Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)

Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)

Izvodi o litijumu iz Nacionalne strategije održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara ("Službeni glasnik RS", broj 33 od 15. aprila 2012)

I. NEOBNOVLJIVI RESURSI

4. MINERALNI RESURSI – OKVIR ZA ODRŽIVO KORIŠĆENJE

Tekući prioritetni projekti geoloških istraživanja u Republici Srbiji

11) Projekat geoloških istraživanja litijuma i bora (Jadarski basen) (rok za završetak projekta je kraj 2014. godine)

1.2. RESURSI NEMETALIČNIH MINERALNIH SIROVINA

Najznačajnije nemetalične mineralne sirovine koje se eksploatišu u Republici Srbiji su: magnezit, gline (opekarske, keramičke, vatrostalne i bentonitske), kvarcne sirovine (kvarcni pesak, kvarcni peščari, kvarciti, žični kvarc), krečnjaci, barit, dolomit, hrizotil-azbest, gips i anhidrit, zeoliti, feldspati, liskuni, dijabazi, tehnički kamen i arhitektonski kamen. Potencijalne nemetalične mineralne sirovine koje bi mogle da se pod određenim uslovima eksploatišu su: bor (delom je već u eksploataciji) i litijum, bazalti, fosforiti, fluorit, volastonit, dijatomit, vermikulit, granati, sepiolit, prirodni pigmenti i juvelirske mineralne sirovine.

1.2.2. NEMETALIČNI MINERALNI RESURSI SEKUNDARNOG GEOLOŠKO-EKONOMSKOG ZNAČAJA

1.2.2.1. Mineralni resursi borata

B. Rezerve, resursi i drugi indikatori

Resursi

Potencijalni resursi Jarandolskog basena se procenjuju na oko 30 Mt sa prosečnim sadržajem od 36% B2O3 i bili su predmet geoloških istraživanja (Piskanja) u okviru dodeljene koncesije kompaniji „Rio Sava Exploration” iz Beograda, odnosno svetski poznatoj rudarskoj kompaniji „Rio Tinto”, koja je završila predviđeni program geološko-tehnoloških i drugih istraživanja i vratila koncesiju, te je ovaj prostor sada predmet geoloških istraživanja druge kompanije.

Kompanija „Rio Sava Exploration” iz Beograda sprovodi geološka istraživanja u Jadarskom basenu, u zapadnoj Srbiji, kod Loznice. Prema rezultatima najnovijih geoloških istraživanja, Jadarski basen sadrži oko 227 miliona tona jadarita, ovde novootkrivenog litijumsko-bornog minerala, koji je pronađen 2007. godine (Inferred Resource at Jadar lithium project Serbia); prema JORC Standardu i „ROPO” Professional Organisation. „Ruda” jadarita, čija je hemijska formula LiNaSiB3O7(OH), sadrži oko 12% B2O3, kao i 1.7% Li2O. Jadarski basen odnosno Jadar se, u pogledu količina i kvaliteta, svrstava u jedno od najvećih ležišta borata i litijuma na svetu.

1.2.2.2. Mineralni resursi litijuma

Prema rezultatima dosadašnjih geoloških istraživanja i preliminarnim podacima o resursima i rezervama, Jadarski basen sadrži oko 227 miliona tona rude jadarita, u izdvojenim jadaritskim zonama. Prema Izveštaju o metalurškim ispitivanjima, koji je sprovela i pripremila kompanija Aker Solutions, mineralni resurs jadarita mogao bi da se transformiše u 1,6 miliona tona ekvivalenta litijuma karbonata i 8,1 miliona tona borne kiseline.

Jadarski basen se svrstava u jedno od najvećih nalazišta borata i litijuma (minerala) na svetu, a verifikacija bilansnih rezervi će biti sprovedena prema domaćoj regulativi u najkraćem mogućem roku. Litijum se koristi u proizvodnji širokog spektra proizvoda, pre svega za baterije za hibridne i električne automobile.

