Rio Tinto: Interna Studija izvodljivosti mora biti završena

Rio Tinto: Interna Studija izvodljivosti mora biti završena

Korporacija Rio Tinto objavila je saopštenje 10. avgusta "u vezi sa navodima udruženja SEOS da Rio Tinto i Behtel nastavljaju da dalje realizuju Projekat Jadar" u kojem još jednom ističe da "poštuje odluku Vlade da stavi van snage akte za realizaciju Projekta Jadar".

ARHIVA PPNS, 20. 1. 2022: VLADA UKINULA PROSTORNI PLAN ZA JADAR

Vlada ukinula prostorni plan za Jadar
U nastavku koproracija ponavlja da posluje "u skladu sa propisima Republike Srbije" i dodaje: "Sve naše trenutne aktivnosti su nastavak prethodno preuzetih obaveza".

Rio Tinto objašnjava: "Ovo uključuje i završetak interne Studije izvodljivosti za šta je neophodno da prikupimo sve projektne podatke od relevantnih kompanija, kako bi Studija izvodljivosti bila u skladu sa tehničkim standardima, kao i standardima zaštite životne sredine. Na izradi Studije izvodljivosti sarađujemo sa kompanijom Behtel, sa kojom od 2018. godine imamo zaključen ugovor o upravljanju projektom", stoji na kraju saopštenja.

Podsećamo, istog dana, Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS), obratio se javnosti "o pokušajima da se projekat Jadar nastavi tamo gde je stao".

SEOS je obelodanio pokriće za svoju sumnju:

"Budući da smo pozvani da iznesemo argumente o tim tvrdnjama, objavljujemo novu dokumentaciju do koje smo došli o saradnji kompanija Rio Tinto i 
Behtel u daljoj realizaciji projekta Jadar (slika 1; prevod na srpski - slika 2). Reč je o pokušaju Rio Tinta da pronađe partnera za izradu idejnog rešenja i projekta za prečišćavanje otpadnih voda. Detaljno: NOVI DOKUMENT O SARADNJI RIO TINTA I BEHTELA U JADRU (10. AVGUST).
Obaveštenja za javnost Rio Tinta (2. avgust) i SEOS-a: Novi dokument o saradnji Rio Tinta i Behtela u Jadru (10. avgust)
Nedelju dana ranije, Rio Tinto je obavestio javnost i o "realizaciji otkupa parcela i objekata za koje su pregovori otpočeli pre odluke Vlade Republike Srbije da stavi van snage akta za realizaciju projekta". Pružajući odgovore pratiocima FB stranice "Jadar Projekat - Rio Tinto", ovaj rudarski gigant je, pored ostalog, naglasio da je "suživot poljoprivrede i rudarstva moguć".

Povodom te tvrdnje, zamolili smo korporaciju da navede sve primere u svetu gde je moguć takav suživot na zemljištu gde Rio Tinto ima rudnike. Navedite što preciznije lokacije kako bismo se dalje upoznali, dopisali smo unapred zahvalni. Odgovora za sada nema.

Na slično pitanje odgovor nismo dobili ni od akademika, geologa i profesora Vladice Cvetković na tribini "Zagađenje Kragujevca i Srbije - od ideologije do ekologije" održanoj u martu. Tada smo pitali: Da li postoji bilo gde u svetu primer da je otvoren rudnik litijuma na plodnoj zemlji kakva je Mačva, gde je odmakao projekat? Eventualno može da bude i u Levču neki drugi rudnik.

Cvetkoviće je odgovorio:

- Ja ne znam da li postoji jedan totalni analog rudnika koji bi se tamo realizovao, u Levču. To je plodno tlo, nije ništa sporno da je ono vredno, da se zna koliko je vredno. To je sve predmet jedne rasprave i ne znam šta bi značilo da kažem - da, postoji tu, ili ne postoji nigde. Meni ne bi značilo ništa. Zašto vam to znači? Ne znam, pojma nemam koliko su bila plodna zemljišta tamo gde su rudnici aktivni. Mi do te faze, da razgovarate šta je vrednije - zemlja ili ono što će se izvaditi odatle, i to prvenstveno za lokalnu samoupravu, mi do toga nismo došli. Mi nismo ni koraknuli ka tome. O tome se radi. Ne znam šta je tu sporno. Ta konkretizacija, zaista ne vidim zašto bi to bilo značajno. Ja samo mogu da kažem: to je autentičan rudnik, sa autentičnom rudom, i ne možete naći analog u svetu. Verovatno je autentična poljoprivreda, zaključio je akademik gostujući u Kragujevcu.

