U Hrvatskoj peticija protiv deregulacije nove generacije GMO

U Hrvatskoj peticija protiv deregulacije nove generacije GMO

Peticija udruženja Zelene akcije, člana organizcije Prijatelji Zemlje (Friends of the Earth) - sadržaj objavljujemo u celini

Zahtevamo zadržavanje stroge regulacije i označavanja organizama proizvedenih novim tehnikama genetičkog inženjerstva. Potpišite peticiju i poručite domaćim i EU političarima da želite da znati što jedete i uzgajate!

Velike hemijske i semenske korporacije žele da izbace novu generaciju genetički modifikovanih organizama (GMO) na tržište, gurajući genetički modifikovanu hranu na naša polja i tanjire bez našeg znanja.

ARHIVA PPNS VREME GMO JE PROŠLO, DOLAZI VREME GEO - GENETIČKI ’EDITOVANIH’ ORGANIZAMA

Vreme GMO je prošlo, dolazi vreme GEO - genetički ’editovanih’ organizama
Ove koproracije već godinama lobiraju kod Evropske komisije da se organizmi proizvedeni primenom novih tehnika genetičkog inženjerstva izuzmu iz važećeg evropskog zakonodavstva o GMO, iznoseći pritom neutemeljene tvrdnje o navodnim doprinosima održivosti, smanjenju upotrebe pesticida i pozitivnim učincima na klimu. Ali, kako one istovremeno poseduju i patente na seme proizvedeno ovim tehnikama, njihova istinska motivacija ostaje - povećati vlastitu dobit. Takvo preuzimanje semena od strane industrije ozbiljno bi ugrozilo semensku autonomiju poljoprivrednika, kao i ukupnu agrobioraznolikost.

Evropska komisija sada planira da isključi nove GMO, koje naziva novim genomskim tehnikama (NGT), iz procesa za izdavanje odobrenja propisanog postojećim EU zakonodavstvom. Prema sadašnjim pravilima, stari i novi GMO pre stavljanja na tržište u EU moraju da prođu određenu proceduru, što osigurava procenu rizika za zdravlje ljudi i životnu sredinu, transparentnost za proizvođače i poljoprivrednike, kao i jasno označavanje za potrošače. Izuzimanje novih GMO iz važeće legislative onemogućilo bi poljoprivrednicima, proizvođačima hrane, trgovcima i građanima da biraju hranu bez GMO. Imamo pravo da odlučujemo o tome što jedemo i uzgajamo na našim poljima!

Proizvodi nastali primenom novih tehnika genetičkog inženjerstva su GMO i treba da budu regulisani kao takvi, u skladu sa načelom predostrožnosti. Svi GMO moraju da prođu strogu procenu rizika i da budu označeni kao genetički modifikovani, kako bi se osigurala transparentnost kroz celi lanac snabdevanja za građane i poljoprivrednike.

Potrebno je da se sprovede više istraživanja o rizicima novih GMO za životnu sredinu, bioraznolikost i zdravlje, o njihovim socioekonomskim učincima na poljoprivrednike i prehrambeni sistem, kao i da se radi na razvoju metoda njihove detekcije u proizvodima.

Nacionalne vlade i donosioci odluka u EU moraju da promovišu i podržavaju dokazana rešenja za održivu i klimatski otpornu poljoprivredu, poput agroekoloških praksi i organske poljoprivrede, kao i da zaštiti slobodu uzgajivača da rade bez dalekosežnih ograničenja nametnutih patentima na seme proizvedeno novim tehnikama genetičkog inženjerstva.

Pozivamo Vladu RH, odgovorna ministarstva i donosioce odluka u EU da zauzmu čvrst stav protiv bilo kakvih pokušaja da se novi GMO izuzmu iz postojećeg EU zakonodavstva o GMO, kao i da podrže obaveznu procenu rizika, transparentnost i označavanje svih GMO kako bi se osigurala sigurnost naše hrane i zaštitila priroda, životna sredina i naše pravo na izbor.

ARHIVA PPNS STARI "GMO" MOGLI SU DA SE IDENTIFIKUJU, SA "NOVIM GENOMSKIM TEHNIKAMA" NEĆE BITI TAKO

Stari ’GMO’ mogli su da se identifikuju, sa ’novim genomskim tehnikama’ neće biti tako
PITANJA I ODGOVORI UZ PETICIJU KOJOM SE ZAHTIJEVA STROGA REGULACIJA NOVIH GMO-A

Koji su ciljevi peticije? Zbog čega je pokrenuta upravo sada?

Evropska unija priprema se za donošenje odluke o tome treba li, i na koji način, deregulisati novu generaciju genetički modifikovanih organizama (novih GMO). Većina Evropljana, međutim, do sada uopšte nije ni čula za nove GMO. Ciljevi peticije su:

 1. Donosiocima odluka pokazati da građani ne žele deregulaciju novih GMO
 2. Podići svest o planovima industrije da "prošvercuje" nove GMO na naše tanjire i polja, a da mi toga uopšte nismo svesni

Pre predstavljanja svoje ideje o tome na koji način deregulisati novu generaciju GMO, Evropska komisija bi ove godine trebalo da organizuje tromesečnu javnu raspravu. Moramo da osiguramo da se tokom nadolazeće javne i političke debate čuju i naši glasovi.

Što su novi GMO?

Nova generacija tehnika genetičkog inženjerstva često se naziva "uređivanje gena", "nova tehnika oplemenjivanja" ili "nova genomska tehnika". Najpopularnija među tim tehnikama (poznata kao CRISPR/Cas) koristi sintetički molekularni "vodič" sa ciljem da izazovu lomove DNA molekula na specifičnim lokacijama, umesto umetanja DNA iz drugog organizma (što je bio slučaj sa prvom generacijom GMO). Stanica tada koristi vlastite mehanizme za popravak DNA, ali su skloni povremenim greškama, pa mogu da dovedu do promene gena koja rezultira potpuno novim svojstvom. Sve ove tehnike koriste se kako bi se u laboratoriji, intervencijama na nivou molekula, promenio genetički materijal različitih organizama. Zbog toga takvi organizmi naučno, pravno i politički jesu GMO.

Kakav je trenutni pravni status novih GMO?

U julu 2018. godine Evropski sud pravde (European Court of Justice - ECJ) presudio je da postojeće EU zakonodavstvo o GMO pokriva i novu generaciju GMO. To znači da moraju da prođu procenu rizika, da budu jasno označeni kao GMO, kao i da prođu proceduru izdavanja odobrenja za stavljanje na tržište kao GM seme, u slučaju uzgoja, ili kao hrana i/ili hrana za životinje, u slučaju uvoza.

Zbog čega pozivamo na jednaka pravila za stare i nove GMO?

Uprkos presudi Evropskog suda pravde iz jula 2018. koja je potvrdila da trenutno važeće EU zakonodavstvo o GMO pokriva i nove GMO, višegodišnja kampanja velikih poljoprivrednih korporacija nagnala je Evropsku komisiju da razmotri mogućnost odustajanja od pravila o označavanju, kao i pojednostavljivanja procene rizika za sve ili barem neke grupe novih GMO. Postojanje ovih mehanizama, međutim, potrošačima omogućava ostvarivanje prava na donošenje informisanih odluka o hrani koju jedu, dok uzgajivačima, oplemenjivačima i prerađivačima hrane pruža informaciju o tome da li je određeni proizvod GMO ili sadrži GM sastojke.

Zašto bi novi GMO trebalo da prođu detaljnu procenu rizika?

Iako nove tehnike genetičkog inženjerstva od starih razlikuje mogućnost preciznijeg ciljanja specifičnih regija DNA molekula, potencijalni uticaji na zdravlje i životnu sredinu još uvek nisu u potpunosti razjašnjeni, a krajnje rezultate intervencije u genom nije moguće unapred predvideti. Upravo je ta nepredvidivost bila jedan od glavnih argumenata u korist stroge regulacije prve generacije GMO, a isti je rizik prisutan i kod nove generacije. Mogućnost istovremenog menjanja više gena sa sličnim sekvencama (bilo slučajno ili namerno) predstavlja nove izazove za procenu rizika jer može da rezultira uzorcima promena u genomu koji bi vrlo teško nastali prirodnim putem (tj. slučajnim mutacijama) ili korišćenjem starijih tehnika. To znači da je potrebno temeljno razumevanje potencijalnih uticaja na zdravlje i životnu sredinu.

Zašto bi i nove GMO trebalo označavati?

Prema trenutno važećim pravilima, sva hrana koja sadrži GM sastojke (u udelu većem od 0,9%) u EU mora da bude jasno označena. Označavanje potrošačima garantuje pravo na izbor o tome što žele da jedu i na kakvu hranu žele da troše svoj novac. Mi pozivamo na zadržavanje ove obaveze za sve nove GMO.

Trenutno je u EU odobren uvoz više od 60 različitih GMO kao hrane i hrane za životinje. Ali, zbog nezainteresovanosti potrošača za takve proizvode, supermarketi su pre 20-ak godina prestali da nude hranu koja sadrži GM sastojke (takva se hrana u EU od tada koristi uglavnom kao hrana za životinje). Ako se na nove GMO ne bi primenjivala obaveza označavanja, to bi značilo da će sav administrativni i ekonomski teret označavanja organske i druge hrane, koja ne sadrži GM sastojke, pasti na one koji uopšte ne žele da koriste GMO, dok će korporacije koje prodaju GMO seme da ostvaruju ogromne profite bez ikakvih dodatnih troškova.

Zašto tražimo dodatna istraživanja o rizicima povezanim sa novim GMO?

Do sada je samo 1,8 posto evropskog novca, namenjenog za biotehnološka istraživanja, potrošeno na razvijanje metoda za detekciju novih GMO, kao i na sagledavanje potencijalnih rizika povezanih sa novim GMO. Ako ne istražite rizike, nećete ih ni naći. Novac poreznih obveznika troši se na razvoj novih GMO, koje onda komercijalizuju i na kojima zarađuje šačica velikih korporacija, ali ne i na proveru i izbegavanje potencijalnih rizika za ljude i prirodu. Takav je pristup pristran i zato ga treba hitno ispraviti.

ARHIVA PPNS KORPORATIVNO OZELENJAVANJE

Korporativno ozelenjavanje

Zbog čega bi trebalo da potpišem peticiju?

Svaki je potpis bitan. Politički, ministri država članica imaju mogućnost da odbace ili izmene nacrte novih zakona koje predlaže Evropska komisija. Ako što više ministara zatraži regulaciju novih GMO po pravilima koja vrede za ostale GMO, planovi Komisije za deregulaciju neće se ostvariti. Što se više potpisa prikupi u svakoj od država, to će biti snažniji podsticaj njihovim ministrima da se zauzmu za naše pravo da znamo što jedemo i uzgajamo.

Za još informacija: Primeri upotrebe novih tehnika genetičkog inženjerstva

U trenutku objave članka: 245.353 potpisa. Potpiši - OVDE.

Logo green
ZELENA AKCIJA (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje za zaštitu životne sredine, osnovano 1990. godine, sa sedištem u Zagrebu.

Svojim radom želimo da doprinesemo unapređenju sistema zaštite životne sredine na lokalnom, nacionalnom i globalnom nivou na način da podstičemo promene kroz kampanje, nenasilne direktne akcije, projekte, sudelovanje javnosti u donošenju odluka i slično. Cilj našeg delovanja je zaštita životne sredine i prirode, kao i podsticanje razvoja prema niskougljičnom društvu pri čemu se vodimo principima društvene pravde i sistemske promene.

ZA nije povezana ni sa jednom političkom strankom.

Zelena akcija je članica najveće mreže udruženjaa za zaštitu životne sredine na svietu Friends of the Earth International.

Takođe smo članica mreža Justice&Environment, Zero Waste Europe, Break Free From Plastic, CEE Bankwatch, The European Environmental Bureau (EEB), Climate Action Network Europe, GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives), IPEN (International Pollutants Elimination Network), SEENET (South East Europe Network on Natural Resources, Energy and Transport) i Zeleni forum.

Izvor: Zelena akcija 


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

ARHIVA PPNS

RIO TINTO "BRANI" SRBIJU OD GMO?

Rio Tinto ’brani’ Srbiju od GMO?

PREPORUKA PPNS

O GMO

 • Pogrešan je put rešavanja gladi na planeti Zemlji pomoću GMO - prof. dr Marijan Jošt (In memoriam)
 • Korporativno ozelenjavanje - Tatjana Brankov,
 • Stari "GMO" mogli su da se identifikuju, sa "novim genomskim tehnikama" neće biti tako
 • Zbog kršenja Zakona o GMO, pod zabranom uvoza i prometa bili Mikros union i Perutnina Ptuj 2018. i 2019; GM soja gajena na 178 hektara od 2012. do 2019. - saznaje PRVI PRVI NA SKALI
 • Pitanje suvereniteta u proizvodnji hrane je ključno i za pitanje GMO - prof. Dimitrijević

Detaljno OVDE

KRAGUJEVAC BEZ GMO

 • Kragujevac bez GMO 2022 - među 15 projekata koje sufinansira Grad Kragujevac
 • Znanje imanje: Put u uspeh
 • Kragujevac bez GMO 2021 - rezime projekta  (VIDEO)
 • Očuvanje starih sorti, za Srbiju bez GMO - dr Ivana Petrović (VIDEO)
 • GMO, balast moderne poljoprivredne proizvodnje - Bogdan Cekić (VIDEO)
 • Organska proizvodnja: GMO ili zdravlje? - prof. dr Snežana Oljača (VIDEO)

Detaljno: OVDE 

GMO: SRBIJA

 • Rio Tinto "brani" Srbiju od GMO?
 • Prva banka semena u Srbiji čuva stare sorte od zaborava i klimatskih promena
 • Novosadska nemodifikovana (GMO-free) soja biće posejana u Kanadi
 • UBM (Mađarska) gradi fabriku stočne hrane bez GMO u Srbiji
 • GM zrno na 29 njiva - najviše u Mačvi, ali je ima svuda, i u Šumadiji

Detaljno: OVDE

GMO: EVROPA

 • Mit je da EU "hrani svet", ali je istina da "jede" eko sistem
 • Španska Jovanjica: Zaplenjeno 135.000 GMO "konoplje" na najvećoj plantaži u Evropi
 • Za GMO nema mesta u hrvatskoj poljoprivredi
 • Nova genomska tehnika (NGT) mogla bi da zameni GMO?
 • Većina Evropljana (86%) želi da hrana koja sadrži GMO bude obavezno označena

Detaljno: OVDE

GMO: SVET

 • Preminuo Dejvid Benet (57) kome je presađeno genetski modifikovano srce svinje (VIDEO)
 • Prof. dr Tatjana Brankov: Korporativno predatorstvo - ekskluzivno za Prviprvinaskali.com
 • U Bangladešu vanila od plastike - uz pomoć GMO bakterija; Prijatelji Zemlje: Sinbio vanilija je ekstremni oblik genetskog inženjeringa
 • Gejts najveći vlasnik zemljišta u SAD, upitno je da li će i dalje da propagira GMO kulture
 • Peru produžio moratorijum na GMO, do 2035: Biodiverzitet je naš identitet!

Detaljno: OVDE 

GMO: DOKUMENTI

 • Vikiliks: Srbija - Novi zakon o GMO ne podleže STO, Vlada obećava da će ga izmeniti vremenom
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o genetički modifikovanim organizmima - predlog, 2013.
 • Nacionalna strategija održivog razvoja - Vlada Srbije, 2008
 • Zakon o genetički modifikovanim organizmima
 • Bioetički aspekti istraživanja i korišćenja rezultata u oblasti GMO
 • Detaljno: OVDE

GMO: VIDEO

 • Argentinsko loše seme
 • Seme pobune
 • Vikiliks: Rat, laži i videotrake
 • Rat za seme
 • Svet po Monsantu

Detaljno: OVDE

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM , JUTJUBMIKSKLAUD 

PODRŽI PPNS!

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.pmf.kg.ac.rs/ https://www.facebook.com/savez.slepihkragujevac http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://vrabac.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://www.ijfk.info/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ http://www.pekgora.org/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://fondacijarsum.org/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://www.vfphysical.rs/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/groups/131568206482/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html https://prviprvinaskali.com/clanci/podrska-ppns/podrzi-rad-ug-prvi-prvi-na-skali-donacijom-na-racun-1504516749.html