PRILOG PPNS: Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara (2012)

Foto: Kurir
Izvori: Zavod za zaštitu životne sredine (Strategije i programi iz zaštite prirode);
Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije (Eko registar) - nadležne institucija: Ministarstvo zaštite životne sredine


Iz arhive Vlade Srbije

Ekspoze mandatara za sastav Vlade Republike Srbije Mirka Cvetkovića
Beograd, 7. jul 2008. godine

 1. Prvi potpredsednik Vlade-zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova – Ivica Dačić (SPS)
 2. Potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj – Božidar Đelić (DS)
 3. Potpredsednik Vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja – Mlađan Dinkić (G17 plus)
 4. Potpredsednik Vlade – Jovan Krkobabić (PUPS)
 5. Ministarstvo spoljnih poslova – Vuk Jeremić (DS)
 6. Ministarstvo odbrane – Dragan Šutanovac (DS)
 7. Ministarstvo finansija – Diana Dragutinović (DS)
 8. Ministarstvo pravde – Snežana Malović (DS)
 9. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Saša Dragin (DS)
 10. Ministarstvo rudarstva i energetike – Petar Škundrić (SPS)
 11. Ministarstvo za infrastrukturu – Milutin Mrkonjić (SPS)
 12. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Milan Marković (DS)
 13. Ministarstvo trgovine i usluga – Slobodan Milosavljević (DS)
 14. Ministarstvo prosvete – Žarko Obradović (SPS)
 15. Ministarstvo omladine i sporta – Snežana Samardžić-Marković (G17 plus)
 16. Ministarstvo zdravlja – Tomica Milosavljević (G17 plus)
 17. Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo – Jasna Matić (G17 plus)
 18. Ministarstvo rada i socijalne politike – Rasim Ljajić (SDP)
 19. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja – Oliver Dulić (DS)
 20. Ministarstvo kulture – Nebojša Bradić (G17 plus)
 21. Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan – Verica Kalanović (G17 plus)
 22. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju – Goran Bogdanović (DS)
 23. Ministarstvo vera – Bogoljub Šijaković (DS)
 24. Ministarstvo za dijasporu – Srđan Srećković (SPO)
 25. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava – Svetozar Čiplić (DS)
 26. Ministar bez portfelja – Sulejman Ugljanin (SDA Sandžaka)

Ekspoze predsednika Vlade Republike Srbije Mirka Cvetkovića
Beograd, 14. mart 2011. godine

Vlada Republike Srbije, 7. 7. 2008 - 27. 7. 2012.

Predsednik Vlade Srbije dr Mirko Cvetković, nezavisni političar (DS), od 2011. takođe ministar finansija
 1. Prvi potpredsednik Vlade-zamenik predsednika Vlade i Ministarstvo unutrašnjih poslova Ivica Dačić SPS
 2. Potpredsednik Vlade Srbije mr Božidar Đelić DS, do decembra 2011; Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja do 2011, ministarstvo ukinuto
 3. Potpredsednik Vlade Srbije mr Mlađan Dinkić G17+ do 2011; Verica Kalanović Verica Kalanović G17+ od 2011.
 4. Potpredsednik Vlade Srbije dr Jovan Krkobabić PUPS
 5. Ministarstvo spoljnih poslova mr Vuk Jeremić DS
 6. Ministarstvo odbrane Dragan Šutanovac DS
 7. Ministarstvo finansija dr Diana Dragutinović DS do 2011; dr Mirko Cvetković DS od 2011.
 8. Ministarstvo pravde Snežana Malović DS
 9. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin DS do 2011; Dušan Petrović DS od 2011.
 10. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja mr Mlađan Dinkić G17+ do 2011; Nebojša Ćirić G17+ od 2011.
 11. Ministarstvo rudarstva i energetike dr Petar Škundrić SPS do 2011, ministarstvo ukinuto
 12. Ministarstvo za infrastrukturu Milutin Mrkonjić SPS do 2011; Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku od 2011.
 13. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković DS do 2011; Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave i ljudskih i manjinskih prava od 2011.
 14. Ministarstvo trgovine i usluga dr Slobodan Milosavljević DS do 2011, ministarstvo ukinuto
 15. Ministarstvo prosvete dr Žarko Obradović SPS do 2011; Ministarstvo prosvete i nauke od 2011.
 16. Ministarstvo za omladinu i sport Snežana Samardžić-Marković G17+ do 8. 2. 2012; Verica Kalanović Verica Kalanović G17+ vršilac dužnosti, od 8. 2. 2012.
 17. Ministarstvo zdravlja prof. dr Tomica Milosavljević G17+ do 2011; Zoran Stanković G17+ od 2011.
 18. Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo mr Jasna Matić G17+ do 2011, ministarstvo ukinuto
 19. Ministarstvo rada i socijalne politike asim Ljajić SDP
 20. Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić DS do 2011; Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja od 2011.
 21. Ministarstvo kulture Nebojša Bradić G17+ do 2011; Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković G17+ od 2011.
 22. Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan mr Verica Kalanović G17+ do 2011.
 23. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović DS
 24. Ministarstvo vera prof. dr Bogoljub Šijaković do 2011, ministarstvo ukinuto
 25. Ministarstvo dijaspore mr Srđan Srećković SPO do 2011; Ministarstvo dijaspore i vera od 2011.
 26. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić DS do 2011, ministarstvo ukinuto
 27. Ministar bez portfelja dr Sulejman Ugljanin SDA Sandžaka

