EPS i firme kuma predsednika dobili najviše novca za MHE u 2018.

EPS i firme kuma predsednika dobili najviše novca za MHE u 2018.

NOVA ELEKTRANA I JOŠ VIŠE NOVCA ZA VUČIĆEVOG KUMA I PARTNERE

Država je u 2018. godini za otkup električne energije iz malih hidroelektrana izdvojila blizu 25 miliona evra. Najviše novca dobili su EPS i firme povezane sa Nikolom Petrovićem, kumom Aleksandra Vučića. Novac odlazi i za rad elektrana za koje Ministarstvo zaštite životne sredine tvrdi da su nelegalne, među njima i jedna u vlasništvu bivšeg saradnika Darka Šarića

Kako bi ispunila obećanje Energetskoj zajednici da će do 2020. godine proizvoditi 27% struje iz obnovljivih izvora, Srbija već godinama ulaže u čistu energiju – između ostalog u izgradnju i rad mini hidroelektrana (MHE).

Nakon što MHE počne sa radom, njen vlasnik postaje povlašćeni proizvođač električne energije pa za otkup struje od države dobija iznos veći od tržišne cene. Taj novac država sakuplja kroz račune za struju građana, koji su od 2013. godine opterećeni posebnom naknadom.

Prema podacima koje je Elektroprivreda Srbije (EPS) nedavno objavila, u 2018. godini za struju iz MHE izdvojeno je 24,9 miliona evra. Na spisku se nalaze i drugi obnovljivi izvori koje država finansira – solarna energija, energija iz biomase, vetra, prirodnog gasa i drugo.

JP EPS: IZVEŠTAJ O PRIKUPLJENIM I ISPLAĆENIM NOVČANIM SREDSTVIMA ZA PODSTICAJ POVLAŠĆENIH PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 2018. GODINU

Kada se isplate za struju iz vode uporede sa davanjima poslednjih godina, vidljiv je porast u količini novca koji se odvaja za podsticaj ovog posla, kao i broj elektrana koje se finansiraju.

Tako je struja 2018. otkupljena od 100 malih hidroelektrana, za četvrtinu više nego prethodne godine, a vrednost izdvajanja povećana je za 8,2 miliona evra.

Novopriključenim elektranama ukupno je isplaćeno 2,7 miliona evra, a raniji korisnici ove beneficije uvećali su prihod za 5,5 miliona evra.

Aleksandar Macura, ekspert za energetsku politiku, u razgovoru sa novinarkom Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) rekao je da se cena otkupa struje nije menjala te da količina isplaćenog novca zavisi od količine proizvedene struje, što varira iz godine u godinu.

Još jedna MHE povezana sa Petrovićem

Prvo mesto po isplatama u 2018. zauzeo je EPS sa tri male Drinsko-Limske elektrane. Za njihovu struju država je izdvojila nešto više od 4,6 miliona evra.

Slede firme povezane sa Nikolom Petrovićem, kumom predsednika države Aleksandra Vučića, koje su za rad 10 mini hidroelektrana ukupno dobile oko 3,1 milion evra.

Devet od 10 elektrana i ranije su dobijale novac za struju koju proizvode. Prema podacima za 2018, sa radom je počela još jedna, nova – MHE Vidnjište.

Vlasnik Vidnjišta je firma Nenada Mihajlovića – Mini Hydro Investments-Projects. Tu firmu je 2013. godine osnovala Mini Hydro Investments iza koje danas stoje tri vlasnika – firma Eko Vlasina, čiji je vlasnik Nikola Petrović, firma Roaming Electronics, u vlasništvu Nenada Kovača, i Dragan Klisura, Petrovićev višegodišnji partner u poslu sa MHE, čija firma Hidro-Tan je i izgradila Vidnjište.

Za otkup struje iz Vidnjišta država je 2018. izdvojila skoro 6,4 hiljade evra.

