EFSA (EU) daje ’zeleno svetlo’ glifosatu, uprkos prazninama u podacima i otvorenim problemima?

EFSA (EU) daje ’zeleno svetlo’ glifosatu, uprkos prazninama u podacima i otvorenim problemima?

Sudeći po mišljenju stručnjaka, ozloglašeni pesticid verovatno bi mogao dobiti obnovu dozvole koja ističe krajem 2023.

Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u svojoj stručnoj reviziji procene rizika aktivne materije glifosat nije identifikovala kritične tačke.

Odobrenje Evropske unije za glifosat, koji su poljoprivrednici naširoko koristili decenijama, ističe 15. decembra ove godine.

Zaključak agencije EFSA ključan je u odluci hoće li dozvola biti produžena, prenosi „Agroklub”.

Glifosat je totalni herbicid koji suši biljku. Dva-tri dana nakon tretiranja biljka počinje da se suši, a posle tri nedelje ona je potpuno suva. Našao se u centru kontroverzi otkako je Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) Svetske zdravstvene organizacije 2015. zaključila da je verovatno kancerogen za ljude.

Kako se navodi, tada je hemijski div „Bajer” objavio da su višegodišnja istraživanja pokazala da je glifosat siguran za ljudsku upotrebu.

Prema objašnjenju evropskih medija, u sledećem koraku Evropska komisija će odlučiti da li će predložiti obnovu odobrenja za glifosat na osnovu zaključka EFSA i izveštaja grupe od četiri zemlje EU. Druge članice će naknadno glasati o predlogu komisije.

– „Bajer” je pozdravio zaključak ove agencije nazvavši ga osnovom za uspešno ponovno odobrenje glifosata u EU – piše Rojters. Nemačka grupa stekla je vlasništvo nad nadaleko poznatim „raundapom” kroz kupovinu američkog „Monsanta” 2018. godine, ova transakcija vredela je 63 milijarde dolara.

Pojedine države već su ranije izbacile totalni herbicid iz upotrebe, ali je činjenica da se on i dalje masovno koristi jer nema jeftinije i delotvornije zamene u savremenoj poljoprivredi.

Stručnjaci su ranije rekli za „Politiku” da je ovo slučaj i u Srbiji jer taj herbicid izuzetno efikasno suzbija korove. Uprkos tome što je problematičan, praktično je jedina sigurna alternativa za obradu strnjišta.

Ivana Albunović
Foto: Act.wemove.eu
Izvor: Politika, 10. 7. 2023.

GNEV JER EFSA PONOVO "DAJE ZELENO SVETLO" NA GLIFOSAT UPRKOS PRAZNINAMA U PODACIMA I OTVORENIM PROBLEMIMA

Four people wearing yellow overalls and
EFSA je dala šokantne pozitivne savete da se nastavi sa produženjem upotrebe najrasprostranjenijeg evropskog herbicida glifosata uprkos nizu nedostataka podataka i otvorenih pitanja, smatra Corporate Europe Observatori (CEO), grupa koja radi na otkrivanju privilegovanog pristupa i uticaja koji uživaju korporacije i njihove lobističke grupe u kreiranju politike EU.

EFSA u svojim zaključcima ističe da je potencijalna genotoksičnost i procena rizika za potrošače ostala nepotpuna. Iako je jasno prepoznat potencijal glifosata da izazove razvojnu neurotoksičnost i naškodi mikrobiomu i biodiverzitetu, EFSA predlaže da se nastavi sa procesom odobravanja slanjem lopte na teren država članica, saopštava CEO.

EFSA, slično ECHA i nacionalnim agencijama, svoje procene zasnivaju pretežno na industrijskim studijama. Duboko pogrešan sistem odobrenja pesticida u EU zanemaruje mnoštvo nezavisnih i recenziranih naučnih studija koje povezuju glifosat sa ozbiljnim zdravstvenim i ekološkim problemima. Mnoge studije dokazuju da je glifosat genotoksičan, neurotoksičan, oštećuje mikrobiom creva i uzrokuje ozbiljnu štetu zemljištu, vodenom životu i biodiverzitetu.

Široka koalicija nevladinih organizacija i sindikata u koaliciji "Stop glifosatu" poziva Evropsku komisiju da predloži zabranu i države članice da to podrže. Obnovljeno ovlašćenje za pet godina iz 2017. već je bilo osporeno, uključujući uspešnu Evropsku građansku inicijativu. Mnogi političari EU, poput francuskog predsednika Makrona, obećali su da će iskoristiti pet godina da rade na postepenom ukidanju. 

Da bi podržala svoj poziv, koalicija "Stop glifosatu" pokreće novu veb stranicu Stopgliphosate.eu koja daje pregled najsavremenijih nezavisnih (naučnih) informacija i procedura kao pouzdane i nezavisne platforme o zloglasnom "ubici" korova. Stranica omogućava građanima da svojim izabranim političarima razotkriju skrivenu istinu o glifosatu.

Posle mnogo godina debate, kristalno je jasno da sistem odobrenja EU i dalje ne uspeva da zaštiti ljudsko zdravlje i životnu sredinu, što je cilj zakonodavstva EU o pesticidima (Uredba EC br. 1107/2009). Savet EFSA je šamar mnogim nezavisnim naučnicima, koji su posle procene agencije za rak IARC 2015. (veza sa rakom i genotoksičnošću kod ljudi još uvek važi), objavili mnoge naučne studije koje pokazuju toksičnost glifosata, i dalje najkorišćenijeg herbicida na svetu, koji čini 30% upotrebe svih herbicida u EU.

ARHIVA PPNS GLIFOSAT PODSTIČE NASLEĐIVANJE BOLESTI - ZAKLJUČAK STUDIJE IZ APRILA 2019.

Glifosat podstiče nasleđivanje bolesti - zaključak studije iz aprila 2019.
To je takođe šamar u lice svim građanima, kao i onim kreatorima politike koji vide potrebu da zaštite biodiverzitet (i budućnost proizvodnje hrane), zdravlje i bezbednost radnika na farmama i smanje ukupnu upotrebu pesticida i posebno glifosata. Produženje glifosata bi bilo u direktnom sukobu sa ciljem smanjenja pesticida EU za 50%, EU biodiverzitetom, Strategijom "Od polja do stola" ("Farm to Fork strategy") i Deklaracijom iz Montreala nakon KOP15 o biodiverzitetu.

Izjave iz CEO

Angeliki Lisimahu, šef odeljenja za nauku i politiku u PAN Europe

- Skandal glifosat se nastavlja. Pozitivan odgovor EFSA da nastavi uprkos priznatim prazninama u podacima i nedostacima u proceni glifosata podriva poverenje javnosti u evropske institucije koje imaju ulogu u zaštiti zdravlja građana i životne sredine. Iako EFSA priznaje da proizvodi od glifosata mogu štetiti biodiverzitetu, biti neurotoksični i uticati na mikrobiom, ona se uzdržava od davanja negativnog mišljenja i umesto toga prebacuje odgovornost na države članice, koje nikada ne ispituju dugoročnu toksičnost svojih proizvoda za ljude uprkos zahtevima zakona EU.

Duboko smo zabrinuti zbog čitavog dosadašnjeg procesa, u kojem svi uključeni akteri, ne samo EFSA, već i ECHA, četiri države članice izvestitelji i njihove agencije, ne osiguravaju visoke nivoe zaštite predviđene pravom EU. Od raka, neurotoksičnosti, uticaja na mikrobiom, zdravlja zemljišta, pčela i ekosistema, naši regulatori okreću leđa svim potencijalnim štetnostima prijavljenim nakon izlaganja glifosatu.

Piter Klausing, naučnik iz PAN Nemačka

- Kao što je pokazao nedavni skandal pod nazivom Pestgate – građani EU nisu zaštićeni od neurotoksičnih efekata pesticida. Proizvođači pesticida su uskratili studije o neurotoksičnosti u postupku odobrenja EU. I pored ove neprihvatljive tajnovitosti, nezavisna nauka se još uvek ne uzima u obzir na odgovarajući način.

Hans van Šaren, istraživač u CEO

- Ovo će naterati agrohemijske multinacionalne kompanije i njihove akcionare da pootvaraju flaše šampanjca, ali će naštetiti ljudima i planeti. Ljudima je dosta glifosata, a nama je muka da nas lažu. Kako je EFSA mogla da pohvali glifosat na osnovu prvenstveno loših, korporativnih naučnih studija, kada su IARC i nakon toga mnogi drugi naučnici upozorili da je genotoksičan, a verovatno i da izaziva rak? O biodiverzitetu da i ne govorimo. Sada ponovo vidimo ono što smo već znali: sistem odobrenja pesticida u EU nije pogodan za svoju svrhu. Svrha je zaštita ljudi i životne sredine. Sam sistem je toksičan.

Izvor: Corporate Europe, 6. 7. 2023.

UPRAVA EU ZA BEZBEDNOST HRANE ZAMERA GLIFOSAT UPRKOS ZABRINUTOSTI ZA BEZBEDNOST


Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) otvorila je vrata za obnovu odobrenja za kontroverzni herbicidni sastojak glifosat, što je potez koji ugrožava zdravlje ljudi, upozorio je Grinpis. Uprkos rastućim naučnim dokazima da glifosat može da izazove rak i druge zdravstvene probleme, kao i da može biti otrovan za pčele, ovo je drugi put da mu je EFSA dala "zeleno svetlo", nakon što je otvorila put za ponovno odobrenje za tržište već 2015. godine.

Grinpis poziva Evropsku komisiju i nacionalne vlade da odbiju ponovno odobrenje glifosata.

Eva Koral iz ove organizacije je rekla da su se godinama gomilali dokazi o toksičnosti glifosata za ljude i životnu sredinu, ali je Evropska agencija za bezbednost hrane ponovo odlučila da to gurne pod tepih. Komisija i vlade EU imaju dužnost da štite ljude i prirodu: moraju odbiti njeno ponovno odobrenje i staviti evropsku poljoprivredu na održivi kurs.

2017. godine, preko milion ljudi pozvalo je Evropsku komisiju da zabrani glifosat, a Evropski parlament je pozvao da se postepeno ukine do kraja 2022. Iako je odobrenje glifosata za tržište isteklo u decembru 2022. godine, Evropska komisija je produžila ovaj rok, kako bi pružila dovoljno vremena da EFSA završi svoju procenu.

Ljudsko zdravlje i priroda

Godine 2015, Međunarodna agencija Svetske zdravstvene organizacije za istraživanje raka (IARC) klasifikovala je glifosat kao verovatno kancerogen za ljude. Od tada, nezavisna istraživanja su bacila više svetla na negativne efekte glifosata na zdravlje ljudi.

Nedavna istraživanja su takođe pokazala da se glifosat može smatrati toksičnim za pčele.

Istraživački skandal

Između 2012. i 2015. godine, javne vlasti su plagirale procene proizvođača glifosata Monsanto (sada Bajer) kao nezavisnu naučnu literaturu o uticajima glifosata na zdravlje, predstavivši ih kao sopstvene zaključke.

2017. istraživački novinari su otkrili da je "duh" Monsantа napisao istraživanje kako bi promovisao glifosat kao bezbedan i napao agenciju UN za rak IARC jer ga je klasifikovala kao verovatno kancerogena za ljude.

2020. godine, dva istraživača sa Instituta za istraživanje raka na Medicinskom univerzitetu u Beču procenila su industrijske studije o genotoksičnosti glifosata dostavljene vlastima EU za trenutni proces obnove, zaključivši da ogromna većina „nije pouzdana“ ili samo „delimično pouzdana“.

Sledeći koraci

Na osnovu procene rizika EFSA-e, Evropska komisija će dati predlog, o kome bi zatim trebalo da raspravljaju i glasaju predstavnici nacionalnih vlada u Komitetu EU za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje (SCoPAFF).

Izvor: Grinpis, 7. 6. 2023.

IZ ARHIVE PPNS

Predstavnici država članica na Odboru EU za biljke, životinje, hranu i stočnu hranu (SCOPAFF) glasali su 2020. godine za zabranu pesticida na tržištu Evropske unije koji sadrže dve aktivne materije hlorpirifos i hlorpirifos-metil.

Na osnovu zaključaka Evropske agencije za sigurnost hrane (EFSA) prema kojima su aktivne supstance možda povezane sa genetskim i neuro oštećenjima kod nerođene dece i ne zadovoljavaju sigurnosne kriterijume za zdravlje ljudi, Evropska komisija predstavila je nacrt propisa kojim predlaže zabranu spornih hlorpirifosa i hlorpirifos-metila. Reč je, objašnjavaju, o dva insekticida koja spadaju u kategoriju pesticida poznatih kao organofosfati, a čija je primena široko rasprostranjena u državama članicama EU.

Francuski primer

Najnovija zabrana insekticida klorpirifos u EU, posle toliko decenija trovanja, možda je jedan mali, ohrabrujući znak da državne vlasti i EU ipak čuju građane.

Zagađivanje i pesticidi u hrani postali su toliko ozloglašeni da su političari koji žele podršku glasača jednostavno primorani da se okrenu „zelenoj politici“ i ekološkim govorima, pa čak i nekim konkretnijim zaokretima u političkom kursu.

Najbolji primer ovakvog sleda stvari je sve nepopularnija vlada u Francuskoj koja do sada sa ekoloških parola nije značajnije prelazila na dela. U strahu od „koagulacije“ socijalnog nezadovoljstva sa drugim nezadovoljstvima, francuske vlasti u decembru su donele odluku da do kraja 2020. godine povuku sa tržišta 36 pesticida koji sadrže kancerogonu supstance glifosat.

Francuska nacionalna agencija za zdravstvenu bezbednost najavila je sada da je donela odluku o zabrani glifosata zbog toga što „nema dovoljno naučnih dokaza da glifosat nije genotoksičan“, odnosno da ne izaziva genetička oštećenje.

Detaljno: EU PROTIV PESTICIDA KOJI SADRŽE HLORPIRIFOS I HLORPIRIFOS-METIL 

EU protiv pesticida koji sadrže hlorpirifos i hlorpirifos-metil
Mada se države članice EU izričito protive, Evropska komisija nameravala je prošle godine da za ozloglašeni herbicid izda dozvolu na još godinu dana. Organizacija PAN Evropa predlagala je hitnu zabranu, kako je tvrdila, štetnog pesticida, jer postoji dovoljno naučnih dokaza o riziku njegove upotrebe po ljudsko zdravlje i životnu sredinu. 

Detaljnije: EVROPSKA KOMISIJA ZADRŽAVA GLIFOSAT NA NJIVAMA, UPRKOS PROTIVLJENJU DRŽAVA ČLANICA EU 

Evropska komisija zadržava glifosat na njivama, uprkos protivljenju država članica EU

...Herbicidi se u poljoprivredi primenjuju radi uništenja neželjenog rastinja, bilo da li je to korov, neželjena trava ili ostaci žitarica (nakon žetve). Grupe herbicida, uglavnom poznate kao sredstva za unuštavanje korova, čine sa malo manje od 44 % najveći deo upotrebljenih sredstava za prskanje. Iako su herbicidi namenjeni uništenju biljaka, oni takođe deluju i na ostale organizme. Jedan od najčešće korišćenih aktivnih sastojaka jeste glifosat. Trenutno je u Nemačkoj odobreno 97 sredstava za zaštitu biljaka koje sadrže glifosat. Glifosat se primenjuje u borbi protiv korova u uzgoju žitarica, voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i primenjuje se na neobrađenu zemlju.