Generalni sekretar Vlade: Tamara Stojčević


Foto: RTS

Iz arhive Vikipedije

2007.

Na vanrednim izborima u januaru 2007, najviše mandata 81 osvojila je Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka dobila je 64 poslanička mandata, a treća po snazi bila je koalicija Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija sa 47 mesta. Poslaničke mandate dobile su i G17+, koalicija LDP−GSS−SDU−LSV, kao i pet izbornih lista nacionalnih manjina. Novi saziv konstituisan je 14. februara, verifikacijom poslaničkih mandata, a sednica je nastavljena 7. maja i 8. maja biranjem Tomislava Nikolića za predsednika Skupštine. Za njega su glasali poslanici SRS, DSS-NS i SPS. Međutim, posle formiranja nove skupštinske većine (DS-DSS-G 17 plus) i zahteva za njegovo razrešenje, Nikolić je 13. maja podneo ostavku na svoju funkciju. 15. maja, nova Vlada je stupila na dužnost imenovanjem Vojislava Koštunice za premijera.

2008.

Na izborima za skupštinu 25. juna 2008. poslanici liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić, u kojoj su bile DS-G17+-SDP-SPO-LSV-Srpska lista za Kosovo i Metohiju, dobili su 102 poslanička mandata. Srpska radikalna stranka dobila je 78 mesta, koalicija Demokratska stranka Srbije – Nova Srbija dobila je 30 mesta, koalicija SPS-PUPS-JS dobila je 20 mandata.

Poslanici liste Za evropsku Srbiju-Boris Tadić, poslanici koalicije SPS-PUPS-JS i poslanici manjina izabrali su Slavicu Đukić Dejanović za predsednicu Narodne skupštine.

2012.

Na izborima za skupštinu 6. maja 2012. lista Pokrenimo Srbiju – Tomislav Nikolić dobila je 73 poslanička mesta, lista Izbor za bolji život - Boris Tadić koja je dobila je 67 poslaničkih mesta, koalicija Ivica Dačić – SPS, PUPS, JS dobila je 44 poslanička mesta, a Demokratska stranka Srbije dobila je 21 mesto, Lista Čedomir Jovanović – Preokret dobila je 19 mesta, lista Ujedinjeni regioni Srbije – Mlađan Dinkić dobila je 16 mesta, Savez vojvođanskih Mađara dobio je 5 mesta. Nakon konstituisanja skupštine, 23. jula 2012. godine poslanici lista Pokrenimo Srbiju (73 mandata), SPS-PUPS-JS (44 mandata), Ujedinjeni regioni Srbije (16 mandata), Socijaldemokratska partija Srbije (9 mandata) i Stranka demokratske akcije Sandžaka (2 mandata) izglasali su Nebojšu Stefanovića za novog predsednika Narodne skupštine.


Iz arhive medija

Gde su i šta rade bivši srpski ministri finansija

Mirko Cvetković (2007 - 2008. i 2011 - 2012. godine)

Cvetković, Beograd, 16. maj 2007.
Mirko Cvetković zvanično nije bio član Demokratske stranke dok je obavljao funkciju ministra finansija na predlog te stranke (Foto: Getty Images)

Veći deo karijere, obavlja posao konsultanta - osamdesetih godina 20. veka u Svetskoj banci, UNDP-ju, Ekonomskom institutu i kompaniji „CES Mekon".

Godine 2003. postaje direktor Agencije za privatizaciju i vodi je godinu dana, nakon čega se vraća poslu konsultanta.

U politiku se vraća na mesto ministra finansija u vladi Vojislava Koštunice, da bi ubrzo nasledio samog Koštunicu na mestu premijera.

Posle odlaska Diane Dragutinović iz vlade, uz premijerski posao, preuzima i resor finansija koji vodi sve do smene vlasti Demokratske stranke.

Od 2013. godine, ponovo je deo konsultantskog tima Svetske banke, sa zadacima koji ga često odvode u Belorusiju gde se bavi privatizacijom.

Aleksandar Miladinović
Izvor: BBC na srpskom, 29. 5. 2018. 


Donacija za udruzenje PRVI PRVI NA SKALI 2020

ARHIVA PPNS

PRIVATNI, NEMONTIRANI SNIMAK PROTESTA (1:35:54)Snimak: Marija Vlašković, Neko brine za Levač

PREPORUKA PPNS

IZ SANU MINISTARKI - O PROJEKTU JADAR: MNOGO NEDOREČENOSTI O REŠAVANJU VELIKIH PROBLEMA I POGUBNOG UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

DREN: EKOLOGIJA 

AVGUST

 • Sa protesta u Rekovcu protiv istraživanja litijuma: Nije politikanstvo već borba za opstanak naroda
 • Ugovorena zamena kotlova Energetike, rok za završetak radova je 120 dana
 • Grad Kragujevac objavio konkurs za sufinansiranje energetske efikasnosti porodičnih kuća
 • Litijum u Levču? Ne! Odbranimo Rekovac! (snimak protesta, 3. 9. 2021)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • Preliminarni zahtevi protesta za bezopasan vazduh
 • Energetika podnela zahtev za procenu uticaja rekonstrukcije kotlarnice na životnu sredinu
 • Protest ’Odbranimo Rekovac’ 3. septembra (17:00)
 • Protestna okupljanja u Beogradu - 28. avgusta, 4. i 11. septembra (VIDEO)
 • Ustanak za opstanak - narod protiv Rio Tinta (Beograd, 11. septembar)
 • DW: Litijum iz Nemačke - ekološki besprekoran i jeftin
 • Kragujevac objavio preliminarnu listu privrednika za energetsku tranziciju
 • Ekomar: Ima li života (u) Lepenici?
 • Tribina o potencijalnim problemima pčelara usled otvaranja rudnika litijuma (VIDEO)
 • CINS: Kako je Rio Tinto kupovao Loznicu - od gosta na slavi do neprijatelja (FOTO, VIDEO)

JUL (24)

 • Dekan Ristić: Odbornici Loznice ishitreno odlučili, projekat Jadar zvanično nije odobren
 • Divlje deponije - problem JKP na terenu i grada na konkursu Ministarstva za dodelu sredstava (FOTO, VIDEO)
 • Za Prostorni plan Grada Loznice glasao 41 odbornik, šest bilo protiv, od 50 prisutnih na početku sednice (VIDEO)
 • Storenergy (Kragujevac) - za ulazak supruge Zvonka Veselinovića u posao sa Nikolom Petrovićem
 • Marš sa Drine - Protest u Loznici, 29. jula
 • Eksplodirao hemijski kompleks u Leverkuzenu (VIDEO)
 • Ćuta poziva viđenije ljude, Porfirija, Novaka da stanu uz narod
 • Dr Tatjana Brankov: Vraćaju li se pedesete sa sloganima: Industrija je simbol bogatstva, Poljoprivreda je simbol siromaštva?
 • Zelena pijaca rekonstruisaće se do kraja godine, saniraće se i previđena fasada (VIDEO, FOTO)
 • Kragujevac pozvao privrednike da učestvuju u programu energetske tranzicije
 • RERI: Otvoreno pismo Vučiću; WWF: Zašto peticija za zaustavljanje štetnog Zakona o vodama?
 • Peticija: Zaustavimo štetni Zakon o vodama!
 • Pištaljka: Država Savezu vinara platila 12 miliona za informacije sa Vikipedije
 • Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu ’Projekat daljinskog grejanja u Kragujevcu’, između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • Zahtev: Hitno povlačenje neustavnog Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama iz skupštinske procedure
 • Birn: Iz diplomatske depeše - Jadar 2
 • Procena uticaja na životnu sredinu potrebna Belkalu za prečišćavanje otpadnih voda; za projekte Telekoma i A1 ne treba, čeka se odluka za Bekis Osiride
 • Kragujevac prodaje parcele u centru i zonama Servis 2 i Feniks
 • Odbranimo rijeke Balkana - usvojen osnivački akt (VIDEO)
 • Ugovorena zamena kotlova u Energetici, ubrzo studija o 40 hiljada tona pepela
 • RTK: Grad Kragujevac potpisao ugovore sa ekološkim udruženjima
 • Grad Kragujevac i udruženja potpisali ugovore za projekte u oblasti zaštite životne sredine
 • Forum Poverenika: Koliko su građanima dostupne informacije o zaštiti životne sredine u Srbiji?
 • JKP Šumadija pripala nagrada "brend lider"

JUN (22)

 • Kragujevac izrađuje Plan detaljne regulacije Bešnjaje
 • I MHE Tošovići kod Raške bez uslova zaštite prirode
 • Forum: Treba li Srbiji rudnik litijuma?
 • Kragujevac potpisao Ugovor o sufinansiranju programa energetske sanacije
 • Požar na deponiji u Jovanovcu pod kontrolom
 • Zavrni rukave - Košutnjak, 27. jun
 • Šta misle Kragujevčani: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Iz SANU ministarki - o projektu Jadar: Mnogo nedorečenosti o rešavanju velikih problema i pogubnog uticaja na životnu sredinu
 • Anketa: Ko zagađuje Kragujevac?
 • Crvena linija: Zelena energija i MHE u regionu
 • Zajača, 2021: Šta ostaje posle rudnika? (VIDEO)
 • Rio Tinto: Proizvodnja baterija nije u portfoliju naše kompanije - ne proizvodimo ih nigde u svetu
 • Jelisaveta Vasilić: Završena je privatizacija društvene svojine, ne smemo da dozvolimo privatizaciju javne svojine
 • Letnji dnevni kamp - Botanička bašta 2021
 • Gradonačelnik G. Milanovca: Šta će istraživanjem biti ugroženo? EU Suvoborska greda: Moramo Vas uputiti na greške, namerne napade i neistine
 • Velika povelja ’Zelena planeta’ posthumno prof. dr Slobodanu Jovanoviću (1955-2021)
 • Prof. Ratko Ristić o politici, Rio Tintu i tome čiji je čovek
 • Prof. Ristić: Iskopavanje litijuma forsiraju ’zapadni prijatelji’, banda predatora i sebičnjaka
 • Jadar risorsiz (Australija) cilja Rekovac za istraživanje litijuma, angažuje bivše menadžere Rio Tinta i sa Balkana
 • Kragujevac - grad bez zagađivača?
 • Kvalitet vazduha u Srbiji: Od merenja ka merama - sporna ocena u slučaju Kragujevca
 • Uručena priznanja ’Zeleni’ i ’Crni list’ za 2020. godinu
 • Naučno-informativni skup u Koštunićima o rudnicima litijuma
MAJ (28)
 • Zmije otrovnice i prva pomoć u slučaju ujeda
 • Kragujevac na vodi - Marka Žvaka (VIDEO, 6:47)
 • Pitanja i odgovori sa sajta ministarstva povodom Programa energetske sanacije zgrada, kuća i stanova koji sprovode lokalne samouprave
 • Izdavanje upotrebne dozvole, shodno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • Kragujevac doneo Pravilnik za mere energetske tranzicije, sledi javni poziv
 • Evropski dan parkova obeležen i u Kragujevcu
 • Zavrni rukave: Košutnjak, 30. maj
 • Preliminarno: Kragujevac finansira 15 projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2021.
 • Otpad u Lepenicu nelegano odlagao Marko trans cargo u vlasništvu Gorana Kojovića - potvrdilo Ministarstvo (FOTO, VIDEO)
 • Memedović: Zapustili smo sami sebe! (VIDEO)
 • Svetski dan pčela - 20. maj
 • Zabrana vanpijačne prodaje - rešenje za divlju deponiju ispod nadvožnjaka, saglasni građani i JKP; na potezu je Grad
 • Mihajlović (18. 5): Istražne bušotine nisu bile predviđene u Topoli; Rešenje Ministarstva (26. 4): Istražni prostor nalazi se na teritoriji Ljiga, Gornjeg Mianovca i Topole
 • Zašto su kompanije Ziđin i Linglong iznad zakona Srbije
 • Energetikа prelazi na gas i sanira pepelište, konačno!
 • Ministarstvo odobrilo istraživanja PD Jadar litijum na pet područja: Rekovac, Ursule, Siokovac, Pranjani i Dobrinja
 • BIRN: Lepenski Vir - betonom na neolit
 • Dugorepi svračak (Lanius nubicus) - nova vrsta ptica u Srbiji
 • Peticija za trajno uklanjanje divlje deponije u ulici Jovana Ristića (ispod nadvožnjaka)
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Ekomar: Čuva se jezero od ’Kragujevca na vodi’, slede nove inicijative
 • Da iskopamo kompletnu Rađevinu i premestimo je negde drugde?
 • Vladimir Stevanović: Očuvana priroda je i lična karta Srbije, mora da bude prioritetna briga države
 • O ubijanju srpskih šuma - prof. Ratko Ristić i prof. Zdravko Popović
 • Prof. Ristić: Projekat Jadar vodi ka degradaciji predela; Neophodna stroga kontrola rada Ministarstva
 • U Rekovcu odobreno istraživanje litijuma još 2017, Rekovčani to saznali tek 2021. - i pobunili se
 • Naučno-stručni skup "Projekat Jadar - šta je poznato?"
 • Pitanja iz Srbije i nemušti odgovori direktora Rio Tinta na skupštini akcionara (VIDEO)