Među preostalim elektranama, Petroviću i njegovim saradnicima najviše novca te godine su donele Gornje Gare 2 i Donje Gare 1 u opštini Crna Trava, a najmanje njihova prva elektrana Tegošnicа.

CINS je kroz istraživanje MHE Tegošnica povezao državnu firmu Energoprojekt i Dragana Klisuru. Tokom intervjua koji je dao novinarima CINS-a, Klisura je objasnio zašto misli da mu Petrović smeta u poslu sa elektranama.

Sa Klisurom i drugim partnerima, Petrović kroz firmu Eco Energo Group drži sedam MHE u opštini Crna Trava. Među partnerima su Nenad Kovač i Vera Ristić, majka Jelene Đoković, supruge tenisera Novaka Đokovića.

Elektrane Županj i Jabukovik takođe se dovode u vezu sa Petrovićem. Županj poseduju kompanija Eco glotec u kojoj Nikola Petrović preko firme Eko Vlasina ima 10 posto udela, isto kao Dragan Klisura i Nenad Kovač. Ostalih 70 posto udela pripada švajcarskoj firmi Glotec International. Eco Energo Group, njeni vlasnici, kao i sam Petrović preko Eko Vlasine poseduju i MHE Jabukovik u opštini Crna Trava. Za rad ove dve elektrane isplaćeno je preko 846 hiljada evra u 2018.

Nenad Kovač, poznatiji kao Neša Roming, sklapao je poslove sa državom i u prethodnom periodu. Kovačeva firma bila je podizvođač radova na velikom projektu u Danskoj, ali je 2017. izbačena iz posla nakon navoda da krši propise i radnicima ne isplaćuje zarađeni novac. 

Isplate elektrani Šarićevog saradnika

Subvencije je dobila i mini hidroelektrana Virovci, u vlasništvu firme VS Energy kojom upravlja Miloš Pandrc, bivši saradnik Darka Šarića osuđivan za šverc kokaina.

Virovcima je za rad u 2018. isplaćeno nešto više od 138 hiljada evra, odnosno pet i po puta više novca nego 2017.

Ovo je jedna od tri aktivne elektrane na području Bosilegrada za koje Ministarstvo zaštite životne sredine tvrdi da su nezakonito dobile građevinske dozvole. Država je za njihov rad u 2018. dala više od 493 hiljade evra.

Izveštaj EPS-a o isplatama za 2018. pokazuje da se nastavlja trend iz prethodnih godina prema kom iste firme dobijaju najviše novca, o čemu je CINS već pisao.

Ukupno je u periodu od 2013. do kraja 2018. vlasnicima malih hidroelektrana za struju isplaćeno 83,2 miliona evra.

Protivljenje državnoj politici koja podstiče rad malih hidroelektrana kao obnovljivih izvora energije punu medijsku pažnju dobilo je tokom 2018. godine.

Krajem januara je u Beogradu održan protest „Ne za MHE“, poslednji u nizu okupljanja aktivista, ekoloških udruženja i građana iz cele Srbije. Kroz četvoročasovnu šetnju i performanse demonstranti su pokušali da skrenu pažnju na ekološke probleme koji nastaju prilikom izgradnje i rada malih hidroelektrana sa zahtevom da se njihova gradnja zaustavi. CINS je pratio protest uživo.

Dina Đorđević
Izvor: CINS 


Odgovor na reakcije u vezi sa tekstom „Nova elektrana i još više novca za Vučićevog kuma i partnere”

Na pisma Nenada Mihajlovića i Nikole Petrovića koja su stigla na imejl adresu CINS-a odgovaramo činjenicama – kao i u osporenom tekstu.

Na sajtu Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS) 5. marta 2019. godine objavili smo tekst „Nova elektrana i još više novca za Vučićevog kuma i partnere”.