ARHIVA PPNS ŽITELJI DRAGOVA (LEVAČ) SPREČILI PRISTUP ZEMLJIŠTU ZA RUDARSKO ISTRAŽIVANJE (FOTO, VIDEO)

Žitelji Dragova (Levač) sprečili pristup zemljištu za rudarsko istraživanje (FOTO, VIDEO)
Situacija sa pitanjima bez odgovora odvijala se i u SANU maja prošle godine na dvodnevnom stručno-naučnom skupu "Projekat Jadar - šta je poznato"Organizatori skupa su uputili analizu predavanja i dostupnih dokumenata Zorani Mihajlović, potpredsednici Vlade Republike Srbije i ministarki rudarstva i energetike, sa pratećim dopisom koji su potpisali akademici Vladimir Stevanović i Bogdan Šolaja, zajedno sa Velimirom Radmilovićem, dopisnim članom SANU. Pored ostalog, tu je navedeno:

"Sigurno će doći do dreniranja deponije i u godinama kada prestane eksploatacija tog rudnika, što je glavni problem svih rudničkih jalovišta. RT nije dao odgovor na to pitanje. Hemijska stabilnost deponovanog otpada bi trebalo da bude višestruko proverena. Zakonodavstvo ne predviđa prethodnu opciju, ali zainteresovana stručna javnost to predlaže".

Predmetna tačka 15. tog dopisa sadrži još:

"
Trebalo bi zahtevati potpuno transparentno objavljivanje idejnog projekta koji služi kao podloga za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Domaći pozitivni zakoni zahtevaju izjavu projektanta da je postrojenje koje će biti izgrađeno tehnički dostiglo nivo tzv. najboljih dostupnih tehnika. Trebalo bi izraditi dokumentaciju u cilju celovite kontrole i sprečavanja zagađenja, na osnovu ishodišta analiza rada poluindustrijskog postrojenja, što zakonodavstvo ne predviđa kao obavezu. Trebalo bi pažljivo proučiti mogućnost stabilizacije migratornih toksičnih elemenata iz čvrstog otpada i to predstaviti svim zainteresovanim stranama – zainteresovanoj stručnoj javnosti i stanovništvu".

Detaljno: IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
Dok se ne pruže odgovori na ovakva pitanja, ostaje osnovana sumnja zainteresovane javnosti da je Srbiji, i to na više lokacija, namenjen status zemlje za visokobudžetne eksperimente multinacionalnih kompanija. Takve sumnje nisu iracionalne, za njih ima osnova u obelodanjenim činjenicama, poput onih od prošlog leta da je Rio Tinto Srbiji namenio pilot postrojenje, a da još nije imao studiju izvodljivosti i odobrenja Vlade. O tome je pisao Australijski finansijski pregled - AFR (The Australian Financial Review).

Naime, krajem jula prošle godine, rukovodilac Rio Tinta za saradnju sa državnim organima Nikola Šunjić je izjavio da je pilot postrojenje sa tehnologijom koja će biti primenjivana u Srbiji uspešno testirano na više od 2.000 uzoraka u Banduri u Australiji (reč je o predgrađu Melburna).

To postrojenje bilo je tema AFR-a koji je proletos objavio da su u Banduri pripremljena četiri brodska kontejnera za devetonedeljno putovanje ka Srbiji. "Pošiljka" je opisana kao australijska intelektualna svojina, a pomenuto je da je napravljen veliki korak napred ulaganjem 2,4 milijarde dolara i to "pre nego što je dobio konačnu studiju izvodljivosti i odobrenja Vlade Srbije".

A lithium processing pilot plant is packed into a container for shipping to its Jadar lithium project in Serbia, at Rio Tinto’s research and development hub on the outskirts of Melbourne, Australia July 30, 2021. REUTERS/Melanie Burton
Foto: AFR

Autor članka je podvukao da je problem sa novim mineralima što ne postoji udžbenik po kojem bi se obradio tako da donosi novac, a da se pritom izbegne loš uticaj na stanovništvo i životnu sredinu.