APRIL (26)

 • Zaboravite na poljoprivredu posle litijuma - saglasni Akademik Živorad Čeković i dr doc. Duško Brković
 • Nacionalna ekološka asocijacija pokrenula aplikaciju za praćenje kvaliteta vazduha
 • Inicijativa za Požegu: Nepotpuni odgovori Ministarstva o planiranim geološkim istraživanjima litijuma
 • Eksploatacija litijuma uzrokuje enormno uništavanje životne sredine
 • Čišćeno jezero Bubanj u akciji Zavrni rukave
 • O litijumu u Prostornom planu projekta Jadar iz 2019.
 • Dr Milica Tomašević: Rio Tinto nam nije potreban - ako Srbija ima novca neka uloži u poljoprivredu
 • Ukloni divlju deponiju - aplikacija za prijave nelegalno bačenog otpada
 • Kragujevac izdvaja pet miliona za ’energetsku tranziciju’ domaćinstava
 • Zavrni rukave 3: Akcija čišćenja jezera Bubanj
 • Lasta - dokumentarni film, RTV Vojvodina
 • Ocena kvaliteta vazduha u Republici Srbiji, 2010-2018
 • Siokovčani povodom dolaska Jadar litijumu: Branićemo svoju zemlju!
 • Ko to tamo buši, po Levču?
 • Ekomar i Energetika - kandidati za Zeleni i Crni list
 • Rio Tinto, Loznica i litijumska groznica
 • Litijum u Gornjem Jadru - belo zlato ili ekološka bomba
 • Sistematska deratizacija počinje 19. aprila
 • Projekat Rekovac - litijumska groznica, posred plodne zemlje
 • Nacrti planova za kvalitet vazduha u Kragujevcu na javnom uvidu do 4. maja
 • Ratko Ristić: Zaštita životne sredine mora da bude pitanje pozicije, opozicije i svih građana
 • Vrt u boci - zasađen ’60, zapečaćen ’72, nastavio da raste i 40 godina nakon poslednjeg zalivanja
 • Ne bacajte žar u kontejnere!
 • Za resetovanje koncepta zaštite prirode: identifikacija svih zagađivača, uzurpatora zaštite životne sredine, rigorozna kaznena politika, osnaživanje inspekcije, životvoran dijalog sa lokalnim stanovništvom
 • Ljubivoje Ršumović - Protest
 • Ekološki ustanak - Narodna skupština, 10. april

MART (26)