U toj priči analizirali smo podatke koje je objavila Elektroprivreda Srbije (EPS) o novcu koji je država izdvojila u 2018. godini za otkup električne energije dobijene radom malih hidroelektrana (MHE).

U tekstu je objašnjeno na koji način je 24,9 miliona evra dodeljeno 100 firmi. Najviše novca dobili su EPS i firme povezane sa Nikolom Petrovićem, kumom Aleksandra Vučića, a deo novca je pripao i trima aktivnim elektranama na području Bosilegrada za koje je Ministarstvo zaštite životne sredine navelo da su nezakonito dobile građevinske dozvole, o čemu je CINS već pisao.

Zbog velikog broja firmi nije bilo moguće analizirati svako pojedinačno davanje, ali za sve analizirane MHE smo objasnili ko su vlasnici i koliko su dobili novca.

Na dan objave na tekst su reagovali Nikola Petrović i Nenad Mihajlović, demantujući pojedine navode.

U dopisu koji je stigao na elektronsku adresu redakcije, Nenad Mihajlović je naveo da je on pravi vlasnik jedne od elektrana od kojih je otkupljena struja – MHE Vidnjište:

„Ja sam vlasnik MHE Vidnjište i ta MHE nema nikakve veze sa Nikolom Petrovićem, pa samim tim on ne dobija nikakav novac od otkupa električne energije iz te elektrane”.

Sličnu tvrdnju je napisao Nikola Petrović, u demantiju koji je takođe stigao imejlom na adresu redakcije:

„Nemam novu elektranu odnosno ... nemam veze sa Vidnjištem te ..., samim tim, ne dobijam novac od te MHE”.

Redakciji Centra za istraživačko novinarstvo Srbije je jasna poruka koju su uputili Mihajlović i Petrović, a takve tvrdnje nalaze se i u osporenom tekstu.

“Vlasnik Vidnjišta je firma Nenada Mihajlovića – Mini Hydro Investments-Projects. Tu firmu je 2013. godine osnovala Mini Hydro Investments iza koje danas stoje tri vlasnika – firma Eko Vlasina, čiji je vlasnik Nikola Petrović, firma Roaming Electronics, u vlasništvu Nenada Kovača, i Dragan Klisura, Petrovićev višegodišnji partner u poslu sa MHE, čija firma Hidro-Tan je i izgradila Vidnjište” – piše u priči na koji su Mihajlović i Petrović reagovali.

U prvom delu citiranog pasusa vlasništvo nad Vidnjištem jeste pripisano Nenadu Mihajloviću i nijednog trenutka nije navedeno da je vlasnik Nikola Petrović niti da Petrović dobija novac od otkupa električne energije iz te elektrane.

CINS će nastaviti da se bavi istraživanjem problema u vezi sa malim hidroelektranama i njihovim investitorima.

Milica Šarić, glavna i odgovorna urednica CINS-a


ARHIVA PPNS

PRVI PRVI NA SKALI Katastar MHE u Srbiji - Odbranimo reke Srbije Foto Tijana Jevtic

Foto: Tijana Jevtić 

SASVIM PRIRODNO: NE PO SVAKU CENU

 


Male hidroelektrane (MHE)

U Zakonu o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS“ br. 88/2010), u poglavlju Održivi razvoj tehničke infrastrukture, utvrđeno je da potencijal malih vodotokova na kojima se mogu graditi MHE iznosi oko 0,6 Mten (mega tona ekvivalentne nafte). Raspoloživi potencijal malih hidroelektrana iznosi 4,7% ukupne proizvodnje električne energije u Srbiji ili oko 15% proizvedene energije u hidroelektranama.

Moguće lokacije za izgradnju MHE i potencijalna proizvodnja električne energije određeni su na osnovu Katastra malih hidroelektrana Srbije, koji su za Elektroprivredu Srbije izradila preduzeća "Energoprojekt" i Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" iz Beograda, 1987. godine.

