Mesna zajednica jeste organ vlast - to razume MZ Beloševac, ali ne i MZ Ilićevo

Mesna zajednica jeste organ vlast - to razume MZ Beloševac, ali ne i MZ Ilićevo

Kroz dva primera proaktivnih sugrađana - sa teritorija MZ Beloševac (5. mart) i MZ Ilićevo (15. mart) - u martu nam je bila namera da pokažemo da Kragujevčani nisu ravnodušni prema nemaru koji "krasi" gradska groblja.

Nakon žalbi žitelja na formiranje divljih deponija, dostavljenih Digitalnom registru zagađivača na teritoriji grada Kragujevca, obratili smo se najpre JKP Šumadija, a onda i navedenim mesnim zajednicama za dostavljanje informacija od javnog značaja, a koje se tiču mogućnosti za trajno rešavanja ovih komunalnih problema.

FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
FOTO: ISPRED GROBLJA U BELOŠEVCU NEMA KONTEJNERA, ALI UVEK IMA SMEĆA, 5. 3. 2021.

FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
FOTO: ILIĆEVSKO GROBLJE NA KOŠUTNJAČKOM BRDU, 15. 3. 2021.

Međutim, dok je MZ Beloševac uzvratila hitro, u roku od 24 časa (daleko pre zakonskog roka od 15 dana), MZ Ilićevo je dostavila podatke tek posle pet i po meseci, i to pod "prinudom" jer je dobila Rešenje Poverenika za informacije od javnog značaja na koje nije imala pravo žalbe.

"Sporna" pitanja

Da krenemo hronološki.

Prva prijava stigla je od našeg sugrađanina Miška Jezdimirovića koji je uoči Zadušnica zabeležio da ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća. Tim povodom, obratili smo se JKP Šumadija kako bismo saznali ima li trajnog rešenja.

Po prijemu zahteva, u JKP je formiran tzv. tiket koji je prosleđen nadležnoj službi radi rešavanja, potvrdila nam je Sanja Milošević, referent za prijem i obradu zahteva korisnika. Međutim, na pitanje da li je moguće da se skorije postave kontejneri na ovoj lokaciji, kako su predlagali građani (po mogućstvu sa poklopcem, čime bi se sprečilo raznošenje smeća pre redovnog dolaska službe JKP), usledio je dodatni odgovor iz kontakt-centra:

- Nema tehničkih uslova za postavljanja kontejnera. MZ gazduje grobljem u Beloševcu tako da su oni dužni da ga održavaju, ako nisu u mogućnosti potrebno je da se obrate nama pismeno, da mi pošaljemo ekipu da očisti i, naravno, da naplati uslugu.

"Potragu" za informacijama nastavili smo obraćanjem MZ Beloševac. U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uputili smo pitanja, a uzorno ažurno, već za 24 časa dobili smo i odgovore koje je potpisala Svetlana Petrović, savetnik za poslove MZ Beloševac.

Najpre nas je zanimalo da li su ove i protekle godine građani prijavljivali mesnoj zajednici nepropisno odlaganje smeća ispred groblja u Beloševcu.

- Odlaganje smeća ispred groblja u Beloševcu je višegodišnji problem koji MZ pokušava da reši unazad 15 i više godina. Građani su telefonski prijavljivali i ukazivali na problem smeća, a i MZ je poznat taj problem bez prijave građana.

Pitali smo i da li su građani zahtevali od mesne zajednice postavljanje kontejnera na ovoj lokaciji.

- Godišnje se MZ obraćala nadležnim institucijama barem tri puta pred svake Zadušnice unazad 10-15 godina (Članu gradskog veća za komunalnu oblast, Komunalnoj inspekciji, Gradskoj upravi za investicije i dr) da se izda nalog za čišćenje groblja. U svakom zahtevu smo zahtevali da se postave dva do tri kontejnera ili jedan veći "čamac" za odlaganje smeća prilikom posete građana, o trošku Opštine, jer MZ nema finansijska sredstva na računu kojim bi platila čišćenje smeća.

Na pitanje da li se MZ obraćala nadležnima za usluge čišćenja i odnošenja smeća ispred groblja u Beloševcu, kao i za postavljanje kontejnera na ovoj lokaciji, dobili smo odgovor:

- MZ se nikada direktno ne obraća JKP Šumadiji iz razloga što nema sredstava na računu, već se obraćamo opštinskim službama koje mogu da izdaju nalog Čistoći za čišćenje pred svake Zadušnice. Pred svake Zadušnice se obraćamo za čišćenje smeća ispred groblja i postavljanje kontejnera i čamca ispred groblja unazad više godina. Potrebno je da MZ ima finansijska sredstva na računu da bi mogla mesečno da plaća pražnjenje kontejnera.

