Pitanja PPNS za Stručni savet o GMO

Pitanja PPNS za Stručni savet o GMO

Stručni savet za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane koji, između ostalog, treba da odlučuje i o prometu genetički modifikovanih organizama (GMO) u Srbiji, formiran je u saradnji Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravlja, objavio je Blic 29. aprila. Za koordinatora grupe određen je Nenad Dolovac, doktor biotehničkih nauka.

Ministar poljoprivrede Bratislav Nedimović je gostujući na RTS četiri dana kasnije potvrdio da je formirana "stručna komisija", ali na sajtu Ministarstva poljoprivrede ni šest dana nakon pisanja medija nije objavljena bilo kakva informacija o Savetu.

Kao portal koji je 2015. godine za rad o GMO dobio nagradu za novinarstvo u oblasti zaštite životne sredine, 2. maja smo se obratili koordinatoru Dolovcu pozivom da pošalje odgovore na sledeća pitanja:

 • Potvrđujete li da je navedeni Savet formiran i da ste koordinator Saveta?
 • Ko je konkretno predložio članove, uključujući i Vas? 
 • Imaju li članovi Saveta preporuke naučno-stručnih organizacija, i kojih, odnosno naučnih veća fakulteta i instituta, i kojih?
 • Da li je bilo predloženih članova koji nisu imenovani za sastav Saveta, koliko je takvih predloga bilo, i iz kojih oblasti su bili ti stručnjaci?
 • Je li za Savet bio predložen neki agrarni ekonomista, i koji, s obzirom da se navodi promet, a takav stručnjak se bavi agrarnom politikom, politikom uvoza, izvoza - vođen nacionalnim interesima u trgovini i međunarodnim relacijama pozvan je da kaže da li je naš interes da imamo GM seme i GM stočnu hranu ili ne?
 • Kada i gde su predloženi članovi, uključujući i Vas, učestvovali u ispitivanjima (ne)bezbednosti GMO i GM hrane i gde su objavljeni radove o tome?
 • Da li je Savetu potreban i genetičar? Obrazložite svoj stručni sud.

Uz odgovore, koordinatora smo zamolili da dostavi, kao dokumente:

 • Odluku o formiranju Saveta
 • Biografije svih članova, uključujući sopstvenu, kako bismo javnosti što celovitije predstavili Savet (ima biografija koje nisu javno dostupne)
 • Stručne radove o GMO (i GM hrani) svih članova, uključujući i koordinatora, u cilju upoznavanja pre svega domaće javnosti, a i širu, sa činjenicama koje su obradili naši stručnjaci 

Obratili smo se u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. glasnik RS 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010), sa naznačenim nadanjem da će koordinator da pošalje odgovore i materijale i znatno pre Zakonom predviđenog roka, s obzirom da se otvara tema od opšteg interesa.

Objava ovakvih informacija ustavna је obaveza koordinatora angažovanog u državnom aparatu jer "svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja", zaštita zdravlja ljudi, životne sredine i prirodnih bogatstava i bezbednosti Republike Srbije su takođe obaveze iz najvišeg pravnog akta u državi, kao i zaštita potrošača jer su "posebno zabranjene radnje usmerene protiv zdravlja, bezbednosti i privatnosti potrošača, kao i sve nečasne radnje na tržištu". 

Pitanja su 5. maja upućena i Mirku Sekuliću, na sajtu Ministarstva poljoprivrede navedenom za kontakta na stranici "Informacije od javnog značaja"

Pošto u zakonskom roku nisu stigli odgovori koordinatora Stručnog saveta niti Ministarstva, obratili smo se Povereniku za informacije od javnog značaja za posredovanje. Viši savetnik poverenika nam je, za razliku od gorepomenutih, najpre potvrdio da je naša elektronska poruka primljena, a onda i da je otvoren predmet (broj 073-01-769/2017-02). Obavešteni smo istovremeno i da se predmeti rešavaju po redosledu prispeća, te da će nam odgovor uputiti u najkraćem roku.

Foto: Dobro jutro - Srđan i Jelena; mapa: PPNS


KRAGUJEVAC DRUGI PUT ’’MARŠIRA’’ PROTIV MONSANTA - ZA SRBIJU BEZ GMO 

PRVI PRVI NA SKALI Ostavimo zemlju nasih predaka nasoj deci bez GMO 20. maj 2017

 

PREPORUKA PPNS 

PPNS/O GMO/PROF. DR MIODRAG DIMITRIJEVIĆ

 • AGROPARLAMENT - PORED OSTALOG O GMO
 • NIJE DOKAZANO DA JE GM HRANA ZDRAVSTVENO BEZBEDNA
 • RADIO BEOGRAD 1 - NOVINARENJE: O GMO

Detaljnije


Korisni članci na PPNS o glifosatu

Korisni članci na PPNS o EFSA


PPNS/O GMO/EVROPA

PPNS/O GMO/SVET

PPNS/O GMO VIDEO

PPNS/O GMO/DOKUMENTI


● O GMO ● Roba bez GMO ● Foto ● Video (O GMObez prevoda) ● Članci (domaći medijistrani mediji) ● Dokumenti (domaći izvoristrani izvori) ● Svet ● Evropa ● Srbija ● Gradovi-opštine ● Kragujevac bez GMO ● M. M. Ševarlić (nazivi aktiviraju linkove)
 

ppns - modli

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari