvom sajta Ministarstva, javnost je obaveštena u svega pet rečenica da je Savet 11. maja održao konstitutivnu sednicu, a u opisu funkcije, poslova i delatnosti Saveta nije navedena niti reč o GMO, iako su mediji i to navodili, a Nedimović poručivao, takođe posredstvom medija, da o GMO "moramo imati stručno mišljenje naših eksperata", te da će "srpska pamet da nam da odgovor o tome".

Kako bismo objavili celovitu informaciju, dostavili smo pitanja o Stručnom savetu i GMO najpre koordinatoru Saveta dr Dolovcu (2. maja), a onda i Ministarstvu (5. maja) na koja u zakonskom roku nisu stigli odgovori. Stoga smo se obratili Povereniku za informacije od javnog značaja za posredovanje, pa smo nakon 17 dana čekanja dobili odgovore. ali nepotpune.

Objavljujemo sva pitanja portala Prviprvinaskali.com i odgovore koje je ispred Ministarstva poljoprivrede potpisao državni sekretar Željko Radošević.

PPNS: Potvrđujete li da je navedeni Savet formiran?

MINISTARSTVO: Posebna radna grupa - Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane (u daljem tekstu: Stručni savet) formiran je 28. 4. 2017. godine. Odgovornost i obaveze Stručnog saveta utvrđene su Zakonom o bezbednosti hrane ("Službeni glasnik RS", broj 41/09). Stručni savet će obavljati naučne i stručne poslove iz područja bezbednosti hrane i hrane za životinje i predstavljaće nacionalnu referentnu tačku za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje. Osnovna delatnost Stručnog saveta je da priprema stručna i naučna mišljenja ministarstvima i drugim organima državne uprave, subjektima u poslovanju hranom i hranom za životinje, potrošačima, kao i drugim zainteresovanim subjektima, o rizicima u vezi sa hranom i hranom za životinje. Od Stručnog saveta, kao savetodavnog organa, očekuje se da bude inicijator i stalni predlagač ideja i mera ka krajnjem cilju, a to je stalno unapređenje sistema bezbednosti hrane u našoj zemlji.

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE

PPNS: Ko je konkretno predložio članove? 

MINISTARSTVO: Stručni savet je predložila radna grupa osnovana upravo sa tim ciljem. Pored sastava članova, radna grupa imala je još zadatak da pripremi Poslovnik o radu Saveta, kao i organizaciju Stručnog saveta.

PPNS: Imaju li članovi Saveta preporuke naučno-stručnih organizacija, i kojih, odnosno naučnih veća fakulteta i instituta, i kojih?

MINISTARSTVO: Nemamo saznanja da su članovi Saveta imali obavezu da traže preporuke naučno-stručnih organizacija i naučnih veća fakulteta i instituta, a sve posebno imajući u vidu da u smislu pozitivnih propisa navedeno nije predviđeno.

PPNS: Da li je bilo predloženih članova koji nisu imenovani za sastav Saveta, koliko je takvih predloga bilo, i iz kojih oblasti su bili ti stručnjaci?

MINISTARSTVO: Nije bilo.

PPNS: Je li za Savet bio predložen neki agrarni ekonomista, i koji, s obzirom da se navodi promet, a takav stručnjak se bavi agrarnom politikom, politikom uvoza, izvoza - vođen nacionalnim interesima u trgovini i međunarodnim relacijama pozvan je da kaže da li je naš interes da imamo GM seme i GM stočnu hranu ili ne?

MINISTARSTVO: Nije bio predložen, ali u rad sednica Stručnog saveta mogu biti pozvani da učestvuju predstavnici ministarstava i drugih državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica, a koji nisu članovi Stručnog saveta, u slučajevima kada je njihovo prisustvo potrebno s obzirom na predloženi dnevni red.

PPNS: Kada i gde su predloženi članovi učestvovali u ispitivanjima (ne)bezbednosti GMO i GM hrane i gde su objavljeni radove o tome?

MINISTARSTVO: 

PPNS: Da li je Savetu potreban i genetičar? Obrazložite svoj stručni sud.

MINISTARSTVO: Stručni savet se sastoji od naših eksperata od kojih pojedini poseduju veoma bogato međunarodno iskustvo u oblasti bezbednosti hrane i oni predstavljaju stalne članove Stručnog saveta. Pored stalnih članova Stručnog saveta, Stručni savet čine i članovi koji dolaze iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Ministarstva zdravlja, a to su upravo lica koja su zadužena za praćenje i kontrolu sistema bezbednosti hrane u zemlji. Ono što je posebno važno je da Stručni savet čini i član koji je predstavnik Nacionalne organizacije potrošača Srbije.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA BEZ ODREDBE O GMO

S obzirom na veliku širinu i kompleksnost oblasti bezbednosti hrane, Stručni savet je koncipiran tako da će stalni članovi Stručnog saveta biti predstavnici užih stručnih grupa, tako da će na ovaj način u rad Stručnog saveta biti uključen veliki broj naših stručnjaka, a sve u cilju donošenja najkompetentnijih mišljenja i preporuka. Članove užih stručnih grupa predlagaće članovi Stručnog saveta, čije će se imenovanje usvajati na sednicama Stručnog saveta.