Na kraju nas je zanimalo čime sve raspolaže MZ Beloševac za održavanje groblja na navedenoj lokaciji i koliko često to čini tokom meseca.

- MZ ne raspolaže nikakvom mehanizacijom za čišćenje smeća. Imamo tri lopate, dva ašova, kramp, dvoje kolica, makaze za grane, trimer i druge sitne alate.

Iz beloševačke MZ su nam dodatno objasnili da nas je JKP Šumadija uputila na njih jer "gazduju" grobljem, odnosno da tako piše u Odluci.

- Da bi MZ kao institucija gazdovala grobljem potrebno je da Grad otkupi privatne parcele od vlasnika (pošto sada grobna mesta prodaju privatnici) i da se prodaja grobnih mesta obavlja preko MZ. To nažalost još uvek nije urađeno, stoji na kraju odgovora Svetlane Petrović.

Nerazumevanje MZ Ilićevo

Za razliku od ove tečne komunikacije sa MZ Beloševac, na drugom kraju grada, u MZ Ilićevo, dočekao nas je sasvim suprotan pristup. 

Toj MZ prosledili smo prijavu našeg sugrađanina Žarka Gavrilovića o ugrožavanju životne sredine odlaganjem smeća ispred groblja na Košutnjačkom brdu.

Kao i za MZ Beloševac, kontakt podatke MZ Ilićevo pronašli smo na sajtu Grada Kragujevca. I danas isto piše na ovoj adresi:

 • BELOŠEVAC - telefon 381-447; adresa 9. maja 80; mejl mzbelosevac@kg.org.rs; kontakt osoba Svetlana Petrović (066/844-5366)
 • ILIĆEVO - telefon 350-609; adresa 19. oktobra 77/a; mejl mzilicevo@kg.org.rs; kontakt osoba Novica Petrović (066/844-5364)
Pošto server našeg provajdera nije vratio sadržaj mejla koji smo poslali, a naročito zato što smo već dobili odgovore iz MZ Beloševac, smatrali smo da su naša pitanja dostavljena i MZ Ilićevo. Ipak, pošto odgovora nije bilo, iskoristili smo gorenavedeni broj telefona MZ da zamolimo za odgovore pre isteka zakonskog roka, ali linija nije bila u funkciji. Zato smo posredstvom info-službe Grada Kragujevca obezbedili broj telefona Novice Petrovića, kontakt osobe iz MZ, koji nas je obavestio da službeni mejl "ne radi", te da pitanja prosledimo na njegov lični mejl n____.__@gmail.com - što smo i učinili 19. marta - a da će odgovore da pošalje u ponedeljak 22. marta.

Potom smo podsećali na dogovor u dva navrata (22. marta i 25. marta), slanjem SMS-a na navedeni broj telefona, imali smo i telefonski razgovor (9. aprila), kada je ponovo obećano slanje (za ponedeljak 12. aprila), ali nismo dobili nikakav odgovor.

Zato smo 15. aprila, po isteku zakonskog roka, uputili žalbu Povereniku zbog tzv. ćutanja MZ, uz očekivanje da će kao i ranije (slučaj SEPA; slučaj Ministarstvo poljoprivrede...) da nam omogući pristup informacijama od javnog značaja.

Rešenje Poverenika, bez dopuštene žalbe

Posle nešto više od tri i po meseca, 2. avgusta, dobili smo Rešenje Poverenika Milana Marinovića kojim je naloženo Mesnoj zajednici Ilićevo "da bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od prijema ovog rešenja, obavesti udruženje PRVI PRVI NA SKALI (...) da li poseduje tražene informacije za period od 1. 1. 2020. godine do 16. 3. 2021. godine, u vezi odlaganja smeća ispred groblja u Mesnoj zajednici Ilićevo na Košutnjačkom brdu, odnosno dokumente u kojima su iste sadržane, iz kojih se može saznati (...) "i da mu ukoliko takve dokumente poseduje, dostavi kopiju istih na adresu za prijem elektronske pošte". Rešenje sadrži sva naša pitanja.

U uvodu obrazloženja, Poverenik je naveo da je našu žalbu 21. aprila dostavio na izjašnjavanje MZ, kao organu vlasti, i zatražio da se izjasni o nepostupanju.

MZ je odgovorila Povereniku 26. aprila i navela par birokratskih "bisera".

Kako piše u Rešenju, "organ vlasti je, između ostalog, naveo da je u momentu slanja predmetnog zahteva žalioca putem elektronske pošte ’fiksni telefon, kompjuter i mail’ Mesne zajednice ’Ilićevo’ nisu radili te da očekuju da ’to srede posle praznika’. Takođe je naveo da se postavlja pitanje da li je Mesna zajednica organ vlasti ili ne s obzirom da mesna zajednica saglasno odredbi čl. 7. Ustava Republike Srbije nije element teritorijalne organizacije Republike Srbije a da saglasno Zakonu o lokalnoj samoupravi mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica i da su joj prava i obaveze određene statutom mesne zajednice."

Međutim, Poverenik je doneo odluku "kao u dispozitivu rešenja" iz više razloga:

 • "Uvidom u spise predmeta utvrđeno je da je žalilac 16. 3. 2021. godine podneo Mesnoj zajednici ’Ilićevo’ u Kragujevcu, zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, kojim je tražio informacije bliže opisane u stavu i dispozitiva ovog rešenja".
 • "Takođe je, uvidom u spise predmeta utvrđeno da po zahtevu žalioca organ vlasti nije postupao, što je bio dužan da učini bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva te da ga, u smislu člana 16. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, obavesti da li poseduje tražene informacije i da mu, ukoliko iste poseduje, dostavi kopije dokumenata u kojima su iste sadržane, ili da u suprotnom donese rešenje o odbijanju zahteva, u smislu stava 10. istog člana."
 • "Imajući u vidu da organ vlasti po zahtevu žalioca nije postupio u skladu sa navedenim odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, a da nije opravdao razloge nepostupanja po podnetom zahtevu, odnosno da su navedeni zahtevi neosnovani, Poverenik je u postupku po žalbi, na osnovu člana 24. člana 4. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i člana 173. stava 2. Zakona o opštem upravnom postupku, odlučio kao u stavu i dispozitiva ovog rešenja, našavši da je žalba osnovana, odnosno da je nesporno pravo žalioca na tražene informacije u smislu člana 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, po kome svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje ili mu je dostupna određena informacija od javnog značaja kao i da mu se informacija, ukoliko je u posedu organa, učini dostupnom. Iz tog razloga, po mišljenu Poverenika, nema smetnje da se navedene informacije, ukoliko su u posedu organa vlasti, učine dostupnim žaliocu, na način kako je to naloženo stavom I dispozitiva ovog rešenja, a što je u skladu sa odredbom člana 12. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koja predviđa mogućnost izdvajanja tražene informacije od javnog značaja od ostalih informacija u dokumentu u kojim organ vlasti nije dužan da tražiocu omogući uvid jer bi se omogućavanjem pristupa tim informacijama povredilo pravo na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti lica na koja se informacije odnose."
Poverenik se osvrnu i na "tehničke smetnje" u MZ:

"Navod organa vlasti iz odgovora na žalbu da u momentu slanja predmetnog zahteva žalioca putem elektronske pošte ’fiksni telefon, kompjuter, email’ Mesne zajednice ’ilićevo’ nisu radili nije mogao uticati na drugačiju odluku u ovoj upravnoj stvari iz razloga što je organ vlasti po podnetom zahtevu mogao da postupi i nakon prijema predmetnog zahteva koji mu je dostavljen od Službe Poverenika uz dopis od 21. 4. 2021. godine, prilikom dostavljanja žalbe na izjašnje, a što do dana izrade ovog rešenja nije učinio".

U ovom izmicanju od odgovornosti, najupečatljiviji je pokušaj MZ Ilićevo da ospori da je ona organ vlasti! Poverenik je i to rastumačio:

"Cenjen je i navod organa vlasti da se postavlja pitanje da li je Mesna zajednica organ vlasti li ne, ali isti nije mogao biti uvažen. Ovo iz razloga što je članom 3. tačka 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano da je organ jedne vlasti pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu državni organ, a članom 73. Zakona o lokalnoj samoupravi (’Sl. glasnik RS’, br. 129/07...47/188) propisano je, između ostalog, da skupština opštine, odnosno skuština grada, odlučuje o obrazovanju i ukidanju mesnih zajednica, i člankom 76. istog zakona, između ostalog, da mesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u okviru prava i dužnosti utvrđenih statutom i odlukom o osnivanju, pa Mesna zajednica jeste organ vlastiu smislu člana 3. tačke 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, te je bila dužna da po podnetom zahtevu postupi u smislu navedenih odredaba člana 16. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja."


PRVI PRVI NA SKALI Mesna zajednica jeste organ vlast - to razume MZ Beloševac, ali ne MZ Ilićevo - Poverenik 1

O izvršenju rešenja MZ Ilićevo morala je da obavesti Poverenika u roku od osam dana od prispeća ovog akta. Protiv rešenja nije bila dopuštena žalba već je, u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima, MZ mogla da pokrene upravni spor tužbom Upravnom sudu u Beogradu.

Odgovori MZ Ilićevo, posle pet i po meseci

I, konačno, na adresu udruženja PRVI PRVI NA SKALI krajem avgusta je stigao dopis iz MZ Ilićevo koji je potpisao predsednik Saveta građana Milider Vasić, sa izlišnim uvodom (uprkos svemu što je sadržalo Rešenje Poverenika):

PRVI PRVI NA SKALI Mesna zajednica jeste organ vlast - to razume MZ Beloševac, ali ne MZ Ilićevo - Poverenik 2

U nastavku je odgovoreno:

"Građani MZ Ilićevo su više puta prijavljivali da nesavesni građani koji posećuju grobove preminulih odlažu delove venaca, flaše, hartije, kese i drugo smeće pored groblja, tražili su da se isto ukloni i postavljanje kontejnera".

Potvrđeno je da je MZ reagovala na prijave građana i to direktnim pozivima JKP-u.

"Na prijave i apel građana članovi saveta su uvek izlazili na lice mesta, predsednik je zvao ekipe Šumadije, sektor Čistoća, da isto uklone i oni su više puta dolazili i odvozili smeće, odnosno postavljali su čamac kontejner. Kad radno angažovana lica koja su u stanju socijalne potrebe pokupe smeće i odlože u kontejner, predsednik pozove ekipe Čistoće da isti odveze. U mesecu julu tekuće godine ekipe JKP Šumadija su po pozivu predstavnika Mesne zajednice, a po nalogu rukovodica sektore Čistoće Marković Srđana, pokupile smeće i odvezle na deponiju. Ostalo je još za dva kamiona koje će u međuvremenu pokupiti i odvesti. Sve su to uradili bez naknade jer Mesna zajednica nema sredstva na računu".

Pitanje kontejnera, koje zanima građane, bilo je predmet razgovora ove MZ i nadležnih u gradu.

"Mesna zajednica se obraćala ranije dok je bila JKP Čistoća za postavljane kontejnera na mesnom groblju, ali su stručna lica konstatovala da ukoliko se postave dva konejnera na groblju napraviće se još veći problem jer će isti uvek biti puni pošto će većina građana koji posećuju groblje i iz okolnih ulica odlagati smeće u ta dva kontejnera, a psi putalice će isto odnosti jer se odvoz smeća vrši jednom sedmično. Tvrdnje stručni lica iz JKP Šumadija su se pokazale opravdanim jer su pre 10 godina postavili dva kontejnera ispred zgrade Mesne zajednice za potrebe odlaganja smeća iz Mesne zajednice i zdravstvene ambulante koja koristi prostorije Mesne zajednice i isti su za jedan dan bili puni, a pored se stvarala ogromna deponija, pa su bili prinuđeni da iste uklone".

Iz okasnelih odgovora saznali smo da se radno angažuju lica preko Centra za socijalni rad Solidarnost koja sređuju mesno groblje, kao i druge javne površine na teritoriji MZ Ilićevo.

"Od alata za sređivanje groblja Mesna zajednica poseduje dva trimera, grabulje, vile i zaštitna sredstva, rukavice kako ne bi došlo do povrede prilikom skupljanja pokošene trave i smeća", stoji na kraju dopisa MZ Ilićevo.

Posle pet i po meseci čekanja, utvrdili smo da su zajednički problemi ovih mesnih zajednica: jednako oskudna oprema, konstantno prazna kasa, ali i čvrsti birokratski čvorovi, što sve skupa ove organe vlasti, formalno najbliže građanima (uključujući one nesavesne), čini krajnje neefikasnim u borbi sa komunalnim neredom.

Prema Odluci o sahranjivanju i grobljima, na teritoriji grada Kragujevca u upotrebi je 17 grobalja, među kojima su i navedena. Nismo proverili ostalih 15, ali smo uvereni da je slično, neprihvatljivo stanje na većini lokacija. Ovom prilikom pozivamo posetioce portala PRVI PRVI NA SKALI da nam jave kako izgledaju groblja u njihovim mesnim zajednicama (poželjne su fotografije).

Nekako paralelno sa ovim zahtevima građana, gradska groblja su ovog leta bila i u fokusu lokalne samouprave, pa je tako u julu sajt Grada preneo reči gradonačelnika Nikole Dašića: "Naš cilj je da meštanima svakog prigradskog, gradskog ili seoskog naselja obezbedimo i pristojan put ka lokalnim grobljima". Bilo bi društveno odgovorno da se, uz ovaj bitan segment - putnu infrastrukturu, Grad uhvati u koštac i sa komunalnim neredom uz groblja.

Ovaj članak je dobio znatno veći obim od planiranog, sadrži suviše administrativnih elemenata da bi bio "popularan", ali nismo imali dilemu da li da zauzme ovoliki prostor. Smatramo da ima poučne primere, posebno za organe vlasti - šta i kako (ne)valja činiti, naročito u postupanju sa informacijama od javnog značaja (zainteresovanima za tu temu preporučujemo koristan video zapis: FORUM POVERENIKA: KOLIKO SU GRAĐANIMA DOSTUPNE INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI?).

Konstatacija za kraj

Nesumnjivo je "lakše izvodljivo" ugrožavanje nego zaštita životnu sredinu, ali nek ostane pitanje za sve nas koji živimo u Kragujevcu - zar ćemo dozvoliti da to "delovanje" prevlada? Ili ćemo konstanto da pokazujemo da nismo raznodušni prema ljudskom nemaru, baš kao što su to učinili naši sugrađani Miško i Žarko iz MZ Beloševac i MZ Ilićevo? A Kragujevčani mogu i više od toga, poput onih koji su organizovali i bili učesnici više akcija "Zavrni rukave", kada je uređivana okolina jezera Bubanj, Košutnjak, Hipodrom.

Organi vlasti neka rade ono za šta ih plaćaju građani kojima su servis - od Grada koji mora da stvara uslove, do mesnih zajednica koje moraju da se staraju o održavanju reda na njihovim teritorijama.

A za nesavesne, od privrede do građana - "sve po zakonu, tu su paragrafi pa zagrabi..."Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

PREPORUKA PPNS

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

ARHIVA PPNS

DREN: EKOLOGIJA 

OKTOBAR

 • Lokalni registar izvora zagađivanja - šest meseci kasnije

SEPTEMBAR (23)

 • Anketa: Kakvo je vaše mišljenje o stanju voda u Kragujevcu?
 • U Kragujevcu održana konferencija "Jačanje cirkularne ekonomije u Srbiji - nordijska iskustva"
 • Ekomar: Uspostaviti kontinuirani monitoring površinskih voda Kragujevca
 • Zavrni rukave: Sakupljeno 70 džakova smeća sa Hipodroma
 • Zavrni rukave: Hipodrom, 26. septembar
 • RERI: Šta smo disali između dva septembra
 • Đački parlament: Eko strit parti 2. oktobra
 • Alarmantna publikacija "Unapređenje upravljanja kontaminiranim lokalitetima u Srbiji" skrivana od javnosti?
 • Godišnji izveštaj o stanju kvaliteta vazduha u Republici Srbiji 2020. godine
 • Dragana Đorđević: Zataškava se zastrašujuća istina koju Rio Tinto sprema Srbiji
 • Dolazak Rio Tinta je paradigma apokalipse - iz odgovora prof. Ristića ministarki Mihajlović
 • CINS: Bor sve opasniji po zdravlje ljudi - pokazuje novi izveštaj o kvalitetu vazduha
 • Vujović: Ulaganje Ziđina u modernizaciju postrojenja važno za životnu sredinu; RERI: Ministarka zadovoljna kako napreduje izgradnja nelegalnih objekata u Boru
 • Ljubivoje Ršumović - Zar ćemo opet dozvoliti
 • Prof. Ristić: Litijumska bajka nije razvojna šansa Srbije
 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)
 • Sa protesta u Rekovcu protiv istraživanja litijuma: Nije politikanstvo već borba za opstanak naroda
 • Ugovorena zamena kotlova Energetike, rok za završetak radova je 120 dana
 • Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća
 • Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac! (snimak protesta, 3. 9. 2021)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh
 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
AVGUST (8)
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html