Katastrom MHE iz 1987. godine je određeno 856 potencijalnih lokacija za izgradnju MHE ukupne snage 450 MW, sa proizvodnjom od 1.590 GWh/god.

U Katastru MHE Srbije nisu uzeta u obzir ograničenja u pogledu upravljanja režimom voda, vodosnabdevanja, kanalisanja i sanitarne zaštite voda, zaštite prirodnih i kulturno istorijskih vrednosti. Zbog navedenih ograničenja i promena hidrologije rečnih tokova i korišćenja prostora u proteklih 25 godina, u Prostornom planu RS utvrđeno je da Katastar MHE predstavlja dokumentacionu podlogu, a da se MHE grade na osnovu tehničke dokumentacije, koja je izrađena prema pravilima gradnje prostornih planova područja posebne namene i jedinica lokalne samouprave i u skladu sa vodnim uslovima i uslovima zaštite prirode.

Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode 

Pred vama se nalazi ceo katastar malih hidroelektrana, skeniran i obraden u TIF formatu. Da biste otvorili taj tip podatka potreban vam je program za pregledanje slika. Ukoliko imate microsoft office imate i program koji se zove Microsoft Document Imaging. Ukoliko nemate taj program možete sa Interneta skinuti neki besplatni program za pregledavanje tif fajlova, na primer Irfan view ili neki drugi program po Vasoj zelji.

Svaka pojedinačna datoteka predstavlja jednu lokaciju, npr: 22-grlište-zajecar-grliška reka.tif gde je broj broj katastarskog lista - naziv mhe - opština - reka.

Kada uđete na direktorijum Katastar MHE nađete koji list Vas interesuje i zatim ga sačuvajte na svoj računar tako što ćete na njega kliknuti pokazivačem miša desnim dugmetom i izabrati "save target as" opciju. Kada dokument sačuvate na svoj računar on će imati ime sa srpskim slovima, ali u pregledu ponekad ima problema da se oni prikažu. Ukoliko neki katastarski list nije dostupan, pošaljite email na 
administrator@merz.gov.rs kako bismo ga opet postavili.

Administrator Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine

KATASTAR MHE, 2012.


KATASTAR MHE U SRBIJI, 2018.

IZVEŠTAJ O OSTVARIVANJU PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2010. DO 2020. GODINE, U 2016. GODINI

Strateški prioriteti

  • 189 Izgradnja male hidroelektrane (MHE) Rovni
  • 190 Izgradnja MHE Ćelije
  • 191 Rekonstrukcija MHE JP EPS
  • 199 MHE Zavoj
  • 200 MHE Pirot
  • 201 MHE Banjica
  • 202 MHE Sokolja
  • 203 MHE Sokolovac
  • 340 Izrada studije prostornog razmeštaja MHE i detaljna revizija lokacija predviđenih Katastrom malih hidroelektrana u cilju pravljenja precizne liste izvodljivih lokacija za izgradnju MHE

Odgovorne institucije: JP EPS, MRE

Izvori: Ministarstvo rudarstva i energetike; EPS distribucija; Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Fakultet tehnički nauka Čačak, Javno

CINS:

DA MOŽDA NE (RTS): MALE HIDROELEKTRANE - EKOLOŠKA BRANA

 

- Naša je poruka da želimo da nam deca i unuci žive u čistoj životnoj sredini i piju zdravu slovenačku vodu koja će ostati naša

SVI IMAJU PRAVO NA PIJAĆU VODU, A VODNI RESURSI SU JAVNO DOBRO - PO USTAVU SLOVENIJE

 


PRVI PRVI NA SKALI Slikom

PPNS/SLIKOM

ARČIBALD RAJS

PRVI PRVI NA SKALI Podrzite PPNS - Zoran Modli manji

APELI


PPNS/KG VODIČ

PPNS/RADION

PPNS/RADION - EMISIJE KOJE VIŠE NISU NA FM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ https://www.ijfk.info/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html