Stručni savet će u pitanjima koja mogu predstavljati rizik za zdravlje potrošača, kao što je GMO, blisko sarađivati sa Savetom za biološku sigurnost, koji je osnovan na osnovu Zakona o GMO, kao i drugim referentnim organizacijama i institucijama, u cilju donošenja najobjektivnijih stavova.

ZAKON O GENETIČKI MODIFIKOVANIM ORGANIZMIMA

Biografije stalnih članova Stručnog saveta nalaze se na internet stranama institucija gde su zaposleni.

U prilogu vam dostavljamo Rešenje ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine broj 119-01-155/2017-09 od 28. 4. 2017. godine o formiranju posebne radne grupe - Stručnog saveta za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane.

Da bi objava ipak bila kompletna, zamolili smo za dodatno javljanje u kojem će Ministarstvo poslati i odgovor koji nedostaje, a u ovom kontekstu je i najbitniji: Kada i gde su predloženi članovi učestvovali u ispitivanjima (ne)bezbednosti GMO i GM hrane i gde su objavili radove o tome?

Uz dostavljeno rešenje, zatražili smo još jednom slanje i ostalog, pored odgovora:

1. Biografije svih članova Saveta, kako bismo javnosti što celovitije predstavili Savet (već smo naveli u prvom obraćanju, ima biografija koje nisu javno dostupne - zatražili smo ih od Ministarstva jer se ne nalaze sve na sajtovima institucija u kojima su zaposleni, kako stoji u dopisu koji nam je upućen).

Primera radi, uz ime prvog navedenog u Rešenju g. Dolovca stoji - Ministarstvo, na čijem je sajtu podatak da je on direktor Instituta za zaštitu bilja i životnu sredinu, ali iz Instituta smo dobili informaciju: "Nenad Dolovac ne radi kod nas od 2015. godine".

2. Stručne radove o GMO (i GM hrani) svih članova, u cilju upoznavanja pre svega domaće javnosti, a i šire, sa činjenicama koje su obradili naši stručnjaci, "srpska pamet" koju i sam ministar ističe.

Očekujemo da Ministarstvo već raspolaže dokumentima koje bi nam samo prosledilo, a dovoljno je i da pošalje linkove do dostupnih izvora kako bismo preuzeli sadržaje, istakli smo u ponovnom javljanju.

Ministarstvo u dopisu navodi i osnivanje Saveta za biološku bezbednost, pa smo zamolili naposletku za dostavu i tog Rešenja. 

Napominjemo da je još stupanjem na snagu Zakona o GMO 2. juna 2009. godine propisano osnivanje Stručnog saveta za biološku sigurnost. Prof. dr Aleksej Tarasjev, predsednik tog saveta do 2013. godine, ostao je upamćen po predlogu da se promeni Zakon o GMO koji je izneo krajem oktobra te godine - po isteku mandata koji je trajao do 24. septembra. To da su proticali meseci bez izbora novog Saveta za biološku bezbednost u skupštinskom Odboru za ekologiju okarakterisano je kao "kuriozitet za demokratsku zemlju", pisale su "Novosti". Da li je formiran novi Savet i u kom sastavu nije moguće doznati iz dokumenata (Rešenja, Odluka, Uredbi, Zaključaka, Pravilnika...), dostupnih na sajtu Ministarstva.

Podsećamo još jednom, objava informacija koje tražimo ustavna је obaveza angažovanih u državnom aparatu jer "svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja", zaštita zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih bogatstava i bezbednosti Republike Srbije su takođe obaveze iz najvišeg pravnog akta u državi, kao i zaštita potrošača jer su "posebno zabranjene radnje usmerene protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača, kao i sve nečasne radnje na tržištu". 


IZ REŠENJA MINISTARSTVA

Formira se posebna radna grupa - Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane (u daljem tekstu: Stručni savet), u sledećem sastavu:

(NE)DOSTUPNE BIOGRAFIJE ČLANOVA SAVETA
PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ: GMO NIJE SREDSTVO DA OSTVARIMO SLOBODAN ŽIVOT

PRVI PRVI NA SKALI Ostavimo zemlju nasihe predaka nasoj deci bez GMO

PREPORUKA PPNS 

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

 • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
 • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
 • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije


Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA


PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)
 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 2

 • Bora
  05.12.2018

  Postoji li naučni rad koji nedvosmisleno utvrđuje da je upotreba GM hrane za ljude ili životinje štetna po zdravlje? U kom referentnom naučnom časopisu je objavljen taj rad i kada?

 • ППНС
  08.12.2018

  Захваљујемо за интересовање, Боро. Препоручујемо књигу стручног сарадника портала "Храна будућности или биотероризам" чија је ауторка др Татјана Бранков докторирала на тему ГМО. Ту је наведена и бројна литература, у 186 тачака. Поздрав!

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ https://www.ijfk.info/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html