 • Zašto sam smenjen sa mesta načelnika u Agenciji za zaštitu životne sredine - Dejan Lekić za CINS
 • Zaštita jezera Bubanj - od projekta Ekomara do inicijative Grada
 • Zarada drvne industrije ispred prirodnih plavnih šuma
 • Prodaće i kišu (Even the Rain, Tambien La Lluvia)
 • Koka-kola godišnje proizvede 100 milijardi plastičnih flaša - petinu ukupnog broja u svetu
 • Takmičenje na Univerzitetu u cilju zaštite životne sredine
 • Energetika u Kragujevcu gasi kotlove na ugalj, priključuje se na gas
 • Grinpis: Valjevo treći najzagađeniji grad u Evropi, u prvih 20 u 2020. i Kosjerić, Niš, Užice, Čačak i Kragujevac
 • Registar izvora zagađivanja u Kragujevcu
 • FOTO: Ilićevsko groblje na Košutnjačkom brdu
 • Energetika Kragujevac, 12. 3. 2021. (16:00-16:30)
 • Privremena mera: Agencija da odmah vrati na posao Milenka Jovanovića
 • Dašić: Biće zatvoren i preseljen pogon Dorado koji zagađuje vazduh
 • Utisak nedelje, 7. 3. 2021: Aleksandar Jovanović Ćuta, Milenko Jovanović, Miroslav Mijatović
 • Kvalitet vazduha u Kragujevcu, 8. 3. 2021. (8:00)
 • Grošnica (Kragujevac), 6. mart 2021: Bacanje smeća gde ne treba
 • Sirovi lignit - jedan od ključnih uzročnika zagađenja vazduha u Srbiji
 • FOTO: Ispred groblja u Beloševcu nema kontejnera, ali uvek ima smeća
 • Loš kvalitet vazduha je jedan od uzroka povećanja neplodnosti i sve veće stope steriliteta
 • Otadžbina te zove - da očistiš reku Peštan (Rudovci)
 • Kragujevcu odobreno preko 2,4 miliona za smanjenja zagađenja poreklom iz individualnih izvora, a zahtev za pošumljavanje nije uzet u razmatranje
 • Iz budžeta Kragujevca 9,7 miliona dinara za zaštitu životne sredine
 • Zaustavljeno izlivanje fekalija iznad Šumaričkog jezera, nakon prijave građana
 • Skoro dva miliona evra za MHE povezane sa Nikolom Petrovićem
 • Deponija nastajе u ulici Nikole Vujačića (MZ Vinogradi)
 • Deponija u Kragujevcu - pre i posle čišćenja (februar 2021)

FEBRUAR (15)

 • Izlivanje fekalne kanalizacije u Šumaričko jezero!
 • Konkurs za finansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u Kragujevcu 2021.
 • Krčena nepotrebna vegetacija u Spomen-parku, saniran deo ograde oko Kreativnog parka
 • Ministarstvo kulture nema nameru da menja status Prirodnjačkog muzeja
 • Zbirku pliocenskih biljaka sa lokaliteta Ilina Voda 1930. sakupio i poklonio Prirodnjačkom muzeju dr Igor Rudski, profesor kragujevačke Gimnazije
 • Prirodnjački muzej uskoro gubi status značajne samostalne nacionalne ustanove kulture koji traje 125 godina
 • Đubre u blizini Lučnog mosta broj 2 - Kragujevac, 16. 2. 2021.
 • Pošumljavanje u Srbiji - Izveštaj DRI 2020
 • U Srbiji se seku i šume pod zaštitom države (FOTO, VIDEO)
 • RERI: Zagadi pa vladaj - Milenko Jovanović
 • Trg vojvode Putnika biće preuređen, deo Pešačke zone se transformiše
 • Zeleni pojas kod Grudnog odeljenja biće obnovljen novim sadnicama
 • Ekološki bilten Kragujevca (novembar-decembar 2020)
 • Molba savesnih: Ne hranite patke i labudove hlebom i pekarskim proizvodima
 • Godišnji plan inspekcijskog nadzora u Kragujevcu 2021.