 • Kako funkcioniše glifosat?
 • Uticaj na zemljište
 • Uticaj na vodu
 • Neadekvatna dozvola
 • Poljoprivreda bez otrova i njeni protivnici
 • Zaključci i tvrdnje

Detajno: PESTICIDI U ZEMLJIŠTU I U VODI – PRIMER GLIFOSAT 

Pesticidi u zemljištu i u vodi – primer glifosat

IZ ARHIVE PPNS INOVACIJE U PREHRAMBENOM SISTEMU: POLJOPRIVREDA KAO SEKTOR GLOBALNE INDUSTRIJSKE EKONOMIJE; GMO; ORGANSKA PROIZVODNJA - PROF. DR TATJANA BRANKOV

Inovacije u prehrambenom sistemu: Poljoprivreda kao sektor globalne industrijske ekonomije; GMO; Organska proizvodnja - prof. dr Tatjana Brankov
PREPORUKA PPNS

O GMO

 • Pesticidi u zemljištu i u vodi - primer glifosat
 • Sedam pitanja i odgovora na temu genetički inženjering
 • Veštačko meso, GMO, korona – postoji li veza?
 • Inovacije u prehrambenom sistemu: Poljoprivreda kao sektor globalne industrijske ekonomije; GMO; Organska proizvodnja - prof. dr Tatjana Brankov
 • Korporativno ozelenjavanje

Detaljno OVDE

KRAGUJEVAC BEZ GMO

 • Kragujevac bez GMO 2022 - rezime projekta
 • GMO i životna sredina - prof. dr Jelena Bošković (VIDEO)
 • Organska proizvodnja i biodiverzitet - dr Vladan Ugrenović (VIDEO)
 • Kragujevac bez GMO 2021 - rezime projekta  (VIDEO)
 • Očuvanje starih sorti, za Srbiju bez GMO - dr Ivana Petrović (VIDEO)
 • GMO, balast moderne poljoprivredne proizvodnje - Bogdan Cekić (VIDEO)

Detaljno: OVDE 

GMO: SRBIJA

 • Prehrambeni suvеrenitet treba da bude strateški cilj Srbijе
 • Prof. Tatjana Brankov: Srbiji treba ombudsman za snabdevanje hranom
 • Brnabić: Biotehnologija ključna za medicinu, poljoprivredu i prehrambenu industriju - biće među prioritetima nove vlade
 • Samodovoljnost u proizvodnji hrane na Zapadnom Balkanu
 • Rio Tinto "brani" Srbiju od GMO?

Detaljno: OVDE

GMO: EVROPA

 • Odluke EK o GMO/NGT su samo političke, a ne naučne
 • Prvi zakon EU o zemljištu izazvao oštre podele
 • EK za reviziju pravila o GMO jer zakon iz 2001. ’nije pogodan’; na potezu EP i članice EU
 • Pesticidi u konvencionalnoj i organskoj poljoprivredi
 • Genetički inženjering u poljoprivredi i namirnicama; "Bio" - bez GMO, je odgovor za krizu

Detaljno: OVDE

GMO: SVET

 • GMO kukuruz povod za "rat" SAD i Meksika
 • Brazil odobrio uzgoj i prodaja HB4 - GMO sorte pšenice
 • Kineski naučnik koji je stvorio prve GMO bebe izašao iz zatvora i vraća se na naučnu scenu
 • DW: Nemački pesticidi truju Argentinu
 • Peru produžio moratorijum na GMO, do 2035: Biodiverzitet je naš identitet!

Detaljno: OVDE 

GMO: DOKUMENTI

 • Vikiliks: Srbija - Novi zakon o GMO ne podleže STO, Vlada obećava da će ga izmeniti vremenom
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima - predlog, 2013.
 • Nacionalna strategija održivog razvoja - Vlada Srbije, 2008
 • Zakon o genetički modifikovanim organizmima
 • Bioetički aspekti istraživanja i korišćenja rezultata u oblasti GMO
Detaljno: OVDE

GMO: VIDEO

 • In memoriam: Arpad Pustaji (1930-2021)
 • Argentinsko loše seme
 • Seme pobune
 • Vikiliks: Rat, laži i videotrake
 • Rat za seme
 • Svet po Monsantu

Detaljno: OVDE

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM , JUTJUB

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html