- Nismo mogli da odemo i pokažemo na neku postojeću fabriku, pa da napravimo novu koja će da izgleda isto, ali da je prilagodimo rudnom telu. Nije bilo referentne tačke, reči su Džereda Ozborna, generalnog direktora Bandura centra, koje je preneo AFR.

Gorepomenuta Studija izvodljivosti Rio Tinta nije jedini temeljni dokument iz "Projekta Jadar" čije je obljavljivanje probilo rok - bez posledica, po korporaciju. Isti je slučaj bio sa Studijom o uticaju na životnu sredinu, uticaju koji je od životnog značaja za lokalno stanovništvo.

Agencija Tanjug je 2. aprila prošle godine prenela najavu predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić:

- Očekuje se da do kraja juna ove godine bude gotova studija o uticaju na životnu sredinu u vezi sa projektom Rio Tnta i on će biti zaustavljen ako se pokaže da ima negativan uticaj na životnu sredinu.

Studija nije osvanula, ali je projekat zaustavljen - pobunom građana.

Prof. dr Jagoš Raičević, član Akademijskog odbora "Čovek i životna sredina" SANU, je na dvodnevnom stručno-naučnom skupa u SANU u maju prošle godine ukazao na bitan detalj u izradi studije:

- Studiju na osnovu koje državni organi donose odluku o dozvoli za projekat Jadar i čiji je nosilac Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, naručila je kompanija Rio TintoInstitut za arhitekturu i urbanizam Srbije potpisan je ovde kao "obrađivač i nosilac sinteze", koja je izrađena "u skladu sa studijama i dokumentacijom dobijenom od Rio Sava eksplorejšn d.o.o. Beograd". Dakle, ključni dokument "za utvrđivanje javnog interesa" na osnovu kog država treba da dozvoli pokretanje rudnika zasniva se na dokumentaciji dobijenoj od Rio Tinta, a njegovu izradu platio je Rio Tinto.

I prof. dr Ratko Ristić je u to vreme isticao jednu od ključnih studija - sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i to upozoravajuću.

- Nedvosmisleno je pokazala da će doći do fundamentalne destabilizacije "mreže života", odnosno, biodiverziteta. Najavljena izgradnja brane na potoku Štavica, radi formiranja deponije jalovine, izaziva zabrinutost ukoliko dođe do proboja i izlivanja materijala.

Današnji prorektor Beogradskog univerziteta je dodao:

- Poznat je slučaj proboja brane jalovine (4. 8. 2014), u centralnom delu Britanske Kolumbije (Kanada), u rudniku 
Mount Polley, kada je gotovo 25 miliona m3 vode i mulja, sa ogromnim količinama toksičnih materija, zagadilo zemljište, jezera i potoke, ugrozilo vodosnbdevanje, staništa lososa i pastrmke. Rudnik je u vlasništvu Mount Polley Mining Corporation, koja je podružnica kompanije Imperial Metals, na koju nisu primenjene nikakve zakonske sankcije, a jedino je pokrenuto pitanje odgovornosti dvojice inženjera koji su vodili računa o brani.

Detaljno: 
DOLAZAK RIO TINTA JE PARADIGMA APOKALIPSE - IZ ODGOVORA PROF. RISTIĆA MINISTARKI MIHAJLOVIĆ.

Dolazak Rio Tinta je paradigma apokalipse - iz odgovora prof. Ristića ministarki Mihajlović
Međuvreme je donele sve veće naslage neobjavljenih studija i onih koje izazivaju podozrenje, kako šire javnosti, tako i stručne, naučne. To je sunarodnike iz ugroženih područja, objedinjenih u SEOS-u i srodnim udruženjima, još više utvrdilo u čvrstom stavu koji jednodušno ponavljaju: Znamo da zemlju ne damo!

D. M. M. - PPNS

Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

PREPORUKA PPNS SANU: PROMOCIJA ZBORNIKA "PROJEKAT JADAR - ŠTA JE POZNATO?" (VIDEO)

SANU: Promocija zbornika ’Projekat Jadar - šta je poznato?’ (VIDEO)

ARHIVA PPNS PRVI PRVI NA SKALI NA PREDSTAVLJANJU PROJEKATA EKOLOGIJA KRAGUJEVAC I KRAGUJEVAC BEZ GMO 2022

PRVI PRVI NA SKALI na predstavljanju projekata Ekologija Kragujevac i Kragujevac bez GMO 2022

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html