JANUAR (25)

 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca, decembar 2020.
 • Zagađivač plaća. Zaista?
 • Ubijanje reke: Krivaja, Bačka Topola (20. 1. 2021)
 • Digitalni registar zagađivača u Kragujevcu: Prijave građana u 2020.
 • Kvalitet vazduha: Kragujevac, 21. 1. 2021. (21:00)
 • Povodom zagađenja Lepenice: MUP identifikovao počinioca, istraga u toku
 • Objavljen program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji Kragujevca u 2021.
 • Most na reci Lepenici (Cvetojevac, Kragujevac), 18. 1. 2021.
 • Aerozagađenja na teritoriji Kragujevca - novembar 2020.
 • Republički inspektor podneo prijave zbog odlaganja otpadnog mulja u Lepenicu
 • Izručivanje otpada u Lepenicu pored mosta na ulasku u Cvetojevac (VIDEO)
 • Plan kvaliteta vazduha u Beogradu (2016-2020)
 • Kineski radnici u Rakiti štrajkоvali, pa odustali nakon pritisaka poslodavca
 • U Agenciji za zaštitu životne sredine smenjen i Dejan Lekić, načelnik od osnivanja
 • Klima 101: Istraživanje ’Kako građani vide problem zagađenog vazduha u Srbiji?’
 • Pogrešne koordinate merne stanice Kragujevac na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine
 • Prostor za automobile biće prepolovljen, a pešačke staze sa drvoredima prostiraće se na 1,9km - u Parizu
 • Energetika i Gradska uprava Kragujevac među 10 najvećih dužnika za struju
 • Udruženja građana - društveni uticaj bez dovoljno podrške
 • Srpski olimpijac Čaba Silađi čistio Divčibare od smeća
 • Međunarodni popis ptica vodenih staništa 2021.
 • Počelo čišćenje otpada na Drini, pomoći će i EPS
 • Otpad kao pretnja proizvodnji hidroelektrane Višegrad
 • Fotografski priručnik za raspoznavanje labudova (Cygnus sp) u Srbiji
 • Stara Planina, prvi deo (Sasvim prirodno)

DETALJNO

STRANICA KOJA SE ČUJE - ZORAN MODLI
PRVI PRVI NA SKALI FB STRANATVITERINSTAGRAM

Print Friendly and PDF

Komentara: 0

Dodaj komentar

Facebook komentari

Anketa

Da li ste protiv GMO u Srbiji?

Ostale ankete
https://ekologijakragujevac.rs/ https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija/ https://www.facebook.com/groups/543555452379413/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ http://www.pmf.kg.ac.rs/botanicka_basta/index.html https://ckkg.org.rs/ http://vrabac.rs/ https://www.okvirzivota.org.rs/ http://www.pozoristezadecu.com/ https://joakimfest.rs/ http://www.conviviummusicum.com/sr/ https://www.ijfk.info/ http://www.nbkg.rs/index.html https://telok.org.rs/ https://aiesec.org.rs/lokalna-kancelarija-kragujevac/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100064845214187 https://www.spdradnickikragujevac.com/ https://www.facebook.com/konamtrujedecu/ http://www.drustvosrpskihdomacina.org.rs/ https://www.facebook.com/PrviPrviNaSkali/ https://www.facebook.com/Pupinizacija-582808185210353/ https://sveoarheologiji.com/ https://prviprvinaskali.com/clanci/dren/ekologija/mali-vodeni-ekosistem-u-botanickoj-basti-realizovan-projekat-ug-svetli-horizonti.html http://www.pekgora.org/ http://fondacijarsum.org/ http://www.vfphysical.rs/ http://www.milutinstefanovic.com/ http://nevenaignjatovic.com/ http://www.ipsport.net/ http://marepannoniumgarden.blogspot.rs/-i-dupont.html http://www.epodzaci.org/ http://www.prvagimnazija.edu.rs/index.php/nastava/van-nastave/sopce https://www.pasarela.rs/o-nama/ http://zoran-spasojevic.blogspot.com/ http://www.audioifotoarhiv.com/ http://www.littlelighthouse.net/ http://kozmicbluesemisija.blogspot.com/ https://www.facebook.com/groups/ZoranModli https://www.facebook.com/stop.gmo.srbija https://prviprvinaskali.com/clanci/recju/autori-ppns/aleksandra-ninkovic-tasic/mihajlo-i-pupin-sa-pasnjaka-do-naucenjaka.html https://prviprvinaskali.com/clanci/slikom/glagoljanja/arcibald-rajs-o-budzaklijskoj-politici.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html http://test.prviprvinaskali.com/strane/donacije-i-sponzorstva.html